Naturvårdsverket har blivit Sveriges nya Jaktmyndighet

publicerad 8 mars 2017
- av NewsVoice
Naturvårdsverket, ledningsgrupp, 2017 - Pressfoto
Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014
Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

DEBATT. Det är inte många som känner till att Naturvårdsverket har blivit Sveriges nya “Jaktmyndighet” så till vida att all makt om djur och natur nu ges till en liten grupp hobbyjägare, en grupp som visar sig vara helt okunniga om ekosystemet. Det varnar Kristina Hallin i den andra artikeln i hennes debattserie om jakten i Sverige.

Text: Kristina Hallin | Denna debattartikel kompletterar föregående artikel som inte kunde slutföras eftersom skribenten inte fick de fakta som efterfrågades hos Naturvårdsverket.

Det har tagits viktiga beslut hos vårt högsta beslutande organ Riksdag och i förlängningen, Regeringen, utan att informera allmänheten. Nya beslut har tagits och politikerna håller på att ändra Jaktlag/-förordning. Detta arbete har pågått i tysthet i 1,5 år.

Vad har egentligen skett under denna tid? Vi måste verkligen få en förklaring. Tyvärr har inte heller alla riksdagsledamöter blivit informerade, eftersom Riksdagens Jaktförening”, som har sitt säte i Riksdagens lokaler, har stor påverkan på informationsflödet.

Denna olagliga intressepåverkan samt jägarnas Allmänna uppdrag måste omgående upphöra om vi fortsättningsvis ska kalla Sverige för ett demokratiskt land. Någon frågar kanske: Var finns alla djur/naturvänner? Jo, vi sliter allt vad vi kan, men tyvärr har vi inga resurser att jobba effektivt mot de mörka krafterna. Vi får inga 60 miljoner/år för att rädda djur och natur! Då skulle det sett annorlunda ut! Hoppas ni politiker tänker på denna orättvisa när ni går till era jobb på Riksdagshuset eller Regeringskansliet!

Bakgrund

Några förändringar av Naturvårdsverkets Viltförvaltningsstrategi går att hitta i Regleringsbrevet (PDF).

”Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.”

Viltförvaltningsstrategin

“Naturvårdsverket ska redovisa arbetet med viltförvaltningsstrategin och vilka insatser som vidtagits för att genomföra strategin. Redovisningen ska inkludera en bedömning av resultat och hur arbetet bör fortsätta.”

Jakt i Sveriges ekonomiska zon

“Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra jakt i Sveriges ekonomiska zon och hur handläggningen skulle kunna utformas. I uppdraget ingår även att, om det bedöms lämpligt, lämna författningsförslag som föranleds av övervägandena. I uppdraget ingår även att redovisa konsekvenserna för de arter som kan komma att påverkas. Vid uppdragets genomförande ska EU-rätten beaktas samt internationella överenskommelser om allmänhetens rätt att få beslut i miljöfrågor rättsligt prövade. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2017.”

Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen

“Naturvårdsverket ska föreslå en effektivare och mer ändamålsenlig beredning av förslag på ändringar av jaktförordningen avseende jakttider. Beredningen ska inkludera samråd med berörda organisationer och resultera i förslag till regeringen. Regeringen ska fortsatt ha föreskriftsrätt inom ramen för jaktförordningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2017.”

Vilka är de berörda organisationer som Naturvårdsverket ska samråda med?

”I arbetet med strategin har Naturvårdsverket konsulterat representanter för bland annat länsstyrelser och andra myndigheter, intresseorganisationer, forskarsamhället och de areella näringarna.”

Naturvårdsverket - Sveriges nya Jaktmyndighet
Naturvårdsverket, ledningsgrupp, 2017 – Pressfoto

Naturvårdsverkets omvandling till jaktmyndighet

Sanningen om jägarnas dröm är att ohämmat få döda skogarnas djur – fler djur, utökande jakttider och fler jaktverktyg. De kallar det för ”jaktvård” – det som i klarspråk handlar om jaktvåld.

Jag undrar ofta: vad vet egentligen Naturvårdsverkets personal i Stockholm om vad som händer i skogarna i varg/rovdjurslän? Bryr de sig egentligen om de otaliga brott som sker mot alla skogens djur, främst mot de rödlistade intelligenta och sociala vargarna som plågas grymt!

Efter att min andra debattartikel publicerats, fick jag oväntat ett tips av en vän som sa med stort allvar: Läs på Naturvårdsverkets hemsida: Strategi för svensk viltförvaltning” Vem har känt till detta under de senaste 1,5 åren? Jag ringde en erfaren politiker och ställde frågor, men inte ens denna politiker som är väldigt kunnig, kände till detta arbete som Naturvårdsverket redan har börjat med. Min förhoppning är att ni alla läser hela skrivelsen, eftersom ni då förstår hur upprörd jag är.

Om jag inte fått detta tips, så skulle jag inte haft denna pusselbit för att agera på rätt sätt! Jag läste sida för sida och blev jag alltmer chockad! Vad är detta! Jag formligen kastades tillbaka till 1800-talets mentalitet och språkbruk.

Strategitexten hade verkligen inte skrivits av kunniga handläggare på Naturvårdsverket utan av jägare!

 • Inget skrivet om att vi måste börja med återuppbyggnaden av vårt sargade Ekosystem – inte ett enda ord.
 • Inget om att återställa den biologiska mångfalden.
 • Inget om att bevara djurens hem, att stoppa skövlingen av våra skogar som nu till 70 % består av 1 art d v s ensartat skogsbruk, där inga djur trivs.
 • Inget om att jägarna backar och tar sitt nationella ansvar – inte ett enda ord.

Vi lever faktiskt på 2000-talet då vår mentalitet skall ha utvecklats till ett högre Intellekt, IQ, och en större emotionell kapacitet (EQ) än på 1700-1800-talet. Denna text ovan kan varken politiker, myndigheter eller svenska folket acceptera. det liknar mer som ett obehagligt aprilskämt.

Jag börjar med att redogöra för hur många gånger vissa jägar-ord upprepas i skrivelsen, de kodord som bara jägarna förstår innebörden av. Jag kan förstå att de omvandlar ”de obehagliga orden” till något som låter mildare än det som sker i verkligheten såsom mörda, lemlästa, skadeskjuta, medvetet plåga djur, låta djuren plågas i fällor, snaror, saxar osv.

 • Viltförvaltning = att få döda/skjuta djur med olika fångstmedel: 65 gånger
 • Förvalta = att få döda/skjuta djur: 35 gånger
 • Jakt = att få döda/skadeskjuta/plåga djur till döds: 32 gånger
 • Bruka = att nyttja = få döda/skadeskjuta/plåga djur till döds: 25 gånger
 • Viltresurs = ha tillgång till olika slags jakter t ex jaktturism: 14 gånger
 • Resurs = tillgång att kunna döda/skadeskjuta/plåga djur till döds: 11 gånger

Beskattning är också ett ord som betyder att skjuta ihjäl djur, även rödlistade arter som har skydd i Art- och habitatdirektivet, EU-lag!

Ett annat kodord är “Viltvård” som förut hette “Jaktvård”. Ordet ändrades p g a att det lät absurt att Vårda  genom dödskjutning och naturligtvis ska de i jakten få använda killerdogs dv  plotthundar och ryska stövare.

Inte underligt att det börjar bli väldigt tyst i våra skogar! Våra IS-jägare slår till varje dag.

RESULTAT

Nu vill nollvisionsjägarna, de som vill utrota alla vargar i Sverige, få mer befogenheter och fler arter att skjuta, längre jakttider, andra typer av vapen som t ex pil och båge som inte dödar djuret på en gång och andra förmåner, vilket svenska folket aldrig någonsin kommer att tillåta.

Jag citerar ett antal meningar som visar att naturen bara är till för jägarnas nöjeskjutningar. De har nog inte fått kunskap om hur viktigt det är att jobba för ett friskt ekosystem på jägarutbildningen:

”… liksom samhällets prioriteringar och vårt sätt att bruka den mark där viltet lever. …” Vilka prioriteringar?

”Rovdjuren påverkar förutsättningarna för jakten och livet på landsbygden.”

”Det ska vara enkelt för olika grupper att ta del av olika former av brukande och för jägare att få tillfällen att jaga. Jakt, viltturism (betyder jaktturism, min anm) och annat brukande av vilt … Vilt ska gå att bruka på olika sätt”

”Som en del i regionaliseringen föreslår Naturvårdsverket att besluta om de allmänna jakttiderna flyttas från regering till Naturvårdsverket, eller i vissa fall till länsstyrelserna.”

Vilken värld lever rapportskrivaren i och vem har godkänt denna absurda skrivning? Alla lagar, både jaktlag och jaktförordning, måste beslutas av riksdagsledamöter respektive av regeringen – av våra högsta beslutande organ. Detta bevisar ännu en gång, att det är en okunnig person som inte tänkt till.

Allt detta innebär även att jägarna tjänar massor av svarta pengar på jaktturism! 30 000 utländska jägare kommer till Sverige varje år för att få nöjesdöda våra vilda djur och de betalar stora summor, något för Skattemyndigheten att titta på.

Det är inte bara i Afrika de grymma jakterna på skyddsvärda arter sker. Dessa känslokalla jägare finns även i Sverige, som ni säkert redan har förstått. Denna strategi för svensk viltförvaltning är ett nationellt övergrepp.

Nu söker Naturvårdsverket en ny chef till viltförvaltningen.

Det skulle vara väldigt osmart av Naturvårdsverket att anställa ytterligare en aktiv jägare på denna chefsplats, på vår största miljömyndighet! I annonsen står det att Naturvårdsverket söker en enhetschef som ska genomföra ”Strategi för svensk viltförvaltning” som ”gör att alla kan ta del av viltets värden”! Det står också: ”Vi ser det som meriterande med erfarenhet av och intresse för arbete med viltförvaltning.”

Dags att protestera

SÅ HÄR DÅLIG ÄR JÄGARNAS ”UTBILDNING”

Så här lätt kan man få jägarexamen samt tillstånd att köpa och använda ett vapen! En riktig tankeställare för svenska folket – betänk att många av dagens jägare inte har någon utbildning alls eftersom utbildningskravet kom 1985 eller att de endast har gått en snabbkurs på ca 3 dagar: 1 dag med teori inklusive prov och 2 dagar skytte.

Detta kan omöjligt vara lagligt.

”Svenska Jägareförbundet: Jägarexamen, intensivkurs

 • Fredag kl: 10.00–16.30. Teori med gemensam genomgång av kursen och av studiematerialet.
 • Fredag kl: 18.00. Teoriprov                                                                     
 • Lördag kl: 08.00 – ca 17.00. Ev. omprov teori, övrigt praktiskt skytte.
 • Söndag kl: 08.00 – ca 16.00. Ev. omprov teori, praktiska skytteprov.”

Hallå där! De har endast en halv dags teori, sedan gemensam genomgång av materialet! De har tre chanser att skriva teoriprovet – hur lätt är det inte att fuska. Kan detta vara ett giltigt underlag för att få jägarexamen? Hur har detta gått till! Var finns tillsynsmyndigheten – finns det någon sådan överhuvudtaget?

Dessa okunniga hobbyjägare ska inte få tillåtelse att finnas i våra skogar! Länsstyrelserna måste få mer befogenheter att sköta djur och natur.

VARFÖR ÖKAS INTE NATURBEVAKARNAS ANTAL PÅ LÄNSSTYRELSERNA?

VARFÖR BETALAR INTE REGERINGEN UT MER PENGAR TILL FLER NATURBEVAKARE PÅ LÄNSSTYRELSERNA FÖR ATT SKYDDA DJUREN?

Många brott sker på våra fantastiska fridlysta vilda djur – eftersom ingen ser vad som händer därute i skogarna, långt, långt borta från våra TV-soffor!

Länsstyrelsernas Naturbevakare är alldeles för få. De får ingen fortbildning eller mer omfattande behörighet som Kustbevakningen har. Varken E Erlandsson eller nu Bucht ger några pengar till effektiv bevakning. Anslagen är noll. Naturen har inget skydd. Medvetet ger myndigheterna efter för jägarnas krav, myndighetspersonalen har tappat all etisk hållning och de låter de lågutbildade jägarna ta över. Viltförvaltningsdelegationerna är en katastrof och måste tas bort – all regional bestämmanderätt ska upphöra. Förut höjde jag Länsstyrelsen Dalarna till skyarna, men nu har myndigheten omvandlats till ett jägarfort.

Inga myndigheter står längre på djurens sida, det är ingen som vill skydda dem, nu har till och med Naturvårdsverket gett jägarna tillåtelse att jaga på de skyddsvärda reservaten som ligger under Naturvårdsverkets beskydd.

DET SER VERKLIGEN MÖRKT UT

Hur har det kunna sjunka så djupt med Sveriges miljöpolitik? Är det något som vi inte förstår? Jag har funderat och funderat – vad är det alla vi djur- och nnaturvänner har missat? Den omfattande korruptionen gällande djur- och natur hos politiker, myndighetspersoner, forskare m fl har jag redovisat ett flertal gånger – det måste vara något annat?

Ofta slår mig tanken varför WWF:s personal och Svenska Naturskyddsföreningens personal på rikskontoret är så tysta, varför är de inte ute på barrikaderna och ställer krav på politikerna, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna? Förstår de inte vad som händer med våra rödlistade stora rovdjur, att jägarna håller på att utrota dem? Tyvärr är svaret: såklart att de vet, de vet det så väl. Men det finns andra krafter som har en annan agenda.

Jag googlar och hamnar på Världsnaturfondens WWF:s förtroenderåd 2016 och en tanke slår mig: här sitter 50 personer som är ledare för myndigheter, organisationer och institutioner samt en massa namn som jag inte känner igen, en del från den s k adeln samt företagsledare. De kallas för 30-klubben eller 50-klubben? Kan detta vara svaret på mina funderingar? Jag har ingen aning! Har denna mängd människor bildat en maktstruktur som lever sitt eget liv? Hindrar deltagarna, denna maktsfär, vissa personer att agera som de skulle vilja? Har en del fått en tvångströja på sig med kungligt glitter på. Är detta förtroenderåd en maktfaktor som styr Sverige? Är detta kungens skuggregering? Jag vet inte – det enda jag vet är att de är så tysta och så osynliga. Läs och bedöm själv. Se bilaga.

Avslutningsvis vill jag säga att när man djupdyker i en så kall och synisk värld, så vill man inte tro att det är sant, men tyvärr är det denna tillvaro som vi alla lever i, vare sig vi vill det eller inte. Nu har vi djur- och naturvänner kämpat i så många år, hojtat på högsta volym, men vi tycker inte att vi har hjälpt djuren nog. Svenska folket är ett naturälskande folk – vad vore vi utan de fantastiska vilda djuren och de vackra skogarna och sjöarna.

 • NU VILL VI HA TILLBAKA VÅR VACKRA NATUR MED ETT MYLLRANDE DJURLIV.
 • VI KRÄVER ATT FÅ TILLBAKA LUGNET I NATUREN.
 • DET ÄR VI, 95 % AV SVENSKA FOLKET, SOM BESTÄMMER.

Text: Kristina Hallin

Bilaga

”Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2016

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.

Förtroenderådets ordförande: H M Konungen
Förtroenderådets vice ordförande: Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

ArtDatabanken, Lena Sundin Rådström
Friluftsfrämjandet, Lars Lundström
Havs- och vattenmyndigheten, Jakob Granit
Jordbruksverket, Leif Denneberg
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Carl-Anders Helander
Kungl. Vetenskapsakademien, Leif Anderson
Lantbrukarnas Riksförbund, Helena Jonsson
Marine Stewardship Council, MSC, Vakant
Naturhistoriska Riksmuseet, Jan-Olov Westerberg
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Röda Korset, Sara Revell Ford
Scouterna, Katarina Hedberg
Stockholm Environment Institute, SEI, Åsa Gerger Swartling
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
Svenska Botaniska Föreningen, Stefan Grundström
Svenska Kyrkan, Anders Wejryd
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Rolf Brennerfelt
Svenska Naturskyddsföreningen, Johanna Sandahl
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jörgen Jonsson
Svenska Turistföreningen, STF, Magnus Ling
Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, Dennis Kraft
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf, HKH Kronprinsessan Victoria, Ingemar Ahlén, Rolf Annerberg, Knut Bengtsson, Marie Berglund, Björn Carlson, Hans Christofferson, Kjell Engström, Christer Fuglesang, Peter Hanneberg, Margareta Ihse, Mattias Klum, Lars Kristoferson, Jan Larsén, Lars-Erik Liljelund, Carina Lundberg Markow, Bertil Nordenstam, Maria Norrfalk, Gunnar Olofsson, Mildred von Platen, Bengt Telland, Jens Wahlstedt, Marcus Wallenberg, Anders Wijkman

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren, Bengt Hellermark, Björn Hägglund, Rolf Wirtén, Ingemar Öhrn. WWFs styrelse och personal är ca 110 personer och deras kontor finns på Ulriksdals slott.