Finansmannen Ronald Bernard vittnar om grova ritualiserade övergrepp på barn

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 april 2017
- Torbjörn Sassersson red.

Finansmannen (fd) Ronald Bernard uppger att eliten inom bank- och finansvärlden kontrollerar lojaliteten hos insvurna personer i höga positioner genom att med hjälp av droger iscensätta grova övergrepp på barn, vilka dokumenteras. Hållhakarna skapar en artificiell lojalitet med mottot som lyder ungefär: Följ vår policy och våra regler eller vi avslöjar vad du gjort!

Text: Torbjörn Sassersson

Metoden känns igen från hur kontrollerbara barnsoldater rekryteras. Det är inte ovanligt att dessa tvingas avrätta sina egna föräldrar med avsikten att demoralisera och bryta ned barnen för att få dem att döda på order. Inom finansvärlden förekommer samma metoder uppger Ronald Bernard, men då är det barn som får sätta livet till.

I denna intervju producerad av holländska De Vrije Media uppger Ronald Bernard att barn offras för att bygga en stabil makthierarki av förtrogna män. De påståenden som Bernard gör är för de flesta normalt funtade personer ofattbara, men allt fler vittnen träder nu fram i världen och redogör för att dessa monstruösa övergrepp verkligen sker.

Bernard arbetade inom EU mer än 25 år i olika branscher och i finanssektorn arbetade han med kapitalförvaltning. Intervjuns första 22 minuter handlar om Ronald Bernard erfarenheter från finanssektorn som kapitalförvaltare. Därefter beskriver Bernard hur han nådde en brytpunkt i sitt liv. Med starka känslor, som han försöker kontrollera, beskriver han att barn offras.

Ronald Bernard uppger att han tränades i att bli psykopat

Han fick till en början möjligheten att besöka ritualer med lyxprostituerade nakna kvinnor, alkohol och fester. Hans överordnade gav honom förtroendet att få delta i dessa inre cirklar. De kallade sig själva för luciferianer, säger Bernard. Han avfärdade allt som nonsens, men tvingades att inse vid en punkt att dessa personer verkligen trodde på vad de gjorde. Bernard uppger att han inom dessa inre cirklar tränades att bli en psykopat, men att manipulationerna misslyckades.

I detta skede i intervjun försöker Ronald Bernard kontrollera sig själv från att inte bryta ihop. Han nämner barn som offrades i ritualerna. Han uppmanades att själv offra barn, men att de var omöjligt för honom.

Deltagandet i dessa cirklar innebar total sekretess och löften om tystnad. Inga namn eller platser fick nämnas. Han har hållit fast vid den principen och det är anledningen till att han fortfarande lever, säger han i intervjun. Efter att Bernard bevittnat det ofattbara började han ta avstånd från sina kollegor och sitt jobb.

Bernard säger att ritualiserade övergrepp på barn inom elitens toppkretsar pågått i 1000-tals år. Han hänvisar till sina studier i teologi och uppgifter från historiska källor som styrker hans påståenden. Han studerade initialt “kommersiell psykologi” för att kunna manipulera kunder och media, men efter att han lämnade branschen beslöt han sig för att försöka förstå genom att även studera teologi.

En identifierbar maktelit

Bernard beskriver hur en liten elit på 8000-8500 personer kontrollerar hela världens gång. Dessa siffror ligger i paritet med andra källor.

David Rothkopf som tidigare var VD på Kissinger Associates och som skrev boken ”Superclass” om den globala supereliten säger att en liten skara på endast 30 finansfamiljer – med en underklass av 6000 personer – styr världen.

Läs mer: David Rothkopf: Världen styrs av 30 finansfamiljer och politisk dysfunktionalitet

Youtube-kanalen Politizane redogör mycket pedagogiskt hur ägandet är fördelat inom USA:s befolkning. Enligt Politizane (se video) äger 1% av USA:s befolkning hela 50% av allt aktie- och fondkapital.

Ossi Carp som skrev artikeln: “Oxfam: Åtta personer äger mer än halva världen tillsammans” för Dagens Nyheter, är inne på samma linje.

Problemet är att denna superelit innefattar en antal mycket mäktiga människor med extremt perverterade uppfattningar om sig själva och den värld de kontrollerar, en kontroll som är underställd perverterade religiösa motiv vilka ligger till grund för maktritualer.

Ekonomen Ad Broere som är medgrundare till kanalen De Vrije Media skriver om insidern Pascal Roussel som författade boken “The Divine Trap” om liknande erfarenheter av pervetioner inom finansvärldens toppskikt. Ad Broere skriver i artikeln: “Real big money revelations by an insider” att en tidigare fransk president uppger att det som står i boken är helt baserat på verkligheten. Roussel arbetar som riskanalytiker på “The European Investment Bank”.

För att lyckas med denna styrning krävs mycket manipulativa metoder, säger Ronald Bernard. Folkmassor styrs som fårskockar. Han säger att den röda tråden i denna masskontroll handlar om att härska genom att söndra. Populationerna ska delas och bekämpa varandra och på det viset försvagas världens folk i relation till makteliten. Lösningen är att förstå hur manipulationerna går till, då faller maktens kontroll över massorna, förklarar Bernard.

Kroppsspråksanalys av Ronald Bernards vittnesmål

Kroppsspråksexperten Bombard analyserade Ronald Bernards intervju och kom fram till uppfattningen att Bernard talar sanning. Hans kropp “sjunger” med ansiktsuttrycken som överensstämmer med vad han säger, anser Bombard.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och fler referenser


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Intressant ruggig artikel, lindrigt uttryckt, och stor eloge till mannen. Det här är grunden för all kontroll över västvärldens korrupta, och orsaken till att vi är där vi är. Nsdap slängde ut packet på 30talet, och stängde ner alla ‘frimurar’loger. Av den anledningen är de än idag klassade som ‘världens största förbrytare’, haha. Nä är inte för ism av ngt slag, heller inte nsdap-ismen. Men de gjorde vad de kunde för att stoppa den globalistiska destruktionen, som människor nu entertainar.. Jo förresten, jag är för patriotismen såklart. Globalistkräkens stora antagonist

 • The Times (May 8, 2017): “Child abuse network had 10,000 UK members”

  “As many as 10,000 Britons signed up to one of the world’s largest paedophile networks, which operated on a clandestine part of the internet for almost two years without police shutting it down.

  An NHS employee, a former school governor and a sex offender who once worked at a children’s hospital were among 80,000 users registered with Paradise Village, one of the largest child abuse websites on what is known as the dark net.”

  https://www.thetimes.co.uk/edition/news/child-abuse-network-had-10-000-uk-members-d665p2nwk?CMP=TNLEmail_118918_1826367

 • Fortsättning

  De offren som väljs till dessa ritualer på toppnivå är inte slumpmässigt utvalda. Vid urval av dessa offer tas mycket stor hänsyn till offrets utstrålning, energinivå och vilken sorts energi sänder det tilltänkta offret ut. Därför är dessa uttänkta offer mycket välbehandlade så att deras energi inte kommer till skada.

  Denna energi ska också synkronisera med den tilltänkta ritualen i form av plats, datum och stjärnornas konstellation samt månens läge.

  Vissa av offren kan vara tilltänkta från födsel och uppfostrade på ett viss specifikt sätt.

  För oss vanliga människor finns det förberedda konflikter i form av krig och våld så att så mycket skada som möjligt sker i form av traumatiserade offer för dessa konflikter som kommer att bära sitt trauma några generationer framöver så att den makt som styr världen har fritt fält för sitt skapande.

  Av samma anledning kontrollerar denna makt hjälporganisationer som ska hjälpa att mildra den misär och förödelse som makten själv har skapat.

  Det minst önskade är medvetna och vakna människor som genomskådar världens illusion och alla lögner vi är matade med.

  Det enda som kan göra slut på allt detta är att vi slutar mata systemet med vår medverkan och energi och med handling träder vi åt sidan som iakttagare av världen utan att fördöma. Att vara en medveten iakttagare förändrar mycket för att då vet man intuitivt vad man ska göra i varje given ögonblick…

 • Dessa ritualer har existerat sen åtminstone 20 000 år tillbaka. Därför är det viktig med struktur i form av frimurare, religioner (se ITCCS arbete) och andra sammansvurna. På de lägre nivåer handlar det om att droga en människa så att hon är delaktig i dessa ritualer och sedan använda detta som utpressningsmetod.

  På de högsta nivåerna handlar det dock om något helt annat. Dessa ritualer sker inte slumpmässig och är noga planerade på vissa datum och platser. Till sådana platser kommer inte en banktjänsteman eller någon annan på toppnivå. Sådana ritualer är förbehållna bara till människor som är invigda i energier och hur skapandet fungerar. Vid sådana ritualer får det inte finnas närvarande individer som stör energiflödet.

  Vid sådana ritualer på absolut toppnivå får finnas bara människor som verkligen bidrar med sin del av energi till ritualen genom att en energiförbindelse mellan alla berörda inklusive offret uppstår. Här handlar det om mottagandet av energi från offret d.v.s. offrets rädsla och skräck, modifierande av denna energi i förövarnas kroppar och utsändning av denna energi till det kollektiva medvetandet samt till den för oss osynliga världen där drakocianer kommer in i bilden. Dessa ritualer sker under enormt fina rituella former vad beträffar redskap, plats och omgivning i form av tyg offeraltarets utformning och dylikt.

  Detta är inte en psykopats svaga ingivelse. Dessa människor är psykisk mycket starka och stabila och vet exakt vad de gör. Möter ni en sådan människa i det verkliga livet, kommer ni att känna en stor dragningskraft och charisma. Uppenbart lyckas dessa människor väl med att styra världen. Med tanke på att vi är kapabla att lyfta ett vapen mot vår medmänniska förtjänar vi bättre? Se min blogg där jag gav mig på konsten att försöka beskriva reptilianer.

  https://ivansblogg.wordpress.com/2017/03/25/reptiler-och-deras-paverkan-pa-manskligheten-del-14/

 • Man kan ju undra vad som sker på ex Bilderbergmötena då ingen oavsett politisk tillhörighet avslöjar vad som avhandlas Ser de till att de får hållhakar på alla deltagare?

 • SVT (25 april 2017): Flera gripna i stor pedofilrazzia

  “På tisdagsmorgonen genomfördes en stor nationell insats mot misstänkta pedofiler. Runt 50 personer greps, fem av dem återfinns i polisregion Öst.
  – Tidigt i morse genomförde vi gripande på fem orter i regionen, fem personer greps misstänkta för grovt barnpornografibrott, säger Johan Levin, ansvarig vid utredningsenheten i polisregion Öst.”

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/flera-i-region-ost-ar-inblandade-i-pedofilharvan

 • Äntligen börjar vittnesmålen om psykopaterna som manipulerar mänskligheten öka i antal. Den här typen av information är nödvändig för att vi skall kunna få ordning på världen. Snacka om viktig artikel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *