Lasse Wikman: Stefan Löfvén erkänner globalismen – Gör som Trump istället

publicerad 27 mars 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Stefan Löfven - Foto: Kristian Pohl
Lasse Wikman
Lasse Wikman

DEBATT. Under Rapports sändning på lördagskvällen (25/3-17), hade man ett inslag med Statsminister Stefan Löfvén. Under intervjuens gång sade han, att vi måste se till att gå globalismens väg. Detta enda ord – globalismen – har han varit väldigt sparsam med att uttala. Kanske detta var första gången han offentligt sade något om globalismen.

Text: Lasse Wikman

Alla som vet vad det står för, får raka besked om mot vilken diktatur Stefan Löfvén vill föra Sverige. Det är häpnadsväckande!

Stefan Löfvén ärvde ett sönderfallande Sverige från Alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen. Han i sin tur hade att föra Göran Perssons agenda, globalismens agenda, där ett Sverige totalt ska underkasta sig några som de själva vill kalla sig, filantroper, från USA och Europa. Stenrika giriga personer, med omättlig aptit på makt och pengar.

Globalisterna har aldrig skytt några som helst medel, för att nå sina mål. Till sitt förfogande ha de NATO, i stort sett hela FN och alla deras underavdelningar, CIA, FBI, EU, IMF och en räcka ytterligare.

Fram t o m president Barack Obama, har allt gått globalisternas väg. De har lyckats föra krig och plundra land efter land på rikedomar och självständighet. De har skapat gigantiska spänningar mellan sig själva och de länder som vägrat ställa upp på deras mål om en världsregering med diktatoriska toner. Där folket delas in i elit och slavar.

Stefan Löfvén som är en mycket svag ledare, en mycket osäker statsminister, åsidosätter sitt eget land, för att tjäna andra herrar. Stefan Löfvén väljer diktatur istället för att fortsätta den demokratiska väg, vi så framgångsrikt har levt efter under många decennier.

En ledare för vårt land, som inte törs ställa upp för Sverige när vi så väl behöver det, kan inte annat än betraktas som en svikare, en förrädare, helt enkelt nationens avfälling.

Stefan Löfven - Bild: Ionmagazine.se
Stefan Löfven – Bild: Ionmagazine.se

Stefan Löfvén har kunnat nå de mål Socialdemokraterna satt upp vid valet 2014, om han bara följt den snitslade vägen. Men för att säkerställa globalisternas övertagande av Sverige, ser han till att försämra i stort sett allt för alla Sveriges innevånare. Globalisternas mål är ju att vi som är utsedda till slavar, ska leva med en standard som rumänska tiggare. De själva, eliten, ska leva i överflöd och lyx.

Den skrämmande värld Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén känner sig manade till att genomföra, består i att försvaga Sverige och dess innevånare på alla punkter. Detta för att vårt motstånd ska bli så litet som möjligt. Därför får fattigpensionärer 100-200 mer i månaden fr o m 2018, när de har blivit bestulna på 1000-tals kronor, genom att skattesatserna medvetet lagts högt för denna samhällsgrupp.

Strålskyddsmyndigheten, SSM, I stort sett alla verk och myndigheter ger rekommendationer, råd och anvisningar, som skadar allt levande, följer inte den nationella eller internationella forskningen vad gäller strålnings- och livslånga skaderisker för speciellt barn. Flera EU-länder har redan tagit mått och steg, för att försäkra sig om att barnen ska skyddas, men inte Sverige. Här i Hudiksvall och säkert många andra svenska städer installeras nu s.k. Airfiber. Det är genom att fiber är indraget via antenner riktade mot Hudiksvalls centrum från ett berg just norr om stadskärnan. Man täcker ett område på c:a 120 grader. Via antenn tas den nya tekniken emot och ger hastigheter på uppemot 100 mb/s både vid upp- och nedladdning. Ett sätt att göra hela samhället strålningssjukt.

Dessutom förs nu en intensiv kampanj mot den stiftelse som försöker minimera de uppkomna och framtida skadorna, Strålskyddsstiftelsen.

Genom att Alliansregeringen och nuvarande regering mycket fegt genomförde omröstningen om Värdlandsavtalet i smyg, så har vi nu ett läge, då de amerikanska trupperna ska trampa svensk mark i september i år. Då ska nämligen den stora militärövningen Aurora 17 genomföras och USA är inbjudna. Denna övning har man också försäkrat sig om, ligger på samma tidpunkt som Ryssland ska ha sin Östersjöövning. En övning som utannonserades långt innan Aurora blev känt. Allt för att skapa provokation.

Allt har gått globalisterna väg, ända fram till valet av ny president i USA. Det blev ett antiklimax av Guds nåde. Alla var ju så säkra på att Hillary Clinton skulle vinna, att något annat fanns inte på kartan. Så vinner Donald Trump och globalisterna med dagpress i västvärlden, de s.k. MSM, går ut med en hatkampanj och demonstrationer mot den valde presidenten.

Ett häpnadsväckande tilltag, men Soros, Rothschilds, Rockefeller, Clintons m fl. var chockade. De gjorde nu allt för att förstöra för den nyvalde Donald Trump. Till och med Sveriges televisions medarbetare Anna Hedenmo hade svårt att hålla tårarna tillbaka, då hon såg sig tvungen att rapportera om denna utgång av valet. Alla MSM tillsammans med Svt och Sr gjorde samma sak här i Sverige. Man smutskastade Donald Trump å det grövsta, fast man knappt hade belägg för innehållet i sina artiklar och rapporter.

Sveriges regering med Löfvén i spetsen, gjorde en mycket negativ markering, genom att inte gratulera Donald Trump, förrän efter dagar. Ett stort misstag, för nu hade nationalisten Trump makten och därmed satt Sverige fullständigt isolerat från det mäktiga landet i väster och sedan tidigare har Sverige knappt någon relation till det mäktiga landet i öster.

I ett slag hade världen förändrats. En president som ville satsa på sina landsmän var satt vid rodret. Hans paroll ”Let´s make America great again” gick som en röd tråd genom hans snabba direktiv, efter installationen den 20 januari i år.

Här i Sverige går regeringens tankegångar via sina myndigheter ännu fler förödande motgångar tillmötes.

Livsmedelsverket rekommenderar farlig föda istället för naturliga näringsämnen. Läkemedelsverket har genom partiska personer som Dan Larhammar och hälsominister Gabriel Wikströms statssekreterare, givits möjlighet att slå undan fötterna för alternativ vård på Vidarkliniken. Skolmedicin säger dessa illvilliga personer, ska vara det enda allenarådande.

Inom vaccinationsindustrin har man sett oändliga möjligheter att tjäna pengar. Med anledning av detta kommer Sofia Arkelsten (M) att mot gällande grundlag och EUs lag för mänskliga rättigheter, lägga fram ett förslag om att alla människor i Sverige ska tvångsvaccineras. Dessutom har diskussionerna kommit långt vad beträffar att chippa nyfödda. Tanken är att vi bara ska bli ett lydigt boskap, till nytta för nomenklaturen.

Sjukvård, skola och omsorg är tre områden som har blivit riktiga sorgebarn. Man drar ner på alla resurser.

Sjukvården måste stänga avdelningar, som ex BB-förlossningsklinik i Sollefteå. I stället får föräldrar gå kurser på hur att föda i en bil. Flera sjukhus går på knäna och värre kan det bli.

Skolan har haft en mångfald av nya sätt att lära ut, för stora klasser, för stökiga klasser på grund av att lärare inte kunnat ta tag i alla nykomna uppgifter, man lagt i deras knän. Lärarlegitimationen som blivit kraftigt försenad, är ytterligare sten på börda för vår framtid, våra barns skola.

Omsorgen har genom kända krögare, fått en svidande kritik, när det gäller den generella mathållningen för våra äldre på seniorboenden etc. De personer som byggt upp Sverige till vad det en gång varit, får den usla belöningen i form av dålig mat och många gånger för stressiga, undermåliga och i vissa fall dåligt skötta boendemiljöer.

De privata alternativen i vård, skola och omsorg, bör nagelfaras rejält. Vinsterna ska stanna i verksamheten, så att de pengar som vi satsar på dessa viktiga områden, också får göra nytta där och inte föras vidare till något skatteparadis lång utanför Sverige.

Många personer har inte ens längre råd att bekosta ett eget hem. Vi får allt fler och fler fattigpensionärer, som sover på gatan. En stor skam för det sociala Sverige, som det genast måste rådas bot på . Jordbruksverket säger sig satsa på ekologisk odling, men samtidigt lägger de ner lärosäten för denna näring och satsar istället på GMO-genmodifierade grödor med tillägg av giftet RoundUp.

Bankerna får ohämmat och utan pardon agera på den svenska marknaden, utan någon som helst takt och ton. Att regeringen fortsätter låta de privata bankerna låna ut digitala pengar, pengar som inte finns och tjäna ränteinkomster på detta är rent ut sagt bedrägligt.

Jag tycker att man ska expropiera alla banker köra ut Rothschilds och därpå låta Sveriges Riskbank ge ut pengar. Då behöver inte Svenska staten låna från någon privat aktör och därmed heller inte betala räntor.

Dessutom bör den svenska krigsindustrin expropieras. Ja Wallenbergs lär ju skrika högt av fasa. Men de har tjänat tillräckligt på krig och lemlästning av människor. Denna industri bör ställas om till humanistisk hjälp, Alltså tillverka fordon och utrustning som kan vara till gagn, när stora olyckor sker ute i världen. På detta sätt tar vi tillbaka den humanistiska linje vårt land levt efter så länge.

Militären bör läggas ner. Nu när Trump deklarerat att alla länder som vill vara med i NATO (om det blir kvar), ska bidra med 2% av BNP. Det betyder att Sverige ska betala c:a 90 miljarder per år, för att det senare ska öka till upp till 4% årligen. Istället för en militär, som aldrig kan stå emot något hot, var än det skulle komma ifrån, bör vi satsa på polisen. En poliskår som verkligen gör skäl för namnet. En poliskår som finns där, när vi behöver den som bäst. En poliskår, där envar polis får en lön, som visar på uppskattning från hela svenska folket.

Swisha Lasse WikmanÖvrig blåljuspersonal som räddningstjänst, brandkår mm ska också få sina villkor uppgraderade till samma nivå som polisernas. Med dessa åtgärder bygger vi ett sundare och mer kärleksfullt Sverige, lång ifrån globalisternas illvilja.

Tänk om vår statsminister Stefan Löfvén gjorde gemensam sak med Donald Trump – att satsa allt på Sverige, ett levande, glatt, mångfacetterat, kärleksfullt Sverige. Det vore en väg alla svenskar skulle skriva under på omedelbart.

Text: Lasse Wikman