Lasse Wikman: Stefan Löfvén erkänner globalismen – Gör som Trump istället

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 mars 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Stefan Löfven - Foto: Kristian Pohl
Lasse Wikman
Lasse Wikman

DEBATT. Under Rapports sändning på lördagskvällen (25/3-17), hade man ett inslag med Statsminister Stefan Löfvén. Under intervjuens gång sade han, att vi måste se till att gå globalismens väg. Detta enda ord – globalismen – har han varit väldigt sparsam med att uttala. Kanske detta var första gången han offentligt sade något om globalismen.

Text: Lasse Wikman

Alla som vet vad det står för, får raka besked om mot vilken diktatur Stefan Löfvén vill föra Sverige. Det är häpnadsväckande!

Stefan Löfvén ärvde ett sönderfallande Sverige från Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Han i sin tur hade att föra Göran Perssons agenda, globalismens agenda, där ett Sverige totalt ska underkasta sig några som de själva vill kalla sig, filantroper, från USA och Europa. Stenrika giriga personer, med omättlig aptit på makt och pengar.

Globalisterna har aldrig skytt några som helst medel, för att nå sina mål. Till sitt förfogande ha de NATO, i stort sett hela FN och alla deras underavdelningar, CIA, FBI, EU, IMF och en räcka ytterligare.

Fram t o m president Barack Obama, har allt gått globalisternas väg. De har lyckats föra krig och plundra land efter land på rikedomar och självständighet. De har skapat gigantiska spänningar mellan sig själva och de länder som vägrat ställa upp på deras mål om en världsregering med diktatoriska toner. Där folket delas in i elit och slavar.

Stefan Löfvén som är en mycket svag ledare, en mycket osäker statsminister, åsidosätter sitt eget land, för att tjäna andra herrar. Stefan Löfvén väljer diktatur istället för att fortsätta den demokratiska väg, vi så framgångsrikt har levt efter under många decennier.

En ledare för vårt land, som inte törs ställa upp för Sverige när vi så väl behöver det, kan inte annat än betraktas som en svikare, en förrädare, helt enkelt nationens avfälling.

Stefan Löfven - Bild: Ionmagazine.se
Stefan Löfven – Bild: Ionmagazine.se

Stefan Löfvén har kunnat nå de mål Socialdemokraterna satt upp vid valet 2014, om han bara följt den snitslade vägen. Men för att säkerställa globalisternas övertagande av Sverige, ser han till att försämra i stort sett allt för alla Sveriges innevånare. Globalisternas mål är ju att vi som är utsedda till slavar, ska leva med en standard som rumänska tiggare. De själva, eliten, ska leva i överflöd och lyx.

Den skrämmande värld Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén känner sig manade till att genomföra, består i att försvaga Sverige och dess innevånare på alla punkter. Detta för att vårt motstånd ska bli så litet som möjligt. Därför får fattigpensionärer 100-200 mer i månaden fr o m 2018, när de har blivit bestulna på 1000-tals kronor, genom att skattesatserna medvetet lagts högt för denna samhällsgrupp.

Strålskyddsmyndigheten, SSM, I stort sett alla verk och myndigheter ger rekommendationer, råd och anvisningar, som skadar allt levande, följer inte den nationella eller internationella forskningen vad gäller strålnings- och livslånga skaderisker för speciellt barn. Flera EU-länder har redan tagit mått och steg, för att försäkra sig om att barnen ska skyddas, men inte Sverige. Här i Hudiksvall och säkert många andra svenska städer installeras nu s.k. Airfiber. Det är genom att fiber är indraget via antenner riktade mot Hudiksvalls centrum från ett berg just norr om stadskärnan. Man täcker ett område på c:a 120 grader. Via antenn tas den nya tekniken emot och ger hastigheter på uppemot 100 mb/s både vid upp- och nedladdning. Ett sätt att göra hela samhället strålningssjukt.

Dessutom förs nu en intensiv kampanj mot den stiftelse som försöker minimera de uppkomna och framtida skadorna, Strålskyddsstiftelsen.

Genom att Alliansregeringen och nuvarande regering mycket fegt genomförde omröstningen om Värdlandsavtalet i smyg, så har vi nu ett läge, då de amerikanska trupperna ska trampa svensk mark i september i år. Då ska nämligen den stora militärövningen Aurora 17 genomföras och USA är inbjudna. Denna övning har man också försäkrat sig om, ligger på samma tidpunkt som Ryssland ska ha sin Östersjöövning. En övning som utannonserades långt innan Aurora blev känt. Allt för att skapa provokation.

Allt har gått globalisterna väg, ända fram till valet av ny president i USA. Det blev ett antiklimax av Guds nåde. Alla var ju så säkra på att Hillary Clinton skulle vinna, att något annat fanns inte på kartan. Så vinner Donald Trump och globalisterna med dagpress i västvärlden, de s.k. MSM, går ut med en hatkampanj och demonstrationer mot den valde presidenten.

Ett häpnadsväckande tilltag, men Soros, Rothschilds, Rockefeller, Clintons m fl. var chockade. De gjorde nu allt för att förstöra för den nyvalde Donald Trump. Till och med Sveriges televisions medarbetare Anna Hedenmo hade svårt att hålla tårarna tillbaka, då hon såg sig tvungen att rapportera om denna utgång av valet. Alla MSM tillsammans med Svt och Sr gjorde samma sak här i Sverige. Man smutskastade Donald Trump å det grövsta, fast man knappt hade belägg för innehållet i sina artiklar och rapporter.

Sveriges regering med Löfvén i spetsen, gjorde en mycket negativ markering, genom att inte gratulera Donald Trump, förrän efter dagar. Ett stort misstag, för nu hade nationalisten Trump makten och därmed satt Sverige fullständigt isolerat från det mäktiga landet i väster och sedan tidigare har Sverige knappt någon relation till det mäktiga landet i öster.

I ett slag hade världen förändrats. En president som ville satsa på sina landsmän var satt vid rodret. Hans paroll ”Let´s make America great again” gick som en röd tråd genom hans snabba direktiv, efter installationen den 20 januari i år.

Här i Sverige går regeringens tankegångar via sina myndigheter ännu fler förödande motgångar tillmötes.

Livsmedelsverket rekommenderar farlig föda istället för naturliga näringsämnen. Läkemedelsverket har genom partiska personer som Dan Larhammar och hälsominister Gabriel Wikströms statssekreterare, givits möjlighet att slå undan fötterna för alternativ vård på Vidarkliniken. Skolmedicin säger dessa illvilliga personer, ska vara det enda allenarådande.

Inom vaccinationsindustrin har man sett oändliga möjligheter att tjäna pengar. Med anledning av detta kommer Sofia Arkelsten (M) att mot gällande grundlag och EUs lag för mänskliga rättigheter, lägga fram ett förslag om att alla människor i Sverige ska tvångsvaccineras. Dessutom har diskussionerna kommit långt vad beträffar att chippa nyfödda. Tanken är att vi bara ska bli ett lydigt boskap, till nytta för nomenklaturen.

Sjukvård, skola och omsorg är tre områden som har blivit riktiga sorgebarn. Man drar ner på alla resurser.

Sjukvården måste stänga avdelningar, som ex BB-förlossningsklinik i Sollefteå. I stället får föräldrar gå kurser på hur att föda i en bil. Flera sjukhus går på knäna och värre kan det bli.

Skolan har haft en mångfald av nya sätt att lära ut, för stora klasser, för stökiga klasser på grund av att lärare inte kunnat ta tag i alla nykomna uppgifter, man lagt i deras knän. Lärarlegitimationen som blivit kraftigt försenad, är ytterligare sten på börda för vår framtid, våra barns skola.

Omsorgen har genom kända krögare, fått en svidande kritik, när det gäller den generella mathållningen för våra äldre på seniorboenden etc. De personer som byggt upp Sverige till vad det en gång varit, får den usla belöningen i form av dålig mat och många gånger för stressiga, undermåliga och i vissa fall dåligt skötta boendemiljöer.

De privata alternativen i vård, skola och omsorg, bör nagelfaras rejält. Vinsterna ska stanna i verksamheten, så att de pengar som vi satsar på dessa viktiga områden, också får göra nytta där och inte föras vidare till något skatteparadis lång utanför Sverige.

Många personer har inte ens längre råd att bekosta ett eget hem. Vi får allt fler och fler fattigpensionärer, som sover på gatan. En stor skam för det sociala Sverige, som det genast måste rådas bot på . Jordbruksverket säger sig satsa på ekologisk odling, men samtidigt lägger de ner lärosäten för denna näring och satsar istället på GMO-genmodifierade grödor med tillägg av giftet RoundUp.

Bankerna får ohämmat och utan pardon agera på den svenska marknaden, utan någon som helst takt och ton. Att regeringen fortsätter låta de privata bankerna låna ut digitala pengar, pengar som inte finns och tjäna ränteinkomster på detta är rent ut sagt bedrägligt.

Jag tycker att man ska expropiera alla banker köra ut Rothschilds och därpå låta Sveriges Riskbank ge ut pengar. Då behöver inte Svenska staten låna från någon privat aktör och därmed heller inte betala räntor.

Dessutom bör den svenska krigsindustrin expropieras. Ja Wallenbergs lär ju skrika högt av fasa. Men de har tjänat tillräckligt på krig och lemlästning av människor. Denna industri bör ställas om till humanistisk hjälp, Alltså tillverka fordon och utrustning som kan vara till gagn, när stora olyckor sker ute i världen. På detta sätt tar vi tillbaka den humanistiska linje vårt land levt efter så länge.

Militären bör läggas ner. Nu när Trump deklarerat att alla länder som vill vara med i NATO (om det blir kvar), ska bidra med 2% av BNP. Det betyder att Sverige ska betala c:a 90 miljarder per år, för att det senare ska öka till upp till 4% årligen. Istället för en militär, som aldrig kan stå emot något hot, var än det skulle komma ifrån, bör vi satsa på polisen. En poliskår som verkligen gör skäl för namnet. En poliskår som finns där, när vi behöver den som bäst. En poliskår, där envar polis får en lön, som visar på uppskattning från hela svenska folket.

Swisha Lasse WikmanÖvrig blåljuspersonal som räddningstjänst, brandkår mm ska också få sina villkor uppgraderade till samma nivå som polisernas. Med dessa åtgärder bygger vi ett sundare och mer kärleksfullt Sverige, lång ifrån globalisternas illvilja.

Tänk om vår statsminister Stefan Löfvén gjorde gemensam sak med Donald Trump – att satsa allt på Sverige, ett levande, glatt, mångfacetterat, kärleksfullt Sverige. Det vore en väg alla svenskar skulle skriva under på omedelbart.

Text: Lasse Wikman


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vår ofarliga elektronik enligt våra myndigheter ☺

  Jag tittade över villkor på Czech Airlines p.g.a. att jag har köpt en flygbiljett där. Då tittade jag på deras lista över förbjudna föremål. På en punkt står det följande på tjeckiska: ”Z letecké přepravy jsou vyloučeny také telefony Samsung Galaxy Note 7. Nesmí být přepravovány v příručních ani v zapsaných zavazadlech, cestující je nesmí mít během letu ani u sebe.”
  Från flygtrafiken är utesluten telefon Samsung Galaxy Note 7. Man får inte ha den varken i handbagage eller i bagaget, flygresenärer får inta ha den under flygning hos sig.
  Tjeckerna förklarar inte varför man inte får ha denna telefon med sig. Pegansus Airlines förklarar varför på sin sida.
  Important update about Samsung Galaxy Note 7 issues!
  Dear Guests,
  Based on fire risk in aircraft with the Samsung Galaxy Note 7, devices turned off and do not charge while on board of the aircraft and do not put inside the checked baggage. Passengers are also reminded of the need to inform the cabin crew when a device is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure. Thank you for your understanding
  Pegasus Airlines
  Telefoner brukar förorsaka både det ena och det andra oavsett märke. Här fick man för sig och peka ut just ett telefonmärke. Jag tror inte att Samsung är farligare än andra telefoner som det hände incidenter med.

  Det farligaste dock om en koncentrerad strålning från all elektronik i den instängda flygplanen pratar man inte om. Detta kan ge en sken av att alla andra elektronikprylar är ofarliga för miljön och hälsan.

 • [Sylthammar är tillbaka]

  Jag skrev i mitt förrförra inlägg om vad Kanadas tidigare försvarsminister Paul Hellyer sagt.
  Här är en färsk video med honom, där han säger att “USA är i stor fara”, “Problem is not a natural phenomen, they are engineered, “… Clinton (president) sa att det fanns en regering inuti regeringen och jag kontrollerar den inte…” mm. Hur mycket som stämmer vet jag ju inte – men den är sevärd.

  Disturbing Message To All Americans From Ex Defense Minister Of Canada
  https://www.youtube.com/watch?v=IWfKfuuj6Jo

 • Patrik@ Mycket kloka ord. De har egentligen ingen makt utan har konstruerat denna genom att bygga (falska) samhällsinstitutioner så att allt ska stödja dem. Trump är en del av tes-antites-syntes-planen, dvs han är skapad som en “life-time-actor” för att hjälpa till att styra världen i globalisternas/toanödiga små människornas riktning, dvs mot stupets kant där allt ljust, gott, harmoniskt och ärbart tar slut och där mörker, elände och död tar vid. Globalismen/nyliberalismen är nattsvart och vill skapa ett helvete på jorden så att de känner sig hemma.

 • Ut ur EU är det första steget mot lösningen.

  Se till att rösta på ett parti som tar oss ut ur EU! Det finns två i riksdagen SD och V. Jag litar personligen inte på något av dem, men känner man sig inte motiverad att stötta något bättre, som också vill ut ur EU, är man för negativt inställd eller för feg att lägga lite krut på något bättre som valsamverkar sig in i riksdagen, så bör man ändå göra det minst dåliga!

  Rösta alltså på ett parti som tar oss ut ur EU! – Först då kommer vi kunna föra vår egen politik skild från den globala agendan.

 • Patrik 28 Mar, 2017 at 19:58

  Jag har länge misstänkt att det skulle kunna vara ungefär så som du skriver, Patrik.

 • Jesuiten “The Donald” är ett skämt. Lika korrupt som Hycklary. Att sionistmedia inte gillar honom är bara show. Newt Gingrich talar i Fox-news att Trump inte är en i gänget, att han inte tillhör något hemligt sällskap, vilket är rent struntprat. Hans stab är sprängfylld av sionister, alla barn utom Baron är gifta med judar. Ivanka är konverterad. Man har hört honom prata sig varm om Israel, vill öka anslagen dit och är god vän med med Benjamin Netanyahu.

  Från högersidan skriker supersionisten Alex Jones sig hes om dagarna för “The Donald”. De har fångat upp tendenserna hos oss småfolk sedan länge och ger oss Infowars, Wikileaks, och anonymous och annat skräp. Marionetter hela högen. Wikileaks är skapat av den judiska intelligentian – CIA – och fyller funktionen att fånga upp de mest ilskna sanningssökarna på högerkanten. Skulle inte bli förvånad om det redan på 80-talet blev bestämt att Trump skulle bli President. Det var då han började synas mycket i media och det är en ständig “predictive programming” i sionist-TV.

  Han kommer stå dag ut och dag in och skrika om det korrupta Washington och hur etablissemanget hatar honom. Men han är synnerligen en i gänget.

  Alltså de som styr den här världen och har gjort det väldigt väldigt länge är inte dumma! Deras devis -“divide and conquer” gäller och de kontrollerar alltid båda sidor. “The Trump” kommer att splittra landet ännu mer vilket är tanken.

 • För tillfället är vi med i unionen EU. Innan medlemsskapet och i valkampanjen var folk rädda att självbestämmanderätten över nationen skulle försvinna. Man lovade på heder och samvete att detta akldrig skulle kunna ske. Inget av det man då lovade har man hållit, och nu är det EU som skriver de svenska lagarna och bestämmer vilka lagar vi ska följa. Att säga ja tack till globalism kommer att medföra att du bara blir ett nummer på en dataskärm utan någon riktig identitet. Vem du är spelar ingen roll för dessa globalister, som utgörs av de Multinationella bolagen, Wall Street och det övriga packet som äger produktionsmedlen. Befolkningen i England har förstått faran med EU som driver den globala agendan, och lämnat EU. Nu är det hög tid att ta upp frågan för Sveriges medlemsskap. Ut ur denna korrupta monsterunion så fort som möjligt annars är vi förlorade Det kan jag lova. Vi är väl inte dummare än folket i England ?

 • Raphael Mabo 28 Mar, 2017 at 09:17

  Jag har hittills inte sett några bevis för att din tolkning av Stefan Löfvens globalism är riktig. Den politik som han och regeringen för tyder snarare på att det är de ultrarika makthavarnas globalism han avser, vilken med alla medel strävar efter allt mer makt åt de privata bankerna, vapenindustrin, läkemedelsindustrin och den storskaliga, sjuka delen av livsmedelsindustrin.

  Löfven är så styrd av mäktiga intressen utanför den reguljära svenska politiken, att han i allt väsentligt själv inte kan påverka denna, är min övertygelse.

 • Raphael Mabo. Blir lite lätt rörd över din naivitet. Globalismen är inte demokratisk till sin natur utan totalitär precis som Lasse skriver. “Till sitt förfogande ha de NATO, i stort sett hela FN och alla deras underavdelningar, CIA, FBI, EU, IMF och…” Girighet; “greed is good” är det som styr globalisterna. Det här är inget som varken gynnar världen eller människor. Till råga på allt försöker FN nu att bestämma vilket andligt liv vi ska ha genom att införa en “världsreligion”. Antagligen är det mammon vi ska dyrka.

 • Till Raphael Mabo 28 Mar, 2017 at 09:17

  Det du beskriver om globalismen är helt rätt, men det är också enbart “säljtexten” om vad globalism handlar om. Är du så lättlurad av globalismens skinande yta så att du inte kan läsa mellan raderna och det finstilta? 😉

 • Här tror jag nog att artikelförfattaren har missförstått ordet “globalism” och vad Löfvén menar med det. Det betyder en värld med internationellt samarbete och samverkan där länder gemensamt och tillsammans söker lösningar på världens problem och där världen har rörlighet över nationsgränser av människor, varor, tjänster och kapital. Världens problem med miljöförstöring, fattigdom, snedfördelning av jordens resurser, brister i matdistributionen, klimatförändringar som riskerar att ödelägga boendeplatser – allt detta är globala problem som därför behöver globala lösningar. Ett Sverige som stänger in sig och bygger murar och gränser mot andra och låtsas som att världen utanför inte existerar, det är inte det Sverige jag vill se. Globalism är inte antidemokratiskt, för internationellt samarbete, samverkan och rörlighet mellan nationer betyder inte att varje lands medborgare inte skulle ha ett demokratiskt styrelseskick i sina länder.

  Globalism betyder inte, till skillnad från många tror, att USA och Nato bestämmer och styr allt. Globalism betyder att världen tillsammans och gemensamt söker lösningar, samarbete och samverkan. USA och Natos aktioner i världen är inte globalism och inte relaterad till globalism. Så läs inte in i Löfvéns ord att han påstår att Sverige skall styra av USA eller Nato, för det är faktiskt inte det han säger och inte heller det han menar. Ni läser in påståenden i Löfvéns ord som han inte har gjort.

 • Bra artikel där Lasse fick med det mesta som det svenska systemet kan skämmas för.
  En sak som jag skulle vilja komplettera med, är den bedrövliga psykvården och den allt större utskrivningen av
  sinnesförändrande psykofarmaka. Med det ständigt ökande antalet av sk “psykiska störningar” som man hittar på inom psykiatrin, kommer snart hela svenska befolkningen “behöva” något psykpiller att knapra på.

 • Vilka är S nya väljare? Jo, följande, de som administrerar en pensionsfond, driver en flyktingförläggning, äger ett företag (menar inte alla småföretagare som är underleverantörer för de är i regel de nya statarna som sliter för kapitalisten som har avtalet) som lever på skattebetalarna, vård, skola, omsorg, infrastruktur, de som innehar välbetalda skattefinansierade jobb. Det finns ytterligare en grupp och det är den största och det är de som är sossar av gammal vana och ännu inte insett att S svikit dem. Dessa grupper tillsammans ger S c:a 25% i nästa val, men när den sista gruppen vaknar är S nere på 10% och det kommer att gå fort när raset väl börjar.

 • Tack Lasse för en väldigt bra artikel som sammanfattar det hemska och nattsvarta läget i Sverige. När Löfven säger att “vi måste se till att gå globalismens väg” så agerar han som språkrör för en liten minoritets uppfattning om vilken väg vi ska gå.
  Folket står helt utan en verklig folklig ledare. Globalismen är en cancersvulst som det internationella kapitalet vill sprida till varje hörn av hela världen, vilket nu tydligt angripit Löfvens intellekt. Han tycks ha drabbats av den bolsjevikiska parasiten som kan komma att rensa ut svenskar från sitt eget land, vilka blir fråntagna sina resurser till förmån för andra etniciteter som makten satt i högsätet. Med tanke på den svältkost som landets pensionärer får livnära sig på är det inte helt osannolikt att utsvältningen kan sprida sig till andra, av makten förhatliga, delar av den svenska befolkningen. Vi känner till Pol-pots regim och holomodor med flera andra folkmord. Vi kan inte vara helt säkra på att det inte händer igen. Bakom den mjuka, rosaskimrande och helt falska Sverigebilden av den “humanitära” stormakten sitter en stenhård kulturmarxistisk och bolsjevikisk hård knytnäve. Vi lär få se mer av den framöver “in your face”.

 • Intressant och högst trovärdig artikel. Sverige betraktas nog som det mest medlöpande fegland i världen när det kommer till att lyda order. Hur kan våran valde fjollputte vara med i FN´s “Global deal” och tillsammans med vår kronprinsessa lyfta fram detta som något “storsvenskt” ? När det i själva verket är motsatt ?

 • Tack Lasse för en väldigt bra artikel som sammanfattar det hemska och nattsvarta läget i Sverige. När Löfven säger att “vi måste se till att gå globalismens väg” så agerar han som språkrör för en liten minoritets uppfattning om vilken väg vi ska gå.
  Folket står helt utan en verklig folklig ledare. Globalismen är en cancersvulst som det internationella kapitalet vill sprida till varje hörn av hela världen, vilket nu tydligt angripit Löfvens intellekt. Han tycks ha drabbats av den bolsjevikiska parasiten som riskerar att rensa ut svenskar från sitt eget land som blir fråntagna sina resurser till förmån för andra importerade folkgrupper. Med tanke på den svältkost som landets pensionärer får livnära sig på är det inte helt osannolikt att utsvältningen kan sprida sig till andra av makten förhatliga delar av den svenska befolkningen, Det kan urarta till ett nytt ukrainskt holomodor.

 • Klockrent artikel, det är exakt som Lasse skriver, landsföredarre alla våra och andra europeiska länders politiker oavsett om det är höger eller vänster.SVERIGE !!!! VAKNA !!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *