Gudainspirerad dansföreställning av Shen Yun skrämmer Kinas regim

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 mars 2017
- NewsVoice redaktion
Shenyun

Shen Yun

Med fem danskompanier har Shen Yun blivit den största klassiska kinesiska danstruppen i världen och uppträder i mer än 100 städer varje år. Det här skapar uppenbarligen panik i det kinesiska kommunistpartiet (KKP) eftersom den här föreställningen visar upp allt det goda och vackra som KKP har förstört i Kina de senaste 70 åren.

Text: Marcus Gullberg

Med sin historik av ständig krigföring mot ”himlen, jorden och folkmassorna” använder de hela den kinesiska statsapparaten runtom i hela världen till att försöka krossa Shen Yun.

I tidigare artiklar har jag visat hur nästan samtliga regeringar i väst gör allt för att förstöra sin traditionella kultur utan att ha diskuterat denna avgörande fråga med sina väljare. KKP är inget undantag och förespråkar materialism eller KKP-kontrollerad religion för Kinas befolkning.

Shen Yun har väckt KKPs hat och avundsjuka eftersom deras gudomligt inspirerade dansföreställningar drar fulla hus på många av världens teatrar sedan 10 år tillbaka.  Samtidigt har KKPs egna danstrupper fullständigt misslyckats med sina egna föreställningar vilket inte förminskat deras avsky.

Deras enorma intresse av att förstöra Shen Yun visar på vilket kraftfullt vapen kultur är för den regering som är ute efter att ta kontrollen över sina medborgare och forma dem efter sina långsiktiga maktbegär.

Tittarreaktioner efter att de sett Shen Yuns föreställning

USA-baserat och skapat av amerikanska Falun Gong-utövare visar Shen Yun upp skönheten i traditionell, gudomligt inspirerad kinesisk kultur samtidigt som de informerar publiken om de brutala övergrepp som sker mot mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i Kina idag.

2006 samlades en grupp ledande klassiska kinesiska artister i New York med en idé: att återuppliva den sanna, gudomligt inspirerade kinesiska kulturen och visa upp den för hela världen. De kallade den “Shen Yun”. “Shen” betyder gudomlig varelse och representerar den myriad av gudomliga figurer som finns i den kinesiska historien.

Yun betyder rytm och förmedlar en persons hela uppträdande. Shen Yun betyder skönheten av gudomliga varelse som dansar i himlen. Shen Yun kombinerar traditionell kinesisk dans med en unik live-orkester som blandar västerländska och kinesiska instrument. Ett resande danskompani består av närmare 100 dansare och musiker.

Sedan dess begynnelse med ett turnerande danskompani drog Shen Yun fulla hus i många städer runtom i världen.  Idag har Shen Yun vuxit till fem turnerande danskompanier och har därmed blivit världens största kinesiska dansföreställning med över 100 besökta städer på fem kontinenter varje år.

Sedan dess begynnelse har KKP gjort allt i sin makt för att störa Shen Yuns föreställningar runtom i världen. Exempel på sabotage har varit att hota teaterdirektörer runtom i världen, skära sönder däcken på Shen Yuns bussar samt att skicka varningsbrev till olika politiker och att sätta press på regeringar.  

I år har de hittat på en ny taktik: KKP köper reklaminlagor i MSM-tidningar med stora upplagor såsom tex Washington Post, The Telegraph(Storbritannien) och The Age(Australien). I sina artiklar fördömer de och baktalar Shen Yun i mycket grova ordalag. Kommunister är inte kända för att rygga för primitiva och våldsamma metoder i sin iver att krossa sina fiender och än idag tar de till samma metoder när något går emot dem.

Falun Gong-förföljelsen i Kina en orsak till KKPs hat mot Shen Yun

Falun gong-utövare arresterad, torterad
Bild:Falun Gong-förföljelsen pågår ännu i Kina efter 18 år.

Där är två saker med Shen Yun som väcker KKPs vrede mot Shen Yun. Den första saken är att Shen Yun grundades av kinesiska Falun Gong-utövare i USA. Falun Gong har varit illegalt förföljt av KKP sedan 1999 och har utsetts till KKPs främsta fiende i Kina.

Den primära anledningen är inte att Falun Gong har ett andligt innehåll utan att rörelsen inte kunde kontrolleras av KKP eftersom den inte har medlemskap, hierarkier, avgifter eller fysiska tillgångar. Alla officiella kinesiska religioner och Qi Gong-skolor är mer eller mindre infiltrerade och korrumperade av KKP men Falun Gong kan inte infiltreras pga dess lösa organisation och brist på hierarkier.

Dessutom attraherade Falun Gong 100 miljoner kineser på sju år under 90-talet vilket väckte en enorm avundsjuka hos den dåvarande kinesiska kommunistledaren Jiang Zemin.

Den andra anledningen är att Shen Yun försöker återuppliva den briljanta och gudomligt inspirerade femtusenåriga kinesiska kulturen med sin ändlösa historia av dynastier, legender och traditioner runtom i Kinas alla regioner.

Det här är något som skrämmer KKP eftersom de har förvridit fakta om den gamla kinesiska kulturen och historien och sedan har glorifierat sin egen historia som består av ett historiskt folkmord på cirka 80 miljoner kineser samt en närmast total förintelse av all traditionell kultur.

Shen Yun återupplivar också ryktet hos goda härskare i forntiden. Alla gamla härskare och kungar var inte onda tyranner som KKP har påstått. Dessa goda härskare var en viktig anledning till att Kina kunde bevara sitt land och bli den mest folkrika nationen under 5000 års tid. Hade det inte varit för dessa goda härskare hade landet kollapsat för länge sen.

Shen Yun informerar också publiken om sanningen kring KKPs brutala historia. Idag dödar KKP-regimen många Falun Gong-utövare varje dag med olika brutala metoder inklusive organstölder på levande människor utan bedövning. Det uppskattas att minst 1.5 miljoner Falun Gong-utövare har mördats på detta barbariska sätt de senaste 15 åren.

Alla dessa faktorer gör Shen Yun till en helt unik föreställning i vårt moderna marxistiska samhälle. Många människor fascineras av föreställningen pga den skönhet och vänlighet som fanns i den traditionella kulturen och som återspeglas av de fantastiska artisterna. Detta är naturligtvis en mardröm för KKP som vill ha världsmonopol på traditionell kinesisk kultur samtidigt som de förvrider den till en marxistisk variant av mörker, kamp och depression för den lilla människan.

KKP:s senaste försök att sabotera Shen Yun med betalda annonser i internationell MSM-media

KKP publicerade nyligen en annons i “The Telegraph” med rubriken: “Shen Yun Is A Blasphemy Against Real Art”. Artikeln informerar om hur dåligt Shen Yun är och hur dåliga recensioner föreställningen har fått av vissa kritiker.

Artikeln påstår också att Shen Yun ”demoniserar KKP”, något man som västerlänning inte annat än kan skratta åt. De kritiker som citeras är inga experter på kinesisk dans eller dans överhuvudtaget och det finns ingen förklaring i artikeln till varför Shen Yun har attraherat fulla hus i tio år i sträck runtom i hela världen.

Det bästa sättet att ta reda på kvaliteten på en dansföreställning är att se hur mycket publik som kommer. Shen Yun har i detta avseende utklassat KKPs föreställningar trots att KKP satsar enorma pengar på sina föreställningar. Idag är Shen Yun den enda kinesiska föreställningen som attraherar stor publik och det här visar på Shen Yuns skicklighet och att deras beskrivning av den kinesiska kulturen vida överträffar den marxistiska varianten.

Moderna människor kan idag i princip inte hitta några föreställningar som visar upp den positiva sidan av traditionell kultur eftersom alla kulturinstitutioner sedan länge är förvandlade till marxistiska kulturbärare.

Folk går därför till Shen Yun för att de får en unik blandning av gudomligt inspirerad kultur, vackra kläder, fin arkitektur, hopp om framtiden, spiritualitet och skönhet. Många åskådare har också kommenterat att Shen Yuns kvinnliga och manliga artister framhäver sina feminina och manliga aspekter på ett mycket genuint och attraktivt sätt.

Shen Yun presenterar ett budskap att de allra flesta människor i grunden är gudomliga varelser som kom ner till jorden med hopp om att göra en del bra saker innan de återvänder till sin gudomliga rike. Det här budskapet är kraftfullt, inkluderande och det är ett definitivt ett budskap som folk inte får höra under andra dansföreställningar.

Text: Marcus Gullberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Shen Yun
 • @Markus de saker du påstår om falungong som inte stämmer, alla de sakerna kommer från en förvridning av filosofin och grov misstolkning, och mycket har sitt ursprung i den propaganda KKP spred genom västmedia och andra för att legitimera sin förföljelse av metoden efter -99. Om man själv tittar närmare på texterna och inte bara på vad andra säger, så inser man att det inte finns någon rasism, politiska riktningar, kulturnationalism, anti-vetenskap i falungong. I texterna kritiseras dock brister i dagens ofta kommersiellt eller politiskt styrda vetenskap och hur många nutida forskare inte vågar bryta sig ur egna uppställda ramar och blivit blint troende själva.
  Vill du ha fler bevis på det så kolla Rupert Sheldrakes föredrag om vetenskapens 10 dogmer. Ang. kulturnationalism så finns mängder av kulturer och etniciteter representerade i falungong, bara i Kina finns över 50 olika som ofta hänvisas till i t.ex. Shen Yun.
  Ang. rastänkande så stämmer det att mantror att det finns olika raser men det finns inget i falungong om att någon ras är mer värd än någon annan, tvärtom, och utövare gifter sig även med de från andra raser än sin egen. Ang. homokritiskt så handlar det inte om att kritisera homosexuella utan om att man tror bara på principen att det behövs motsatser, yin och yang, manligt-kvinnligt för att skapa nytt liv, det är det samma inom buddhismen och taoismen mm. Dock finns inget i falungong om att man ska agera mot homosexuella på något sätt. Det finns även utövare som är eller har varit homo eller bisexuella i falungong.
  Ang. solkorset så är det en urgammal och positiv symbol som finns i mängder av kulturer, vad är det för fel med att hänvisa till den bara för att Hitler snodde den? Tycker det är bra att falungong hänvisar till dess rätta betydelse.

 • Skulle en homokritisk, rastänkande, extremt konservativ, kulturnationalistisk, antidemokrati, anti modern vetenskap, anti västerländsk medicin, solkors-skyltande* etc. rörelse, Falung Gong alltså, riktad mot egna västländer lyftas fram som nåt beundransvärt här ? Missförstå mig inte, deras budskap verkar sunt i vissa avseenden. Jag ställer mig funderande till (geo)politiken kring det hela.

  *rationalwiki.org/wiki/Falun_Gong

  Jag drar parelleller till John Pilgers rätt färska film om Kina & USA…

 • Jag sa inget om hur mao kom tlll makten mha angloamerika, lägga gärna inte ord i min mun. Sa att du verkar tro på kKP:s och deras version av historien, eftersom jag ser att du försvarar dem hela tiden, men inser nu att du inte vet något om dessa saker då du samtidigt säger du inte har en aning om KKP:s version, och hur kan du då ens hänvisa och försvara deras agerande? Din logik haltar alltså betänkligt och du hävdar även massa saker om Kinas historia t.ex om kulturrevolutionen men har inga belägg och referenser.
  Tror absolut att olika religioner mm kan utnyttjas av politiska krafter mm, men frågan är hur dessa saker tas emot i samhället och om de har någon inverkan på själva rörelsen och dess budskap osv.
  I frågan falungong så när KKP efter 3 års års infiltration från 1996-99 märkte KKP att de inte kunde styra eller kontrollera utövarna och pga Jiang Zemins och KKP:s rädsla och avund att något kunde växa sig så stort utan att KKP, så inledde de istället en demonsierings- och förtalskampanj i all kinesisk media mm för att kunna att legitimera sin maktposition och skrämma befolkningen, vilken är den taktik de alltid använt. Du kanske då hävdar att det förr skedde pga västs inflytande och de lurade de stackars maoisterna och kkp, men varför har de fortsatt med detta de senaste 20 åren när de, som du säger står på egna ben. Med din logik så skulle även dessa förtalskampanjer och infiltration av falungong också ha skett på initiativ av utländska krafter för att lura och smutskasta de “godtrogna” politikerna i KKP. Sanningen är att Jiang och KKP själv lurade befolkningen och utnyttjade falungong-utövares fredliga vädjanden om att upphöra med trakasserier och arresteringar innan juli 1999. De påstod att falungong nu blivit politiskt och vill störta KKP när de i själva verket bara vill få tillbaka sin frihet att göra sina övningar och studera filosofin.
  Vidare hävdar du att falungong nu utnyttjas av västkrafter. Men du anger inga referenser eller bevis eller hur precis detta gjorts, förutom svepande anklagelser. KKP utnyttjar sedan dess “frigörande” alla som är emot dem genom att sätta dem i fängelse eller rena arbetsläger och samtidigt sysslar de med kolonialistisk “landgrabbing” i många länder i Afrika och Sydamerika. De verkar nu snarare som det är de som utnyttjar företag från väst och suger ut andra länder så frågan är vem som styr eller blir styrd. Det är de själva som de värsta imperialisterna du hatar så mycket. Jag själv hatar inte någon, hat leder inte till något gott oavsett om det är mot ondskan det riktas. Kanske du har hört uttrycket “Fear knocked on the door, love opened, but there was no one there.” om du förstår det så inser du min filosofi, och som jag förstått även falungongs och andra ickevåldslärors. Ditt försvar och romantisering av kkp är det märkliga och jag har aldrig sagt att vad de råa kapitalisterna i väst gör är bra, varken idag eller i historien, men det finns andra vägar också som du med din dualistiska syn inte verkar kunna se. Försök själv genuint sätta dig in i och prova någon bra andlig och fysisk metod så kanske du kan vakna upp till en annan syn.

  • Jag har inget emot terapier av olika slag tex Falungong. Och häng inte upp dig på ordet terapi, det är positivt menat. Om du använder FalunGong själv privat är det säkert bra.
   Utmärkt att det ger dig glädje.
   Men din solidaritet med dom som väst nyttjar för att i vanlig ordning skapa kaos och splittring är helt missriktat. Du är lurad. Och kanske även många av FGs medlemmar. Kina är mänsklighetens hopp om dom lyckas undvika att bli underkuvade av angloimperiet. Försök att fatta att det pågår angloamerikanska omstörtningar överallt.
   Just mha av religion och sekter som kan utnyttjas för splittring.
   Kinas utvecklingsbank är värd namnet. Västs variant är ondskefullt använd.
   Du känner inte till den systematiska ondska som angloimperiet begår mot en hel värld.
   Det handlar inte om tillfälliga övertramp. Men det är ett stort ämne så jag hoppar över det nu och nöjer mig med en länk om det specifika du efterfrågade.
   Av en seriös skribent. Michael Billington: The British Role in Creating Maoism från 1992. http://wlym.com/archive/oakland/brutish/EIRBritMao.pdf
   Och jag har redan förklarat för dig att det var västs egna journalister som erkände att dom bluffat om händelserna 1989. På vad sätt vore det bättre att citera KKPs version. Den skulle du ju iaf inte lita på.
   Jag har tidigare citerat en kinesisk författare som Australien helt utan rimliga skäl påtvingade yrkesförbud i praktiken. Hans texter litar jag på. Du har länkarna sen tidigare. Kina bedriver affärsverksamhet inte välgörenhet. Därmed kan dom uthålligt bidra till Afrikas utveckling. Angloamerikanerna stödjer terror där för att hålla Afrikanerna nere och också för att försvåra för Kinas verksamhet. Angloterroristerna har mördat höga företagsexperter från Ryssland Kina för att sabotera Afrikas utveckling och mördat i Indien för att sabotera för BRICs-länderna.
   Frankrike hade konstruktiva planer under Napoleon. Britterna ville tvärtemot förhindra Afrikas utveckling det var bla därför Britterna skapade Israel-projektet för snart 200 år sen. Gabriel Hanataux var 100 år senare en fransk politiker som hade konstruktiva planer för Afrika. England lyckades få bort honom och ist provocera fram världskrig.
   Det går som en röd tråd genom allt anglooligarkin håller på med: ATT HINDRA ATT ANDRA UTVECKLAS OCH BLIR KONKURRENSKRAFTIGA. Andra länder Frankrike Tyskland Tsarryssland, Sovjet ja tom Usa i ett tidigt skede på 1700-talet innan Britternas hejdukar tog över har försökt rikta in världen på utveckling istf tyrranni och utsugning. Men hittills har ondskan dominerat. Och den är till 100% orsakad av angloimperiet genom att det är dom som störtat fredsinriktade politiker i andra länder.

  • Dan Holger
   Jag gav dig en länk med en lång text från 1992.
   Följande länk från 1995 har samma titel men är mkt kortare. Det var egentligen den jag hade tänkt ge dig.
   http://www.larouchepub.com/other/1995/2246_british_and_maoism.html
   Vid den tiden trodde författaren på lögnerna om massakern på torget vilket i ngn mån förmörkar hans tolkningar. Senare har det visat sig att Deng Tsiao Pings ord ‘det spelar ingen roll vilken färg katten har bara den fångar råttor’ har burit frukt. Det var angloamerikas geopolitiska elit, Kissinger Rockefeller, Samuel Huntington som igångsatte industrialiseringen av Kina med utsugning, men det har gett Kina mängder av värdefull erfarenhet som nu gradvis omvandlas till en mer självständigt kontrollerad utveckling.Det är därför Usas militärjunta(för det verkar som deep state nu tagit över än mer) nu fortsätter inringningen av Kina och ökar sin närvaro därborta.
   Demonstrationerna 1989 handlade om att detta angloamerikanska utsugningsprojekt gick för hårt fram, men Cia låg bakom överdrivet våld som medverkande i demonstrationerna senare medgivit att dom blev lurade av. Väst försökte passa på att ta över helt genom att missbruka folkets genuina protester.

 • Låter tyvärr som att det är du som helt gått på den officiella version av Kinas historia, den version av Kinas historia som lärs ut är dock helt skapad för glorifiering av KKP och andra bakom. Vad gäller historieskrivningen i väst så tvivlar jag inte på att den också är skapad och inte alls den sanna bilden, det har jag inte sagt något om, och din argumentation förlorar mer och mer när du slänger ur dig osanningar om vad jag sagt. Västs kolonisering och utsugning av andra länder genom historien är också den helt absurd.
  Att du dock tror på KKP:s egen historieskrivning och tror att de är en någon sorts förebild med “en del miljöförstöring” är mycket märkligt. Du skriver väst “suger ut befolkningen och tar över ägandet av naturtillgångar” men detta är precis vad KKP alltid gjort. De har även förstört miljön till den grad att mängder av deras stora floder inte längre är brukbara och de har en grundvattennivå som är den lägsta någonsin, att de har s.k. cancerstäder och spökstäder, de förföljer och fängslar miljöaktivister, advokater osv osv.
  Det är en medveten politik att förstöra landet och miljön och även hjärntvätta befolkningen och med sina återkommande kamper mot olika grupper skrämma resten av befolkningen till lydnad. KKP är helt ateistisk till sin grund och bryr sig inte ett dugg om folket eller miljön, utan bara makt och pengar. Falungong baseras helt på icke-våld och medkänsla för andra och de ca 70 miljoner utövarna i Kina och alla andra utövare i ca 80 länder runt om i världen, har aldrig slagit tillbaka eller använt någon form av våld trots 18-års förföljelse av den största diktaturen genom historien. Vilken nation eller grupp som än lyckats med något sådant är värd en enorm respekt.

  • Du tror alltså att det är KKPs version av historien som avslöjar dom saker jag tidigare tog upp om hur maoismen kom till makten i Kina pga angloamerikanerna?
   Tror du på det? Jag har överhuvudtaget inte tagit reda på vad KKP säger om de tidigare diskuterade sakerna. 0% kommer från dom. Däremot var det intressant att lögnarna från BBC bekände. Svårt för dig att förvränga det till ngt som KKP sagt.
   Miljöförstöringen var tidigare ett stort problem i väst. Västs oligarki dumpar nu skiten i Afrika och Asien och bidrar nog rätt mycket till nedsmutsningen i världshaven med alla förpackningar. Kina skulle ha kommit förbi det smog-tunga stadiet för länge sen om dom inte hållits tillbaka av angloamerika. Maoisterna hade goda intentioner men eftersom dom lurats på marxismen och Britterna duperat dom att se med misstro på vetenskap och överdriva fokus på ‘bonderomantik’ på bekostnad av annat, så har dagens Kina bråttom att bygga upp sig.
   Du hatar Kinas KKP men Falun Gong är ingen bra utgångspunkt för att bedöma dom.
   Gene Sharp’s färgrevolutioner låtsas också stå för ngt ädelt. Ondskan maskeras smart.
   Falun Gong är ur angloimperiets synvinkel ett instrument för väst att skapa oro och inte det enda. Usa har iscensatt terror på flera sätt bla med ett kärnvapen i Tianjin.
   Angloimperiet bygger sin existens på parasitism och vill krossa alla som växer upp som konkurrenter. Tyskarna var helt oskyldiga och var mycket konkurrenskraftiga. Därför provocerade Britterna fram två världskrig.
   Religioner och sekter utnyttjas även om dom innehåller sånt som vore harmlöst i andra sammanhang.
   Du upprepar ungefär att kolonialismen VAR ond. Men imperialisterna går för högvarv NU. Dom är värre än nånsin. Det dom gjort mot Irak Libyen mfl länder är oförlåtligt.
   Dom underminerade inifrån med cyberattacker och illist och mutor som underminerade försvarsförmågan. Var så säker att hotet mot Kina är lika allvarligt men att dom mer resolut motverkar det.
   Angloamerika har avsiktligt utplånat kadrerna, de utbildade. Kulturrevolutionen i Kina som var en följd av deras påverkan från Britterna, var en samhällsskadlig period. Men det angloimperiet gjort och gör nu i MÖ är tom ännu värre.

 • Jo, tvivlar inte att det ofta finns andra krafter bakom, de har jag inte sagt något om eller? Kommunismen kommer även den från väst och har inget med den genuina kinesiska kulturen och tänkandet att göra. Dagens KKP-ideologi är en soppa av råkapitalism och kommunistisk ideologi. Men att påstå att ingen blev dödad på HFT och att den kinesiska armén var oskyldig och bara provocerades stämmer inte. Folket och studenterna hade förtryckts, förföljts, torterats och dödats under decennier före och deras kultur hade totalförstörts, och de utövade sin rätt att demonstrera, även om någon annan var bakom och lade till mer eld till det hela så skulle det inte gå om det inte fanns denna bakomliggande grogrund. Dessutom finns rätten att demonstrera och protestera i Kinas lagbok men den är förståss bara är en pamflett för regimen, liksom många andra saker de påstår vart och vartannat år, te.x att de ska sluta med organstölder, att de ska sluta med så kallade arbets- och omskolningsläger, osv.
  De säger och gör bara saker på ytan men i grunden fortsätter de som vanligt med förföljelse, tortyr, hjärntvätt och dödande. Över allt sitter det allsmäktiga kkp med sin förvridna ideologi och kallar Kina för “folkets demokratiska diktatur”, snacka om att försöka förvrida sinnet på folket. KKP är självt en paranoid sekt med alla dess drag, historien om dess egen storslagenhet och kamp som de satt ihop och lärs ut till alla kineser är också helt falsk. Boken “Nio kommentarer om kommunistpartiet” som nu lästs av hundra miljontals kineser och får dem att hoppa av partiet kanske kan ge dig mer insikt i frågan. Här är delen om deras sektnatur: https://www.epochtimes.se//attonde-kommentaren-om-det-kinesiska-kommunistpartiets-onda-sektnatur/

  • Genom att du fortsätter upprepa dina vanföreställningar och citerar enögda epochtimes visar du att du inte vill utvecklas bort från västpropagandans hjärntvätt av DIG. Du accepterar att det ‘finns andra bakom också’ men inser inte att det är dom andra bakom som har en monstruöst hög grad av kontroll över vad du tror är sant och falskt. Och dom har TOTALT förfalskat historieskrivningen sen FLERA SEKLER tillbaka.
   Du lever i en teaterkuliss skapad av giriga hänslösa oligarker i VÄST.
   Och vi i Sverige har accepterat att göra som dom vill och satsa på pyramidspelsekonomi så vi är så beroende av detta parasitära system att våra politiker bara jamsar med. Vi tjänar tillsammans med övriga väst på att andra hålls nere och den sanningen är svårsmält. Kina bygger upp sin ekonomi för att kunna värna sitt oberoende. På den vägen blir priset en del miljöförstöring och annat som man kunde vara utan i en perfekt värld. Men världen är ljusår från att vara så idealisk och det beror på det angloamerikanska imperiets ondska helt och hållet. Det är England och dess manipulerade kusin Usa som är det enda verkliga hindret för Win-win och fredligt samarbete med positiv utveckling av alla världens länder. Dessa onda påstår sig vilja ha demokrati i andra länder men det dom menar är att dom får in sina medlöpare i makten och kan suga ut befolkningen och ta över ägandet av naturtillgångar.
   Kommunismen är funnen ineffektiv vilket var angloimperiets avsikt med den när de påtvingade Ryssland och lurade på Kina den. Kina är nationalistiskt men knyter an till det som håller samman landet. Och skulle dom gå över till traditionell religion skulle angloimperiet än mer utnyttja just sånt som Falun Gong för att destabilisera. Britterna har använt religionerna som vapen bla för att styra Usa i den onda riktning dom nu befinner sig i. Och kulter och sekter för att skapa uppror och blodbad världen över. Till enorm skada för Europa. Därför dominerar skurkstaten Usa ännu.

 • Jo, stämmer att de leddes bort från torget, men det finns så många mer bevis än bara BBC:s så ingen med förmåga att urskilja kan förneka att det skedde en massaker.
  Massakern skedde utanför torget på den stora aveny som leder till torgets nordsida. Armén sköt rakt in i obeväpnade folkmassor med skarp ammunition och både demonstranter och åskådare avled på platsen. Det flesta som sköts var de som ville stödja studenterna i dessa våldsamma sammanstötningar mellan militär och stadsbefolkning, mestadels bönder.
  Många kineser, speciellt yngre långt ifrån Peking, har aldrig hört talas om massakern på grund av kommunistpartiets mörkläggning. Det sjuka är att i januari 2006 gick även Google med på att censurera google.cn och ta bort sökresultat som visade att massakern ägt rum.
  Det finns dock mängder med bevis och dokumentärer, här är en kortare med många bra fakta: https://www.youtube.com/watch?v=0lGyZpbA_tY
  och en med Australiensk ambassadpersonal: https://www.youtube.com/watch?v=PRxgjT6QGvQ

  • Jag har redan tagit upp det som du nämner och det var inte alls oprovocerat men givetvis kan oskyldiga komma till skada i tumultet och DET ÄR JUST DET som blodtörstiga väst vill. Orsaken att Google hjälper till att dölja är för att Väst/Cia/MI6/BBC har så mkt att dölja. Det var väst som i VANLIG ordning finansierade och organiserade våldet. Och provocerade fram skjutandet för att naiva västmedborgare skall tro att det var regimens fel.
   Om du söker info från västkritiska alt-medier blir du lättare bekant med mönstret. Om du fortsätter lita på den andra sidan fortsätter du att hetsa upp dig på det sätt som västvärldens parasiterande tyranner vill. Du blir deras nyttiga idiot. Inte för att du är dum utan för att du är lurad och inte söker info tillräckligt kritiskt.
   Bäste herr Dan Holger, det existerar ett mönster för dig att upptäcka. Angloamerika har gjort så här i mängder av fall. Det är en standardmetod. Dom gjorde det i Syrien 2011 och Ukraina 2014. I Ryssland 1993. I Iran 2009. I Frankrike har dom startat uppror vid flera tillfällen. 1968-oroligheterna var Cia-ledda för att straffa Frankrike för deras självständiga hållning, det var inte spontana folkliga uppror. Folkfrontsregimen i slutet av före WW2 som gav hopp om fred störtades genom en angloamerikansk komplott.
   Usa et al’s färgrevolutioner är fler än 72 såg jag en uppgift om. Så många FEJKADE folkliga uppror alltså. Dom kineser som demonstrerade 1989 har efteråt bekräftat att dom blev lurade att delta utan att förstå vad som låg bakom.

 • Att epochtimes eller falungong skulle styras av eller få pengar från CIA eller andra är också helt absurt påstående som inte finns några bevis för. Epochtimes intäkter kommer från annonsförsäljning och i falungong finns det ingen som tar emot eller tjänar pengar på det då all utlärning av metoden drivs på ideell basis och är avgiftsfritt. Det enda som kostar är om man vill köpa litteraturen via en bokhandel men alla texter finns även gratis på nätet.
  “Global research foundation” som angavs ovan som källa ser man direkt via deras hemsida är ett propagandaverktyg för olika vänsterideologier, Putin mm. Epochtimes däremot är den nu största och snabbast växande kinesiska medieorganisationen utanför Kina och Taiwan, och som vunnet en mängd priser för sin goda journalistik mm, se bl.a. här: https://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_Times#Awards
  Att Kina skulle krängt av sig tvångströjan…. regimen har haft en mental tvångströja på sin egen befolkning i alla tider och den sitter bara hårdare och hårdare åt. Har själv träffat många kineser, ffa studenter som har en extremt nationalistisk mentalitet och som blir antingen extremt rädda eller arga om du börjar tala om mänskliga rättigheter i Kina, massakern vid himmelska fridens torg, tortyr av kinesiska advokater, nobelprisvinnaren Liu Xiaobo, advokaten Gao Zhisheng, falungong eller något annat “politiskt” tabu. Tala om hjärntvätt.

  • Det var aldrig ngn massaker på himmelska fridens torg. Samtliga demonstranter leddes med livet i behåll bort från torget under ordnade former. BBCs journalister som storljög i till synes autentiska rapporter har senare erkänt att det var bluff. Däremot mördades obeväpnade poliser av angloimperiets betalda huliganer vilket tvingade regimen att på en annan plats besvara beskjutningen. Inga västregimer skulle ha varit mindre resoluta mot såna kriminella våldsverkare om dom gjorde likadant i Usa. Snarare skulle Usa redan från början kommit med tungt beväpnade poliser.
   Den här journalisten Wei Ling Chua från Singapore, tidigare Australien,( vars repressiva myndigheter stoppat hans möjligheter att utnyttja sin yrkesutbildning) har skrivit informativt om Kina.
   https://www.amazon.com/Wei-Ling-Chua/e/B00G3SWQZ0/ref=dp_byline_cont_pop_book_1
   Democracy: What the West can learn from China (The Art of Media Disinformation is Hurting the World and Humanity… från 2013
   Tiananmen Square “Massacre”? – The Power of Words vs. Silent Evidence från 2014
   Han har visat många exempel på flagranta lögner i västmedier, tex där dom tar bilder från Indiers och Nepalesers sammanstötningar och presenterar som bevis på kinesiska myndigheter brutala nedslag på demonstranter.

 • Angående falungong och epocthimes så sprider ni bara lösrykta påståenden utan någon egentlig substans och några genuina källor för informationen. Ni och “global research foundation” som hänvisas till spelar medvetet eller omedvetet världens största och extremt grymma diktatur i händerna, vars samhällsmodell är extremt korrupt och har ingen genuin kinesisk kultur och tradition i grunden. Det är inget “kinesiskt” samhälle sprunget ur den enormt rika kinesiska kulturen, utan ett superstyrt och totalförstört kulturlöst övervakningssamhälle skapat av kkp, med hjärntvätt av sin befolkning från första klass.
  Ang. Falungongs grundare så tjänar han sitt uppehälle som författare och har inga ekonomiska kopplingar till epochtimes, vilka “affärsförbindelser”? Ge en enda trovärdig källa som bevis och inte massa spekulationer. Han har även ett flertal gånger uttalat att han inte bryr sig om politik utan bara vill få ett slut på den extremt brutala förföljelsen och demoniseringen av falungong som startades på order av Kinas mest paranoida ledare Jiang Zemin 1999 och följdes upp av en iscensatt självbränning 2001 för att ytterligare skrämma befolkningen. Finns över 50 bevis på det man kan se här: http://bit.ly/1koKzy2 och här: http://bit.ly/2oCbLRv
  Förföljelsen har pågått i 18 år och saknar motstycke i historien då inget land tidigare i historien haft en sådan enorm ekonomisk och militär kapacitet och även teknik för övervakning.

 • Bengt Larsson har helt rätt. Falun Gong är en västfinansierad, (bla genom att ledarens affärsförbindelser ger utrymme för det) sekt avsedd att underminera det Kinesiska samhället för imperialisternas räkning. Epochtimes är ett verktyg för den agendan. Kina har lång erfarenhet av angloimperiets tidigare försök under 1800-talet. Den gången stödde Britterna en sorts ny egendomlig kristen sekt som samtidigt bestod av äkta opposition. Med dess hjälp kunde Britterna besegra regeringstrupperna. Därefter utplånades rebellerna med Britternas(!) hjälp. Som ni kanske vet var Britternas mål att påtvinga Kina Britternas opium vilket lyckades. Sun Yat Sen, som Britterna senare hindrade att reformera Kina, påpekade att Britterna på tio år lät 19 miljoner Indier svälta ihjäl samtidigt som dom tvingades odla opium för Britternas räkning. Opium som Britterna använde för att hålla Kina nere. Och bäste Herr Gullberg som hatar Kinas styrande elit, det var Britterna som med hjälp av sina amerikanska hejdukar påtvingade Kina Maoismen. Mao & co hade iofs inget ont uppsåt men dom var starkt influerade av en Brittisk ideologisk exportvara: Jacobinismen, viljan att stödja det irrationella och svärmiska på det rationellt baserade utvecklingsinriktades bekostnad. Kulturrevolutionen liksom franska revolutionens destruktion var Brittiska projekt i syfte att få den angripna nationen att slita sig själv i stycken. Det var det ANGLOAMERIKANSKA etablissemanget som gjorde Kina Maoistiskt. Kina har kränkt av sig den tvångströjan nu och har en framväxande ambitiös medelklass. Till skillnad från Usa!

 • @ B Larsson

  Jag får be om ursäkt då jag bara läste de . för dagen , nyinkomna inläggen och alltså missade din tidigare postade länk.

 • Bengt Larsson: “Skulle inte förvåna mig om den finansieras av CIA.”

  Jag har också tänkt tanken att det kan finnas väldigt starka mörkerkrafter bakom Falun Gong.

 • Kenneth Thorberg

  Har du läst vad avhopparen skriver?
  http://www.fri-sverige.se/sida449.htm
  Vad är det som inte stämmer?
  Betvivlar starkt att Falun Gong skulle vara bättre än andra system. Nej, det handlar mer om framgångsrik marknadsföring och en karismatisk ledare. Känner igen mönstret från Scientologi- och Transcendental meditationsrörelsen etc. “Tro inte att profeternas påståenden är sanna, de är påhitt allesammans. Människorna levde i välmåga innan de kom och förstörde deras liv. De heliga böckerna består bara av tråkiga sagor..” sagt av Abul Ala al-Ma’am (973-1057). Det samma kan sägas om alla dessa sektledare.
  Sekter har en dragningsförmåga på många människor som så gärna ha något att tro på.
  Ett färdigt paket så att säga.

 • [Sylthammar är tillbaka]

  Angående övningar – att Falun Gong är så mycket “bättre” än det andra som fanns i Kina, det vet vi. För att det just är så så spreds Falun Gong från person till person väldigt snabbt. Regimens egna stora undersökningar visade också detta, de enorma hälsoförbättringarna siffror på det, och hur mycket landet sparade i pengar. Ofta var det sjuka människor som redan provat allt, från vanlig qigong till västerländsk medicin som “hittade” Falun Gong. Så Falun Gong var oftast det man såg människor göra i parkerna, och “alla” började, även högt upp i regimens ledning. Att sätta ihop lite övningar kan kallas qigong, kanske, men är egentligen inte qigong längre, för qigong är i grunden kultivering – som också kan ha övningar i sig. Det var att återvända till mer traditionellt kinesiskt tänkande (kultivering), och andlighet. Sedan början har den kinesiska kulturen med sig begreppet “Harmoni mellan himmel och människa/jord”, Vägen för att uppnå enhet eller harmoni, eller ens sanna jag, benämns som kultivering.

  Kommunistregimen står ju inte direkt för det, utan för materialism, ateism och att “kriga mot himmel och jord” som Mao sa.

 • @ B Larsson

  Du slänger ur dig påståenden utan att göra minsta försök att förklara vad du menar.

 • Efter att noga läst igenom vad ledaren står för är det helt klart att det rör sig om en sekt med otäcka inslag.
  Skulle inte förvåna mig om den finansieras av CIA.

 • De övningar som lärs ut i Falun Gong är förmodligen varken bättre eller sämre än andra qigongövningar. Ledaren för rörelsen och hans ambitioner går det att ha många synpunkter på utan att ha några som helst sympatier med Kinas kommunistiska parti.

 • David Matas och David Kilgour, den ena advokat, och den andra åklagare och fd departementschef i Kanades regering, som mycket ingående känner till falungong och Kinas system visar tydligt att benämningen sekt (eng. “cult”) inte stämmer in på falungong utan kommer från Kinas kommunistparti och deras förtalskampanj av falungong efter 1999. Man kan läsa deras utsaga i deras omfattande rapport om organstölder i Kina. Se sidan 20 och framåt. http://www.organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-sw.pdf
  Hemsida med originalrapporten finns här: http://www.organharvestinvestigation.net/

 • Det här med mindcontrol tror jag används alltför svepande även i det här fallet. Qigong, falungong, olika former av kampsporter och många andra andliga och kroppsliga metoder handlar om att öka sin självdisciplin och koncentrationsförmåga via t.ex. olika meditationsövningar. I Falun Gong är målet att vara sann, medkännande och tolerant. Tyvärr förstås inte detta av de som inte provat dessa metoder under en längre tid och blandas därför ihop med mind control och liknande. Har själv utövat qigong,yoga och även falungong och i mycket få av dessa finns saker som är kopplat till vad sekter håller på med.
  Har själv träffat den som skriver på FRI och han var deprimerad och hade psykiska problem redan innan han började, tror att han trodde han skulle bli hjälpt av metoden men borde ha gått till en terapeut istället. Hans mentala sjukdom gjorde tyvärr att han inte förstod metoden och tolkade istället allt med ett extremt tänkande.

 • Redaktörn@ Ang källor till Rockefellers inblandning i en degenererad ljudstandard:

  “Between World Wars I and II, accelerating during the 1930s, scientific studies in musical frequencies best suited for war-making were funded by the Rothschild-Rockefeller alliance, represented by the Rockefeller Foundation and U.S. Navy.(8-11)

  A major objective of this war, and profitable population control, research was to determine the musical factors capable of producing psychopathology, emotional distress, and “mass hysteria.”(8)

  Academically directed by grants provided by the Rockefeller Foundation, in concert with the US Navy and National Defense Research Council according to the foundation’s archives, acoustic energy researchers”

  På Rockefeller Foundations hemsida står en slogan om “Promoting the well-being of humanity throughout the world” – det är nog skrivet utifrån dubbelspråket där meningen ska läsas precis tvärtom.

  http://medicalveritas.org/musical-cult-control/

 • Jag känner till det där med att grundfrekvensen på musiken ändrats och idag är disharmonisk. En insatt person spelade upp samma stycke dels med normal harmonisk frekvens och dels med den nya frekvensen. Det är en stor skillnad och enkelt att höra. Den disharmoniska frekvensen stressar örat/hjärnan.

  Mn hur vet vi att just Rockefeller låg bakom denna ljudstandard? Referenser?

 • Tack Marcus för artikeln! Såg Shen Yun i Århus för några år sedan, vilket gav mig en makalös upplevelse när musik och rörelser med vackra kläder smälte samman.

  Rockefeller har ändrat den tidigare harmoniska och resonanta musiken och skapat en disharmonisk världstandard för framförande av musik – en bastardisering av musik, vilket vi måste värja oss mot.
  http://www.wakingtimes.com/2015/09/14/the-a432-hz-frequency-dna-tuning-and-the-bastardization-of-music/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *