Tim Pool besöker Rinkeby och intervjuar “nightcrawler” Chang Frick

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 mars 2017
- Torbjörn Sassersson
Tim Pool, eget verk

Journalisten Tim Pool från Chicago som fokuserar på att rapportera från konflikter, katastrofer och upplopp besökte i veckan Rinkeby för att ta reda på om Rinkeby är en “no go zone”. Enligt Pool blev han eskorterad av polisen mitt på dagen på grund av risken för en mobb.

Tim Pool säger i en av sina videos att han avvisades från Rinkeby mitt på dagen eftersom han utsatte sig själv för fara. Pool uppger att polisen sagt att det kan bildas en mobb på 50 personer inom några minuter. Anledningen är att boende i Rinkeby inte gillar pressen. Situationen verkar alltså ge skäl åt uttrycket “no go zone”, en zon som man inte bör besöka.

“Jag trodde ärligt jag skulle kunna gå runt kvarteret utan några problem. Jag hade fel. De trodde att vi var svenska pressen. När vi lämnade började de skrika saker till oss”

Krigsreporter fick poliseskort ut ur Rinkeby, Nyheter idag

Chang Frick “nightcrawler” i Rinkeby

Chang Frick är aktiv i Rinkeby - Foto: Tim Pool
Bild: Chang Frick – Foto: Tim Pool

Tim Pool intervjuade Chang Frick som driver nättidningen Nyheter Idag. Chang Frick berättar att han brukar göra så kallad “nightcrawling” vilket betyder att en journalist nattetid söker efter olyckor och konflikter för att rapportera. Ofta handlar det om att försöka fånga “action” på foto och video.

Begreppet “nightcrawling” blev allmänt känt i Sverige i och med filmen Nightcrawler från 2014 med Jake Gyllenhaal.

Frick säger att oroligheterna i Rinkeby delvis beror på de sociala förhållandena i området, men det är även en följd av flyktingmottagandet, en kombination alltså.

ArcanumSkolan 2024

NewsVoice besökte Rinkeby förra veckan på nattetid, men valde att inte skylta med en kamera. Inget hände. Inga bilbränder, men Rinkeby hade just den natten extra bevakning av både polis och väktare. Stämningen i Rinkeby centrum var någon spänd och avvaktande. Chang Frick säger i intervjun att vissa nätter är det lugnt, men det kan snabbt ändras och “helvetet kan bryta loss” i Rinkeby.

Vad som inte framkommer i rapporteringen om Rinkeby är detaljerna kring varför boende i Rinkeby attackerar journalister och bränner bilar. Oftast beskrivs orsakerna till oroligheterna mest som att de beror på “sociala problem”, vilket är en mycket generell förklaring. Att uppge att oroligheterna beror på flyktingar anses vara en felbedömning i det rådande debattklimatet.

Läs mer i NewsVoice: “Dead calm in Rinkeby last night, but…”

Tim Pools hemsida: Timcast.com

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Rinkeby