Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Att vara globalist eller nationalist samt att ha globala tankar – Jämförelser

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 april 2017
- NewsVoice redaktion

Globalist globalism

Lasse Wikman
Lasse Wikman

DEBATT. Att vara globalist eller vän av globala tankar, är två helt vitt skida saker. Tyvärr är flertalet människor i väst ej medvetna om skillnaden. Att vara nationalist har mycket besläktat med att ha globala tankar och de positiva aspekterna med att vara nationalist bör lyftas upp i debatten, anser Lasse Wikman.

Att ha globala tankar

 • Att värna rättvisa och ansvar för kommande generationer över hela världen, är att stå för något globalt.
 • Att ställa upp för tanken, att de sämre lottade ska få hjälp, utan för den skull att åsidosätta respekten för människan oavsett var de människorna befinner sig här på vår jord, är att värna globala tankar.
 • Att oegennyttigt ifrågasätta staters suspekta handlingar, mot svagare nationer, är att värna den globala tanken.
 • Att värna människans rätt till eget liv, var helst de har sin bostad, är att värna det globala.
 • Att hjälpa så att utsatta människor får möjlighet att stanna kvar i sin hemmiljö, är att värna den globala tanken.
 • Att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna, varhelst de sker, är att värna den globala tanken.
 • Att aktivt stödja motståndet mot våld, terror, människofördrivning, krig och total förstörelse av en nation, är att värna den globala tanken.
 • Att värna barn över hela världen, så att de har en trygg uppväxt, är att tänka globalt.
 • Att öppet påtala den grymma behandling barn och kvinnor utsätts för över hela världen, är att värna oss alla globalt.
 • Att arbeta för folket är att visa på ett stort globalt ansvarstagande.
 • Att värna den globala tanken, är att stödja fakta. Inte att irra kring med uppgifter som fabricerats.

Att vara globalist

 • Banker och globalism - Crestock.com
  Banker och globalism – Crestock.com

  Att ställa upp för ett fåtal oerhört förmögna personer, som bara vill få än mer på bekostnad av de mindre bemedlade, är att vara globalist.

 • Att acceptera att bara för att man är rik, så har man färre skyldigheter, är att vara globalist.
 • Att uppmuntra politiker att fatta beslut, som går stick i stäv mot folkets vilja, är att vara globalist.
 • Att tro att ett än mer slutet EU, är väldigt bra för människorna i EU, är att vara globalist.
 • Att stödja människor, som vill starta krig, bara för att kunna tjäna mer pengar, är att vara globalist.
 • Att medverka till folkomflyttning genom terror, krig och mördande, är att vara globalist.
 • Att stödja falskhet, lögner och uppdiktade historier, för att värna maktmänniskor, är att vara globalist.
 • Att inte berätta sanningen om globalismen, när man som journalist har accepterat att arbeta för sanningen, är att vara globalist.
 • Att vara globalist, är att öppna gränserna och släppa in alla som vill in, utan kontroll.
 • Att vara globalist, är att acceptera ett ”herrefolk” och att resten av befolkningen är slavar som lever på tiggarstatus.
 • Att skapa otrygghet, vilsenhet och rädsla hos folket, är att vara globalist.
 • Att vara globalist, är att acceptera diktatur.

Att vara nationalist

Swisha Lasse WikmanMotsats till globalist kallas populärt att vara nationalist. Den moderne nationalisten är en framtidsbyggare och bekänner sig i stort till:

 • Att vara nationalist bygger inte på stänga gränser.
 • Att vara nationalist har öppna gränser, men kontrollerar var och en som kommer till landet.
 • Att vara nationalist, är att tillåta flyktinginvandring för de som är i absolut behov skydd.
 • Att vara nationalist är att bereda den egna befolkningen bästa möjliga skola, vård och omsorg.
 • Att vara nationalist tillåter alla människor att röra sig fritt i världen.
 • Att vara nationalist är att värna den egna kulturen och uppskatta andra länders kulturer.
 • Att vara nationalist, är att värna miljön – luften, jorden, vattnet – och bekämpa alla giftodlingar inom jordbruk, skogsbruk och fisket.
 • Att vara nationalist, är att reglera ämbetspersoner inom stat, landsting och kommuner med att återinföra tjänstemannaansvaret.
 • Att vara nationalist, är att bygga upp det egna landet och därifrån ta steget utanför landsgränsen, för att bistå länder i behov.
 • Att skapa trygghet för folket, är att vara nationalist.
 • Att vara nationalist är att tillåta ett demokratiskt styre, som utgår från folket.

Text: Lasse Wikman

Relaterat

 • Globalism enligt Merriam-Webster: “a national policy of treating the whole world as a proper sphere for political influence”
 • The Globalist: Globalism Versus Globalization


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: globalist