Finland inför tvångsmedicinering med vaccin för vårdpersonal som hanterar barn och äldre

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 5 mars 2017
- NewsVoice redaktion
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

Finland beslutade i februari att införa tvångsmedicinering med vaccin from den 1 mars 2018 för all vårdpersonal trots att många finska läkarna väljer att inte låta vaccinera sig. Beslutet togs utan att låta lagen om tvångsmedicinering först debatteras i Riksdagen eller i media.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 18:51, 6 mars

Linda Karlström som driver bloggen Vaccin.me skriver om beslutet i senaste numret av 2000-Talets Vetenskap. Framtiden ser mörk ut för de som inte ser vaccin som lösningen på barnsjukdomarnas gissel och som inte vill riskera att få sig själva eller sina barn skadade av vaccinernas tillsatser.

Som grund för beslutet om tvångsvaccinering ligger den nya finska smittskyddslagen som som träder i kraft 2017. Den banar väg för beslut om ytterligare och mer omfattande tvångsvaccineringar av särskilt barn. Tvångsvaccinering rättfärdigas med begreppet “patientsäkerhet”, skriver Linda Karlström.

Tvångmedicinering kan leda till smittspridning via nyvaccinerade

Tvångsvaccinering i Finland ska gälla personal som arbetar inom social- och sjukvården med barn under ett år och personer äldre än 65 år samt andra riskgrupper. Vårdpersonal ska från och med 1 mars 2018 vaccineras mot mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor, difteri, stelkramp, kikhosta och influensa. Influensavaccinet måste förnyas varje år och de övriga sjukdomarna ska också återvaccineras emot, oklart hur ofta.

Linda Karlström anser att detta är tragikomiskt eftersom nyvaccinerade personer anses av vaccinproducenten Merck som säkerställda smittspridare. På bipackselden till vattkoppsvaccinet finns en varning om att nyvaccinerade kan överföra sjukdomen till familj och vänner. Samröre med riskgrupper, alltså tex barn och äldre, ska undvikas i upp till sex veckor efter vaccinering, uppger Merck.

Vasa Centralsjukhus körde hösten 2016 en kampanj som skulle locka vårdpersonalen till att vaccinera sig. Både morot och piska användes, skriver Karlström. Kampanjen misslyckades. Endast 60% av läkarna valde att vaccinera sig och 48% av övrig vårdpersonal tog vaccinet.

De som vägrar att låta sig vaccinera riskerar att omplaceras eller få sparken, skriver Karlström. Frågan är om finsk sjukvård klarar att en del av personalen inte tillåts arbeta optimalt eller överhuvudtaget, om läkare, socialarbetare och sjuksystrar vägrar ta sprutorna.

Läs hela artikeln i 2000-Talets Vetenskap, nr 1, 2017

Text: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice