Naturvårdsverket har blivit Sveriges nya Jaktmyndighet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 mars 2017
- NewsVoice redaktion
Naturvårdsverket, ledningsgrupp, 2017 - Pressfoto
Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014
Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

DEBATT. Det är inte många som känner till att Naturvårdsverket har blivit Sveriges nya “Jaktmyndighet” så till vida att all makt om djur och natur nu ges till en liten grupp hobbyjägare, en grupp som visar sig vara helt okunniga om ekosystemet. Det varnar Kristina Hallin i den andra artikeln i hennes debattserie om jakten i Sverige.

Text: Kristina Hallin | Denna debattartikel kompletterar föregående artikel som inte kunde slutföras eftersom skribenten inte fick de fakta som efterfrågades hos Naturvårdsverket.

Det har tagits viktiga beslut hos vårt högsta beslutande organ Riksdag och i förlängningen, Regeringen, utan att informera allmänheten. Nya beslut har tagits och politikerna håller på att ändra Jaktlag/-förordning. Detta arbete har pågått i tysthet i 1,5 år.

Vad har egentligen skett under denna tid? Vi måste verkligen få en förklaring. Tyvärr har inte heller alla riksdagsledamöter blivit informerade, eftersom Riksdagens Jaktförening”, som har sitt säte i Riksdagens lokaler, har stor påverkan på informationsflödet.

Denna olagliga intressepåverkan samt jägarnas Allmänna uppdrag måste omgående upphöra om vi fortsättningsvis ska kalla Sverige för ett demokratiskt land. Någon frågar kanske: Var finns alla djur/naturvänner? Jo, vi sliter allt vad vi kan, men tyvärr har vi inga resurser att jobba effektivt mot de mörka krafterna. Vi får inga 60 miljoner/år för att rädda djur och natur! Då skulle det sett annorlunda ut! Hoppas ni politiker tänker på denna orättvisa när ni går till era jobb på Riksdagshuset eller Regeringskansliet!

ArcanumSkolan 2024

Bakgrund

Några förändringar av Naturvårdsverkets Viltförvaltningsstrategi går att hitta i Regleringsbrevet (PDF).

”Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.”

Viltförvaltningsstrategin

“Naturvårdsverket ska redovisa arbetet med viltförvaltningsstrategin och vilka insatser som vidtagits för att genomföra strategin. Redovisningen ska inkludera en bedömning av resultat och hur arbetet bör fortsätta.”

Jakt i Sveriges ekonomiska zon

“Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra jakt i Sveriges ekonomiska zon och hur handläggningen skulle kunna utformas. I uppdraget ingår även att, om det bedöms lämpligt, lämna författningsförslag som föranleds av övervägandena. I uppdraget ingår även att redovisa konsekvenserna för de arter som kan komma att påverkas. Vid uppdragets genomförande ska EU-rätten beaktas samt internationella överenskommelser om allmänhetens rätt att få beslut i miljöfrågor rättsligt prövade. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2017.”

Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen

“Naturvårdsverket ska föreslå en effektivare och mer ändamålsenlig beredning av förslag på ändringar av jaktförordningen avseende jakttider. Beredningen ska inkludera samråd med berörda organisationer och resultera i förslag till regeringen. Regeringen ska fortsatt ha föreskriftsrätt inom ramen för jaktförordningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2017.”

Vilka är de berörda organisationer som Naturvårdsverket ska samråda med?

”I arbetet med strategin har Naturvårdsverket konsulterat representanter för bland annat länsstyrelser och andra myndigheter, intresseorganisationer, forskarsamhället och de areella näringarna.”

Naturvårdsverket - Sveriges nya Jaktmyndighet
Naturvårdsverket, ledningsgrupp, 2017 – Pressfoto

Naturvårdsverkets omvandling till jaktmyndighet

Sanningen om jägarnas dröm är att ohämmat få döda skogarnas djur – fler djur, utökande jakttider och fler jaktverktyg. De kallar det för ”jaktvård” – det som i klarspråk handlar om jaktvåld.

Jag undrar ofta: vad vet egentligen Naturvårdsverkets personal i Stockholm om vad som händer i skogarna i varg/rovdjurslän? Bryr de sig egentligen om de otaliga brott som sker mot alla skogens djur, främst mot de rödlistade intelligenta och sociala vargarna som plågas grymt!

Efter att min andra debattartikel publicerats, fick jag oväntat ett tips av en vän som sa med stort allvar: Läs på Naturvårdsverkets hemsida: Strategi för svensk viltförvaltning” Vem har känt till detta under de senaste 1,5 åren? Jag ringde en erfaren politiker och ställde frågor, men inte ens denna politiker som är väldigt kunnig, kände till detta arbete som Naturvårdsverket redan har börjat med. Min förhoppning är att ni alla läser hela skrivelsen, eftersom ni då förstår hur upprörd jag är.

Om jag inte fått detta tips, så skulle jag inte haft denna pusselbit för att agera på rätt sätt! Jag läste sida för sida och blev jag alltmer chockad! Vad är detta! Jag formligen kastades tillbaka till 1800-talets mentalitet och språkbruk.

Strategitexten hade verkligen inte skrivits av kunniga handläggare på Naturvårdsverket utan av jägare!

 • Inget skrivet om att vi måste börja med återuppbyggnaden av vårt sargade Ekosystem – inte ett enda ord.
 • Inget om att återställa den biologiska mångfalden.
 • Inget om att bevara djurens hem, att stoppa skövlingen av våra skogar som nu till 70 % består av 1 art d v s ensartat skogsbruk, där inga djur trivs.
 • Inget om att jägarna backar och tar sitt nationella ansvar – inte ett enda ord.

Vi lever faktiskt på 2000-talet då vår mentalitet skall ha utvecklats till ett högre Intellekt, IQ, och en större emotionell kapacitet (EQ) än på 1700-1800-talet. Denna text ovan kan varken politiker, myndigheter eller svenska folket acceptera. det liknar mer som ett obehagligt aprilskämt.

Jag börjar med att redogöra för hur många gånger vissa jägar-ord upprepas i skrivelsen, de kodord som bara jägarna förstår innebörden av. Jag kan förstå att de omvandlar ”de obehagliga orden” till något som låter mildare än det som sker i verkligheten såsom mörda, lemlästa, skadeskjuta, medvetet plåga djur, låta djuren plågas i fällor, snaror, saxar osv.

 • Viltförvaltning = att få döda/skjuta djur med olika fångstmedel: 65 gånger
 • Förvalta = att få döda/skjuta djur: 35 gånger
 • Jakt = att få döda/skadeskjuta/plåga djur till döds: 32 gånger
 • Bruka = att nyttja = få döda/skadeskjuta/plåga djur till döds: 25 gånger
 • Viltresurs = ha tillgång till olika slags jakter t ex jaktturism: 14 gånger
 • Resurs = tillgång att kunna döda/skadeskjuta/plåga djur till döds: 11 gånger

Beskattning är också ett ord som betyder att skjuta ihjäl djur, även rödlistade arter som har skydd i Art- och habitatdirektivet, EU-lag!

Ett annat kodord är “Viltvård” som förut hette “Jaktvård”. Ordet ändrades p g a att det lät absurt att Vårda  genom dödskjutning och naturligtvis ska de i jakten få använda killerdogs dv  plotthundar och ryska stövare.

Inte underligt att det börjar bli väldigt tyst i våra skogar! Våra IS-jägare slår till varje dag.

RESULTAT

Nu vill nollvisionsjägarna, de som vill utrota alla vargar i Sverige, få mer befogenheter och fler arter att skjuta, längre jakttider, andra typer av vapen som t ex pil och båge som inte dödar djuret på en gång och andra förmåner, vilket svenska folket aldrig någonsin kommer att tillåta.

Jag citerar ett antal meningar som visar att naturen bara är till för jägarnas nöjeskjutningar. De har nog inte fått kunskap om hur viktigt det är att jobba för ett friskt ekosystem på jägarutbildningen:

”… liksom samhällets prioriteringar och vårt sätt att bruka den mark där viltet lever. …” Vilka prioriteringar?

”Rovdjuren påverkar förutsättningarna för jakten och livet på landsbygden.”

”Det ska vara enkelt för olika grupper att ta del av olika former av brukande och för jägare att få tillfällen att jaga. Jakt, viltturism (betyder jaktturism, min anm) och annat brukande av vilt … Vilt ska gå att bruka på olika sätt”

”Som en del i regionaliseringen föreslår Naturvårdsverket att besluta om de allmänna jakttiderna flyttas från regering till Naturvårdsverket, eller i vissa fall till länsstyrelserna.”

Vilken värld lever rapportskrivaren i och vem har godkänt denna absurda skrivning? Alla lagar, både jaktlag och jaktförordning, måste beslutas av riksdagsledamöter respektive av regeringen – av våra högsta beslutande organ. Detta bevisar ännu en gång, att det är en okunnig person som inte tänkt till.

Allt detta innebär även att jägarna tjänar massor av svarta pengar på jaktturism! 30 000 utländska jägare kommer till Sverige varje år för att få nöjesdöda våra vilda djur och de betalar stora summor, något för Skattemyndigheten att titta på.

Det är inte bara i Afrika de grymma jakterna på skyddsvärda arter sker. Dessa känslokalla jägare finns även i Sverige, som ni säkert redan har förstått. Denna strategi för svensk viltförvaltning är ett nationellt övergrepp.

Nu söker Naturvårdsverket en ny chef till viltförvaltningen.

Det skulle vara väldigt osmart av Naturvårdsverket att anställa ytterligare en aktiv jägare på denna chefsplats, på vår största miljömyndighet! I annonsen står det att Naturvårdsverket söker en enhetschef som ska genomföra ”Strategi för svensk viltförvaltning” som ”gör att alla kan ta del av viltets värden”! Det står också: ”Vi ser det som meriterande med erfarenhet av och intresse för arbete med viltförvaltning.”

Dags att protestera

SÅ HÄR DÅLIG ÄR JÄGARNAS ”UTBILDNING”

Så här lätt kan man få jägarexamen samt tillstånd att köpa och använda ett vapen! En riktig tankeställare för svenska folket – betänk att många av dagens jägare inte har någon utbildning alls eftersom utbildningskravet kom 1985 eller att de endast har gått en snabbkurs på ca 3 dagar: 1 dag med teori inklusive prov och 2 dagar skytte.

Detta kan omöjligt vara lagligt.

”Svenska Jägareförbundet: Jägarexamen, intensivkurs

 • Fredag kl: 10.00–16.30. Teori med gemensam genomgång av kursen och av studiematerialet.
 • Fredag kl: 18.00. Teoriprov                                                                     
 • Lördag kl: 08.00 – ca 17.00. Ev. omprov teori, övrigt praktiskt skytte.
 • Söndag kl: 08.00 – ca 16.00. Ev. omprov teori, praktiska skytteprov.”

Hallå där! De har endast en halv dags teori, sedan gemensam genomgång av materialet! De har tre chanser att skriva teoriprovet – hur lätt är det inte att fuska. Kan detta vara ett giltigt underlag för att få jägarexamen? Hur har detta gått till! Var finns tillsynsmyndigheten – finns det någon sådan överhuvudtaget?

Dessa okunniga hobbyjägare ska inte få tillåtelse att finnas i våra skogar! Länsstyrelserna måste få mer befogenheter att sköta djur och natur.

VARFÖR ÖKAS INTE NATURBEVAKARNAS ANTAL PÅ LÄNSSTYRELSERNA?

VARFÖR BETALAR INTE REGERINGEN UT MER PENGAR TILL FLER NATURBEVAKARE PÅ LÄNSSTYRELSERNA FÖR ATT SKYDDA DJUREN?

Många brott sker på våra fantastiska fridlysta vilda djur – eftersom ingen ser vad som händer därute i skogarna, långt, långt borta från våra TV-soffor!

Länsstyrelsernas Naturbevakare är alldeles för få. De får ingen fortbildning eller mer omfattande behörighet som Kustbevakningen har. Varken E Erlandsson eller nu Bucht ger några pengar till effektiv bevakning. Anslagen är noll. Naturen har inget skydd. Medvetet ger myndigheterna efter för jägarnas krav, myndighetspersonalen har tappat all etisk hållning och de låter de lågutbildade jägarna ta över. Viltförvaltningsdelegationerna är en katastrof och måste tas bort – all regional bestämmanderätt ska upphöra. Förut höjde jag Länsstyrelsen Dalarna till skyarna, men nu har myndigheten omvandlats till ett jägarfort.

Inga myndigheter står längre på djurens sida, det är ingen som vill skydda dem, nu har till och med Naturvårdsverket gett jägarna tillåtelse att jaga på de skyddsvärda reservaten som ligger under Naturvårdsverkets beskydd.

DET SER VERKLIGEN MÖRKT UT

Hur har det kunna sjunka så djupt med Sveriges miljöpolitik? Är det något som vi inte förstår? Jag har funderat och funderat – vad är det alla vi djur- och nnaturvänner har missat? Den omfattande korruptionen gällande djur- och natur hos politiker, myndighetspersoner, forskare m fl har jag redovisat ett flertal gånger – det måste vara något annat?

Ofta slår mig tanken varför WWF:s personal och Svenska Naturskyddsföreningens personal på rikskontoret är så tysta, varför är de inte ute på barrikaderna och ställer krav på politikerna, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna? Förstår de inte vad som händer med våra rödlistade stora rovdjur, att jägarna håller på att utrota dem? Tyvärr är svaret: såklart att de vet, de vet det så väl. Men det finns andra krafter som har en annan agenda.

Jag googlar och hamnar på Världsnaturfondens WWF:s förtroenderåd 2016 och en tanke slår mig: här sitter 50 personer som är ledare för myndigheter, organisationer och institutioner samt en massa namn som jag inte känner igen, en del från den s k adeln samt företagsledare. De kallas för 30-klubben eller 50-klubben? Kan detta vara svaret på mina funderingar? Jag har ingen aning! Har denna mängd människor bildat en maktstruktur som lever sitt eget liv? Hindrar deltagarna, denna maktsfär, vissa personer att agera som de skulle vilja? Har en del fått en tvångströja på sig med kungligt glitter på. Är detta förtroenderåd en maktfaktor som styr Sverige? Är detta kungens skuggregering? Jag vet inte – det enda jag vet är att de är så tysta och så osynliga. Läs och bedöm själv. Se bilaga.

Avslutningsvis vill jag säga att när man djupdyker i en så kall och synisk värld, så vill man inte tro att det är sant, men tyvärr är det denna tillvaro som vi alla lever i, vare sig vi vill det eller inte. Nu har vi djur- och naturvänner kämpat i så många år, hojtat på högsta volym, men vi tycker inte att vi har hjälpt djuren nog. Svenska folket är ett naturälskande folk – vad vore vi utan de fantastiska vilda djuren och de vackra skogarna och sjöarna.

 • NU VILL VI HA TILLBAKA VÅR VACKRA NATUR MED ETT MYLLRANDE DJURLIV.
 • VI KRÄVER ATT FÅ TILLBAKA LUGNET I NATUREN.
 • DET ÄR VI, 95 % AV SVENSKA FOLKET, SOM BESTÄMMER.

Text: Kristina Hallin

Bilaga

”Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2016

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.

Förtroenderådets ordförande: H M Konungen
Förtroenderådets vice ordförande: Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner

ArtDatabanken, Lena Sundin Rådström
Friluftsfrämjandet, Lars Lundström
Havs- och vattenmyndigheten, Jakob Granit
Jordbruksverket, Leif Denneberg
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, Carl-Anders Helander
Kungl. Vetenskapsakademien, Leif Anderson
Lantbrukarnas Riksförbund, Helena Jonsson
Marine Stewardship Council, MSC, Vakant
Naturhistoriska Riksmuseet, Jan-Olov Westerberg
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Susanne Erlandsson
Röda Korset, Sara Revell Ford
Scouterna, Katarina Hedberg
Stockholm Environment Institute, SEI, Åsa Gerger Swartling
Skogsstyrelsen, Herman Sundqvist
Svenska Botaniska Föreningen, Stefan Grundström
Svenska Kyrkan, Anders Wejryd
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, Rolf Brennerfelt
Svenska Naturskyddsföreningen, Johanna Sandahl
Svenska Samernas Riksförbund, SSR, Jörgen Jonsson
Svenska Turistföreningen, STF, Magnus Ling
Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, Dennis Kraft
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf, HKH Kronprinsessan Victoria, Ingemar Ahlén, Rolf Annerberg, Knut Bengtsson, Marie Berglund, Björn Carlson, Hans Christofferson, Kjell Engström, Christer Fuglesang, Peter Hanneberg, Margareta Ihse, Mattias Klum, Lars Kristoferson, Jan Larsén, Lars-Erik Liljelund, Carina Lundberg Markow, Bertil Nordenstam, Maria Norrfalk, Gunnar Olofsson, Mildred von Platen, Bengt Telland, Jens Wahlstedt, Marcus Wallenberg, Anders Wijkman

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren, Bengt Hellermark, Björn Hägglund, Rolf Wirtén, Ingemar Öhrn. WWFs styrelse och personal är ca 110 personer och deras kontor finns på Ulriksdals slott.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @ G Andersson

  “Slirande” ?? Hur menar du ?

  Då kan du väl oxå förklara varför du tycker att viss rovdjursjakt måste få förekomma

  Om du vill veta ännu mer om vad jag tycker om svenska jägare ber jag dig att ställa konkreta frågor i stället för att be mig om en reflektion över artikeln. Tror det blir mycket mera givande.
  .

 • Det som stör mig är ditt slirande kring jägares “personlighetsdrag”.
  Viss rovdjursjakt måste få förekomma, så där är vi inte överens.
  En fråga; tycker du att debattartikeln ger en rättvisande bild av den svenske jägaren?

 • @ G Andersson

  Inte helt enkelt att försöka föra en diskussion med någon som inte tar till sig vad man skriver. I mitt första inlägg klargjorde jag att jakt för födans skull är acceptabelt , vi måste ju äta mat , ändå frågar du mig om jag har problem med att det slaktas djur i samma syfte. Vi tycks oxå vara överens om att rovdjursjakt , alltså vad jag kallar för “grova brott” , är oacceptabelt. Men du kanske inte vill kalla det för just det eftersom det inte är ett brott “enligt lagen”.

 • @Thorberg
  Ok, jag förstår, här finns inga grova brott.
  De djur som skjuts för sitt ätliga kött, vilka är flertalet, ger mig inget dåligt samvete, eftersom jag är köttätare. Djur slaktas också på slakterier för att ge mat till oss som äter kött. Är det ett problem för dig?
  Jakt på rovdjur är svårt att försvara i allmänna termer. Jakt på lodjur verkar helt obegriplig. Ren trofėjakt är rent obehaglig, omoralisk.

 • @ G Andersson

  Att döda andra varelser av ingen annan orsak än egen njutning är ett grovt brott , om inte enligt lagen så är så enligt min moraliska och mänskliga kompass. Vad tycker du själv ?

 • @Kenneth Thorberg
  Vilka grova brott är det du håller med om. Tala om det för mig, så jag förstår. GROVA BROTT?

 • Man måste vara medveten om varför Naturvårdsverket skrivit detta. För några år sedan hördes många synpunkter (även inom Alliansregeringen) att jaktfrågorna ska tas från NVV och föras till en kommande, ny Viltvårdsmyndighet.
  Det här dokumentet kom snart därefter från NVV för att de ville visa att “NVV har minsann kunskap och förmåga att sköta och utveckla alla frågor inom viltvård och viltförvaltning”. Hade NVV på något sätt fortsatt att visa ens en antydan till jaktfientlighet eller vilja att försöka inskränka jakt, bara för att inskränka, då hade alla NVV-kritiker fått vatten på sin kvarn. Frågan om en ny viltvårdsmyndighet har lagts på is av de rödgröna, men efter valet kan frågan komma att tas upp igen om Alliansen återtar regeringsmakten.
  Så NVV är inte styrda av Jägareförbundets men NVV vill visa att de är positiva till jakt och därmed kan fortsätta att vara den myndighet som handhar jaktfrågorna i Sverige. Tja, det kanske är så? NVV har i alla fall ett par år på sig att visa sig dugliga.

 • Marcus 9 Mar, 2017 at 11:26
  “…Kolmården 2012 då en viltvårdare dödades av varg tycks vara som helt bortblåst i debatten. Argumentet som framförs är att det var en varg i en inhägnad?? Som om det skulle ha betydelse?”

  Med risk för att upprepa det “Kenneth Thorberg — 11 Mar, 2017-16:45” mkt korrekt redan sagt måste dock understrykas att med kommentaren “Som om det skulle ha betydelse?” konfirmeras att du inte har ngn som helst kännedom om den ENORMA skillnad det är på hur en vild varg fungerar kontra en som får daglig “vård” av människor — det är nämligen två helt OLIKA djur! Och den skillnaden gäller oavsett vilket djur man än talar om.
  Att objektivt diskutera med en individ på den “kunskapsnivån” om vilda djur relaterat djur i fångenskap är meningslös, det går helt enkelt inte…

  Mitt råd är att du bör fortbilda dig inom genren hur VILDA djur fungerar relaterat dem i FÅNGENSKAP, Marcus.
  Och när det gäller just VARG vimlar det av bra information på internet. Svenska rovdjursföreningen t.ex. är visserligen “part i målet” men de kan presentera väldigt mkt information som även håller vetenskaplig nivå.

 • @Marcus
  Tänkte först be dig visa en källa för ditt påstående ang. frigående vargar bla , bla… men eftersom jag vet att jag inte kommer att få någon så går jag istället över till att förklara skillnaden på frigående och inhägnad varg.

  Vilda vargar har aldrig haft kontakt med människor och håller sig oxå undan av ren självbevarelsedrift , jämför med ex. lodjur som har samma skygga mentalitet. Motsatsen är ex. björn som bryr sig fan i vem som råkar komma i dess väg. Tama vargar , i den mån man kan kalla dem för tama , har däremot tappat nödvändig respekt för människor och kan därför bli revirhävdande och i vissa fall gå till anfall.

  @Gunnar Andersson

  Varför polisanmäler du inte själv ? Ta med mig oxå om du skulle ändra dig , jag håller nämligen med.
  En av de aspekter som är gemensamma är brist på respekt för andras liv. Att det skjuts älg och annat vilt som tjänar som föda har jag inte så mycket att säga om även om personlighetsdragen i de flesta fall kan likställas.

  Att däremot ge sig på rovdjur handlar inte om något annat än hävdelsebehov och machokomplex. En relevant fråga är ju varför inte jägare använder sig av ljuddämpare på sina vapen , då det förstås skulle underlätta fortsatt jakt om de inte redan skrämt iväg påtänkta byten ? Det handlar förstås om att själva smällandet skänker en känsla av tillfredsställelse och maktkänsla. Jämför gärna med vuxna män på motorcyklar som låter som mindre flygplansmotorer. Det blir liksom inte riktigt samma sak utan ljudeffekten som drar till sig andras ofrivilliga uppmärksamhet.

 • Mycket bra skrivet. Jag bor på landsbygden och ser hur jägare hela tiden tar för sig mer och mer. Är man seriös som jägare borde även hon/han lyssna på andra och visa hänsyn istället för att håna, hota och hata.
  Varför tar inte jägarorganisationerna tag i detta?
  Sedan pengarna kom in i jakten och jakten blev en hobby och ett nöje har i alla fall jag sett hur naturen utarmas och djur och fåglar försvinner. Med hjälp av skogsbolagens förskräckliga avverkningar utan någon som helst hänsyn till djur och natur. Det finns nästan flera jaktkort än träd. Ofta väldigt fula dessutom. Dessutom ibland placerade alldeles för nära bebyggelse
  Folk borde läsa Naturvårdsverkets s.k. viltstrategi. Verkar vara en inbiten jägare som skrivit utan att ha fått några som helst motargument. En katastrof för naturen kan man närmast beteckna det som.

 • Men jösses, att som jägare bli jämförd med IS. Vem förgiftar då?
  “Otaliga grova brott”? Dom tycker jag du skall polisanmäla…

 • TORBJÖRN – NU HAR DU TILLÅTIT YTTERLIGARE TVÅ JÄGARE FÖRGIFTA KOMMENTARSFÄLTET:
  GUNNAR ANDERSSON
  MARCUS!

  Djur/naturvänner är så trötta på jägarnas kommentarer eftersom de alltid spårar ur. Vi ska alltid, tycks det, acceptera de otaliga grova brott som de utför – en märklig värld vi lever i! Kan du inte bara ta bort jägarkommentarerna som du skrev i tidigare text.

 • Ett av de mer märkliga sakerna är att händelsen i Kolmården 2012 då en viltvårdare dödades av varg tycks vara som helt bortblåst i debatten. Varför duckar alla vargförespråkare för den händelsen? Argumentet som framförs är att det var en varg i en inhägnad?? Som om det skulle ha betydelse? Det finns åtskilliga fall där människor dödats av frigående varg och det är en tidsfråga innan det sker i Sverige – igen!

 • “Inte underligt att det börjar bli väldigt tyst i våra skogar! Våra IS-jägare slår till varje dag.”
  Magstarkt att likställa svenska jägare med mördare från Islamska Staten.

 • @Andersson
  Vilken paradox då att det aldrig hänt att en vild varg dödat en människa i Sverige medan det dödats ett antal människor av jägare.

 • Ja Andersson kan vara så att NV är fel forum för det värst tänkbara scenariot, vilket tydligen aldrig skett i Sverige, men nu har du fått nämna det som en hypotes. Artikeln handlar om rovdjurspolitik, ekologi, att Naturvårdsverket verkar främst att fungera som en ny slags “jaktmyndighet”. Låt oss hålla diskussionen där.

 • Tycker att det är av yttersta vikt att utreda vem som bär ansvaret för när den första människan, troligen ett barn blir dödad av en varg. Vill inte då höra att det är lätt att vara efterklok. Förstår att denna synpunkt och kommentar inte är PK på Newsvoice! Denna kommentar hör kanske hemma i ett forum där det är högre i tak?

 • Det är sorgligt att denna kategori människor med så låga medvetandenivåer (som dödar djur för nöjes skull) får sådan “makt” i samhället eller ens komma till tals. De saknar emotionella komponenter som är nödvändiga för att överleva skiftet vi står inför. Det positiva är att de är en självgallrande människoart. En utdöende sådan…

 • Meddelande från redaktionen:

  Denna efterdebatt ska präglas av saklighet och ha en problemlösande inställning.

  Tidigare debatter efter Kristina Hallins samtliga artiklar har dominerats av jägare och varghatare som riktat personangrepp mot Kristina Hallin. Det har ingen plats i denna efterdebatt.

  Alla nedsättande, angripande och nedsättande kommentarer raderas och den som försöker posta dessa destruktiva angrepp svartlistas på NewsVoice med omedelbar verkan. Jag vill inte låta jägarna/varghatarna ta över NewsVoice så fort någon skriver om att naturen och varg/rovdjur ska skyddas.

  Om man inte gillar vad Hallin skriver inkom med en debattartikel. Hittills har inte NewsVoice fått in EN enda debattartikel, trots upprepade uppmaningar. Vill du debattera, skicka in en text, personfoto och ditt riktiga namn. Då är du med i debatten på SAMMA villkor som Kristina Hallin.

  / red

 • Skribenten ställer en viktig fråga om hur det kan vara möjligt att Naturvårdsverket inte skyddar djur och naturen. Det att 70% av vår skog förlorade mångfalden och blivit skogsbruk är bara sorgligt. Jag skulle vilja se detta i ett större perspektiv.

  Hur är det med naturvård överlag i hela världen? Vad är resultat av en viss agenda?
  Svaret är enkelt mångfalden försvinner. Detta sker överallt i världen i skog, regnskog ja överallt!

  Då kan man fråga sig vad vi har myndigheter och världsorganisationer till.
  Jag tror att de finns till enbart för att hålla allmänheten lugna samtidigt som det pågår den största förstörelse av naturen och människor.
  Blickar man t.ex. mot andra myndigheter som strålsäkerhetsmyndigheten, livsmedelsmyndigheten, socialstyrelsen, läkemedelsmyndigheten m.m. och läser på deras hemsidor så är allt så bra och deras uppdrag är så glasklar!
  Ändå är vi människor exploaterade mer än någonsin i en osäker miljö full av strålning och gifter. På samma sätt fungerar detta i hela världen idag.

  För att knyta mina tankegångar frågar jag mig varför denna agenda? Varför all prat om mångfald och hållbarhet när själva resultatet är motsatsen?

  Jag tror att det som pågår i svenska skogar är ett resultat av en agenda som gäller i hela världen. Målet är att degradera Livet och dess processer så att man kan kontrollera och ha makt över all liv på jorden som sitt slutgiltiga mål.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *