Att vara globalist eller nationalist samt att ha globala tankar – Jämförelser

publicerad 20 april 2017
- av NewsVoice

Globalist globalism

Lasse Wikman
Lasse Wikman

DEBATT. Att vara globalist eller vän av globala tankar, är två helt vitt skida saker. Tyvärr är flertalet människor i väst ej medvetna om skillnaden. Att vara nationalist har mycket besläktat med att ha globala tankar och de positiva aspekterna med att vara nationalist bör lyftas upp i debatten, anser Lasse Wikman.

Att ha globala tankar

 • Att värna rättvisa och ansvar för kommande generationer över hela världen, är att stå för något globalt.
 • Att ställa upp för tanken, att de sämre lottade ska få hjälp, utan för den skull att åsidosätta respekten för människan oavsett var de människorna befinner sig här på vår jord, är att värna globala tankar.
 • Att oegennyttigt ifrågasätta staters suspekta handlingar, mot svagare nationer, är att värna den globala tanken.
 • Att värna människans rätt till eget liv, var helst de har sin bostad, är att värna det globala.
 • Att hjälpa så att utsatta människor får möjlighet att stanna kvar i sin hemmiljö, är att värna den globala tanken.
 • Att påtala brott mot de mänskliga rättigheterna, varhelst de sker, är att värna den globala tanken.
 • Att aktivt stödja motståndet mot våld, terror, människofördrivning, krig och total förstörelse av en nation, är att värna den globala tanken.
 • Att värna barn över hela världen, så att de har en trygg uppväxt, är att tänka globalt.
 • Att öppet påtala den grymma behandling barn och kvinnor utsätts för över hela världen, är att värna oss alla globalt.
 • Att arbeta för folket är att visa på ett stort globalt ansvarstagande.
 • Att värna den globala tanken, är att stödja fakta. Inte att irra kring med uppgifter som fabricerats.

Att vara globalist

 • Banker och globalism - Crestock.com
  Banker och globalism – Crestock.com

  Att ställa upp för ett fåtal oerhört förmögna personer, som bara vill få än mer på bekostnad av de mindre bemedlade, är att vara globalist.

 • Att acceptera att bara för att man är rik, så har man färre skyldigheter, är att vara globalist.
 • Att uppmuntra politiker att fatta beslut, som går stick i stäv mot folkets vilja, är att vara globalist.
 • Att tro att ett än mer slutet EU, är väldigt bra för människorna i EU, är att vara globalist.
 • Att stödja människor, som vill starta krig, bara för att kunna tjäna mer pengar, är att vara globalist.
 • Att medverka till folkomflyttning genom terror, krig och mördande, är att vara globalist.
 • Att stödja falskhet, lögner och uppdiktade historier, för att värna maktmänniskor, är att vara globalist.
 • Att inte berätta sanningen om globalismen, när man som journalist har accepterat att arbeta för sanningen, är att vara globalist.
 • Att vara globalist, är att öppna gränserna och släppa in alla som vill in, utan kontroll.
 • Att vara globalist, är att acceptera ett ”herrefolk” och att resten av befolkningen är slavar som lever på tiggarstatus.
 • Att skapa otrygghet, vilsenhet och rädsla hos folket, är att vara globalist.
 • Att vara globalist, är att acceptera diktatur.

Att vara nationalist

Swisha Lasse WikmanMotsats till globalist kallas populärt att vara nationalist. Den moderne nationalisten är en framtidsbyggare och bekänner sig i stort till:

 • Att vara nationalist bygger inte på stänga gränser.
 • Att vara nationalist har öppna gränser, men kontrollerar var och en som kommer till landet.
 • Att vara nationalist, är att tillåta flyktinginvandring för de som är i absolut behov skydd.
 • Att vara nationalist är att bereda den egna befolkningen bästa möjliga skola, vård och omsorg.
 • Att vara nationalist tillåter alla människor att röra sig fritt i världen.
 • Att vara nationalist är att värna den egna kulturen och uppskatta andra länders kulturer.
 • Att vara nationalist, är att värna miljön – luften, jorden, vattnet – och bekämpa alla giftodlingar inom jordbruk, skogsbruk och fisket.
 • Att vara nationalist, är att reglera ämbetspersoner inom stat, landsting och kommuner med att återinföra tjänstemannaansvaret.
 • Att vara nationalist, är att bygga upp det egna landet och därifrån ta steget utanför landsgränsen, för att bistå länder i behov.
 • Att skapa trygghet för folket, är att vara nationalist.
 • Att vara nationalist är att tillåta ett demokratiskt styre, som utgår från folket.

Text: Lasse Wikman

Relaterat

 • Globalism enligt Merriam-Webster: “a national policy of treating the whole world as a proper sphere for political influence”
 • The Globalist: Globalism Versus Globalization


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: globalist
 • Ett faktafel!

  Tjänstemannaansvar finns kvar idag i reviderad form. Betyder alltså något helt annat än det gjorde förr!

  Antingen ändrar man betydelsen av ORDET (och lagen) “Tjänstemannaansvar” eller återinför Ämbetsmannaansvaret.

  Ett tredje alternativ är att skapa en helt ny lag under ett nytt namn! t.ex. “Offentligt chefsansvar” ?

  Går nämligen inte att ha två lagar som heter likadant!

 • Bra försök. Ordens definitioner är viktiga så att man talar om samma sak. Jag håller med om det mesta MEN…

  Att tro att ett än mer slutet EU, är väldigt bra för människorna i EU, är INTE att vara globalist. Det är att vara Eurocentriker. Att vara nationalist är att vilja skydda sin nation. Då är man vare sig Eurocentriker eller globalist. Att vara nationalist är att vara protektionist, något positivt.

  Att vara nationalist tillåter INTE, i min mening, att ALLA människor får röra sig fritt i världen.

  Att vara nationalist, anser jag, tillåter alla människor (som INTE tillskriver sig en rasistisk eller våldsbejakande ideologi eller annat oönskat beteende) att ansöka om visum på nationers ambassader genom vilka viktiga frågor ställs, samt underrättelsetjänst bidrar med livsviktig information.

  @ Carina Agrell
  Globalism med administrativa omfördelningsstrategier kan vara av godo för en nation som försatt sig i en ohållbar situation, men behöver inte vara av godo långsiktigt om de inte vill ta sig ur sin belägenhet, ex. överpopulation. Då kan det istället långsiktigt förvärra problemet, eftersom i senare generationer blir då ett större antal människor lidande. Folkvandringar är oftast heller ingen bra omfördelningsstrategi eftersom kulturkrockar som orsakar lidande då ofta kan bli konsekvensen.

 • Tack för initiativet! Kort vidareutveckling av “herrefolk” som träffsäkert nämndes ovan kan hjälpa oss att förstå vart dagens globalism kan leda oss till och varför det hör ihop med “eviga krig”.

  Nazismens Herrefolk var blonda arier. Globalismens Herrefolk är att de som idag har den ekonomiska makten, vid sidan om demokratiska institutioner, alltså ovanför. Globalismen återupprättar den avskydda feodalismen.

 • Utmärkt begreppsutredning – tack!

  Jag har själv sammanfattat saken kortfattat som att “globalism med en agenda är av ondo, medan globalism med administrativa omfördelningsstrategier är av godo”, men har inte engagerat mig i att förklara detta närmare. Nu slipper jag ju det! 🙂

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *