Forskare varnar för kemikalier – Lobbyister förnekar hälsorisker – Allmänheten behöver kunskap

publicerad 27 april 2017
- Ulla Gabay

Ulla GabayKEMIKALIEKRIGET. Alltfler skräms av de kemiska vapen det skramlas med just nu i världspolitiken. Samtidigt pågår ett globalt kemikaliekrig mitt i vår egen vardag. Med strateger från båda sidor som antingen varnar eller förnekar. Vad som behövs är ett rejält kunskapslyft i frågan. Så att vi vanliga dödliga kan sålla bland lobbyister och okunniga opinionsbildare.

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com

Vi är idag utsatta för kemikalieattacker 24/7. I form av miljögifter som förorenar jord, vatten och luft, samt kemikaliekomponenter i det mesta vi omger oss med i vardagen. Uppgifterna varierar men uppemot 100 000 syntetiska kemikalier beräknas vara registrerade, varav många inte ens är säkerhetstestade.

Oroade konsumenter och forskare

Konsumenterna oroas allt mer för hälsoeffekterna av denna kemikalieexplosion i vår tid. Det är därför glädjande att både debatt och forskning runt de negativa hälsoeffekterna av kemikalierna tagit fart i den vetenskapliga världen, framför allt med tanke på  barnens utsatthet. Inte minst hormonstörande effekter på det endokrina systemet och kemikaliernas betydelse för mikrofloran i magen oroar forskarna.

Elis Carlström, forskningschef på Swerea
Elis Carlström, forskningschef på Swerea

Elis Carlström, forskningschef på Swerea satte för ett knappt år sedan fingret på en motsträvig kemikalieindustri och efterlyste ett engagemang från regeringen. Han fick snabbt mothugg av representanter för den svenska industrin som skyllde problemet på import från Asien och hävdade att de redan fasar ut giftiga kemikalier.

Åsidosatt försiktighetsprincip

Vetenskapen är otroligt viktig för att driva utvecklingen framåt. Dock är spelplanen idag förändrad genom ökade forskningsanslag från marknadskrafterna. Inte heller är vetenskapen i sin form statisk. Men trots att forskarnas konsensus över tid förändras, tar det decennier för nya vetenskapliga rön att få fäste. Med tanke på alla kemikalier vi utsätts för dagligen håller inte den takten. Lika lite som att titta på dem en och en. Kemikalie-cocktail’en har numera även under forskarluppen visat sig ha betydelse.

De forskare som vågar ifrågasätta den vetenskapliga konsensus som råder har lika svårt att hitta finansiering till sina studier och metaanalyser som att få dem publicerade i de ”vedertagna” vetenskapliga tidskrifterna. Vilket inte betyder att deras oro kan avfärdas hur som helst. Deras arbete är värt mer respekt än att med svart/vita debattglasögon hänföras till några trendiga slasktrattar typ ”alternativa fakta” eller ”fake news” som Trumpadministrationen satt på populistspåret.

Kemikalier får av etiska skäl inte testas direkt på människor. Ofta försvaras de sedan med att det inte går att jämföra effekterna vid djurförsök, med de som kan tänkas uppstå på människan. Och de myndigheter som ska godkänna industrins registreringar och samtidigt skydda medborgarna slirar rejält genom att inte välja att förebygga med hjälp av Försiktighetsprinicipen.

Obildad opinionsbildning

Alltfler av kemikaliejättarna tvingas nu till uppgörelser och skadestånd för allvarlig hälsopåverkan av deras miljögifter. Trots det, eller kanske just därför, har kemikaliedebatten på sociala medier hamnat i träsket av svart eller vitt, utan nyanser och grundläggande kunskap i själva ämnet.

Lobbyisten Weidmo Uvell

Weidmo Uvell, pressfoto
Weidmo Uvell, pressfoto

Den borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell med egen PA-byrå (Public Affairs) kallade nyligen Naturskyddsföreningen för ”miljörörelsens mäktigaste lobbyister”. I raljanta ordalag är hon ute efter miljörörelsens ”cyniska utnyttjande av människors kunskapsluckor i naturvetenskap”. 

Det hade varit bra om hon först uppdaterat sina egna luckor från kemilektionerna i 9:an 1991. Så hon förstått att det finns en avgörande skillnad på naturligt förekommande kemiska ämnen och de kommersiella kemikalier i miljön som Naturvårdsverket och många andra pålästa kämpar mot.

Ulla Gabays bok Hälsofällan
Ulla Gabays bok Hälsofällan

Weidmo Udells tes om kemikalierna är att ”vi inte har något problem med gifter i någons vardag, varken dagisbarns eller vår egen”:

 1. Trots att hon har egna barn ondgör hon sig över projektet ”Giftfri Förskola”: Project TENDR har gjort en metaanalys om barnens kemikalieutsatthet.
 2. Weidmo Uvell häcklar rapporten ”Rädda mannen” om kemikalier som hotar deras fertilitet: Här är en färsk dom mot DuPont som gäller testikelcancer.
 3. Hon oroas inte över hormonstörande kemikalier, EDC:s (Endocrine Disruptive Chemicals): Det gör däremot FN och WHO.
 4. PCB (polyklorerade bifenyler) sopar Weidmo Uvell under mattan med att de är förbjudna sedan länge, som om effekterna försvann för det: I USA dömdes i maj 2016 Monsanto m fl att betala skadestånd på 46,5 millioner dollar för användandet av PCB mellan 1935–1977, som bedömts leda till lymfcancer på människor senare i livet.
 5. Weidmo Uvell påstår att det inte finns någon risk alls med den samlade ”cocktaileffekten”; ”Under gränsvärdena, som dessutom är bra tilltagna, finns ingen risk för människor alls. Varför skulle man sätta ett gränsvärde annars? För att jävlas?”: Forskare bland annat på KI anser dock att cocktailen gör kemikalierna ännu giftigare.
 6. Kemikalier i damm avfärdar hon med en studie från 2008: Här är en färsk från i år som länkar dem till sköldkörtelcancer.

Text: Ulla Gabay, UllaGabay.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • #Ingrid 2018-10-24 at 09:27
  Jo det är säkert inte bättre idag. Då filmen gick var mina barn redan stora och utflugna.
  Så dom tog eget ansvar för vad dom åt mest ekologiskt vet jag.
  Nu har jag en ny liten kull på två barn i förskolan.
  När man ser vad “kommunen” matar barnen med blir man tveksam men har inget val mer
  än att påtala.
  I förra veckan var jag hos vår lokala COOP butik.
  Där sålde man ut hela sortimentet pasta från Kungsörnen med vete odlat på Gotland.
  Jag undrade då varför eftersom dessa produkter är bland de få som jag tycker håller OK kvalite.
  Svaret var att det bestämts uppifrån eftersom det skulle bli dåliga tider skulle folk ändå inte
  ha råd att köpa dessa utan dessa blir ersatta av billigare märken.
  Märkligt tyckte jag så jag ställde samma fråga till en annan i affären någon dag senare.
  Svaret blev ungefär detsamma med det tillägget att man nu valde märken som köpte plats
  i COOP:s sortiment. Även de ekologiska glutenfria från “Änglamark” går samma väg.
  Jag frågade då, Hur känns det? “Jaa, vad skall vi göra…. det bestäms uppifrån”
  Är det fler som upptäckt samma sak i sin lokal COOP-butik vore det intressant att veta.

  Kan också tillägga att det är oerhört svårt att i vår COOP-butik hitta produkter som inte är sockrade
  eller innehåller sötningsmedel eller för den delen GMO-produkter. Utan tillsatt socker= sötningsmedel detta utan undantag i varje fall i vår butik. Godis/chips-avdelningen upptar dock ca 25% av butiksytan. Lägger man till kak- kex- läsk- produkter och onyttiga flingor/kuddar till frukost upptar skitmaten säkert över 50% av ytan.

  Så din fråga “Hur kan man sjunka så lågt som människa att pengar går före planetens framtid?”
  kanske kan ställas till COOP eller din lokala handlare.

  Vi har nästan 30km till närmaste ICA som jag anser har ett mera hållbart pespektiv då man
  tar in varor. Men ibland orkar man inte åka o då blir det COOP, tyvärr!

  Vi ser ju att sossarna och tidigare demokratiskapare/solidaritetsivrare totalt förlorat allt som man tidigare stod för.
  Det må gälla fack, politik eller corporation samma putsade fasad utåt men samma ruttna innehåll.

  LeifB

  • Leif, tack för din replik!
   – Det är något förvirrande (men oerhört givande) att läsa om all din information, och med direktiv uppifrån som är påtagligt motsägelsefulla. Personligen är jag en optimist, men numer är det extremt lätt att undra vart vi är på väg… ?? Med diverse allergier, har jag under många år fått lusläsa alla innehållsdeklarationer, och även behövt försöka göra antaganden, eftersom mycket inte ens behöver noteras – då mängden anses vara så liten! – Men även en liten mängd påverkar, om man är känslig!

   Nyligen såg jag ännu en väsentlig dokumentär, denna gång om kyckling. Den är absolut sevärd, och mycket informativ med tanke på hur vi hanterar vår blivande mat:
   https://www.svtplay.se/video/5416696/dokument-inifran-varldens-basta-kyckling
   – Den kan ses t o m den 5 maj 2019.

   Jag följer “greenmedinfo.com” eftersom de har mycket vederhäftig information! Nu senast delades följande intressanta artikel: Mycotoxins: The Hidden Hormone Danger In Our Food Supply. (Sök på rubriken för att finna texten.)

   Mögel mm och sporer från luften påverkar oss. Detta kan vara något som vi inte förknippar med försämrad hälsa. Här är en länk till en kommande seminarieserie: https://toxicmoldproject.com/
   Serien är gratis, och går över internet. Flera intressanta föreläsare är med, som Dr Klinghardt, och J, Smith som är extremt kunnig rörande GMO mm.

  • Bra Leif att du påminner om filmen Underkastelsen. – Den är än mer aktuell idag! – Har någonting förändrats till det bättre sedan den gjordes? Knappast! De blodanalyser som gjordes i den filmen – de skulle antagligen vara än värre idag… Även om vi försöker att undvika miljögifter, så existerar de precis över allt – såväl i den yttre miljön som i vår inre. De ackumuleras konstant inom oss från mängder av källor. Lobbyismen är skrämmande – Hur kan man sjunka så lågt som människa att pengar går före planetens framtid?

 • Jag har precis sett en utomordentligt bra dokumentär rörande Teflon. Förorenat vatten och kemikalier har bevisats ge olika sjukdomar. DuPont är involverade, och som vanligt upprepar sig historien med företag som förnekar att deras produkter är skadliga. Tas kemikalier bort, ersätts de omgående av nya kemikalier – lika giftiga – eftersom profiten är viktigare än människors hälsa! Berättelsen känns som ett koncept som återkommer igen och igen… Alla miljögifter sammantagna resulterar i kopiösa mängder – varav de flesta av oss har dessa i blodet. Inte konstigt att det snart finns ytterst få individer vid god hälsa!

  https://www.svtplay.se/video/19709119/den-bittra-smaken-av-teflon

  (Filmen kan ses t o m den 21 jan 2019).

 • Hej Ulla , jag tror att det som sker med kemikalierna är ett led i den styrda politik som vi ser i hela EU. De vill inte att folk ska veta eller än mindre förstå detta. Jag ska läsa din blog och kanske skriva en rad till Regeringskansliet .

 • Regering och involverade industrier lär inte göra något åt kemikaliestormen i vårt samhälle med mindre än kännbara protester i form av utebliven försäljning och liknande. Det sorgliga är att ingen verkar bry sig: man konstaterar galenskapen med kemikalierna och tror inte att det går att göra något åt den. Jag har själv bestämt att kontinuerligt besvära Regeringskansliet och ministrarna på berörda departement med mailprotester i frågan. De måste nämligen registrera alla mail som kommer in från folket. Häng gärna på – på ullagabay.com hittar du en blogg som gör det enkelt för dig att agera: https://ullagabay.com/2017/04/28/digital-kemikalierevolution/

 • Om man undersöker hur en kemikalie eller medicin påverkar kroppen så kan vi få någorlunda hum om vad som händer i kroppen. Och jag säger någorlunda hum därför att jag börjar mer och mer luta åt att inget är 100 % genomforskat av de mediciner och kemikalier som har släppts ut på marknaden. Om man sedan lägger till en medicin eller kemikalie , ja då vill jag påstå att ingen forskare eller läkare kan exakt beskriva de kemiska reaktioner som uppstår i våra kroppar . Vi pratar om väldigt många komplicerade reaktioner som är svåra att kartlägga. Dessutom krävs det många år av forskning som kostar massor. Jag tror inte varken kemikalieindustrin eller Big Pharma lägger de pengarna för att forska fram de risker som finns.
  Det florerar över 100 000 kemikalier i vår miljö och allt är mer eller mindre kontaminerat. Detta vet våra politiker. De vet också att folk inte förstår vidden av denna i mina ögon sett katastrof.
  Inte konstigt att de försöker dölja denna skandal genom att belägga folk som har kunskaper med munkavle ,( se Ethel fd generaldirektör för Kemikalieinsp.)
  Jag har läst Weidmos artikel och känner följande. Har man bara kunskaper i kemi från klass 9 då gör man bäst i att hålla tyst.

 • Allt är energi, allt strålar ut energi. Allt synlig har en ”osynlig” energiförlaga.

  GMO. På energinivå är GMO ett vapen som attackerar vårt DNA med genetisk manipulerade organismer, alltså GMO. Mat som vi äter har en hel rad vibrationsnivåer likaså som en människa eller vilken sak som helst. Vi ser bara den materiella nivå där man inte kan känna skillnad eller effekter av GMO så bra. Men genetisk manipulerade förlagor av växter och djur som vi i vår perversitet äter för in i vår energi – förlaga, skadliga program. Det är osynliga genetiska fibrer på förlaga nivå. Därför har varit läran om förlagor på vår planet likviderad. Nu kommer den i form av Epigenetik (https://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik)* som påverkar genetisk kod. Här handlar det om att man inte förändrar DNA med direkta metoder men istället förändrar man DNA med vanliga låg molekylära ämnen som i cellernas omgivning reglerar sin aktivitet på samma sätt som DNA kod gör. Det är mycket enklare att förändra DNA med dessa små reglerande föreningar än att direkt förändra DNA.

  Denna inverkan kan man mildra med örter, mat, fasta, psykosomatisk, självbehärskning, rätt tankesätt, känsla och meditationer. Varje vår mental – emotionell tillstånd är sänd till vår kemiska bild i vårt fysiska tillstånd.

  Översatt från boken Amenti 2 – tjeckisk översättning sidan 139

  * Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Epigenetiken handlar om hur DNA läses av och hur DNA uttrycks.[1][2] Cellens tillstånd i detta hänseende – det vill säga dess epigenom – kan leda till att generna omprogrammeras och därför uttrycks annorlunda än vad DNA:t signalerar. Epigenomets signaler kan med andra ord överrösta det DNA som ärvts från föräldrarna. Epigenomet påverkas av den yttre miljön (diet, gifter, hormoner, med mera).[3]

 • @Ida
  Det verkar som att glyfosat inte heller alltid är enbart glyfosat. De kan blanda i andra hemliga kemikalier och kalla det något annat också, ex. Roundup och sälja det med mördande reklam. Grundproblemet heter kapitalism, som vanligt. Det finns bara ett bra sätt att skydda sig mot gifter någotsånär och det är att köpa ekologiskt. Genetiskt manipulerade organismer håller man sig då samtidigt undan från.

  Att göra som ryssarna och flera andra länder i EU förbjuda GMO och deras gifter helt är ett smart och mycket ekonomiskt hållbart val såväl som ekologiskt hållbart val och det skapar dessutom vettiga jobb såväl som det stärker totalförsvaret.

 • Hej Ida, Vad bra att du gör det och tack för din uppmuntran! Jag har skrivit mycket om det förut här, som du hittar under knappen KONTROVERS: GMO + Glyfosat. Jag lägger upp två direktlänkar nedan. Jag skriver också om det i min bok Hälsofällan, på min blogg ullagabay.com som du kan följa och på mina FB-sidor Ulla Gabay & Food to Die for. Lycka till!
  https://newsvoice.se/2016/08/16/giftig-kemikalie-cocktail-i-glyfosatbaserade-bekampningsmedel-men-dn-tonar-ned-riskerna/
  https://newsvoice.se/2016/02/26/gabay-glyfosat-och-viruspromotor-p35s-i-ge-maten/

 • Jag håller precis på med ett examensarbete om GMO och glyfosat. Svårigheten är inte att hitta material, men att hitta bra och trovärdigt material. Jag har själv en bestämd åsikt om att dessa två inte är en bra kombination, och att glyfosat definitvt inte behövs alls. GMO har säkert ett bra användningsområde om det används rätt och av rätt personer, dvs inte företag som Monsanto. Det jag vill komma fram till är att din artikel är väldigt bra skriven. Det är så det ser ut och det är verkligen ett jättestort problem.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *