Därför kallas Strålskyddsstiftelsen bluff – PR-bolag arbetar för industri och myndigheter

10
4050

Strålskyddsstiftelsen ligger i hetluften. PR-byråer som tex Kreab som arbetat för Strålsäkerhetsmyndigheten och telekomindustrin ligger sannolikt bakom kampanjer mot Strålskyddsstiftelsen och även mot de forskare som varnar för hälsoriskerna med mobilstrålningen. Det uppger Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i samtal med NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson, oberoende journalist

Mona Nilsson skriver i debattartikeln: “Därför smutskastas Strålskyddsstiftelsen som Årets Förvillare” i nättidningen Nya dagbladet att Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som utan vinstintressen arbetar utifrån Europarådets rekommendationer gällande hälsorisker med elektromagnetisk strålning, men stiftelsen befinner sig under en utdragen och lågintensiv attack i sociala medier och pressen.

Strålskyddsstiftelsen är helt unik som enda instans i Sverige som idag kritiskt granskar ansvariga myndigheters hantering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Svenska journalister inom mainstream media gör det inte. Därför var det enkelt för stiftelsen att bli unik på den punkten och inom kort publicerar Mona Nilsson avslöjande artiklar om hur bland annat Kreab arbetar under allmänhetens radar.

Bild: Grundaren av PR-byrån Kreab Peje Emilsson arbetar sannolikt mot Strålskyddsstiftelsen. Kreab pressfoto. Kreab har arbetat för bla: Strålsäkerhetsmyndigheten, Ericsson och Investor.
Bild: Grundaren av PR-byrån Kreab Peje Emilsson. Kreab pressfoto. Kreab har arbetat för bla: Strålsäkerhetsmyndigheten, Ericsson och Investor.

Strålskyddsstiftelsen bluff istället för förebild för Strålsäkerhetsmyndigheten

NewsVoice som följt stiftelsens arbete under flera år konstaterar att stiftelsen endast ger goda råd om hur hälsoriskerna kan minskas för användare av mobiltelfoner, routrar samt WiFi, råd som även svenska myndigheter borde förmedla till allmänheten.

Strålskyddsstiftelsens hälsoråd överensstämmer i stora drag med råd som myndigheter ger i andra länder. Dessa utländska hälsomyndigheter har tagit riskerna på allvar till skillnad från den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten som snarare fungerar som en lobbyorganisation för telekom-bolagen, anser Mona Nilsson.

Mona Nilsson förklarar:

“Den industri som använder trådlös teknik i sina produkter, såväl för civilt som militära ändamål, betraktar information om hälsorisker och negativa effekter av den egna verksamheten som ett hot mot fortsatt expansion och vinstutvecklingen.”

Att industrier och myndigheter samarbetar med PR-byråer har varit normalt modus operandi sedan 1980-talet säger PR-konsulter som NewsVoice talat med. Precis som Mona Nilssons egen efterforskning visar om hur PR-byråer arbetar handlar det om: “olika strategier för att försvara sin verksamhet mot vad de upplever som hot”.

I PR-arbetet för telekom-industrin och myndigheter ingår även att motarbeta forskare som går emot industrins och myndigheternas överlappande intresse.

Individens hälsa inte viktig i jämförelse med Statens gemensamma intresse med industrin

Industrin vill säkra sina vinster medan myndigheten som arbetar för Staten vill säkra Sveriges kommunikationsnät av säkerhetspolitiska skäl som försvaret av Sverige i händelse av krig. Staten ser även ett stort intresse i att arbetstillfällen säkras i landet genom telekomindustrins försorg och att skatt genereras genom industrins leverans av dessa arbetstillfällen.


Det gemensamma intresset för industrin, Försvaret, myndigheter och Staten är att med PR krossa Strålskyddsstiftelsen.


Dessa intressen övertrumfar individens hälsa, enligt risk-, nytta- och vinstberäkningar. I PR-strategin ingår därför att skapa tvivel kring alla framstående forskare, uppmärksammade läkare och hälsoskyddsorganisationer som varnar för risker.

Mona Nilsson påpekar även att:

“I fallet med hälsorisker med strålning från trådlös teknik riktas även smutskastningen mot människor som skadats, de som kallas ”elöverkänsliga” eller utomlands EHS (electrohypersensitive).”

Hela den svenska debatten i media om risker med WiFi, basstationer och mobiltelefoner präglas av smutskastning och spridandet av tvivel runt alla de parter som företräder hälsoskydd och försiktighetsprincipen.

“Debatten håller en mycket låg nivå och genmälen medges oftast inte. Detta är förstås helt oacceptabelt, ur etisk och demokratisk synpunkt…”.

Mona Nilsson fortsätter sin artikel med att beskriva hur bulvaner i form av myndigheter och journalister används i arbetet mot hälsointressena samt hur industrifrontföreningen Vetenskap och Folkbildning spelat en central roll för att  sänka trovärdigheten för Strålskyddsstiftelsen. Nilsson drar även liknelser med hur tobaksindustrin [i 30 år] lyckades skjuta upp åtgärder för att minska riskerna med rökning.

Läs mer i Nya Dagbladet

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
10 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Clas Kling
Clas Kling
14 mars 2017 kl 16:13

Vinster går alltid före hälsa, det har läkemedelsverket och läkemedelsindustrin, Monsanto osv bevisat i många år och vår flata regering och våra föregående regeringar bara mörkar.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
15 mars 2017 kl 02:17

Hur har ni kommit fram till att Kreab sannolikt ligger bakom? Svara gärna i denna länk så att jag inte missar det! https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/03/13/vetenskap-stralskyddstiftelsen-forsvarar-sig-mot-monopolkapitalismens-bulvanorganisation-vof/

Malin
Malin
Gäst
15 mars 2017 kl 03:19

Tobaksindustrin var en bra liknelse då “More Doctors smoke Camels than any other cigarette”.
http://graphic-design.tjs-labs.com/show-picture?id=1298930879
Tror att den framtida slutsatsen om trådlös teknik kommer bli minst lika bister som den med rökning.

Mona Nilsson
Gäst
20 mars 2017 kl 12:52

Förtydligande: Jag har inga bevis för att just Kreab ligger bakom smutskastningen av Strålskyddsstiftelsen och jag har aldrig påstått det heller. Däremot är smutskastning ett vedertaget verktyg i PR-byårers verktygslåda för att skydda uppdragsgivaren mot för industrin skadlig information om att verksamheten är farlig. Det har bland annat framkommit i de stora mängder dokument som släppts i USA i samband med tobaksrättegångar. Smutskastningen riktas även mot forskare som publicerar resultat som uppfattas som hot mot industrin och mot människor som skadats av strålningen samt politiker (Jan Lindhom mp är ett exempel). http://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/. När det gäller Kreab har vi däremot bevis för att PR-byrån anlitades av Strålsäkerhetsmyndigheten, dåvarande Strålskyddsinstitutet SSI år 2003 för att “vaccinera mot myter” om att mobilstrålning är skadlig. Kreab var samtidigt Ericssons, Investors och 3:s PR-byrå och hade även TeliaSonera som referens. Detta är beskrivet i min bok Mobiltelefonins hälsorisker (2010).

M Merlingen
M Merlingen
Gäst
4 april 2017 kl 22:18

Telecomindustrin och “strålskyddsmyndigheten” har gjort gemensam sak i decennier, för att skapa ett sofistikerat behov av trådlösa lösningar för gemene man. Syftet är naturligtvis pengar i alla avseenden. Därför är faktorer som sterilitet, neurologiska sjukdomar, hälsan allmänt, stora kostnader för teknik och abonnemang helt ointressanta. Trots att seriös vetenskap sedan slutet av 90-talet kraftfullt varnat för konsekvenserna av denna tekniks effekter på allt levande. Soletun rapporten var en tung bekräftelse liksom WHO klassificering av mobilstrålning som direkt cancerogen. Webbsiten EMFacts.com har tusentals vetenskapliga studier i ämnet o s v. Nåväl här i sandlådan Sverige är det helt andra saker som gäller. Här är det maximala vinster som gäller, om folk dör eller blir sterila skiter man i och all forskning och annat som motsäger detta, gäller inte i lilla sandlådan. Fakta är att så lite som en tiokrona eller kreditkort räcker för att skapa förändring i det neurologiska systemet på en människa. Vad en mobil åstadkommer är dramatiska negativa verkningar på kroppens möjligheter till normal funktion. Därutöver har man skickligt lyckats lägga in frekvenser som styr hjärnan och våra beteenden i de mer avancerade mobilerna. Så du kan inte sova utan sömnmedel, du kan inte fungera utan antidepressiva medel och din kropp skriker efter hjälp men du tar bara symtomdämpande medel. Vinster, vinster hela tiden. Ja du jävla korkade Svensk, dina dagar är räknade och dina gener är förlorade. Men mobilindustrin och myndigheterna mår bra än så länge……..

Rickard
Rickard
Gäst
22 juni 2017 kl 08:55

Det åberopas forskning men jag har svårt att hitta källhänvisningarna.
Var är forskningen?

Folie Hatt
Folie Hatt
Gäst
20 december 2017 kl 07:12

Det är för att forskningen är mörkad!

Läs den heliga boken så ska du bli upplyst!

Wolter Mannerfelt
Wolter Mannerfelt
Gäst
13 juli 2019 kl 21:03

Hej Mona m fl… Enligt min uppfattning har du helt fel – fast du har rätt i mycket! Helt korrekt är att ett antal industrier, framför allt i USA, i decennier försökt dölja allvarliga problem genom effektiva rökridåer inklusive falsk eller manipulerad forskning, sponsring av politiker, skicklig propaganda mm. Ett par tydliga exempel är olje/gasindustrin och global warming och andra miljöproblem eller läkemedelsindustrin och risker med överdosering av psykofarmaka mm.

Däremot är det helt annat med den elektromagnetiska strålning som hänför sig till normala basstationer eller WiFi-nät och telekomindustrins sätt att förhålla sig. Jag har själv jobbat i både läkemedel och telekom och vet att det fungerar helt olika av flera skäl. I varje fall vet jag att man letat intensivt men förgäves efter negativa effekter som skulle motivera särskilda restriktioner. Strålning från gammaldags Radio/TV-sändare, komradio, amatörradio, mikrovågsugnar mm är mycket farligare p g a både fältstyrkenivåer och frekvenser. Inträngningsdjupet i mänsklig vävnad är alltför ytlig, frekvenserna interagerar inte med neurologiska eller andra biologiska funktioner, och signalerna är för svaga även om de hade kunnat tränga in djupt.

Jag har letat, och kommer att leta vidare, efter den forskning du åberopar så jag kan bilda mig en egen uppfattning om hur seriös den är.

Mvh/Wolter

Savalle
Savalle
Gäst
Reply to  Wolter Mannerfelt
14 juli 2019 kl 10:51

“6) The power of their resources must remain invisible until the very moment that they have gained the strength so that no group or force can undermine it.” Denna sjätte punkt är ett utdrag från en kommentar till Peter Krabbes senaste krönika. Wolter, jag tycker att du ska begrunda innebörden av denna sjätte punkt! Så här skriver signaturen Second Opinion på Peters blogg: “Illuminati’s 25 goals: 1) Men are inclined to evil rather than good. 2) Preach Liberalism. 3) Use ideals of freedom to bring about class wars. 4) Any and all means necessary should be used to reach their goals as they are justified. 5) Believe their rights lie in force. 6) The power of their resources must remain invisible until the very moment that they have gained the strength so that no group or force can undermine it. 7) Advocates a mob psychology to obtain control of the masses 8) Promotes the use of alcohol, drugs, moral corruption, and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation. 9) Seize citizens’ private property by any means necessary. 10) The use of slogans such as equity, liberty, and fraternity are used on the masses as psychological warfare. 11) War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences are designed so that neither combatant retain territory rights. 12) Members must use their wealth to have candidates chosen to public office who would be obedient to their demands, and would be used as pawns in the game by the men behind the scenes. The advisors will have been bred, reared, and trained from childhood to rule the affairs of the world. 13) Control the press, and hence most of the information the public receives. 14) Agents and provocateurs will come forward after creating traumatic situations, and appear to be the saviors of the masses, when they are actually interested in just the opposite, the reduction of the population. 15) Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food, use these events to control the masses and mobs. and use them to wipe out those who stand in the way. 16) Infiltrate Freemasonry which is to be used to conceal and further objectives. 17) Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases, advocate lavish sounding promises to the masses even though they can’t… Read more »

Tille
Tille
Gäst
Reply to  Wolter Mannerfelt
4 december 2019 kl 16:55