Skeptikerskolan åter online – Fiffig för den som vill lära sig förkasta en skeptiker

publicerad 27 mars 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Skeptikerskolan - En skeptiker
Skeptikerskolan - En skeptiker
Bild: Skeptikerskolan – En skeptiker – Foto: Crestock.com

Skeptikerskolan är åter online efter att den legat nere en längre tid. Sajten lär dig skeptikernas retorik och du kan sedan använda dessa tekniker mot skeptikerna.

Med ”rätt” argument kan vem som helst lära sig att förkasta vad som helst. Du får lära dig hur skeptiker med ohederliga metoder försöker förkasta allt till och med vetenskap. Nu kan du vända på situationen och ifrågasätta lobbyister och falska skeptiker.

Skeptikerskolan utgår från tanken att bakom god vetenskap och folkbildning finns tolerans inför olika tolkningsmöjligheter kring vetenskap, nytänkande, en sund kritisk attityd och autentisk skepticism.

Skeptikerskolan var före Bonnier

SkeptikerskolanSkolan startades av Torbjörn Sassersson den 4 november 2007. Innan det hette skolan Pseudoskeptikerskolan och den tidigaste dokumentationen härrör från 12 december 2006. När Sassersson köpte domänen den 16 november 2009 (WHOIS) blev skeptikerrörelsen i Sverige sur eftersom syftet med skolan handlar om att lära ut teknik för att förkasta skeptiker.

Skeptikerna Andreas Anundi och C-J Åkerberg köpte domänen Skeptikerskolan.nu den 29 dec 2009 (WHOIS) och året därpå 2010 gav de ut den humorbefriade boken Skeptikerskolan på Bonniers förlag.

Besök Skeptikerskolan.se

Text: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice