Advertorials eller reklamlänkartiklar fixar NewsVoice ekonomi

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 april 2017
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson skriver om advertorials på NewsVoice - Foto: Anna Böhlmark
Bild: Torbjörn Sassersson – Foto: Anna Böhlmark

REDAKTÖREN. Sedan en period tillbaka testas att publicera advertorials och reklamlänkartiklar på NewsVoice. Dessa har en stor betydelse för att säkra NewsVoice existens eftersom de är allt för få läsare som vill betala 20 kr eller mer per månad för att få oberoende journalistik. Låt mig förklara hur advertorials fungerar på NewsVoice. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad okt 2018

En advertorial eller reklamlänkartikel är en sammanslagning av de engelska orden advertisement (reklam) och editorial (redaktionell text). Tanken är att en bra advertorial både ska ge läsarna nytta och samtidigt innehålla reklam, oftast diskret placerad i texten med en länk till annonsören.

FAKTA: Textreklam är en till synes redaktionell text där det finns bakomliggande kommersiella intressen hos textens skapare eller beställare. Det är inte alltid tydligt för läsaren att texten är reklam. På senare tid har textreklam även kommit att kallas: uppdragspublicistik, content marketing, advertorial, branded content, native advertising, journalistisk reklam, sponsrade artiklar. – Källa: Wikipedia

Mediasäljbolag har ända sedan NewsVoice startade 2011 kontaktat oss för att diskutera placeringar av advertorials. De första 4-5 åren var det blankt nej, men på senare tid har det varit nödvändigt att testa om advertorials ger intäkter för att säkra NewsVoice existens och om de går att publicera dessa utan att förarga läsarna.

När mediasäljbolag framför sina krav om hur advertorials ska redovisas uppstår ofta en konflikt. Mediasäljbolagen vill egentligen inte att artiklar med reklam ska redovisas alls, men för mig som redaktör vore det att begå ett övergrepp mot läsarna.

Advertorials eller reklamlänkaartiklar är i NewsVoice märkta på följande sätt:

  • “Artikeln är en annons från…”.
  • Artikeln märkt med ordet “Annons”.
  • Artikeln är ofta publicerad av författaren “Företagaren” och/eller den är
  • oftast placerad tex i kategorin “Underhållning” eller “Företagande”.

Advertorials måste ge läsnytta

Jag har ställt följande kravadvertorials som publiceras i NewsVoice:

  • Texten/artikeln måste ha ett läsvärde informations- eller underhållningsmässigt.
  • Det måste gå att lista ut att artikeln är en advertorial.

Min förhoppning är att advertorials i NewsVoice inte ska störa läsandet och inte skada NewsVoice rykte. Jag vill påpeka att alla stora svenska MSM-tidningar redan har advertorials samt att de dessutom innehåller opinionsbildande propagandaartiklar. Det senare ska inte finnas i NewsVoice, något som vissa politiska MSM-journalister inte håller med om. Det beror på att dessa kan vara policyskribenter som följer politiska policys. Allt som inte följer deras policys pekas ut som propaganda.

Slutligen vill jag återigen tacka alla de donationsprenumeranter som stödjer NewsVoice genom att donera mellan 20-100 kr per månad. Ni ska absolut inte öka era donationer till NewsVoice.

Men det är önskvärt alla de som läser gratis börjar stödja med 20 kr i månaden. Om vi kommer upp i förslagsvis 2000 prenumeranter som betalar 20 kr eller mer per månad kan advertorials avskaffas i NewsVoice. Läsarna bestämmer. 

Här kan du läsa om hur du kan stödja oberoende journalistik via NewsVoice

Text: Torbjörn Sassersson, grundare och redaktör för NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Advertorials