Lasse Wikman: Sanning och konsekvens – en filosofisk reflektion

publicerad 6 mars 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Lasse Wikman
Lasse Wikman
Lasse Wikman

FILOSOFI. Sanningen är ett ord som används dagligen, utan att man nämnvärt reflekterar på den. Sanningen har alltid varit nobel. Att stå upp för den, även när det blåser kraftig motvind är rakryggat. Att säga sanningen, är att påstå något. För om du inte säger att detta är sanningen, ja då är det falskt. Vem vill betraktas som falsk? Ingen.

Att få människor att sluta upp, att få dem att anamma de teser och de förklaringar jag har att berätta, är bland den bästa och den skönaste stunden att uppleva.

Att säga sanningen, är ett påstående. Att stå för ett påstående, är att inte stå för dess motsats. Det är sund logik. Påståendet har bara en sanning, det kan aldrig vara både sant och falsk samtidigt.

Det finns symboliska sanningsvärden, där både sant och falskt är delar av funktionen, men då anges värdena med bokstäver eller siffror, en s.k. två-värd kontext.

Sannolikhet är ett mått på hur troligt en sak är, utan att det egentligen är sant. Vem minns inte Tage Danielssons utmärkta monolog om sannolikhet när det gällde kärnkraftshaveriet i Harrisburg, USA. Redan i inledningen pratar han om, att det är synd att vi inte riktigt har råd med sanningen, då ekonomin inte är så bra, så vi får nöja oss med sannolikheten.

”Jesus som sade att han själv är Vägen, Sanningen och Livet stod ansikte mot ansikte med Pilatus och denne ställde en retorisk fråga: “Vad är sanning?”

Pilatus och Överste Prästen gjorde profetiska uttalanden och Pilatus hustru hade drömmar, för att bara nämna tre exempel. Fiendens mål är att omintetgöra Vägen, dölja Sanningen och döda Livet Det tycks finnas ett ständigt ökande utbud av vägar att lösa våra problem och nå hägrande mål som lovar att tillfredställa våra önskningar. I varje vägval ligger sanningen i vågskålen och valet görs med livet som insats.”

I Sverige gäller att för den som ska vittna inför en domstol, måste man avlägga en Vittnesed. Den som ger falsk uppgift under ed kan dömas för mened.

Om man då betänker att EU i sin desperation, för att klamra sig fast vid makten och dessutom försöka förverkliga globalismen , har uttalat sig skarpt, att bara sanning ska gälla på sociala medier, inom radio, tv och i den dagliga pressen. Falska nyheter är inte acceptabla. Likaså höjer Socialdemokraterna och Regeringen rösten och har i stort sett likadana uttalanden. Hur är det då troligt att de säger sanningen? För sanningen kan ingen ha patent på . Sanningen kan man inte köpa för pengar, annat än att ge muta, för att uppnå ett tillfälligt tillstånd, som den korrupte gärna vill se som sin sanning.

Konsekvensen av att så flagrant handha sanningen, är att förtroendet rasar i botten. Vem vill omfamna falskhet och lögn? EUs och svenska regeringens desperata uttalanden om sanning, är ett uttryck för maktfullkomlighet. Ett ovärdigt sätt att omhändeta sina medborgare, de som givit politikerna uppdraget att förverkliga människors drömmar, framtid och hopp. Politikernas och de tjänstemän och kvinnor, som har fått möjlighet att ta sig upp i ”maktens boningar”, betalda av oss medborgare, anser sig inte behöva stå upp för sanningen, utan enbart för ett symboliskt sanningsvärde.

Swisha Lasse WikmanDriver man medborgarna utifrån den tesen, då uppstår protester, demonstrationer och oroligheter okontrollerat och drabbar oss alla. Redan nu ser vi konsekvenserna av att inte tala sanning. De våldsamheter som har pågått i vårt land en tid och blivit kända i utlandet, är bara början av det bottennapp vi svenskar får acceptera, då vi har ryggradslösa figurer inom Regering och Riksdag, som inte törs försvara sanningen.

Text: Lasse Wikman

Källor: Patent på sanning: 23/11/2016 Kjell