Internetkontroll genom annonsindragning kombinerat med övervakning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 mars 2017
- Torbjörn Sassersson

David Knight på InfoWars beskriver hur internetkontroll och övervakning av internetanvändning sammantaget innebär att personer i politiska positioner likväl som vanligt folk hamnar i kläm. Man vill övervaka metadata för att ta reda på om det narrativ som ska gälla fungerar, om det tas emot och upprepas ute bland folk, menar Knight.

“They have to have feedback to know if their propaganda is working” – David Knight

Uppföljning via övervakning är andra änden av den påverkanskedja som börjar med att ett etablissemang avgör vad som är riktiga nyheter, rätt berättande till skillnad från fejknyheter. Här kommer det amerikanska centret ”The Global Engagement Center” för att motarbeta propaganda eller “fel” berättande in i sammanhanget.

Läs mer: Obama godkände ”Global Engagement Center” för ”korrekt berättande”

Internetkontroll genom annonsindragning från videos som har “fel” narrativ

9/11 FAMILIES SUE SAUDI ARABIA, ACCUSE U.S. ALLY OF COMPLICITY IN TERRORIST ATTACKS

David Knight berättar att InfoWars nyligen var i kontakt med Google, som uppger att en av deras videos som Knight anser var helt faktakorrekt ogillades av Google avseende annonsplacering. Beslutet Google tog var att dra in annonsringen i just den videon, vilket innebär att InfoWars missar provisionen från Google. Det handlar inte om censur, men om att strypa finansieringen av kanalen, säger Knight.

Klicka på länken under skärmdumpen till höger så kommer du till videon.

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq