Ryska spökplan jagas av medier och försvarsmakter – Del 2

publicerad 25 mars 2017
- av NewsVoice

Josef Persson fortsätter sin artikelserie om ryska flygplan över svensk territorium,  om ett o?kat ryskt hot fra?n luften, verkligt eller inte. I denna artikel bjuder Persson på nya dråpliga reflektioner kring incidenter och propagandan mot "Ivan", den interna beteckning som svenska militären har på Ryssland.

Text: Josef Persson | Läs även del 1

Det a?r ra?tt ovanligt att jag brukar la?sa vad min granne refererar till som ”ljugmedia”, men efter ”incidenten” med att jag ra?kat la?sa om denna ha?ndelse sa? blev jag nyfiken och gjorde en liten djupdykning i det ”o?kade ryska hotet”. Ryssland a?r tydligen pa? krigsstigen och det reja?lt. Lite dystert? Eller kanske ren rappakalja?

”Antalet kra?nkningar i Sverige o?kar a?r fo?r a?r” proklamerar Expressen den 19 november 2016. Det a?r ju inte alls sant fo?r den som la?rt sig ra?kna till 20 och kan grundla?ggande statistik. Och man kan fra?ga sig om fo?rsvaret verkligen inte dokumenterat kra?nkningar innan 2009?

Bild: ÖB, Micael Bydén - Pressfoto: Försvarsmakten
Bild: ÖB, Micael Bydén - Pressfoto: Försvarsmakten

29 plan utan transpondrar över svenskt luftrum 2015 - inget var ryskt

Men ryssarna a?r ju a?nda? va?rst, tills det kommer fram att alltsa? USA a?r va?rst. Innan statistiken blev offentlig 1 oktober 2015 uppger O?B Micael Byde?n det a?ret att ”Ryssland sticker inte ut alls”. Kanske da?rfo?r att det 2015 inte skedde na?gon rysk kra?nkning alls? Luftfartsverket noterade det a?ret 29 flygplan som flo?g utan transpondrar i svenskt luftrum. Sa?tillvida inte Sverige givit tillsta?nd till ryskt stridsflyg att flyga utan transpondrar i svenskt luftrum sa? a?r alltsa? inget av de 29 planen ryska milita?ra plan.

Det O?B inte tycker om a?r alltsa? ”Rysslands beteende i luften”. Bland annat flyger de alltsa? utan transpondrar. Efter a?nnu en ”incident” med ett ”ryskt milita?rt plan” 2014, sa? sa Margot Wallstro?m ”dessva?rre a?r det inte ovanligt att a?ven svenska plan flugit utan transpondrar och det go?r Nato-plan ocksa?”. Efter upprepade fo?rfra?gningar om ett klargo?rande a?ndrar sig Wallstro?m och sa?ger att det sker i ”la?g omfattning”. Vem kan kontrollera hur mycket? Men det sker alltsa?, enligt samtliga ka?llor.

Mikael Holmstro?m lättkränkt fobiker

Men Ryssland fortsa?tter bete sig ”ma?rkligt”, ”ovanligt” och ”provocerande”. Ja, bland annat flyger de ”rakt mot” svensk gra?ns, och sa? va?nder de. Hmm, kanske fo?r att de inte kommer la?ngre? Men O?B Micael Byde?n fo?rsa?krar att ”Sverige inte vikt ner sig”. Pa? la?ngfredagen den 29 mars 2013 vek dock fo?rsvaret ner sig fo?r det sunda fo?rnuftet och gav Sveriges ”incidentberedskap” (startklara Gripen med piloter i standby) semester, men da? skedde en ”extraordina?r ha?ndelse”.

Ryssen kom na?mligen pa? natten, skra?ck och fasa, och Gripen kunde alltsa? inte kissa in reviret. Svenskarnas ”vi ser er, vi mo?ter er, vi har koll pa? er” bro?t ihop och Mikael Holmstro?m på SvD blev djupt kra?nkt. Svenskt territorium kra?nkte man dock inte, na?rmare a?n tre mil kom man aldrig svensk territorialgra?ns.

Visserligen rapporterade ocksa? en rysk nyhetsbyra? om den kommande o?vningen, det bloggades om den och Nato var underra?ttade. Deras 24 timmars incidentberedskap var i luften sa? fort ryssen visade sig och la?mnade sitt territorium. Om FRA tittade pa? nyheterna ista?llet fo?r att kra?nka svenska medborgare skulle va?rlden kanske vara en ba?ttre plats? A?tminstone mindre ”extraordina?r”. Men visst ryssen o?vade anfall mot tva? svenska ma?l, vad skulle de annars o?va mot?

Men hur man a?n va?nder och vrider pa? det sa? inga?r ”den o?kade ryska aktiviteten i ett sto?rre mo?nster” tydligen. Den 15 januari 2016 sa? bryter dock ryssarna det mo?nstret och go?r na?got ”ma?rkligt”. Ett ryskt jaktplan av modellen Su-27 flanker skulle förföljas o?ster om Bornholm pa? internationellt vatten, men na?r fo?rsvaret ”inleder visualiseringen” go?r planet en undanmano?ver och flyger helt sonika da?rifra?n. Snopet? Det blir naturligtvis ”ett fo?rso?k att do?lja vapeninformation”, na?got ryssarna naturligtvis kunde dolt pa? sitt eget territorium. Notera att a?ven Nato har ryska plan fo?r realistiska o?vningar och alltsa? bevisligen flyger utan transpondrar a?ven de.

Den smygande ryssen

Ibland a?r dock ryssarna ”alltmer aggressiva”. Vid en ”incident” som sannolikt skedde 16 juli 2014 sa? gjorde ryssen na?mligen tva?rtom. FRA ville inte meddela na?r incidenten skett, sannolikt da?rfo?r att man bedrev signalspaning utanfo?r Kaliningrad utan transpondrar? Ett ryskt Su-27 go?r da? vad divisionschefen pa? F21 i Lulea? bedo?mer som en ”missbedo?mning” av sin ”na?rmandehastighet och ro?relse”. Na?r piloten kommer fo?r na?ra, milita?rer brukar ha 50 meter, sa? girar han och sva?nger bort fra?n planet. Enligt Mikael Holmstro?m sa? dyker ryssen ”o?verraskande upp”. Lite ironiskt att man kan smyga sig pa? ett signalspaningsplan.

Ryskt stridsflygplan - Foto: avenska flygvapnet via FRA, 2014
Skärmdump: Ryskt stridsflygplan, SU-27 - Foto: svenska flygvapnet, FRA, 2014

Na?r piloten inleder giren kna?pper FRA en bild, ”sekretessgranskar” den och distribuerar ut den till media. Jaktplanet flyger nu ”bara na?gra meter fra?n det svenska spaningsplanet”, vilket naturligtvis ”saknar vapen”. Det heter nu att den ryske piloten ”tittat ner” pa? FRA-planet samtidigt som han ”demonstrativt” va?nder upp buken pa? sitt plan da?r det ha?nger sex stycken jaktrobotar. Puh, ingen dold vapeninfo ha?r inte.

Hotet från ovan - en rysk söndagsfika

Ryssland sköt föremaål mot svenska plan, DN 2015
Skärmdump: "Rysk militär sköt föremål mot svenska plan" - DN.se, 2015-07-01

Ja, ryssarna har till och med anfallit svenskarna ett par ga?nger och skjutit ”fo?rema?l” pa? dem. 1 augusti 2015 a?r Mikael Holmstro?m framme igen med en artikel fo?r DN. ”Rysk milita?r sko?t fo?rema?l mot svenska plan”. I artikeln a?terges ett par incidenter, bland annat en den 22 augusti 2014 da? tva? Gripenplan skickas upp fo?r att identifiera ett transportplan av typen Antanov-26 som flyger o?ver O?stersjo?n pa? internationellt vatten utan transpondrar.

”Na?r svenskarna kommer na?ra skjuter planet ut ro?da och vita signalfacklor”.

Hur tolkar man det ha?r? Ett ryskt partytrick fra?n ett obeva?pnat transportplan, ett desperat fo?rso?k att ge sig tillka?nna? Var det natt? Det blir hets mot folkslag. En fackla a?r ”stor som en sta?ltermos”, och sla?r den i huven eller sugs in i motorn ”sa? blir det haveri”.

Pa? Saab Technologies hemsida fo?r Gripenplanen finns reklamfilmer som kan fa? vilken krigsherre som helst att dregla. Man skryter om va?rldens ba?sta missildetekteringssystem bland annat. Vad tja?nar det till om planen inte kan undvika ett fallande so?ndagsfika med va?l tilltagen belysning. Hur na?ra var Gripenplanen?

USA kränker mer än Ryssland

Funderar o?ver om jag a?r ora?ttvis i mina bedo?mningar och okunnig? Vad vet jag? Kanske a?r ryssen aggressiv? Kanske med ra?tta? De senaste a?ren har alltsa? USA kra?nkt Sverige mest. Ett land i fja?rran med cirka halva Rysslands areal men cirka tio ga?nger deras fo?rsvarsbudget. Eller ”anfallsbudget” kanske man ska sa?ga? Ryssland har tva? milita?rbaser i annat land, pa? initiativ av det landet. USA har, ja det fa?r vi aldrig veta, men o?ver 700 stycken, enligt vissa o?ver 800.

Innan statistiken o?ver kra?nkningarna sla?pptes fra?n fo?rsvaret sa man att ”inte heller na?got Nato-land sticker ut”. USA ma?ste vara allra trevligaste stormakten i va?rlden och osynligaste! I kriget mot Afghanistan dog fler amerikanska soldater av sja?lvmord a?n de som dog i kriget. Sa?ger va?l allt om den humanita?ra stormakten...

”12 av 16 kra?nkande la?nder a?r alltsa? Natola?nder” enligt Mikael Holmstro?m.

Men enligt O?B Micael Byde?n sa? a?r det alltsa? ”i ma?ngt och mycket” Ryssland som driver pa? ”utvecklingen i va?rat na?romra?de”. En liten paradox med tre o?vriga la?nder ja?mte Ryssland som inte a?r Nato-la?nder. Eftersom Byde?n efter na?gra a?r som flygattache? i Washington DC nu sannolikt a?r CIA:s man i fa?lt a?r kanske hans a?sikter inte sa? ova?ntade? Fredrik Reinfeldt a?r numera ”konsult” a?t Bank of America, och Sveriges fra?mste uba?tsspanare, Carl Bildt, har blivit utma?lad som CIA-agent och Bilderbergare. Na?gon beho?ver nu fylla platsen om skra?mselpropagandan ska kunna fortga?.

Sett till ytenhet att fo?rsvara har faktiskt Sverige en cirka tre ga?nger sa? stor milita?r budget som Ryssland. Medlemskap i Nato inneba?r en o?nskan om en fo?rdubbling av den budgeten. Vem a?r krigshetsaren? Naturligtvis kan Putin ge sig pa? Nato, om han a?r sja?lvmordsbombare med storhetsvansinne.

Krim...

Sja?lv har jag aldrig fa?tt klart fo?r mig vad den notoriske Putin gjort sig skyldig till egentligen. Den ”olagliga annekteringen” av Krim och Ukrainakrisen naturligtvis. Att ta ett land i besittning, med eller utan va?ld, hur kan en annektering vara annat a?n olaglig? Pa? Krim ro?stade de fo?rvisso, fo?rst fo?r uttra?de ur Ukraina och sen fo?r inga?ng i Ryssland, men tydligen under ”milita?r na?rvaro och hot”. De har haft milita?r na?rvaro i cirka 50 a?r sa?ger man. Jag fo?rsta?r inte det da?r. Ukraina fo?rsta?r jag dock, jag fo?rsta?r att inget i va?r nyhetsrapportering beho?ver vara sant.

Fo?r na?gra a?r sedan gick ett rykte ha?r i Dalarna om en hackare som tagit sig in i fo?rsvarets datasystem. De uppta?ckte honom men anho?ll honom inte, vilket hade varit formellt korrekt. Man kraschade hans dator, och na?sta och na?sta och sa? a?ven hans va?ns dator. Ka?nslig information? Vandringssa?gen? Informationen han fick ut beskrev Ukrainakrisen och den beskrev Ukrainakrisen tva? a?r innan den ha?nde...

Utrikesminister Margot Wallstro?m har ju ocksa? bevisligen ljugit om ha?ndelsen, eller sa? ljuger hennes ka?llor. Erik Johansson vid Granskning Sverige verkar vara den enda som sta?llt relevanta fra?gor. Har a?ven sett en amerikansk medborgare i direktsa?ndning pa? plats i Ukraina som direkt hon bo?rjade fo?rklara att ryssarna (separatisterna?) faktiskt hja?lpt dem, klipptes bort omedelbart fo?r reklam. Vad som egentligen ha?nt/ha?nder la?r vi aldrig fa? veta av systemmedia.

Ryskt homofobi större problem än ryska flygplan

Det enda jag kan finna hos Putin a?r vad som verkar vara en ovilja mot homosexualitet. Homofobi eller religio?s o?vertygelse? A?r det ett problem fo?r Sverige borde vi va?l bo?rja pa? hemmaplan med Svenska kyrkan. Ista?llet fo?r 60 stycken nya Gripen ”next generation” fo?r 35, 6 miljarder, kan vi va?l a?terkalla fo?rsvarets 150 man pa? Gotland och byta ut dem mot fo?rsvarets biffigaste homosexuella fra?n ”du nya, du fria”. Sa? placera ut dem pa? gudstja?nsterna i Sverige. Sa? fort en ”incident” eller ”kra?nkning” sker, sa? kallar man in HBTQ-arme?n som fa?r inleda en ”visualisering” av pra?llen. Bo?r fungera avskra?ckande.

Slutkläm

Naturligtvis vore det la?mpligaste att inleda en dialog med Ryssland om en fredlig och avva?pnande lo?sning. Men det skulle va?l fo?ranleda lite obekva?ma fra?gor. Varfo?r utvecklar ni Europas sto?rsta milita?ra dro?nare, Neuron? Rapporter som ”the drone papers” visar att upp till 90 % av dro?narnas offer a?r civila. Varfo?r a?r ni ett av va?rldens absolut mest militariserade land na?r det kommer till elektromagnetisk krigfo?ring? Vill man verkligen ha ka?rnvapen pa? Gotland? Enda orsaken till att man nu stationerar ut personal da?r.

Sverige sta?r nu info?r ett ”o?kat ryskt hot”. Vad hotet besta?r av fa?r vi dock aldrig veta och ka?llorna a?r alltid ytterst hemliga, alltsa? CIA sannolikt. De som fann massfo?rsto?relsevapen i ett land som inte hade na?gra, men som va?grar inspektera Israel som sannolikt haft dem i 30 a?r.

Om en hobbyhackare kan ta sig in i fo?rsvarets datorer, om en 15-a?rig unge kan ta sig in i FBI:s datorer och om Ryssland  kan hacka sig in i en amerikansk valmaskin som inte ens a?r ansluten till na?tet, vem vill da? regeringen do?lja informationen fo?r? Det i ett land da?r den enda det a?r okay att hata o?ppet a?r ryssen.

Nu a?ven Trump, och de ba?da verkar dessutom komma o?verens. Na?r va?rldens tva? sto?rsta ka?rnvapennationer ga?r hand i hand verkar hela systemmedia trumpna.

Vi lever i en informationstidsa?lder utan dess like, men va?r regering ska vi leva i blind tro info?r. Diktatur a?r kanske inte sa? dumt a?nda?? O?vergrepp bega?s kanske? Men man vet av vem. La?nge leve Putin som a?r skyldig till allt ont i va?rlden. Tur att vi har na?got nytt hot nu na?r Saddam, Gaddafi och de andra a?r borta, annars kanske krigsindustrin kollapsar. Ba?st vi sa?ljer mer vapen till la?nder som Saudiarabien sa? vi sja?lva har ra?d att producera mer fo?rsvarsmaterial och kan skydda oss mot religio?sa diktaturer utan ma?nskliga ra?ttigheter da?r man halshugger folk pa? torget och ha?nger upp dem i lyftkranar som avskra?ckande exempel.

Text: Josef Persson | Läs även del 1

Referenser

Andrej Nikolajevitj Tupolev, Nationalencyklopedin

Wikipedia: Tupolev Tu-160 Tupolev Tu-22M Boeing 757

Wikipedia: O?B Micael Byde?n

Heavy bomber Tu-160 ”White swan” wings of Russia documentary

www.youtube.com/watch?v=fvvYOdATPrw

Incidenten 20160926
Morgonbladir kl. 05:30 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/09/26/sprengjuflugvel_undir_islenskri_thotu/
DN kl. ? http://www.dn.se/nyheter/sverige/passagerarflyg-mot-stockholm-stordes-av-ryska- bombplan/
Expressen kl. 12:18 http://www.expressen.se/nyheter/bombplan-flog-under-plan-mot-arlanda/ Go?teborgsposten kl 12:19 http://www.gp.se/nyheter/sverige/ryska-bombplan-fl%C3%B6g- under-civilflyg-p%C3%A5-v%C3%A4g-till-sverige-1.3818174
Aftonbladet kl 12:20 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23596653.ab

http://www.expressen.se/nyheter/okat-ryskt-hot-mot-sverige-holls-hemligt/

Sveriges riksdag ”Transpondrar och svenska plan”

www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/transpondrar-och-svenska- flygplan_H211155

DN 20150701 http://www.dn.se/nyheter/sverige/rysk-militar-skot-foremal-mot-svenska-plan/ SvD 20130422 www.svd.se/ryskt-flyg-ovade-anfall-mot-sverige
Expressen 20120120 http://www.expressen.se/nyheter/fra-brot-mot-regler-flera-ganger-i-fjol/

Expressen 20160121 http://www.expressen.se/nyheter/ryskt-jaktplan-gjorde-marklig- manover/

Ryskt jaktflyg na?ra FRA-plan
SvD 20141002 www.svd.se/fra-om-ryska-jaktflyget-nytt-och-mycket-mer-narganget Aftonbladet 20141002http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19635411.ab Expressen 20141002 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19635411.ab

Saabs nya Gripen next generation www.youtube.com/watch?v=oKIQyPOiRuE

Kra?nkningar av svenskt luftrum

http://www.dn.se/nyheter/sverige/landerna-som-kranker-sveriges-territorium/ http://www.expressen.se/nyheter/antalet-krankningar-i-sverige-okar-ar-for-ar/ http://www.dn.se/nyheter/sverige/nio-krankningar-av-svenskt-luftrum-i-ar/ http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21551558.ab

Eric Johansson Granskning Sverige om Margot Wallstro?m Elitens lo?gner fo?r att fo?rhindra att fred bryter ut 2 www.youtube.com/watch?v=GHfrrFQa-41

Neuron bl.a www.youtube.com/watch?v=fXSnpYYEYwY Inside Saudi www.youtube.com/watch?v=eyFkxDchY0g