Finansmannen Ronald Bernard vittnar om grova ritualiserade övergrepp på barn

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 april 2017
- Torbjörn Sassersson

Finansmannen (fd) Ronald Bernard uppger att eliten inom bank- och finansvärlden kontrollerar lojaliteten hos insvurna personer i höga positioner genom att med hjälp av droger iscensätta grova övergrepp på barn, vilka dokumenteras. Hållhakarna skapar en artificiell lojalitet med mottot som lyder ungefär: Följ vår policy och våra regler eller vi avslöjar vad du gjort!

Text: Torbjörn Sassersson

Metoden känns igen från hur kontrollerbara barnsoldater rekryteras. Det är inte ovanligt att dessa tvingas avrätta sina egna föräldrar med avsikten att demoralisera och bryta ned barnen för att få dem att döda på order. Inom finansvärlden förekommer samma metoder uppger Ronald Bernard, men då är det barn som får sätta livet till.

I denna intervju producerad av holländska De Vrije Media uppger Ronald Bernard att barn offras för att bygga en stabil makthierarki av förtrogna män. De påståenden som Bernard gör är för de flesta normalt funtade personer ofattbara, men allt fler vittnen träder nu fram i världen och redogör för att dessa monstruösa övergrepp verkligen sker.

Bernard arbetade inom EU mer än 25 år i olika branscher och i finanssektorn arbetade han med kapitalförvaltning. Intervjuns första 22 minuter handlar om Ronald Bernard erfarenheter från finanssektorn som kapitalförvaltare. Därefter beskriver Bernard hur han nådde en brytpunkt i sitt liv. Med starka känslor, som han försöker kontrollera, beskriver han att barn offras.

Ronald Bernard uppger att han tränades i att bli psykopat

Han fick till en början möjligheten att besöka ritualer med lyxprostituerade nakna kvinnor, alkohol och fester. Hans överordnade gav honom förtroendet att få delta i dessa inre cirklar. De kallade sig själva för luciferianer, säger Bernard. Han avfärdade allt som nonsens, men tvingades att inse vid en punkt att dessa personer verkligen trodde på vad de gjorde. Bernard uppger att han inom dessa inre cirklar tränades att bli en psykopat, men att manipulationerna misslyckades.

I detta skede i intervjun försöker Ronald Bernard kontrollera sig själv från att inte bryta ihop. Han nämner barn som offrades i ritualerna. Han uppmanades att själv offra barn, men att de var omöjligt för honom.

Deltagandet i dessa cirklar innebar total sekretess och löften om tystnad. Inga namn eller platser fick nämnas. Han har hållit fast vid den principen och det är anledningen till att han fortfarande lever, säger han i intervjun. Efter att Bernard bevittnat det ofattbara började han ta avstånd från sina kollegor och sitt jobb.

Bernard säger att ritualiserade övergrepp på barn inom elitens toppkretsar pågått i 1000-tals år. Han hänvisar till sina studier i teologi och uppgifter från historiska källor som styrker hans påståenden. Han studerade initialt “kommersiell psykologi” för att kunna manipulera kunder och media, men efter att han lämnade branschen beslöt han sig för att försöka förstå genom att även studera teologi.

En identifierbar maktelit

Bernard beskriver hur en liten elit på 8000-8500 personer kontrollerar hela världens gång. Dessa siffror ligger i paritet med andra källor.

David Rothkopf som tidigare var VD på Kissinger Associates och som skrev boken ”Superclass” om den globala supereliten säger att en liten skara på endast 30 finansfamiljer – med en underklass av 6000 personer – styr världen.

Läs mer: David Rothkopf: Världen styrs av 30 finansfamiljer och politisk dysfunktionalitet

Youtube-kanalen Politizane redogör mycket pedagogiskt hur ägandet är fördelat inom USA:s befolkning. Enligt Politizane (se video) äger 1% av USA:s befolkning hela 50% av allt aktie- och fondkapital.

Ossi Carp som skrev artikeln: “Oxfam: Åtta personer äger mer än halva världen tillsammans” för Dagens Nyheter, är inne på samma linje.

Problemet är att denna superelit innefattar en antal mycket mäktiga människor med extremt perverterade uppfattningar om sig själva och den värld de kontrollerar, en kontroll som är underställd perverterade religiösa motiv vilka ligger till grund för maktritualer.

Ekonomen Ad Broere som är medgrundare till kanalen De Vrije Media skriver om insidern Pascal Roussel som författade boken “The Divine Trap” om liknande erfarenheter av pervetioner inom finansvärldens toppskikt. Ad Broere skriver i artikeln: “Real big money revelations by an insider” att en tidigare fransk president uppger att det som står i boken är helt baserat på verkligheten. Roussel arbetar som riskanalytiker på “The European Investment Bank”.

För att lyckas med denna styrning krävs mycket manipulativa metoder, säger Ronald Bernard. Folkmassor styrs som fårskockar. Han säger att den röda tråden i denna masskontroll handlar om att härska genom att söndra. Populationerna ska delas och bekämpa varandra och på det viset försvagas världens folk i relation till makteliten. Lösningen är att förstå hur manipulationerna går till, då faller maktens kontroll över massorna, förklarar Bernard.

Kroppsspråksanalys av Ronald Bernards vittnesmål

Kroppsspråksexperten Bombard analyserade Ronald Bernards intervju och kom fram till uppfattningen att Bernard talar sanning. Hans kropp “sjunger” med ansiktsuttrycken som överensstämmer med vad han säger, anser Bombard.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och fler referenser

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq