Ryska spökplan och verkliga plan jagas av medier och försvarsmakter – Del 1

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 mars 2017
- NewsVoice redaktion
Ryskt SU-27 - Foto: Puolustusvoimat, Finska Flygvapnet

Under en period i Sveriges historia var ryska uba?tar oma?ttligt popula?ra i svenska vatten enligt media. Fenomenet dog sa? sma?ningom ut, kanske beroende pa? avsaknad av substans i pa?sta?endena [utom ubåt U137]. Idag kan vi ista?llet la?sa om ett o?kat ryskt hot fra?n luften. Josef Persson utreder en incident från 2016 om vad som tycks vara ryska spökplan, skrivet med en humoristisk ironi.

Text: Josef Persson | Läs även del 2 | Bild ovan:”Ett foto på ett ryskt flygplan (SU-n) som påstås ha kränkt finskt luftrum i oktober 2016. Fotot (Puolustusvoimat) postades av finska flygvapnet på Twitter. Artikel: “Two Russian planes suspected of breaching Finnish airspace”, Yle.fi, 7 okt 2016.

Andrej Nikolajevitj Tupolev var sovjetisk flygplanskonstrukto?r och a?ven en tid ledamot av ”Ho?gsta Sovjet”, liksom han en tid satt fa?ngslad under Stalin som ”folkets fiende”. Under sitt dryga 84-a?riga liv (1888-1972) var han sannolikt Sovjets mest namnkunnige flygplanskonstrukto?r och ledde arbetet med o?ver 100 civila och milita?ra flygplan.

Torsdagen den 22 september 2016 lyfter vad som sannolikt a?r tva? stycken Tupolev-160 (Tu-160), av Nato bena?mnt ”Blackjack”, fra?n nordva?stra Ryssland. ”Sannolikt” da?rfo?r att trots flygande paparazzi och o?vervakning fra?n minst fem la?nder sa? presenteras ingen form av egentlig bevisning fo?r planens existens, typ eller ursprung.

Eftersom dessa plan a?r vad man brukar bena?mna som ”strategiska bombplan” med fo?rma?ga att ba?ra ka?rnvapen och flyga strax o?ver 2000 km/h med mycket la?ng ra?ckvidd (12300-14000 km), sa? a?r de ocksa? sannolikt bevakade med satellit av Nato sa? fort de rullar ut pa? landningsbanan.

Expressen: "Bomplan flög under plan mot Arlanda"
Expressen: “Bomplan flög under plan mot Arlanda” av Rebecca Hagnestad – skärmdump

Med ho?gsta sannolikhet ba?r planen denna dag dock inga ka?rnvapen, eller bomber alls, eftersom det bara a?r fullsta?ndigt ono?digt och bara utgo?r do?dvikt pa? en rutino?vning. En liten ka?rnladdning av skra?ck och fasa ska planen dock senare utlo?sa i svensk dagspress.

Om inte tidigare sa? na?r planen a?r nordo?st om Norge och kommer in pa? Natos officiella radaro?vervakningsomra?de uppta?cks de och identifieras som två stycken Tu-160. Detta enligt en ”anonym ka?lla” inom Nato. Anonym kanske av sja?lvbevarelsedrift? Den bild av en blippande ljuspunkt pa? en ska?rm som ma?nga associerar med radar a?r idag fo?rlegad. A?tminstone hos Natos viktigaste milita?ra anla?ggningar. Man fa?r idag en tredimensionell animerad bild av verkligheten i realtid.

Hur ma?nga minuter det tar innan Natos jaktplan a?r i luften fo?r att jaga, skugga, fota och avlyssna a?r sva?rt att sa?ga, men det a?r inte ma?nga. Fo?r a?ven om de tva? bombplanen hela tiden befinner sig i internationellt luftrum sa? a?r det rutin att o?vervaka ryssen.

Na?r bombplanen kommit ner i ho?jd med Island sa? kan man med lite fantasi och ironi sa?ga att planen nu go?r na?got minst sagt makabert, na?got som sannolikt fa?r Andrej Tupolev att fo?rundras i sin grav. Det a?r visserligen inte sant pa? riktigt, men fo?r att incidenten som senare intra?ffar ska bli lite mer hemsk, sa? beho?vs den uppenbarligen.

Ryska spökplan och verkliga plan blandas i nyheterna

Mikael Holmström, 2011 - Foto: Wikimedia Commons
Bild: Mikael Holmström, 2011 – Foto: Wikimedia Commons

Enligt Mikael Holmstro?m, skribent för DN och SvD, sa? a?r en ”incident” i sa?dana ha?r sammanhang na?r na?got ”ovanligt intra?ffar”. Nu a?r det kanske inte ”ovanligt” att svensk press kommer med felaktiga uppgifter, men i alla fall. De ba?gge planen delar upp sig i tre plan, byter skepnad till modellen Tu-22M, av Nato bena?mnt ”Backfire”, och flyger in pa? isla?ndskt territorium. Inne pa? isla?ndskt luftrum kan man symboliskt sa?ga att de flyger runt till den 27 september 2016 klockan 13:00, alltsa? i cirka fem dagar.

Da? skriver DN la?ngst ner i en liten ”ra?ttelse” i sin artikel om incidenten som fo?ljer att Islands utrikesdepartement nu har ”korrigerat uppgiften”, men da? har i princip allt media i Sverige hunnit rapportera fa?rdigt om a?nnu en rysk kra?nkning och provokation. Sa? la?mpligt!

Vladimir Putin i cockpit på en TU-160 - Foto: Presidential Press Service, Wikimedia Commons
Bild: Vladimir Putin i cockpit på en TU-160 – Foto: Presidential Press Service, Wikimedia Commons

I verkligheten la?mnar alltsa? planen aldrig internationellt luftrum. De blir inte fler och de byter inte skepnad. Visserligen sa?gs amerikansk milita?r ha en teknik man kallar ”Blue beam”, med vilken man kan projicera fullskaliga tredimensionella bilder pa? himlen, men vi bo?r va?l inte ge konspirationsfo?rnekarna a?nnu en teori att ondgo?ra sig o?ver, tydligen finns det redan sa? mycket ”fake news” att det ra?cker och blir o?ver.

Ha?refter pa? planens rutt sa? uppta?cker isla?ndska ”flight control center” att det man nu kallar ”det ryska hotet” ligger pa? kurs och hastighet fo?r att korsa rutten fo?r Iceland Airs Boeing 757 pa? va?g fra?n Keflavik flygplats till Arlanda. Senare den 26 september na?r Expressen skriver om ha?ndelsen sa? a?r det dock i ”nula?get oklart” vilket flygbolag som a?ger 757:an. Varfo?r det blir sa? a?r oklart. ”Flight control center” bo?r va?l ha koll pa? sina plan, och piloten som senare a?r enda vittnet till ”incidenten” a?r kanske inte sa? trova?rdig om han inte ens vet a?t vilket bolag han flyger?

Na?r det ”ryska hotet” a?r 8,8 mil fra?n 757:an sa? meddelar man ”befa?lhavaren” fo?r flygplanet. Kanske tycker Aftonbladet att det blir mer dramatiskt om man ger kaptenen fo?r 757:an milita?rrang? Uppgiften fo?r fo?rsta varningen varierar fra?n 8 till 9 mil. ”Cruse speed” fo?r en Tu-160 a?r 1030 km/timme, sa? en mil hit och en mil dit. Andra varningen vid 2,5 mil fo?rsvinner dock fra?n fyra av artiklarna. Kanske a?r det faktum att man fo?ljt planet la?nge och har upprepad kontakt lite avdramatiserande?

Men nu blir det fruktansva?rt traumatiskt om man ska tro all nyhetsrapportering. Ryssarna har inte la?mnat in na?gon fa?rdplan till Nato. Kanske tycker de det a?r o?verflo?digt da? de fo?ljer varje millimeter de fo?rflyttar sig och har underla?tit sig att vidarebefordra sa?dana uppgifter tidigare. Inte heller har ryssarna meddelat ”ansvarig myndighet”, kanske fo?r att det inte finns na?gon? Och det va?rsta av allt a?r att ryssarna nu enligt 757:ans kapten ”valde att sta?nga av alla sina radarsignaler” och tydligen har 757:ans samtliga radarsystem och kollisionsvarningssystem nu ocksa? slutat fungera.

Piloten pa? 757:an tittar efter den andra varningen ut genom fo?nstret och ser de ryska bombplanen na?rma sig i fja?rran i ”formation.” Kan tva? plan flyga annat a?n i formation om de a?r na?ra varandra? Sa? flyger de ”rakt under” planet. Rebecca Hagnestad pa? Expressen rubricerar sin artikel: ”Bombplan flo?g under plan mot Arlanda”. I verkligheten uppges de ha flugit 6000 till 8000 fot under planet, runt 2 km. Om det ens sta?mmer a?r sva?rt att sa?ga. Per Fro?berg, pressansvarig fo?r Luftfartsverket, sa?ger senare att ryssarna ”formellt ha?llit sig inom regelverket”. 300 meters avsta?nd vertikalt och 9 km avsta?nd i horisontalplanet.

757: ans pilot uppger nu att ”modellen a?r Tu-22M” pa? ryssarnas plan. Eller att planen ”tros vara” av modellen 22M, na?got det naturligtvis kan finnas ma?nga olika fo?rklaringar pa?. Att planen i verkligheten skulle varit 22M a?r dock osannolikt, kanske rent av omo?jligt da? planens senare rutt a?r la?ng och 22M har kortare ra?ckvidd a?n modell 160. Att modellen nu a?r Tu-22M a?r dock la?mpligt pa? ma?nga sa?tt, som skra?ckpropaganda till exempel…

En rysk Tupolev Tu-160 - Foto: Alex Beltyukov, Wikimedia Commons
Bild: En rysk Tupolev Tu-160 – Foto: Alex Beltyukov, Wikimedia Commons

Tu-160 kallas av ryssen fo?r ”White swan” och liknar ett mindre “vasst” Concorde. Pa? alla bilder jag sett a?r planet vitt. Det a?r bara 3 decimeter kortare a?n en Boeing 757 och liknar i det hela ett coolare passagerarplan. Kanske da?rfo?r ingen av passagerarna vittnat om ett ”ryskt hot”? Tu-22M da?remot ser mer milita?riskt ut, a?r kortare och snabbare och fo?rekommer i en uppsjo? av fa?rgteckningar i otaliga pressbilder.

Den 1 oktober 2015 sla?ppte svenska fo?rsvaret uppgifter om kra?nkningar av va?rt luftrum. Na?r Fria Tider den 9 oktober basunerar ut ”USA va?rst pa? att kra?nka svenskt territorium”, sa? har man till och med ha?r kla?mt in en bild pa? en Tu- 22M. Poppis med gratis pressbilder kanske?

En rysk Tupolev Tu-22 M3 - Artikel om ryska spökplan - - Foto: Dmitriy Pichugin, Wikimedia Commons
Bild: En rysk Tupolev Tu-22 M3 – Foto: Dmitriy Pichugin, Wikimedia Commons

Fo?r att go?ra uttalandet att ryssarna sta?ngt av ”alla sina radarsystem” sa? kra?vs en spektrumanalysator av samtliga milita?ra system, a?ven av fra?mmande makts. Vad piloten menar med att kollisionsvarningssystemet inte fungerar a?r att de data en transponder automatiskt annars o?verfo?r saknas. Pa? vanliga 757: or finns en markradar som ga?r ner vanligen cirka 800 meter under planet och en va?derradar i fronten tydlig nog fo?r att urskilja is, sno? och regn. Man tycker att en Tu-160 fullastad med 275 ton bo?r synas?

Om all radar verkligen slagits av var det kanske en va?lga?rning. Den 1 juli 2002 frontalkrockar en Boeing 757 och en Tu-154 (passagerarplan) och alla passagerare omkommer omedelbart.

Datorn i det ena planet beordrade det till en viss ho?jd och flygledarkontrollen beordrade det andra planet till samma ho?jd.

Da?remot flo?g planen av allt att do?ma sannolikt utan transpondrar. Na?got som kanske a?r beklagligt, men ocksa? ironiskt. Strax innan denna ”incident” hade transpondrar na?mligen varit pa? tapeten hos Nato. Ryssland var beredd att go?ra bruket av transpondrar fo?r milita?ra plan obligatorisk om Nato gjorde det. Nato va?grade eftersom det enligt dem inte skulle hindra ryssarna fra?n att go?ra farliga flygningar na?ra civila flyg. En flygning som denna…

Förvirrande nyhetsrapportering om “incidenten”

Efter ”incidenten” flyger planen vidare hela va?gen ner till Biscayabukten utanfo?r Spanien innan de va?nder och flyger tillbaks igen. Na?r planen flo?g o?ver ”Storbritanniens intresseomra?de” uppger deras fo?rsvarsministerium att man ”eskorterade planen”. Kanske hade ryssen meddelat ”bero?rd myndighet” a?nda?? Planen flo?g hela tiden i internationellt luftrum och jaktplan fra?n Norge, Storbritannien, Frankrike och Spanien fo?ljde varenda mano?ver.

Skärmdump: Sputnik News om flygkränkningar, september 2016
Skärmdump: “Whenever Swedish Air Space Gets Violated, Russians Get the Blame”, Sputnik News, september 2016

Enligt ett par artiklar om incidenten ska den ha skett na?r planen a?r pa? va?g tillbaks fra?n Spanien. Natos lufto?vervakning ska da? alltsa? ha uppta?ckt dem fo?rst utanfo?r Spanien. Hur troligt a?r det? Kanske sta?mmer det att Putin nu kan teleportera saker, ett rykte vissa tycker a?r mest roligt.

Ja, incidenten a?r kanske lite ovanlig i fo?rha?llande till vad som a?r fysikaliskt mo?jligt. Na?r det kommer till kvaliteten pa? svensk ryssofobi i pressen a?r det kanske mer regel a?n undantag? Flygande so?derut, eller norrut? Tva? plan, sa? tre plan, sa? tva? plan igen. Eller, tva? Tu-160, tre Tu-160, tva? Tu-22M och sa? tva? Tu-160 igen. Isla?ndskt luftrum, isla?ndskt skyddsrum, eller ”isla?ndskt luftrum na?ra gra?nsen till norskt luftrum”, vilket inte alls a?r na?ra. Eller ”norskt skyddsomra?de”?

Flygplanen a?r alltsa? ”i stort sett osynliga”, men man har fo?ljt dem med radar och sett dem med blotta o?gat under hela rutten. De har alltsa? inte anma?lt sin flygning till na?gon, men tydligen har de det till Storbritannien i alla fall, som ju a?r med i Nato, vilka inkluderar samtliga la?nder planen passerat.

Finns det na?got som inte sta?mmer ha?r. Finns det na?got som sta?mmer? Om Islands utrikesdepartement inte ens vet var landets gra?nser ga?r a?r nog det ett sto?rre problem a?n en rysk milita?ro?vning?

Läs del 2 av 2 imorgon fredag en fortsatt analys om ryska spökplan

Text: Josef Persson | Läs även del 2


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hej Ulf M!
  Även “fake news”spridare med så mycket “kunskapsfel” och “faktafel” som jag tar tacksamt emot utförlig kritik. Missförstånd kan då redas ut.

  Titeln “befälhavare har jag aldrig tidigare hört på en civil pilot. På engelsaka commandant (kommander, befälhavare) eller commander (befälhavare, anförare, ledare, chef etc) eller commander in chief (överbefälhavare) och army commander ser jag som olika saker. Att göra sig “lustig” över något ser jag inte heller som ett “faktafel”. Vill du däremot göra dig “lustig” över “ytterligare en miss” jag gjort så är det helt OK med mig. Blev du kränkt i din yrkesroll ber jag dock om ursäkt?

  Min så “kraftigt vinklade” bild av verkligheten vidmakthåller jag dock tills någon överbevisat mig. Jag tror nämligen att man överdramatiserat en odramatisk händelse.

  Ni skriver att “kaptenen på B575an kan inte avgöra om eller när radarn slås av eller på på de ryska planen”. Jag instämmer! Kapten säger dock (rent citat) “de valde att stänga av alla sina radarsignaler” i både GPs artikel och Aftonbladets, liksom han säger att de flög rakt under honom.

  Om sikten var dålig och de kommit framifrån hade de setts på väderradarn, liksom de setts på “EGPWS” om de flugit rakt under planet och den varit på istället för att ryssen nu var “osynlig”.

  Sedan när flyger en B757 i 1700km/h?

  Rätta mig om jag har fel….

  Det var dagsljus, på natten har militären IR utrustning. Det var fri sikt, om okunnige jag kan se skillnad på en Tu 160 och Tu 22M, hur långt bort var de då? Planen skar rutten diagonalt och B757ans transponder sände ut sin signal som vanligt.

  Überlingen 2002
  Även om Zürich flygledarkontrolls varningssystem låg nere för underhållsarbete på kvällen 1 juli då olyckan över Überlingen skedde så har jag inte sagt att den berodde på radar eller TCAS. Vad jag menar är att när olika system, olika myndigheter och olika mänskliga och datoriserade faktorer blandas så kan det gå illa. Själv skulle jag då hellre lita på att ett militärt flygplan håller sitt avstånd, vilket det av allt att döma gjorde den 22 sept 2016.

  Hela händelsen över Überlingen och följande mord på Peter Nielsen är djupt tragisk ur alla synvinklar. Att ni 15 år efter olyckan skett, när facit finns att tillgå, fortfarande anklagar piloten på flight 2937 för olyckan, samt kommer med andra felaktiga uppgifter och det just i en kommentar om “faktafel” låter jag tala för sig själv. (se bla “flygkollisionen över ûberlingen på wikipedia”).

  Till och med i Aftonbladets artikel “Mördade- nu är han minister” från 13 jan 2008, där man lyckas dra in Putin i härvan, så har man i alla fall så gott jag kan se med grundläggande fakta.

  Hoppas ni i fortsättningen faktagranska er själv och mina källor lika hårt som ni granskat mig. Alla mina eventuella faktafel kommer nämligen därifrån…

  Avslutningsvis så förstår jag att ni piloter tycker det är otrevligt med militär närvaro. Men om en Tu-160 med runt 100 ton kärnvapenbestyckning kommer efter en B757 i 2000km/h så är det nog kört, transponder eller ej. Å andra sidan så så länge de vill undvika kollision själva så gör de nog det med de mest avancerade radar och navigations och avlyssningssystem som finns att tillgå, liksom med överlägsna manövreringsegenskaper.

 • Några små iakttagelser.
  Den markradar som omnämns kallas EGPWS, Enhanced Ground Proximity Warning System. Den fungerar delvis som ett ekolod på en båt och om ett annat plan passerar rakt under så kan man få ett utslag men det är oftast mycket kort. Tänk när två plan möts i ca 1700km/h.
  Det är alltså inget man kan använda för att upptäcka andra flygplan med. Detta om inte det andra planet flyget rakt under i samma fart och riktning vilket sker väldigt sällan.

  Det andra gäller väderradarn. Man kan mycket riktigt även få träff på ett annat plan med den men det krävs för det första att man har slagit på den och det gör man bara när man har åskmoln att navigera runt. Det är knappast troligt här. Dessutom om man har en stor skala på nav-displayen där väderradarn visas så är storleken på ekot av ett plan oerhört litet och man måste då ha riktat radarns stråle helt exakt vilket är nära nog omöjligt utom på nära håll. Vi använder alltså inte väderradarn till att leta efter plan.

  Sedan skriver man om att det kan ha varit en välgärning att radarn slagits av och en krock påtalas som skälet till det. Denna krock vållades inte av någon av/påslagen radar. Den vållades av att trafikledaren som med fördröjning på sin radar ser att två plan närmar sig och då ber ett av planen att göra en undanmanöver som då åtlyds. Tyvärr så har även det andra planet börjat med en undanmanöver i enlighet med kollisionsvarningssystemet TCAS. Det pilot som då följer rafarledarens order gör då felet att inte även han styra i enlighet med vad TCAS i hans plan vill. Två plan med TCAS får koordinerade styrkommandon.
  Prio no 1 är att följa TCAS och trafikledaren som har sin fördröjning får bli prio no 2. Hade man alltså följt TCAS så hade alla överlevt. Tyvärr så blev denne Danske trafikledare som då jobbade Sweitsiskt luftrum mördad av en Ryss som var far till en av passagerarna. Mycket idiotiskt då detta var en olycka och mest förorsakad av den pilot som inte följde kommandot från TCAS.

  Ännu ett faktafel är när man gör sig lustig över den civile pilotens nu “militära” rang. Detta om befälhavare alltså.
  Fast jag liksom Kaptenen på Icelandairs Boeing 757 är båda kaptener och vi är båda befälhavare. På Engelska är vi då Commanders. En helt korrekt titel alltså. Ytterligare en miss alltså.

  Kaptenen på B757an kan inte avgöra om eller när radarn slås av eller på på de Ryska planen. Dock är det så att vi ser varandra om vi har våra transpondrar på. Dessa transpondrar är också det såsom får TCAS/kollisionsvarningen att fungera. Är sikten dålig eller om det är mörkt så är det illa om man har militära plan i närheten utan transponder.

  Svårt att se skillnad på en TU-160 och en TU-22 i luften för de flesta.

  Med så många rena kunskaps och faktafel och med en så kraftigt vinklad artikel kanske man inte skulle skriva om flyg.
  Detta blir ett skolexempel på hur fejk News ser ut.

 • Clas Kling 23 Mar, 2017 at 15:55

  Det är en förolämpning mot gödseln att bli jämförd med mainstreammedia. Rättvisare vore att likna den senare med odlingsgifter som glyfosat och Round-Up, och med konsgödning från kemikalieföretagen.

  Äkta gödsel är det bästa som finns för grödorna och definitivt inte någonting negativt, men den skall så klart komma från naturligt, ekologiskt uppfödda djur.

 • HA, HA, HA!!! Tack Josef Persson för att jag fick ett gott skratt i dag! Hur är det med de här chemtrails-planen då…? De stänger ju också av sina transpondrar så de inte syns på radarn? Är de också ryska?

 • Härligt skrivet Josef Persson. Kanske på tiden med en omvärdering av NATO, USA och deras förmåga. Svensk MSM har ju alltid spridit ungefär samma skit som bönderna gjorde förr. Kanske har MSM köpt en gammal hederlig gödselspridare.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *