Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

UltraGyn avfärdar risker med ultraljudsundersökning av foster trots varningstecken

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 mars 2017
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.seUltraGyn Stockholm AB som ägs av Praktikertjänst Gynekologi AB har tjänster som köps upp av Landstinget. UltraGyn har nu hamnat i blåsväder efter att Expressen igår avslöjat att kliniken har kopplingar till ett landstingsråd och att UltraGyn tycks utsätta kvinnor för omotiverade kirurgiska ingrepp med syftet att salta räkningen till Landstinget. NewsVoice ställde andra frågor om varför UltraGyn inte redovisar sakläget kring risker med ultraljudsbestrålning av foster.

Text: Torbjörn Sassersson

Ultraljudsbestrålning av foster kan innebära risker

NewsVoice ställde frågor UltraGyn i juli 2016 om ultraljudsundersökningar efter att vi sett att privatkliniken på sin hemsida skriver att det inte finns risker med undersökningar med ultraljud trots att vetenskaplig forskning indikerar att det finns risker varav vissa kan vara allvarliga.

”Till skillnad från röntgenstrålning finns inga hälsofaror förknippade med medicinskt ultraljud.” – UltraGyns hemsida

NewsVoice frågor till UltraGyn

Varför uppger ni inte på er hemsida det vetenskapliga forskningsläget avseende risker med ultraljudsundersökningar av foster vid graviditet?

Anna Marsk,  Verksamhetschef på UltraGyn svarar:

Anna Marsk, UltraGyn kan det mesta om en ultraljudsundersökning - Pressfoto, Sophiahemmet
Anna Marsk, UltraGyn – Pressfoto, Sophiahemmet

–Hur mycket och vad man skriver på en hemsida kan man ju ha olika åsikter om. Det är ju en avvägning mellan informationsvolym och utrymme. Jag tycker vi håller oss i samma härad som övriga aktörer i Sthlm.

–På 1177, Vårdguiden, skriver man ”Ultraljud räknas som en säker metod för att undersöka gravida. Metoden har använts länge. Ultraljudsapparater ger ifrån sig en så liten energimängd att det inte har gått att konstatera någon risk för skador på fostret”.

–På Karolinskas sida skriver man inte något alls om eventuella risker. Södersjukhuset skriver:

”Ultraljud har en viss effekt på kroppen eftersom det alstrar värme. Ju högre energi hos ultraljudet, desto större uppvärmning av vävnaderna. Den energi vi använder vid våra undersökningar har låg energi och är alltså inte skadlig. Även om forskningen talar för att ultraljud under graviditet inte är skadligt för fostret, bör undersökningar bara göras på medicinsk indikation. Vi följer WHO:s och andra internationella sammanslutningars riktlinjer för säkerhet vid ultraljudsundersökningar, som du kan läsa mer om på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.”

UltraGyn hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som NewsVoice kritiserat i en rad artiklar för att rutinmässigt avfärda i princip alla risker med strålning. Vi publicerade idag en artikel: “Så förhindrar Telekom-industrin och myndigheter att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna” som visar att SSM gett PR-byråer i uppdrag att lära myndigheten hantera allmänhetens oro med syftet att blidka Telekom-industrins krav på utbyggnad av de trådlösa näten i Sverige.

Det gör Strålsäkerhetsmyndigheten till en frontorganisation för industrin, anser Mona Nilsson som är ordförande i Strålskyddsstiftelsen. Hur trovärdiga är sådan myndighet angående strålsäkerhetsfrågor överhuvudtaget?

När NewsVoice undersöker sakläget visar det sig att ultraljudsexponering vid djurexperiment kan hetta upp det undersökta området, öka genomsläpplighet samt orsaka hjärnskador. Hur energin i sig påverkar tex DNA, verkar vara helt okänt.

Ultraljudsundersökningar är bra “business”

Den undersökande journalisten Jennifer Margulis som skrivit för New York Times, Washington Post och som författat boken “The Business of Baby” skriver angående ultraljudsundersökningar följande:

“In other words, women who are having low-risk pregnancies and who would choose not abort a fetus that had congenital anomalies have no proven reason to have an ultrasound. What multiple scans are good for in these cases is profit for the obstetrician, since prenatal appointments with ultrasound are usually billed to insurance companies for significantly more money than appointments without scans.”  Källa

Är ni medvetna om att det finns studier på risker med ultraljudsundersökningar av foster vid graviditet?

UltraGyn:

–Ja, det har under många år utförts olika typer av epidemiologiska och experimentella studier, där det inte finns visat skador på foster. Man har ju i norska och svenska studier sett en skillnad i frekvensen ”ickehögerhänthet” hos pojkar som man hade gjort ultraljud på. Det är inte samma sak som en skada men ett observandum.

–ISUOG, den internationella ultraljudsföreningen har en ”safety committe” som kontinuerligt följer all forskning i området, och sammanställer “safety statements”:

“There have been no reported incidents of human fetal harm in over 40 years of extensive use of medically indicated and supervised diagnostic ultrasound. Nevertheless, ultrasound involves exposure to a form of energy, so there is the potential to initiate biological effects. Some of these effects might, under certain circumstances, be detrimental to the developing fetus.

Therefore, the uncontrolled use of ultrasound without medical benefit should be avoided. Furthermore, ultrasound should be employed only by health professionals who are trained and updated in the clinical usage and bioeffects of ultrasound.”

–Detta tar vi på allvar och har tex inte baby-bio eller säljer ultraljud bara för att man ska få en bild eller bara för könsbestämning, vilket sker på vissa andra enheter. Den potentiella risken för skadlig effekt måste vägas mot nyttan av undersökningen och en medicinsk indikation måste därför alltid finnas liksom att ultraljudet ska utföras på ett proffesionellt sätt, på så kort tid det går, med beaktande av gränsvärden för energi-output och andra riskfaktorer tex feber hos mamman.

NewsVoice konstaterar att UltraGyn skriver en sak på sin hemsida, att det inte finns risker, men när frågan ställs direkt till företaget medges att de känner till riskerna vid en ultraljudsundersökning.

I ett fall när UltraGyn genomförde en rutinundersökning med ultraljud av ett foster för att fastställa kön och undersöka eventuella avvikelser hos fostrets utveckling pågick undersökningen under 20-30 minuter. De havande mamman uppfattade undersökningen som en social situation som till stor del fylldes av trevligt småprat. Här togs ingen särskild hänsyn till tiden som fostret bestrålades av ultraljud.

Swisha Sassersson valfri summaVi ett senare tillfälle ställde samma mamma ett krav på den undersökande barnmorskan, att tiden skulle minimeras. Den undersökningen – som var något mindre i omfattning – tog 3 minuter. Eliminerandet av socialt småprat kortade definitivt ned exponeringstiden.

Det var med andra ord upp till vårdtagaren att minimera tiden. Borde inte det säkerhetsinitiativet tas av vårdgivaren, undrar mamman?

Mayo Clinic skriver avslutningsvis på sin hemsida:

“The use of fetal ultrasound solely to create keepsake photos or videos isn’t recommended.” … “Fetal ultrasound also has limitations. Fetal ultrasound might not detect all birth defects — or might incorrectly suggest a birth defect is present when it’s not.” Mayo Clinic Staff

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq