Strålskyddsstiftelsen: “WHO är infiltrerat av industrin”

publicerad 18 februari 2017
- Torbjörn Sassersson red.
WHO

WHOWHO:s hantering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält kritiseras av Europeiska miljöorganisationer, forskare och vetenskapsmän och en fd anställd inom WHO. WHO anlitar experter med jäv. Dessutom har projektledaren tidigare arbetat för telekomindustrin, vilket betecknas om en “uppenbar industriinfiltration”.

WHO:s arbete med hälsoriskbedömningar av strålning från trådlös teknik leds av Emelie van Deventer, en elektroingenjör utan medincinska kvarlifikationer som tidigare har uttryckt stöd för den trådlösa industrin. Hon har en allvarlig intressekonflikt genom sin tidigare forskning som var finansierad av industrin och som syftade till att främja trådlös kommunikationsteknik och genom sitt mångåriga medlemskap i industriorganisationen IEEE.

Kritiken mot WHO:s hantering av hälsorisker med strålning har ökat under senare tid. Redan under 2015/2016 har över 223 vetenskapsmän i en kritisk appell pekat på att WHO fortsätter att rekommendera gränsvärden från ICNIRP som inte skyddar mot visade hälsoeffekter av strålningen exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter, degenerativa sjukdomar och cancer. Dessa föråldrade gränsvärden från ICNIRP, som bygger på ett militärindustriellt paradigm från 1950-talet, rekommenderas även av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), och Arbetsmiljöverket i Sverige.

WHO domineras av ICNIRP

WHO:s mest inflytelserika experter (”core group”) är helt dominerad av ICNIRP. Av gruppen på fem personer är fyra medlemmar eller fd medlem i ICNIRP. Dessutom är åtminstone 6 ytterligare experter som anlitas av WHO också medlemmar i ICNIRP.

Projektledare med jäv

Tabellendenna länk visar sammansättningen av WHO:s kärntrupp av experter. Emelie van Deventer som är WHO:s projektledare är även medlem i IEEE sedan många år liksom en av de fem experterna Eric van Rongen som är ICNIRP:s nuvarande ordförande. Det är en industridominerad organisation som liksom ICNIRP sätter gränsvärden för strålning och som liksom ICNIRP andra effekter än de som uppstår då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad (termiska effekter).

Av tabellen framgår även att av tre av de fem experterna inklusive projektledaren, även är medlemmar i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp. Dessutom är en fjärde WHO-expert, svenska Maria Feychting från Karolinska Institutet, fd medlem i SSM:s expertgrupp.

Maria Feychting är också finansierad av telekomindustrin och hon har kritiserats för att ha manipulerat en undersökning om hjärntumörrisker för barn samt att ha vilselett om erhållna resultat såväl i den undersökningen som i WHO:s undersökning om hjärntumörrisker för vuxna, Interphone.

Läs hela pressmeddelandet med fler diagram

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen, en insamlingsstiftelse

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hittade en intressant studie för något år sedan. Möss utsattes för mobiltelefonstrålning under en tid motsvarande intensiv mobilanvändning. Man undersökt sedan områden i hjärnan i avseende på en välkänd substans som bildas då fett oxideras, Malondialdehyde. Betydligt högre nivåer hos de mobilanvändande mössen jämfört med kontrollgruppen.
  Det finns dock ett intressant men. Vår kroppsfettsuppbyggnad bestäms till stor del av vilka fetter vi konsumerat under många tidigare år, alltså av tidigare medelintag av omega 3,6,9 och mättat fett.
  Mindre mättat och omega-9 fetter medför fler fetter med hög oxidationsrisk.
  En hjärna som till stor del är uppbygd av det sedan mitten av 1900-talet mycket vanliga omega 6 fettet medför alltså högre risk för all slags oxidation, inklusive mobiltelefonoxidation, än en hjärna uppbyggd av mest mättat- och fleromättat fett, plus ett minimum av Omega 3 och omega 6 -fetter.
  Något som inte framgick av studien.

 • Är inte WHO en produkt av industrin från första början? Har för för mig att jag läst om det. Liksom FN var en produkt av “globalistiska” intressen redan vid dess uppkomst. Liksom miljörörelsen i början av 70-talet initierades och styrdes av klanen Rockefeller. Och World socialist forum som stöds av Ford foundation.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *