USA:s hangarfartyg tvingades vända 2014 – CIA började infiltrera Ukraina redan 1957

publicerad 30 mars 2017
- Hans Myrebro
The aircraft carrier USS George H.W. Bush (Jan. 29, 2011)

USA:s  intresse för Ukraina är inte något hastigt påkommet. Dwight Eisenhower hann knappt att bli installerad som president i USA 1953 förrän han beordrade CIA att på olika sätt diskret stödja högerextrema, anti-kommunistiska grupper i Ukraina. Samma år startade förberedelserna för att genom en militärkupp störta Syriens dåvarande president.

Text: Hans Myrebro

Detta ledde fram till en misslyckad USA-stödd kupp i Syrien 1957. Ukraina var vid den här tiden en del av det ryskt dominerade Sovjet, och Syrien, hade redan då täta band med Sovjet. Nu har maffian i Vita Huset tydligen lyckats föra in den historielösa Trump på samma spår. Mannen som aldrig kunde ha fel leds nu som en oxe fram till stupet.

Wayne Madsen
Wayne Madsen

Den DC-baserade och undersökande journalisten Wayne Madsen kunde nyligen avslöja att CIA släppt 3800 dokument som noga beskriver organisationens arbete med att destabilisera Ukraina och ge support till de nazist-anstrukna grupper, som opererat i västra Ukraina under efterkrigstid.

Genom operation Gladio stödde man bland annat de båda Nazi Banderist-organisationerna: “Organization of Ukraine Nationalist” och “Ukrainian Insurgent Army”. Under åren innan statskuppen 2014 ökade USA:s ekonomiska stöd till dessa grupper betydligt, och EU visade sin goda vilja genom att bidra med ca 300 miljoner euro genom så kallade frontgrupper till uppbyggandet av en nazistregim.

Det som helt klart föresvävade USA, NATO, EU var en ukrainsk regim som kunde fungera som språngbräda för vidare aggression österut – allt enligt en neokonservativ minnesvers som lyder: “om du är nazist eller jihadist spelar ingen roll, bara du vill bekriga Ryssland”. Så inträffade då den välregisserade statskuppen i Kiev den 22 februari 2014, men låt oss se på förberedelserna för kuppen från ett annat håll.

Dmitry Sablin, eget profilfoto från Facebook
Dmitry Sablin, eget profilfoto från Facebook

Ett år innan statskuppen i Kiev hade CIA:s handgångna personer filtrerat Krims städer och militära installationer för att förbereda och planera var de skulle placera huvudkvarter och lokaler för säkerhetspolis samt militära installationer som avfyringsramper mm enligt NATO-standard. Detta enligt Dmitry Sablin, en medlem i “Federation Council Communication Security”.

Den 13 februari 2014, då man på allvar började bränna bildäck på Maidantorget i Kiev, avseglade en amerikansk eskader från Norfolk, Virginia. Eskadern bestod av hangarfartyget Georg Bush av Nimitz-klass med 50 stridsflygplan samt ett antal helikoptrar ombord. De eskorterades av 16 örlogsfartyg befolkade med skjutglada marinsoldater. Med på resan fanns också tre kärnvapenbestyckade ubåtar. Tio dagar senare alltså i linje med statskuppen i Kiev passerade de Bosporen i riktning mot Krim. Logistiken talar sitt tydliga språk.

Victoria Nuland
Victoria Nuland träffar Georgian Defense Ministry (2013) – Wikimedia Commons

Den USA-stödda statskuppen med insättande av marionetter i Kiev skulle möjliggöra ett näst intill legitimt USA-lett övertagande av Krim. Marionetterna fanns redan på plats. USA:s statssekreterare i utrikesdepartementet, Victoria Nuland, hade redan utnämnt högerextremisten Arseniy Yatsenjuk till att leda en regering i vilken fyra nazister ingick. Den nya regeringen kom att arbeta från den 27 februari och dess första uppgift kom att bli det planerade välkomnandet av den döds-eskader som närmade sig Krim. Dess manskap skulle snabbt slå ner allt motstånd från ryska förband kring den ryska flottbasen, bygga upp en egen gigantisk militärbas med avsikt att kunna behärska hela Svartahavsområdet.

Nazistregering i Kiev påbörjade sitt arbete

Sedan kunde man låta rika Israeler, som åstundat Krim alltsedan andra världskriget, bygga upp ett semesterparadis, fritt från araber, men även från ryssar, vika sannolikt skulle landsförvisas. Så var det  planerat och genomtänkt, men då inträffade något som kom att ställa allt på huvudet. En liten rysk gubbe vid namn Vladimir Putin dök upp i sammanhanget, gjorde stopptecken och sa: “Njet banditos, dunsta, försvinn, go away”, eller någonting i den stilen och se det väldiga hangarfartyget med sitt bihang lade snabbt om kursen, strök utmed den turkiska kusten och försvann. Detta skedde samma dag som Europas första nazist-regering efter andra världskriget påbörjade sitt arbete i Kiev.

Det som skedde i det av ryssar dominerade östra Ukraina var ett folkligt uppror mot beväpnade ukrainska grupper med den naziatiska Azov-bataljonen i spetsen understödda av arméförband och med en outtalad etnisk rensning på programmet. Denna östra del har aldrig begärt att få bli annekterat av Ryssland, utan enbart att få sin självständighet bekräftad på samma sätt som Kosovo fick. Helt naturligt har därför Ryssland ingripit för att skydda den rysktalande befolkningen från förintelse. Det är Donbass befolkning som har bett om denna hjälp.

Detta är otroligt. Man säger att Andra världskriget vände vid Stalingrad först när miljoner människor hade mist livet. Efterkrigstidens historia har nått två avgörande vändpunkter. Den första ägde rum 1991 då Sovjetunionen på Michail Gorbatjevs initiativ upplöstes och Warszawa-pakten  gick samma väg. Den andra viktiga vändpunkten skedde vid Krim 2014 där en hjärnskadad supermakt fick vika för en ensam fredsaktivist, Putin. Båda fredsinitiativen kom alltså från rysk sida.

Ve och fasa – USA hade arbetat under 60 år med att understödja högerextrema grupper i Ukraina vars mål var att omvandla landet till en amerikansk lydstad där Krim skulle utgöra juvelen, och så kom Putin helt obeväpnad emellan – inte att undra på att man kom att vända all sin aggression mot Ryssland och Putin i synnerhet. Detta kan jag förstå, men att europeiska politiker och massmedia jamsar med i kören av rysshatande lakejer underställda och kontrollerade av CIA är helt oförklarligt, men det sättet att förhålla sig på är uppenbarligen en viktig del i deras värdegrund.

Hur ser det då ut i denna delen av världen efter tre år? Ukraina är på väg mot total upplösning, ekonomiskt, socialt och geografiskt. Flera miljoner ukrainare har redan flytt till en säkrare tillvaro i Ryssland. Flera provinser talar öppet om att lämna Kiev, men lämna till vad? Man struntar totalt i Minsk två överenskommelser och lägger sina sista stålar på att ösa granater över Donbass, men en kula satte man i den egna foten när man beslöt att bojkotta kol från Donbass. Det innebär att man nu inte har något att värma sina fastigheter och industrier med.

NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebro
NATO ett monster på katastrofkurs – Hans Myrebro

Helt naturligt har man det mycket svårt också i Donbass, som ständigt beskjuts från väster, men där finns en stark sammanhållning och livskraft. Moralen är enligt bedömare mycket stark.

På Krim finner man inget av ukrainskt kaos. De som kan, flyr från Ukraina, men på Krim vill både ryssar och tattaren förbli. Krimborna har aldrig velat till Ukraina, och det ska man respektera. Folkrätten finns det ingen anledning att tala om, den har USA/NATO trampat rejält under kängorna både i Jugoslavien och i flera Mellanöstern länder.

USA:s beteende är invant. Man initierar oroligheter i ett land,  som leder till folkmord och upplösning av stater. Sedan tvår man sina händer och planlägger nästa illgärning. Alltmedan europeiska  makthavare förstrött applåderar det skeende, som man inte vill förstå, kan man sjunka djupare.

Text: Hans Myrebro, som välkomnar sakliga kommentarer

Källor

 • Robert Parry, Bakom kulisserna i Kiev
 • Richard Sakwa, Frontlinje Ukraina
 • Wayne Madsen, Strategic Culture Foundation
 • Viktor Sokirko, How Russia ruined American plans in Crimea/ Fort Russ


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • författaren.tack för en intressant artikel
  jag tror att cia.nato utför någons order och har du studerat hur miljardärerna i usa styr obama.cia.nato ?

 • Bra artikel. Jag behöver inget tillägga utan svarar på Martins kommentar.
  Ronald Reagan hade 1982 några år före Tjernobylkatastrofen godkänt sabotage i Sovjet enligt senare avhemligade handlingar. En stor militär kortvågsradar som efteråt fått förfalla drevs av reaktorerna. Den användes antagligen för att kartlägga och upptäcka kryssningsrobotar och annat.
  Enligt Dmitri Khalezov[1] uppträdde Chefsingenjören Anatoly Diatlov mycket misstänkt på ett sätt som tyder på att han i förväg visste på sekunden när reaktorn skulle explodera. Det rörde sig om en i förväg planerad stängning av reaktorn och andra experter som anlänt från andra städer begärde att han skulle vänta några minuter med att trycka på knappen för avstängning så att de kunde justera sina mätinstrument. En rutinmässig situation men Diatlov vägrade och beordrade Alexander Akimov, chefen för skiftet, att trycka på knappen vid ett precis angivet ögonblick. Reaktorn exploderade omedelbart.
  Diatlov undanröjde senare de flesta närvarande vittnena genom att utan rimliga skäl kommendera dem till det område där de starkt radioaktiva kontrollstavarna av grafit hamnat efter explosionen. Dessa vittnen, däribland Akimov dog av höga stråldoser, som fanns precis där men inte någon annanstans. Diatlov fick bla därför senare 10 års fängelse. Det officiella narrativet som vi fått läsa om att ett oansvarigt experiment pågick är sannolikt lögn.
  [1]sid 492 i boken 9-11thology-third_truth_v4_full.zip på 911thology.com

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *