Replik till VoF: Visst var det ett justitiemord när Erik Enby deslegitimerades

78
3376

Michael Zazzio kom in med denna replik till föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som 13 april publicerade debattartikeln: ”Deslegitimering av Erik Enby inte ett justitiemord”. VoF tog inte in repliken så den publicera istället i NewsVoice.

Text: Michael Zazzio

Michael Zazzio resonerar kring justitiemord - Foto: Canal 2:nd Opinion
Michael Zazzio – Foto: Canal 2:nd Opinion

Enligt gällande lagstiftning i brottsbalken samt grundlag i regeringsformen kan man inte fällas till ansvar för något som är preskriberat. Erik Enby mötte den aktuella patienten (det enda fall som deslegitimeringen baserades på) vid två tillfällen. Det sista av de två tillfällena var 2003-06-10. 2005-06-09 inträdde preskription och således hade Socialstyrelsen ingen juridisk möjlighet att ansöka om talan i HSAN efter det. Socialstyrelsen ansökte om talan 2006-06-19, alltså mer än ett år för sent. Rättssystemet struntade i preskriptionstiden.

Den fråga som då infinner sig är ”varför har vi preskriptionstider om de inte skulle behöva efterlevas av rättssystemet?”

Det handlar således om ett justitiemord.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser patientsäkerhet. Det finns ingenting i beslut eller domar mot Erik Enby som visar att hans mikroskopering av patienternas blod skulle vara skadligt eller farligt. Att ge icke skolmedicinsk behandling är inte skälig grund för att straffa en medicinskt legitimerad. Patienten har alltid en möjlighet att söka den offentliga sjukvården och andra behandlingsmetoder förhindrar inte det.

Det är, enligt regeringsrätten, alltför hypotetiskt för att kunna beaktas om Socialstyrelsen anför rent spekulativa skäl för sin talan. Socialstyrelsen (numera IVO) måste kunna visa på att handläggningen av patienten har varit farlig för hälsa eller patientens liv, annars kan något straff ej utdelas, inte ens prövotid.

Vetenskap och beprövad erfarenhet finns det ingen närmare definition av i betänkande, förarbete, proposition eller lag. Den enda förklaringen till uttrycket som finns är att det skulle avgöras av landstingen, men en sådan definition strider mot grundlagens regeringsform, eftersom en sådan definition baseras på godtycke och då gäller en sådan lag inte. Grundlag går före lag, står det i regeringsformen.

Erik Enby ska således återfå sin läkarlegitimation oavsett vad människor anser. Att anse är rent godtycke.

Det är besynnerligt att VoF ständigt hänger sig åt att sprida förtal om sådana yrkesutövare som inte ansluter sig till deras uppfattning om vad som är den bästa och mest vetenskapliga medicinska vården!

Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att patienterna ska remitteras till andra vårdgivare när landstingens möjligheter att hjälpa en patient är uttömda. Den lagen bryter landstingen hela tiden emot. De skiter helt enkelt i patienternas liv och hälsa, men det gör inte IVO något åt.

Text: Michael Zazzio


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

78 KOMMENTARER

 1. Det är skolmedicinen som använder kontroversiella behandlingsmetoder, vilka skadar och dödar människor på löpande band.

 2. Per Larsen 28 Apr, 2017 at 18:15

  Det är skolmedicinen som använder kontroversiella behandlingsmetoder, vilka skadar och dödar människor på löpande band.

 3. Per Larsen,

  Leg. läkare är en skyddad titel.
  Erik Enby har gått igenom skolläkarutbildningen, vilket man inte kan ta ifrån honom,
  så läkare har han rätt att kalla sig för (se CV Dr Enby, http://www.enby.se).

  Vem är du? Vad har du för utbildning? Din bakgrund? Vad har du för kunskaper och erfarenheter?

  För övrigt tycker jag att du är okunnig och oförskämd och har inget nytt att komma med.

 4. @Per Larsen.
  Återigen sakfel och total ignorans från din sida. Ingen kan ta ifrån någon dennes utbildning och kunskap. Erik Enby är läkare och har all rätt att titulera sig läkare.
  Vad myndigheterna har gjort är att delegitimera Erik Enby vilket innebär att han inte kan kalla sig legitimerad läkare som är en skyddad titel.
  Det du skrivit hittills visar sig vara fel, fel, fel och åter fel. Vi har försökt utbilda dig men synes vara futilt då du som en papegoja bara upprepar dina påtalade felaktiga påståenden. De blir inte sanna bara för att du upprepar dina ignoranta påståenden à la Göbbels.
  Teflonhjärna synes vara en utmärkande egenskap hos VoFfare och troll.

 5. Hej på dej du Per Larsen,
  Fungerar du som ett slags spin doctor? Det skulle vara intressant att få veta vem som i så fall betalar dig för dina skriverier. Får man bra betalt?

 6. NewsVoice 19 Apr, 2017 at 09:21
  Vill ni att jag raderar kommentarer med ”dålig ton” som går emot kommentarsreglerna?
  ========

  Nej, absolut INTE!
  Denna tråd är en utomordentlig tillika självförklarande ”Avhandling” över VAD den verklighetsfjärmade föreningen Vetenskap-och-Folkbildning-(VoF) ÄR och står FÖR!

  Samtidigt visar tråden övertydligt att Sverige inte längre är en fungerande stat med ett pålitligt rättssystem eftersom flertalet ”myndigheter” alltför ofta tydligt agerar utifrån direktiv givna av internationella kriminella företag/organisationer istället för att följa Sveriges egen gällande lagstiftning och/eller fastlagda Regeringsform.

  Har gjort en pdf av denna tråd och använt den som underlag i flera fall — bl.a. för att påvisa hur oskyddad en etniskt Svensk skötsam medborgare är mot grundlösa grava anklagelser.
  Som ytterligare exempel kan även nämnas alla besvärande många fall där skattebetalande oförvitliga medborgare trakasseras och förlorar sina välskötta arbeten p.g.a. icke-politiskt-korrekta ÅSIKTER — vilket givetvis inte heller offentliggörs i den lögnbaserade kabbala-median.

  Så låt denna välinformerande tråd stå kvar, pls….

 7. @Per Larsen du skrev 29 Apr, 2017 at 07:42
  ”@Erik, vem skulle vara intresserad av att betala mig för dessa inlägg på NewsVoice?”
  Svaret är
  1. VoF som får sina pengar från läkemedelsindustrin. Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.
  2. Du kan få arvoden direkt från läkemedelsindustrin. Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.
  Mängden pengar är troligen ganska små per inlägg. Återigen Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.
  Som extra referens så kan du läsa serietidningen Bamse där storföretagaren Krösus Sork betalas sina anställda och underbetalda arbetare Fixaresorkarna en (1) krona om de kan oskadliggöra Bamse. Men de får stränga order om att inga spår ska leda tillbaka till Krö$us $ork.
  Jämför med vad läkemedelsbolaget på 1990-talet betalade Socialstyrelsens ”expert”, 50 000 SEK vid rapportens framställning och 50 000 SEK när antidepressiva läkemedel godkändes. Men ”experten” befanns ha både fingrar och tår i syltburken så han fick inte en de sista 50 kSEK. Att han sedan juridiskt sett gick fri bidrog till att lagändring rörande mytbrott ändrades. Jämför sedan 50 eller 100 kSEK med de vinster i GSEK-klassen som läkemedelsbolaget har gjort på läkemedlet. Det är en utväxling på uppåt en miljon gånger per satsad krona i ”spinningarvode” till en professor. Ditt arvode torde vara vågot lägre. Men ju fler spinninginlägg du gör desto fler enkronor får du säkert av den snälle farbror Krö$us.
  Vidare saknar jag alla former av information vilka kopplingar du har till VoF och läkemedelsindustrin.
  Så du får gärna skriva en jävsdeklaration. Men gör inte som sju av Livsmedelsverkets experter i dess expertgrupp för nutrition och folkhälsa gjorde. De underlät bedrägligt att ta upp samtliga jäv i sina jävsdeklarationer. Läs mer här:
  http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/byt-ut-livsmedelsverkets-experter.html
  och här
  http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/experternas-javsdeklarationer.html
  Vänligen
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
  F.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
  Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition
  Jäv: Inga bindningar till läkemedelsindustrin eller andra ekonomiska eller andra typer av jäv

 8. Det här är en av det roligaste trådar jag någonsin läst mycket tack vare att en obotlig Larsen är så förbålt motvalls.

  ”Larsen som vägrade ge upp”.

  Förresten jag tror jag ska svänga mig med en ny titel, läkare eller mentalskötare. Har inte bestämt mig.

 9. @Björn Hammarskjöld
  ”Ensamrätt till yrket
  Ensamrätt till yrket innebär att endast den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket och använda titeln. I Sverige gäller det apotekare, barnmorskor, läkare, receptarier och tandläkare.
  Det är straffbart att arbeta i ett yrke som man inte har legitimation för.
  Skyddad yrkestitel
  Skyddad yrkestitel innebär att titeln bara får användas av den som har legitimation. I Sverige gäller det apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorskor, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarier, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

  Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.”
  (Källa http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden)

  ” Reglerade yrken
  Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen utfärdar legitimation eller kompetensbevis för: apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, läkare … ”
  ”Alla de 21 yrkestitlarna är skyddade. Det innebär att de får användas endast av de som är legitimerade eller gör föreskriven praktisk tjänstgöring. Apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare har även ensamrätt till yrket. Det betyder att endast de som har svensk legitimation får utföra yrkenas reglerade arbetsuppgifter.”
  (Källa: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/forarbetsgivare)

 10. ”VoF som får sina pengar från läkemedelsindustrin. Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.”
  (ironi) Jag trodde det var från telekomindustrin (/ironi). Ja lite mer konkreta specifika bevis för detta vore intressant. Jag lovar att gå ur VoF om faktiska bevis för påståendet kan presenteras.

  Vi väntar också sedan en tid tillbaka på argument varför brottsbalken skulle vara tillämplig.

 11. Tack för dina fina orden, bästa redaktören, klart att du skall ha en titel. Jag förordnar dig härmed till Mental Vårdare och skriver ut legitimationen, certifikatet och diplomet, alltihop förseglad med ett sigill av egenhändigt utformad och godkänd, av staten, EU och FN, ekologisk potatisstämpel.
  Grattis och slit det med hälsan.
  Kostnaderna för registrering, arkivering och stämpelavgift bestrids av titelbäraren, men är naturligtvis avdragsgill som en utgift för inkomstens fördärv.

 12. VoF:aren Jonas Karlsson ljuger om publiceringen!

  Det inlägg på VoF:s hemsida och som inte lades upp där, vilket föranledde denna tråd, postades till VoF:s sida ett bra tag innan jag skrev mitt andra inlägg. Jag tror faktiskt att det handlade om en hel dags skillnad – så, att försöka att lura i NewsVoice-läsarna att jag skulle ha postat två inlägg på raken och att det första därför inte kom in är ett veritabelt försök att bluffa. Jag tog en kopia på vart och ett av mina inlägg.

  VoF:arna visar verkligen vilka de är.

  VoF är en förening som, liksom frimurarna, hotar rikets och folkets säkerhet.

 13. @Per Larsen
  Det är typiskt för en råtta instängd i ett hörn börjar visa aggressiva tendenser.
  Jag tror fortfarande att du är ett troll betald av läkemedelsbolagen och kanske även av VoF.
  @Ulf Nyström
  I och med att Erik Enby inte har anmälts till allmänt åtal så saknas brott mot brottsbalken. Och det är bara brott mot brottsbalken som som kan bestraffas enligt lag.
  Att sedan myndigheter har andra metoder att olagligen bestraffa den som inte tror på läkemedelsindustrins ”enda sanna lära” är en annan sak. Det är bara att jämföra den gamla hederliga fysiologin, biokemin och hormonläran med ”modern medicin”.
  1. Varför står 2,5 miljoner svenskar på blodtryckssänkande läkemedel? För att Livsmedelsverket rekommenderar alla att äta mindre salt vilket ger en ökning av blodtrycket och dödligheten. När vi rekommenderas att äta minst 25 g salt per dag kommer varje primärvårdsläkare att avlastas tre läkarbesök per dag. Och omkring 5-10 GSEK skulle frigöras för viktigare vård än att skriva ut blodtrycksmediciner.
  2. 935 000 personer på statiner, kolesterolsänkare, som ger minst 85 % av användarna allvarliga biverkningar som demens, sockersjuka, muskelvärk och mycket mer utan att öka livslängden. De som har högst kolesterol lever längre än de med lägst kolesterol Så det är bara att sluta äta statiner idag för att snabbt få ett bättre liv och samtidigt frigöra minst ett primärvårdsläkarbesök till per läkare och dag.
  Och det finns mer där läkemedelslakejerna lyckats dupera resten av vården till ofysiologiska behandlingar.

 14. Är det någon som är en bluff i den här tråden så är det Per Larsen. Snacka om att ha lämnat alla hästarna ut på bete!!

  Tomma tunnor skramlar ju som bekant mest…

 15. @Björn Hammarskjöld (m fl)
  Så äntligen kan vi konstatera att hänvisningarna till brottsbalken är irrelevanta för Enbys delegitimering.
  Sedan följer en rejäl konspirations-svada om Big Pharma-spöket m m. Att allt detta är relevant och utgör grunden för Enbys delegitmiering återstår att bevisa. Vore det inte bättre att läsa vad som stod i ursprungsartikeln och försöka bemöta det som ev är fel med relevanta argument istället? Nej det är tydligen inte lika roligt.

  ”enda sanna lära” ? Jag är fullt öppen för att man inom läkemedelsindustrin kan ha begått dumheter i sin försäljningsiver och jag är också öppen för att man kan utveckla nya läkemedel, behandlingsmetoder etc. Men jag vill ha fakta, relevanta argument och vetenskapligt underbyggda utvärderingar. Konspirationsteorier och anekdotiska ”bevis” och utgör inget kunskapsunderlag.

 16. @ Ulf Nyström
  Ingen idé att tjata med dig här på nätet Ulf Nyström. Man måste lägga ner så mycket tid för att nå dig så att du inser vad hela denna blogg djupast sett handlar om. Därför vore det bäst att träffas och och tala igenom hela saken. Efter några timmars samtal torde du inse att det nog vore bäst att lämna VoF. Du har ju till och med antytt att du skulle kunna ta det steget. Jag kan hjälpa dig på traven men inte här på nätet.
  mvh
  Erik Enby

 17. @Redaktören, jag misstänker att signaturen ”Erik Enby” inte används av den Enby som inlägget handlar om utan av ett så kallad nättroll.
  Jag har skrivit till Enby från hans hemsida och bett honom bekräfta att han har skrivit inläggen, så har inte skett.
  Kan redaktören bekräfta identiteten på Enby här i kommentarsfältet??

 18. @Ulf Nyström
  Om ett beteende inte strider mot Brottsbalken är det inte straffbart. Erik Enby har inte brutit mot lag enligt rättsväsendet.
  ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar definition i lag så därför kan ingen straffas för det om man ska följa svensk lag och även EUs lagstiftning som är överordnad svensk lag enligt 1 kapitlet, 1 och 9 §§, 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § Regeringsformen.
  Alltså har Enby utsatts för ett justitiemord.
  Det framgår av dina inlägg att du inte läst Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet.
  Eller åtminstone inte förstått.
  Du är välkommen att återkomma när du har läst och förstått Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet.

 19. @den som utger sig för att vara Erik Enby
  ”…denna blogg…” Nej, detta är ett kommentarsfält tillhörande Zazzios försök att bemöta en artikel på VoFs hemsida. Du har inte insett det? Men OK, trolla på du bara.
  @Björn Hammaskjöld
  Ytterligare ännu en gång är vi överens om att referenserna till brottsbalken är irrelevanta. Du kanske skulle ta det med Zazzio istället för att slå in öppna dörrar hos mig som påpekade det från början.
  ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar definition i lag så därför kan ingen straffas för det”
  Nej det har inte heller påståtts att Enby ådömts påföljd i domstol (”straffats”) för ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”. Ej heller för något annat av de lagrum som du hänvisar till, vilka är lika irrelevanta som brottsbalken.
  ”Alltså har Enby utsatts för ett justitiemord.” Nej det följer inte logiskt av några argument här. Men gör gärna ett nytt försök. Tillämpliga lagrum i Enbys fall torde vara t ex patientsäkerhetslagen kap. 7 som beskriver tillsyn och kap 7 §30 och kapitel 8 som beskriver legitimering/delegitimering m m. Därför är de relevanta. Vidare finns i ursprungsartikeln referenser till HSANs beslut. En ursprungsartikel mot vilken det fortfarande (!) saknas invändningar baserade på relevanta argument.
  ”Du är välkommen…” Nej, det funkar inte så. Mellan hedervärda människor så kan man kräva att den som påstår något eller anklagar någon kan förete relevanta argument eller bevis. ”Put up or shut up.” Mitt löfte om att gå ur VoF kvarstår – jag ber bara om mer specifika bevis för VoFs påstådda finansiering. Om sådana nu till äventyrs finns i en bok så kan du t ex ge konkreta sidhänvisningar. I den mån några bevis alls finns…

 20. @den som utger sig för att vara Erik Enby och hans trashankar, personangrepp, identitetsstöld, rena falsarier, juridisk rappakalja och påstående om att alla andra ljuger.
  Dueller ni skall få en diagnos, även som lekman är det enkelt att ställa denna exakta diagnos. Det framstår med all tydlighet att en epidemi av kverulansparanoia har orsakat ett kollektivt hjärnsläpp hos er. Det finns ingen bot.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här