Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Strålskyddsstiftelsen: “WHO är infiltrerat av industrin”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 februari 2017
- Torbjörn Sassersson
WHO

WHOWHO:s hantering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält kritiseras av Europeiska miljöorganisationer, forskare och vetenskapsmän och en fd anställd inom WHO. WHO anlitar experter med jäv. Dessutom har projektledaren tidigare arbetat för telekomindustrin, vilket betecknas om en “uppenbar industriinfiltration”.

WHO:s arbete med hälsoriskbedömningar av strålning från trådlös teknik leds av Emelie van Deventer, en elektroingenjör utan medincinska kvarlifikationer som tidigare har uttryckt stöd för den trådlösa industrin. Hon har en allvarlig intressekonflikt genom sin tidigare forskning som var finansierad av industrin och som syftade till att främja trådlös kommunikationsteknik och genom sitt mångåriga medlemskap i industriorganisationen IEEE.

Kritiken mot WHO:s hantering av hälsorisker med strålning har ökat under senare tid. Redan under 2015/2016 har över 223 vetenskapsmän i en kritisk appell pekat på att WHO fortsätter att rekommendera gränsvärden från ICNIRP som inte skyddar mot visade hälsoeffekter av strålningen exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter, degenerativa sjukdomar och cancer. Dessa föråldrade gränsvärden från ICNIRP, som bygger på ett militärindustriellt paradigm från 1950-talet, rekommenderas även av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), och Arbetsmiljöverket i Sverige.

WHO domineras av ICNIRP

WHO:s mest inflytelserika experter (”core group”) är helt dominerad av ICNIRP. Av gruppen på fem personer är fyra medlemmar eller fd medlem i ICNIRP. Dessutom är åtminstone 6 ytterligare experter som anlitas av WHO också medlemmar i ICNIRP.

Projektledare med jäv

Tabellendenna länk visar sammansättningen av WHO:s kärntrupp av experter. Emelie van Deventer som är WHO:s projektledare är även medlem i IEEE sedan många år liksom en av de fem experterna Eric van Rongen som är ICNIRP:s nuvarande ordförande. Det är en industridominerad organisation som liksom ICNIRP sätter gränsvärden för strålning och som liksom ICNIRP andra effekter än de som uppstår då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad (termiska effekter).

Av tabellen framgår även att av tre av de fem experterna inklusive projektledaren, även är medlemmar i Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp. Dessutom är en fjärde WHO-expert, svenska Maria Feychting från Karolinska Institutet, fd medlem i SSM:s expertgrupp.

Maria Feychting är också finansierad av telekomindustrin och hon har kritiserats för att ha manipulerat en undersökning om hjärntumörrisker för barn samt att ha vilselett om erhållna resultat såväl i den undersökningen som i WHO:s undersökning om hjärntumörrisker för vuxna, Interphone.

Läs hela pressmeddelandet med fler diagram

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen, en insamlingsstiftelse


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq