Replik till VoF: Visst var det ett justitiemord när Erik Enby deslegitimerades

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 april 2017
- NewsVoice redaktion
Dr Erik Enby - Foto: Sillén

Michael Zazzio kom in med denna replik till föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som 13 april publicerade debattartikeln: “Deslegitimering av Erik Enby inte ett justitiemord”. VoF tog inte in repliken så den publicera istället i NewsVoice.

Text: Michael Zazzio

Enligt gällande lagstiftning i brottsbalken samt grundlag i regeringsformen kan man inte fällas till ansvar för något som är preskriberat. Erik Enby mötte den aktuella patienten (det enda fall som deslegitimeringen baserades på) vid två tillfällen. Det sista av de två tillfällena var 2003-06-10. 2005-06-09 inträdde preskription och således hade Socialstyrelsen ingen juridisk möjlighet att ansöka om talan i HSAN efter det. Socialstyrelsen ansökte om talan 2006-06-19, alltså mer än ett år för sent. Rättssystemet struntade i preskriptionstiden.

Den fråga som då infinner sig är “varför har vi preskriptionstider om de inte skulle behöva efterlevas av rättssystemet?”

Det handlar således om ett justitiemord.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser patientsäkerhet. Det finns ingenting i beslut eller domar mot Erik Enby som visar att hans mikroskopering av patienternas blod skulle vara skadligt eller farligt. Att ge icke skolmedicinsk behandling är inte skälig grund för att straffa en medicinskt legitimerad. Patienten har alltid en möjlighet att söka den offentliga sjukvården och andra behandlingsmetoder förhindrar inte det.

Det är, enligt regeringsrätten, alltför hypotetiskt för att kunna beaktas om Socialstyrelsen anför rent spekulativa skäl för sin talan. Socialstyrelsen (numera IVO) måste kunna visa på att handläggningen av patienten har varit farlig för hälsa eller patientens liv, annars kan något straff ej utdelas, inte ens prövotid.

Vetenskap och beprövad erfarenhet finns det ingen närmare definition av i betänkande, förarbete, proposition eller lag. Den enda förklaringen till uttrycket som finns är att det skulle avgöras av landstingen, men en sådan definition strider mot grundlagens regeringsform, eftersom en sådan definition baseras på godtycke och då gäller en sådan lag inte. Grundlag går före lag, står det i regeringsformen.

Erik Enby ska således återfå sin läkarlegitimation oavsett vad människor anser. Att anse är rent godtycke.

Det är besynnerligt att VoF ständigt hänger sig åt att sprida förtal om sådana yrkesutövare som inte ansluter sig till deras uppfattning om vad som är den bästa och mest vetenskapliga medicinska vården!

Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att patienterna ska remitteras till andra vårdgivare när landstingens möjligheter att hjälpa en patient är uttömda. Den lagen bryter landstingen hela tiden emot. De skiter helt enkelt i patienternas liv och hälsa, men det gör inte IVO något åt.

Text: Michael Zazzio


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @den som utger sig för att vara Erik Enby och hans trashankar, personangrepp, identitetsstöld, rena falsarier, juridisk rappakalja och påstående om att alla andra ljuger.
  Dueller ni skall få en diagnos, även som lekman är det enkelt att ställa denna exakta diagnos. Det framstår med all tydlighet att en epidemi av kverulansparanoia har orsakat ett kollektivt hjärnsläpp hos er. Det finns ingen bot.

 • @den som utger sig för att vara Erik Enby
  “…denna blogg…” Nej, detta är ett kommentarsfält tillhörande Zazzios försök att bemöta en artikel på VoFs hemsida. Du har inte insett det? Men OK, trolla på du bara.
  @Björn Hammaskjöld
  Ytterligare ännu en gång är vi överens om att referenserna till brottsbalken är irrelevanta. Du kanske skulle ta det med Zazzio istället för att slå in öppna dörrar hos mig som påpekade det från början.
  “Vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar definition i lag så därför kan ingen straffas för det”
  Nej det har inte heller påståtts att Enby ådömts påföljd i domstol (“straffats”) för “Vetenskap och beprövad erfarenhet”. Ej heller för något annat av de lagrum som du hänvisar till, vilka är lika irrelevanta som brottsbalken.
  “Alltså har Enby utsatts för ett justitiemord.” Nej det följer inte logiskt av några argument här. Men gör gärna ett nytt försök. Tillämpliga lagrum i Enbys fall torde vara t ex patientsäkerhetslagen kap. 7 som beskriver tillsyn och kap 7 §30 och kapitel 8 som beskriver legitimering/delegitimering m m. Därför är de relevanta. Vidare finns i ursprungsartikeln referenser till HSANs beslut. En ursprungsartikel mot vilken det fortfarande (!) saknas invändningar baserade på relevanta argument.
  “Du är välkommen…” Nej, det funkar inte så. Mellan hedervärda människor så kan man kräva att den som påstår något eller anklagar någon kan förete relevanta argument eller bevis. “Put up or shut up.” Mitt löfte om att gå ur VoF kvarstår – jag ber bara om mer specifika bevis för VoFs påstådda finansiering. Om sådana nu till äventyrs finns i en bok så kan du t ex ge konkreta sidhänvisningar. I den mån några bevis alls finns…

 • @Ulf Nyström
  Om ett beteende inte strider mot Brottsbalken är det inte straffbart. Erik Enby har inte brutit mot lag enligt rättsväsendet.
  “Vetenskap och beprövad erfarenhet” saknar definition i lag så därför kan ingen straffas för det om man ska följa svensk lag och även EUs lagstiftning som är överordnad svensk lag enligt 1 kapitlet, 1 och 9 §§, 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § Regeringsformen.
  Alltså har Enby utsatts för ett justitiemord.
  Det framgår av dina inlägg att du inte läst Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet.
  Eller åtminstone inte förstått.
  Du är välkommen att återkomma när du har läst och förstått Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet.

 • @Redaktören, jag misstänker att signaturen “Erik Enby” inte används av den Enby som inlägget handlar om utan av ett så kallad nättroll.
  Jag har skrivit till Enby från hans hemsida och bett honom bekräfta att han har skrivit inläggen, så har inte skett.
  Kan redaktören bekräfta identiteten på Enby här i kommentarsfältet??

 • @ Ulf Nyström
  Ingen idé att tjata med dig här på nätet Ulf Nyström. Man måste lägga ner så mycket tid för att nå dig så att du inser vad hela denna blogg djupast sett handlar om. Därför vore det bäst att träffas och och tala igenom hela saken. Efter några timmars samtal torde du inse att det nog vore bäst att lämna VoF. Du har ju till och med antytt att du skulle kunna ta det steget. Jag kan hjälpa dig på traven men inte här på nätet.
  mvh
  Erik Enby

 • @Björn Hammarskjöld (m fl)
  Så äntligen kan vi konstatera att hänvisningarna till brottsbalken är irrelevanta för Enbys delegitimering.
  Sedan följer en rejäl konspirations-svada om Big Pharma-spöket m m. Att allt detta är relevant och utgör grunden för Enbys delegitmiering återstår att bevisa. Vore det inte bättre att läsa vad som stod i ursprungsartikeln och försöka bemöta det som ev är fel med relevanta argument istället? Nej det är tydligen inte lika roligt.

  ”enda sanna lära” ? Jag är fullt öppen för att man inom läkemedelsindustrin kan ha begått dumheter i sin försäljningsiver och jag är också öppen för att man kan utveckla nya läkemedel, behandlingsmetoder etc. Men jag vill ha fakta, relevanta argument och vetenskapligt underbyggda utvärderingar. Konspirationsteorier och anekdotiska “bevis” och utgör inget kunskapsunderlag.

 • Är det någon som är en bluff i den här tråden så är det Per Larsen. Snacka om att ha lämnat alla hästarna ut på bete!!

  Tomma tunnor skramlar ju som bekant mest…

 • @Per Larsen
  Det är typiskt för en råtta instängd i ett hörn börjar visa aggressiva tendenser.
  Jag tror fortfarande att du är ett troll betald av läkemedelsbolagen och kanske även av VoF.
  @Ulf Nyström
  I och med att Erik Enby inte har anmälts till allmänt åtal så saknas brott mot brottsbalken. Och det är bara brott mot brottsbalken som som kan bestraffas enligt lag.
  Att sedan myndigheter har andra metoder att olagligen bestraffa den som inte tror på läkemedelsindustrins “enda sanna lära” är en annan sak. Det är bara att jämföra den gamla hederliga fysiologin, biokemin och hormonläran med “modern medicin”.
  1. Varför står 2,5 miljoner svenskar på blodtryckssänkande läkemedel? För att Livsmedelsverket rekommenderar alla att äta mindre salt vilket ger en ökning av blodtrycket och dödligheten. När vi rekommenderas att äta minst 25 g salt per dag kommer varje primärvårdsläkare att avlastas tre läkarbesök per dag. Och omkring 5-10 GSEK skulle frigöras för viktigare vård än att skriva ut blodtrycksmediciner.
  2. 935 000 personer på statiner, kolesterolsänkare, som ger minst 85 % av användarna allvarliga biverkningar som demens, sockersjuka, muskelvärk och mycket mer utan att öka livslängden. De som har högst kolesterol lever längre än de med lägst kolesterol Så det är bara att sluta äta statiner idag för att snabbt få ett bättre liv och samtidigt frigöra minst ett primärvårdsläkarbesök till per läkare och dag.
  Och det finns mer där läkemedelslakejerna lyckats dupera resten av vården till ofysiologiska behandlingar.

 • VoF:aren Jonas Karlsson ljuger om publiceringen!

  Det inlägg på VoF:s hemsida och som inte lades upp där, vilket föranledde denna tråd, postades till VoF:s sida ett bra tag innan jag skrev mitt andra inlägg. Jag tror faktiskt att det handlade om en hel dags skillnad – så, att försöka att lura i NewsVoice-läsarna att jag skulle ha postat två inlägg på raken och att det första därför inte kom in är ett veritabelt försök att bluffa. Jag tog en kopia på vart och ett av mina inlägg.

  VoF:arna visar verkligen vilka de är.

  VoF är en förening som, liksom frimurarna, hotar rikets och folkets säkerhet.

 • Tack för dina fina orden, bästa redaktören, klart att du skall ha en titel. Jag förordnar dig härmed till Mental Vårdare och skriver ut legitimationen, certifikatet och diplomet, alltihop förseglad med ett sigill av egenhändigt utformad och godkänd, av staten, EU och FN, ekologisk potatisstämpel.
  Grattis och slit det med hälsan.
  Kostnaderna för registrering, arkivering och stämpelavgift bestrids av titelbäraren, men är naturligtvis avdragsgill som en utgift för inkomstens fördärv.

 • “VoF som får sina pengar från läkemedelsindustrin. Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.”
  (ironi) Jag trodde det var från telekomindustrin (/ironi). Ja lite mer konkreta specifika bevis för detta vore intressant. Jag lovar att gå ur VoF om faktiska bevis för påståendet kan presenteras.

  Vi väntar också sedan en tid tillbaka på argument varför brottsbalken skulle vara tillämplig.

 • @Björn Hammarskjöld
  “Ensamrätt till yrket
  Ensamrätt till yrket innebär att endast den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket och använda titeln. I Sverige gäller det apotekare, barnmorskor, läkare, receptarier och tandläkare.
  Det är straffbart att arbeta i ett yrke som man inte har legitimation för.
  Skyddad yrkestitel
  Skyddad yrkestitel innebär att titeln bara får användas av den som har legitimation. I Sverige gäller det apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorskor, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarier, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

  Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.”
  (Källa http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden)

  ” Reglerade yrken
  Inom svensk hälso- och sjukvård finns det 21 reglerade yrken som Socialstyrelsen utfärdar legitimation eller kompetensbevis för: apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, läkare … ”
  “Alla de 21 yrkestitlarna är skyddade. Det innebär att de får användas endast av de som är legitimerade eller gör föreskriven praktisk tjänstgöring. Apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare har även ensamrätt till yrket. Det betyder att endast de som har svensk legitimation får utföra yrkenas reglerade arbetsuppgifter.”
  (Källa: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/forarbetsgivare)

 • Det här är en av det roligaste trådar jag någonsin läst mycket tack vare att en obotlig Larsen är så förbålt motvalls.

  “Larsen som vägrade ge upp”.

  Förresten jag tror jag ska svänga mig med en ny titel, läkare eller mentalskötare. Har inte bestämt mig.

 • @Per Larsen du skrev 29 Apr, 2017 at 07:42
  “@Erik, vem skulle vara intresserad av att betala mig för dessa inlägg på NewsVoice?”
  Svaret är
  1. VoF som får sina pengar från läkemedelsindustrin. Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.
  2. Du kan få arvoden direkt från läkemedelsindustrin. Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.
  Mängden pengar är troligen ganska små per inlägg. Återigen Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet så har du alla bevis i referenserna i boken.
  Som extra referens så kan du läsa serietidningen Bamse där storföretagaren Krösus Sork betalas sina anställda och underbetalda arbetare Fixaresorkarna en (1) krona om de kan oskadliggöra Bamse. Men de får stränga order om att inga spår ska leda tillbaka till Krö$us $ork.
  Jämför med vad läkemedelsbolaget på 1990-talet betalade Socialstyrelsens “expert”, 50 000 SEK vid rapportens framställning och 50 000 SEK när antidepressiva läkemedel godkändes. Men “experten” befanns ha både fingrar och tår i syltburken så han fick inte en de sista 50 kSEK. Att han sedan juridiskt sett gick fri bidrog till att lagändring rörande mytbrott ändrades. Jämför sedan 50 eller 100 kSEK med de vinster i GSEK-klassen som läkemedelsbolaget har gjort på läkemedlet. Det är en utväxling på uppåt en miljon gånger per satsad krona i “spinningarvode” till en professor. Ditt arvode torde vara vågot lägre. Men ju fler spinninginlägg du gör desto fler enkronor får du säkert av den snälle farbror Krö$us.
  Vidare saknar jag alla former av information vilka kopplingar du har till VoF och läkemedelsindustrin.
  Så du får gärna skriva en jävsdeklaration. Men gör inte som sju av Livsmedelsverkets experter i dess expertgrupp för nutrition och folkhälsa gjorde. De underlät bedrägligt att ta upp samtliga jäv i sina jävsdeklarationer. Läs mer här:
  http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/byt-ut-livsmedelsverkets-experter.html
  och här
  http://kostkunskap.blogg.se/2016/january/experternas-javsdeklarationer.html
  Vänligen
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
  F.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
  Oberoende Senior Vetenskapsman i Nutrition
  Jäv: Inga bindningar till läkemedelsindustrin eller andra ekonomiska eller andra typer av jäv

 • NewsVoice 19 Apr, 2017 at 09:21
  Vill ni att jag raderar kommentarer med ”dålig ton” som går emot kommentarsreglerna?
  ========

  Nej, absolut INTE!
  Denna tråd är en utomordentlig tillika självförklarande “Avhandling” över VAD den verklighetsfjärmade föreningen Vetenskap-och-Folkbildning-(VoF) ÄR och står FÖR!

  Samtidigt visar tråden övertydligt att Sverige inte längre är en fungerande stat med ett pålitligt rättssystem eftersom flertalet “myndigheter” alltför ofta tydligt agerar utifrån direktiv givna av internationella kriminella företag/organisationer istället för att följa Sveriges egen gällande lagstiftning och/eller fastlagda Regeringsform.

  Har gjort en pdf av denna tråd och använt den som underlag i flera fall — bl.a. för att påvisa hur oskyddad en etniskt Svensk skötsam medborgare är mot grundlösa grava anklagelser.
  Som ytterligare exempel kan även nämnas alla besvärande många fall där skattebetalande oförvitliga medborgare trakasseras och förlorar sina välskötta arbeten p.g.a. icke-politiskt-korrekta ÅSIKTER — vilket givetvis inte heller offentliggörs i den lögnbaserade kabbala-median.

  Så låt denna välinformerande tråd stå kvar, pls….

 • Hej på dej du Per Larsen,
  Fungerar du som ett slags spin doctor? Det skulle vara intressant att få veta vem som i så fall betalar dig för dina skriverier. Får man bra betalt?

 • @Per Larsen.
  Återigen sakfel och total ignorans från din sida. Ingen kan ta ifrån någon dennes utbildning och kunskap. Erik Enby är läkare och har all rätt att titulera sig läkare.
  Vad myndigheterna har gjort är att delegitimera Erik Enby vilket innebär att han inte kan kalla sig legitimerad läkare som är en skyddad titel.
  Det du skrivit hittills visar sig vara fel, fel, fel och åter fel. Vi har försökt utbilda dig men synes vara futilt då du som en papegoja bara upprepar dina påtalade felaktiga påståenden. De blir inte sanna bara för att du upprepar dina ignoranta påståenden à la Göbbels.
  Teflonhjärna synes vara en utmärkande egenskap hos VoFfare och troll.

 • Per Larsen,

  Leg. läkare är en skyddad titel.
  Erik Enby har gått igenom skolläkarutbildningen, vilket man inte kan ta ifrån honom,
  så läkare har han rätt att kalla sig för (se CV Dr Enby, http://www.enby.se).

  Vem är du? Vad har du för utbildning? Din bakgrund? Vad har du för kunskaper och erfarenheter?

  För övrigt tycker jag att du är okunnig och oförskämd och har inget nytt att komma med.

 • Per Larsen 28 Apr, 2017 at 18:15

  Det är skolmedicinen som använder kontroversiella behandlingsmetoder, vilka skadar och dödar människor på löpande band.

 • Det är skolmedicinen som använder kontroversiella behandlingsmetoder, vilka skadar och dödar människor på löpande band.

 • @Siv, Enby tappar inte talförmågan på grund av deslegitimeringen, han kan komma till tals allt det han vill. Läkare är en skyddad titel som Enby inte äger rätten att titulera sig som numera. Det finns över sextiotusen läkare i Sverige som inte vill dela yrkestitel med Enby därför har Enby förlorat sin auktorisation.
  Utan legitimation och med kontroversiella behandlingsmetoder är fältet öppet för att kalla verksamheten kvacksalveri eller vad som helst.
  Man Enby är inte doktor eller läkare längre och kan inte bedriva verksamheten läkarmottagning. Enby skulle ha avhållit sig ifrån att bedriva et sådant geschäft, han har förbrukat sin trovärdighet.
  Även om hans metoder skulle vara revolutionerande så kommer de inte att nå ut på grund av Enbys agerande.

 • Per Larsen!
  Du är mycket dåligt påläst och vet ej vad du talar om. Dr Enby har fråntagits sin legitimation på osakliga grunder, baserat endast på tyckanden och inte fakta. Sätt dig på skolbänken och studera http://www.enby.se och återkom därefter! Det är ett gediget forskningsarbete som ligger bakom denna hemsida, vilket var Enbys enda chans att få ut/publicera sina upptäckter. Det är NY KUNSKAP det handlar om och skulle dr Enby få rätt, innebär det att man får vända på hela medicinen. I stället för att låta honom komma till tals, väljer det medicinska etablissemanget att deslegitimera honom. Tyvärr har myndigheternas “experter” inte förstått sig på den vetenskap som är i antågande. Sent ska syndaren vakna! Jag har lust att utropa “Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”!

  Det är inte dr Enby som ägnar sig åt “kvacksalveri” utan skolmedicinen som i mångt och mycket inte vet vad de sysslar med, speciellt beträffande de kroniska sjukdomarna. Skolmedicinens tillkortakommanden är väl kända.

  Dr Enby har räddat inte bara mitt liv utan även många andras, där skolmedicinen har misslyckats. Jag har arbetat fyra år i hans läkarmottagning, så jag vet. Att det dör ungefär 22.000 människor i cancer varje år på våra sjukhus tas tydligen som något självklart, ingen ifrågasätter varför.

  Angående verksamhet efter återkallande av läkarlegitimation meddelas följande.
  Att deslegitimerad läkare ej får ta emot patienter har inte något stöd i lagen. De begränsningar som gäller för icke legitimerad läkare framgår av 4 kap 1-3§§, vilket dr Enby har rättat sig efter.

  Deslegitimeringen av Erik Enby ÄR ett justitiemord. Välkommen till verkligheten Per Larsen!

  Läs för övrigt på 2000-Talets Vetenskaps hemsida http://www.2000tv.se Öppet brev på 5 sidor till folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström den 17 april 2017 om”Rådslag om framtidens cancervård”!

 • Enbys upprättelse finns i det att han vill bota människor från sjukdom utan biverkningar och med metoder som grundar sig i verklig vetenskap. Detta gäller i stort sett inte skolmedicinens/läkemedelsindustrins “skära, bränna, förgifta”.

  Att vara läkare betyder inte att man skall behandla sjuka med metoder som ger biverkningar och inte fungerar, utan att man skall använda sig av metoder som inte ger biverkningar och som fungerar.

  Det är sorgligt att läkemedelsindustrins behandlingsalternativ är påbjudna trots att de i de flesta fall är onödiga, kontraindikerade och mycket sämre än behandlingar som man kan hitta och använda sig av bortom skolmedicinen.

 • @Per, om du tog fram medias beskrivningar av Enbys verksamhet, hur det påverkar människor i allmänhet och myndighetsbeslut i synnerhet, så kan vi skapa en rimlig och kanske fruktbar diskussion.
  Om Enbys verksamhet, behandlingsfilosofi och dess grunder, kan jag väldigt lite. Men att han har bedrivit verksamhet i strid med gällande regelverk som en legitimerad läkare skall följa, råder det inget tvivel om. Men det är han inte ensam om, många inom vården tänjer på regelverket. Ibland är men kanske av nöd tvungen, andra gånger kan det vara den mänskliga faktorn eller bara vanligt slarv. Enbys upprättelse skulle nog snarare finnas i en jämförelse med hans kollegors övertramp och den bedömning de har fått i jämförelse med Enby.
  Att pröva Enbys sak tillkommer de som ansvarar för läkarlegitimeringen, det fanns 43 tusen läkare plus 14 tusen över 65 års ålder i Sverige 2012 som alla är beroende legitimationens kvalitet. Enby är väl förtrogen med de krav som följer med legitimationen, varför han inte respekterade dessa borde också belysas. Om hans forskningsrön är så framstående och viktiga, som det påstås, så tyder inte hans beteende på att det är de rön han vill befrämja. Han borde ha slutat med patientverksamheten omedelbart när legitimationen drogs in, Enby kanske skulle ha allierad sig med andra trovärdiga personer i det yrkessegmentet och fortsatt med att utveckla och beskriva sina behandlingsmetoder, gärna tillsammans med andra som förstod hans arbete och kunde upprepa hans diagnoser och behandlingar på patienter med likvärdiga symptom.
  En annan rubrik i Expressen om en annan läkare som får legitimationen indragen står det: “Omstridd analmassör förlorar legitimation”, sedan lite ur texten; “I Sverige varnades han första gången 2003 för att ha behandlat en äldre kvinnas huvud- och kroppsvärk med massage i ändtarmen. Läkaren försvarade sig då med att han utfört 600–1 000 liknande behandlingar med “mycket bra resultat” och hänvisade till en lång rad vetenskapliga artiklar om metoden. HSAN fann dock att behandlingen stred mot “vetenskap och beprövad erfarenhet” och varnade läkaren.”
  Jag utgår nu ifrån, full av fördomar som jag är, att NewsVoice, med sin kår av kommentator, inte direkt skulle komma denna man till undsättning. Jag skall inte försöka att förklarar detta fenomen utan konstaterar bara att detta är dålig journalistik. Utan att dra några paralleller omskrevs Enby av samma tidning och mitt argument är att ordvalet i texten påverkar opinionen och andra.

 • Per Larsen 27 Apr, 2017 at 22:51

  Vad är det i Erik Enbys sätt att behandla sina patienter som stämmer in på den beskrivningen, Per Larsen?

  Indignationen kommer sig av att onda människor av ekonomisk och maktanledning har ansträngt sig för att oskadliggöra Erik Enby och tysta ner hans medicinska upptäckter. Dessa handlingar är för människor med ett normalt känsloliv helt oacceptabla, dels på grund av vad de har fört med sig i fråga om lidande för Enby själv, som man har försökt knäcka genom förtal och indragen utkomst, dels på grund av vad de har fört och fortfarande för med sig i form av onödigt lidande och död för människor, som intet ont anande sökt och söker hjälp inom den läkemedelsindustristyrda skolmedicinen.

 • @Per Larsen
  Jag finner att du inte verkar förstå något alls.
  Det är klart visat att SoS/ivo och förvaltningsdomstolskedjan saknar torrt på fötterna.
  Alltså har det begåtts ännu ett justitiemord på läkare i Sverige
  Slutsats: Då måste du nog vara ett klassiskt troll.

 • Sedan kan man undra varför alla är så indignerade över Enbys indragna legitimation? Han fortsätter kvacksalveriet efter det att legitimation har dragits in. Man behöver ju knappast någon läkarlegitimation för att verka som “medicinman”, underdoktor eller magnetisör.

 • @Per Larsen
  Det är just att vare sig SoStillsyn/ivo, hsan eller förvaltningsdomstolen har kunnat visa på lagbrott från Enbys sida och som myndigheterna/domstolarna själva inte följer lagstiftningen som utgör justitiemordet à la Dreyfus för mer än 100 år sedan.
  Det synes som om historielöshet utgör en grundbult i VoFfares världsuppfattning liksom bristande lagkunskap.
  Brukar numera kallas för “alternativa fakta” och, om Per Larsen hade arbetat för en svensk myndighet, för brott mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen

  “9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).”

  När man hävdar att myndighets(sperson) bryter mot RF 1:9 skulle man i ickejuridiskt sammanhang kunna använda synonymen lögn eller lögnare eller “alternativa fakta”.
  Per Larsen synes göra självmarkerande uttalanden.

 • @ Per Larsen 26 april
  Bloggen du hänvisar till är baserad på ..lögn och förbannad dikt! Inte läsvärd m a o.
  Precis som Björn Hammarskjöld skriver, så har Dr Enby inte gjort sig skyldig till något brottsligt.
  Sjuk’vården’ behöver lyssna mer på patienterna! Jag skulle själv inte tveka ett ögonblick att konsultera Erik Enby.
  Det är genant, minst sagt(!), att de som borde veta bättre ‘sitter så fast i smeten’ att de inte drar sig för att basera sina anklagelser på skandalösa löpsedlar och annan ryktesspridning.
  Det är då sant som det är sagt att “..verkligheten överträffar dikten..!”

 • Ingemar Stenmark svarade en journalist på frågan om hur han kunde åka så fort: ” Det är svårt att förklara för en som inte begrip!”
  Att förklara något för någon, som inte vill förstå, är helt meningslöst och slöseri med energi. Det är ingen idé att lägga energi på något/någon, som redan har passerat sitt bäst före datum.
  Vetenskap definieras i princip på följande sätt. Allt som vi med våra rudimentära mätmetoder kan mäta finns, allt annat finns inte.
  Att förstå saker och ting är digitalt. Antingen förstår man eller så förstår man inte. Det finns inget mellanläge.
  Det är bättre att lita på sin egen intuition och satsa energin på att vara kreativ. Stiga på framtidståget! De andra får gärna välja att stå kvar på perrongen och bli regalieförvaltare. Det är deras eget problem!

 • @ Per Larsen
  Ditt förslag att dra in legitimationen vid en specifik ålder är lika mycket åldersdiskriminering.
  Ditt förslag implementerar att körkort dras in vid pensioneringen.
  Så du ser att ditt förslag är åldersdiskriminering.
  Ännu ett område där dina bristande kunskaper skiner som en sol.

 • @Martin, det var en olämplig formulering och kanske skall åldern på huvudrollsinnehavaren inte diskuteras här. Samtidigt tas det upp i flera kommentarer, åldern är en viktig faktor och det går inte att bortse från åldrandets negativa påverkan av människan.
  Hur och om åldern har påverkat Enbys beslut och hans handlingar, vet vi inget om, men kanske Enby själv kan visa att han var lika upprorisk och gick sina egna vägar redan i trettiofemårsåldern som på senare tid? Eller om han på annat sätt kan påvisa en kontinuitet i sitt handlande över tid som motsäger påverkan av ålder?
  Det är säkert lika svårt att bevisa åldersdiskriminering, om det har funnits, kanske som underliggande värderingar hos de i nämnden som skulle fatta beslut om Enbys legitimation.
  Mitt förslag är att alla legitimationer dras in vid sjuttiofem års ålder eller naturligtvis tidigare om den legitimerade har drabbats av någon funktionsnedsättning.
  Det befriar oss från problematiken om åldersdiskriminerande värderingar och dess inflytande i detta sammanhang.

 • Jag anser att diskriminerande uttalande om en människas ålder är klandervärt beteende. Huruvida någon ska ha läkarlegitimation eller ej beror givetvis på förmåga, inget annat. Det finns tusentals yngre läkare som felbehandlar patienter in i livslång sjukdom och beroendeställning till läkemedelsindustrin. Blir de av med legitimationen? Knappast.

 • Det föreligger ingen brottsmisstanke, därav väcks inget åtal och preskriptionstid är irrelevant för diskussionen. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser grunden för de metoder som används inom den av allmänheten finansierade vården. Eneby är 80 år gammal och skall inte ha någon läkarlegitimation, hans bäst före gick ut för längesen!
  Detta är och var mitt inlägg innan några startade sina personangrepp, och till trots för att Enby menar att förruttnelsen, eller brist därpå, är ett mått på kompetens, så står jag för det jag skriver och om någon av alla ni som ylar med om och i denna runas kvalitet borde ni kunna komma med ett eller flera motargument, ett motargument är inte detsamma som ett personangrepp!
  Slutligen gäller att den som sig i leken ger, han får leken tåla. Klarar ni inte denna regel bör ni avhålla er från att förnedra er själva i spalterna här och annorstädes.

 • Angående voffarens “femfemma”

  Verkar som hen har erfarenhet från den vården:, vanföreställningar, mytomani, verklighetsfrånvarande, ej kontaktbara, stirriga blickar, ryckiga nervösa kroppsrörelser, falsett röster och aggressiva när de skal övertyga andra om sina vanföreställningar.

 • Erik Enby borde gå vidare med ärendet till EU domstolen. Sverige har fått mycket skäll från de.

  Ang. Voffare.. låt de skälla med sina tomma ord och viftande svansar där de luktar på varandra för att känna igen ” likasinnade”

  “Det krävs en idiot för att lyssna på en idiot”

 • För information meddelas att jag har haft metastaserande cancer med debut i början av 2001,
  som dr Enby har behandlat med sina preparat med framgångsrikt resultat. Jag nekade konsekvent till
  strålbehandling på Sahlgrenska och är alltjämt vid god hälsa, inget recidiv i sikte.

  Dr Enby anser att vetenskapen och forskningen ska gagna människan och inte läkemedelsindustrin,
  vilken är en av de mest lukrativa branscherna i dagens samhälle. Dessutom styr läkemedelsindustrin skolmedicinen och läkarutbildningen i mycket hög utsträckning. Det är mycket allvarligt och hotar forskningsframstegen.

  Såklart handlar det om ett Justitiemord, inte tu tal om annat!

  Siv Wernborg
  (ca-patient 2001-2004)

 • Du får gärna ta bort alla de av mina kommentarer som har dålig ton, Torbjörn.

  Jag skall inte ta upp din tid med sådant onödigt mer.

  Vänligen

  Per

  (“Per Larsen” skriver jag in för att du skall kunna moderera bort den här kommentaren)

 • “Per Larsen 18 Apr, 2017 at 07:08
  De flesta inläggen här, påminner mig om den gamla paragrafen 5.5.”

  Alla vet inte att en “femfemma” innebär med nyare språkdräkt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.
  Per Larsen har nu än en gång visat vad han står för.
  Jag ser bara förtyck och förslavande propaganda samt rena osakligheter bakom Per Larsens inlägg här hittills.

  @Newsvoice. låt Per Larsen hållas, han visar bara sin egen ihåliga baksida på samma sätt som skogsrået.
  Enligt Wikipedia
  I Götaland och sydöstra Svealand var skogsrået framifrån skön och tilldragande, men sedd bakifrån har hon ofta en ihålig rygg som ett gammalt träd, men var noga med att visa bara den vackra sidan

  Trots att skogsrået är ett solitärväsen hörde hon kanske ursprungligen till en grupp kollektivväsen lika de sydsvenska trollen. I somliga uppteckningar kallas hon för övrigt också för Trollet, Trollkäringen eller dylikt.

 • Alla skriver sina kommentarer under eget ansvar. Vill ni att jag raderar kommentarer med “dålig ton” som går emot kommentarsreglerna? Det är för övrigt sånt här som tar en massa onödig tid för mig att syssla med.

 • Per Larsen 18 Apr, 2017 at 12:06

  Att du inte förmår tänka utanför de löjligt snäva medicinska ramar som läkemedelsindustrin har satt upp ligger dig naturligtvis oerhört mycket i fatet, Per Larsen.

  Du är kort sagt ett medicinskt offer.

 • Leif Lundberg 18 Apr, 2017 at 19:35

  För att inte tala om cancer som har hunnit bilda metastaser, då är överlevnaden vid behandling med konventionella metoder, det vill säga kemoterapi, strålning och kirurgi, enligt många experter under 1 procent.

 • Leif Lundberg 18 Apr, 2017 at 19:35

  För att inte tala om cancer som har hunnit bilda metastaser, då är överlevnaden enligt många experter under 1 procent.

 • Per Larsen,
  Efter mognaden kommer förruttnelsen. Den har såvitt jag kunnat märka inte kommit igång ännu i min kropp.
  Således befinner jag mig nog ännu före bästföredatumet

 • VÅRDEN OCH VoF SAKNAR SJÄLVINSIKT – ELLER SÅ ÄR DE KÖPTA – ELLER VAD?

  Vårdapparaten är “våldsbenägen” när den premierar kemoterapi (CELLGIFTER) med våldsamma och grymma biverkningar som kräver ett helt apotek av läkemedel för att härda ut – och som enligt studier misslyckas till 97%.

  Samma vårdapparat negligerar GcMAF som enligt studier lyckas stoppa cancer i upptill 90% av fallen – även terminal cancer. Detta utan biverkningar och detta är sannolikt en av hakarna (det behövs färre läkemedel).

  GcMAF är ett kroppseget protein som det inte går att tjäna stora pengar på och patienterna blir friska utan alla dessa läkemedel mot biverkningar. Vad ska cancerindustrin då leva av?

  Detta är enkelt att antingen verifiera eller falsifiera GcMAF i större oberoende studier – men det görs inte. Istället gör västvärldens myndigheter samordnade räder mot tillverkare av GcMAF – för någon månad sedan skedde tillslag samtidigt i UK, Frankrike och Holland. Vem styr våra myndigheter och vem styr vården?

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? … http://www.kostdemokrati.se/snabbanyheter/2016/08/15/visste-du-att-kemoterapi-misslyckas-till-97-procent/

  – GcMAF – ett av världens mest potenta cancermedel … http://www.kostdemokrati.se/productinfo/files/2017/03/GcMAF.pdf

  Dags att folket vaknar upp och byter politiker – som i sin tur ska se till att våra myndigheter och vården gör sitt jobb i medborgarnas och landet intresse (annars kan de söka jobb inom läkemedelsindustrin). Nu finns det äntligen ett parti som kommer att ta tag i detta – ett “folkets parti”:

  – OmstartSverige … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

 • Det är inte vårdapparaten som är våldsbenägen, det är sjukdomarna som bedriver våld på vår fysik. Till sist tar sjukdomarna allt som lever och alla kommer att dö av en eller flera sjukdomar. Det är styrd av omständigheternas tyranni, en tyrann som inte går att besegra. Vi får vara tacksamma för lite smärtlindring, då och då, på vägen mot det givna livsslutet.
  Det hjälper inte att skylla på allt och alla, omständigheternas tyrann har redan stakat ut din Golgatavandring Via Dolorosa, enjoy the ride!

 • Per Larsen 18 Apr, 2017 at 11:17

  Kan du då berätta vad det är som har hänt, bortsett från att Erik Enby har framfört medicinska idéer som hotar läkemedelsindustrins ekonomi?

 • Per Larsen 18 Apr, 2017 at 11:17

  Jag avgör själv vilka av dina inlägg som är värda att kommentera, Per Larsen.

  Först levererar du det nedlåtande “Eneby är 80 år gammal och skall inte ha någon läkarlegitimation, hans bäst före gick ut för längesen!”, men efter kritik från mig ändrar du till det betydligt snällare “förlorat kontakten med sitt yrke och uppnått den aktningsvärda åldern av åttio år”.

  Skillnaden mellan det första och det andra utlåtandet är stor, drabbades du trots allt av självinsikt eller är ditt språk veligt och lite fram och tillbaks på grund av bristande förståelse för ordens valör?

 • Erik Enbys karriär som legitimerad läkare kan vara över, men deslegitimeringen innebär också en befrielse. Nu kan Enby arbeta fritt utan att ha vårdmaskinens bila över huvudet. Han kan fortsätta tipsa personer som söker upp honom med frågor om hur de kan bota sjukdomar med enkla naturliga och biverkningsfria medel. Det är fantastiskt i sig.

  Om den våldsbenägna vårdmaskinen och alla de som stödjer den vill stoppa detta måste yttrandefrihet, åsiktsfrihet och pressfrihet begränsas eller avskaffas. Nätets publikationer kan fortfarande publicera “anekdoter” om hur personer botats. Vi kan skriva ordet bota hur mycket vi vill. Personer kan ställa frågor till sakkunniga som Enby och han kan yttra sina fria åsikter om vad den uppsökande personen kan göra för att råda bot. Vi följer grundlagarna och vi säkerställer vårdfrihet och hälsofrihet.

  Låt vårdmaskinen begränsa sig till att syssla med vad den är bra på: ta hand om fysiska akuta olycksfall, som att reparera benbrott, ta bort födelsemärken och skriva ut antibiotika. Lämna medicinen för invärtes sjukdomar, systemiska sjukdomar och metabola sjukdomar till de som kan någonting om bot.

  Glöm inte bort http://www.anekdoter.se/ där du kan läsa om hur andra botat sig med naturliga metoder och du kan skicka in din egen berättelse om hur du blev frisk.

 • @Per, det är inte jag som startade debatten om Enby eller skrev denna runa här ovan.
  Det var en felstavning av Enbys namn, alltså ingen förolämpning.
  “En människa av kött och blod , som utan egen förskyllan” (!), något måste ha hänt eftersom han förlorade legitimationen, eller hur?
  Människor som har kämpat för sin och andras sak har förlorat mycket mer än så genom tiderna. I en debatt bemöter man argumentation hos meningsmotståndaren. Det finns inte tillstymmelse till bemötande av de tre ganska enkla argument jag kritiserade artikeln med, i ditt inlägg, du har inget att komma med då krystar du ur dig ett försök till personangrepp, patetiskt.
  Återigen, har någon förlorat kontakten med sitt yrke och uppnått den aktningsvärda åldern av åttio år så är det inte en ny yrkeslegitimation som behövs, Enbys karriär som praktiserande läkare är över.

 • Per Larsen 17 Apr, 2017 at 18:30

  Jag undrar alltjämt vad du är för en Per Larsen, det du skriver är, som så ofta tidigare, både märkligt och respektlöst. Om ditt mål är att använda Erik Enby som tillhygge för att stimulera debatten, så ha i åtanke att han är en människa av kött och blod, som utan egen förskyllan redan har fått utstå mer av trakasserier än de flesta skulle orka med.

  För övrigt heter han Enby, inte Eneby, en felskrivning vilken, med tanke på hur du brukar föra dig i debatten, lätt kan tolkas som ytterligare en förolämpning från dig mot honom.

 • Det finns en prejudicerande dom i HD från 1982 som handlar om just preskription. Här hade domstol underlåtit att beakta preskriptionstiden varför HD beviljad resning i målet på grund av domstols lagbrott. Samma gäller givetvis hsan som myndighet att följa de lagar som finns, inklusive preskriptionstider.

  Sedan har Per Larsenn totalt missuppfattat begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hans tolkning synes väl stämma med ett VoF-likt ordvrängande utan laglig grund. Begreppet saknar legal definition och kan då inte åberopas.

  Betydelsen skiftar över tid och vem som tillfrågas. I och med att begreppet varierar kan var och en ha sin egen tolkning. Allt blir förskräckligt skönsmässigt och strider därmed mot 1 kapitlet 1 § Regeringsformen.

  Att Per Larsen hävdar att “hans bäst före gick ut för längesen”strider återigen mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen. Det torde också kunna falla under allmänt åtal för brott mot 5 kapitlet Brottsbalken.

 • Det föreligger ingen brottsmisstanke, därav väcks inget åtal och preskriptionstid är irrelevant för diskussionen. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser grunden för de metoder som används inom den av allmänheten finansierade vården. Eneby är 80 år gammal och skall inte ha någon läkarlegitimation, hans bäst före gick ut för längesen!

 • Tack för en förbaskat bra artikel – för att inte tala om (de flesta) kommentarerna! Behandlingen av rakryggade Erik Enby är (mer än!) skamlig och de som utsatt honom för detta borde sättas ..bakom lås o’ bom!!

 • VoF:s hemsida på vof .se är en veritabel propagandafasad för läkemedelsindustrin, de svenska myndigheterna och obskyra politiska grupper. VoF sprider propaganda som i grunden är ägnad att skada medborgarna. VoF är helt enkelt en lobbying-organisation.

 • Har kommenterat på VoF

  Björn Hammarskjöld • för 4 minuter sedan
  Om man ser på Patientsäkerhetslagen 7 kapitlet 29 § ska Inspektionen för vård och omsorg (Tillsynsmyndigheten = Socialstyrelsens tillsynsenhet 2011 omdöpt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO) om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

  Så har inte skett i Enbys fall. Tillsynsmyndigheten har inte angett Enby till åtal för brott mot brott uppräknat i Brottsbalken.

  Alltså har han inte begått brott mot brott uppräknat i Brottsbalken.

  Detta skäl till bestraffning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (hsan) sida saknas därför.

  Om man ser på Patientsäkerhetslagen 10 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m. har Enby inte brutit mot 1, 2, 3, 5 eller 6 §§. Det högsta straff som kan erbjudas av domstol är högst ett års fängelse.

  Därmed är preskriptionstiden två år enligt 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.

  Därmed faller Tillsynsmyndighetens anklagelser. Anklagelserna strider mot gällande lag.

  Enligt 1 kapitlet 1 § Regeringsformen måste domstol/myndighet följa lag. Enligt 1 kapitlet 9 § Regeringsformen förbjuds domstol/myndighet att ljuga (allas likhet inför lag, iaktta saklighet och opartiskhet).

  Enbys delegitimering är därför ett klart brott mot gällande lagar, även kallat ett justitiemord då domstolar/myndigheter vägrar att följa lag.

  Tyvärr kan domstol/myndighet fritt och utan några som helst konsekvenser bryta mot administrativ lag, grundlag och EU-rätten då vi i Sverige saknar en författningsdomstol och vi saknar det personliga tjänstemannaansvaret som togs bort 1975 från Brottsbalkens 20 kapitel.

  Att Enby kan ha rätt då det gäller i vanliga ljusmikroskop synliga mikroorganismer (bakterier och svampar men inte virus (utom poxvirus)) rör inte hans läkarlegitimation. Det rör den fria forskningen.

  Slutsats: Erik Enby är utsatt för ett justitiemord på samma sätt som Dreyfus för drygt hundra år sedan.

 • Det VoF vägrar att förstå är att vetenskap inte handlar om en enda sanning, tvärtom, många olika uppfattningar måste kunna framföras på lika villkor och prövas mot varandra, vilket det nuvarande utbildningssystemet helst vill förhindra. Du ska citera i dina uppsatser. Och inte dra några slutsatser som skiljer sig från mängden, det är inte PK. Sanningsmonopolet voffarna försöker bevara är oförenligt med vetenskaplig utveckling men absolut livsnödvändigt för en sinnessjuk elit och deras underhuggare som är livrädda för att deras sanningsmonopol ska tas ifrån dem och t ex fri energi komma alla till godo och klassamhället rasa ihop. Monopol är aldrig bra, monokulturer kräver massor med gift men frodas ändå inte, medan artrikare miljöer klarar sig själva alldeles utmärkt. Varför skulle det vara annorlunda med människor? Eller med vetenskapen?

 • Hejsan,

  Om det är Zazzios försök att posta en kommentar under det aktuella inlägget på VoFs blogg som åsyftas i ingressen så är det jag som ansvarar för förhandsgranskningen av kommentarer på VoFs blogg. Anledningen till att Zazzios kommentar inte släpptes igenom var för att han postade två kommentarer på raken vilket kan ställa till det i ett kommentarsfält som hanteras med hjälp av Disqus mejlförhandsgranskningsfunktion. Jag har nu släppt igenom kommentaren och den har hunnit bli besvarad. Alla kommentarer släpps igenom så länge man låter bli personangrepp, hets mot folkgrupp etc.

  För övrigt: Zazzio, vi har ju envarsgripande i Sverige om det är vad du tänker på. Är det något du skulle vilja börja tillämpa?

 • Tyvärr är Sverige inte ett i alla avseenden ett rättssamhälle, vilket jag länge trodde. De som felaktigt drog in Dr. Enbys legitimation borde inte undgå att stå till svars för det, vilket väl knappast lär ske.

 • Jag kunde inte heller låta bli att kommentera (enligt nedan) – men det återstår att se om min kommentar publiceras på VoFarnas sida..

  Tyvärr har VoF ett alltför stort inflytande på vår sjukvård (föreläser bland annat för våra riksdagsmän) och de bekämpar allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och våra skattepengar.

  De har också tillgång till public service där de i TV-rutan presenteras som “experter” trots att de är grovt okunniga. De är således folkets fiender och de är farliga då de har ett oproportionerligt stort inflytande (främst för att de backas upp av läkemedelsindustrin som också styr media). Målet verkar vara att vi alla ska få cancer som sedan ska “behandlas” med kemoterapi (som i studier misslyckas till 97 %) – medan andra metoder som lyckas upptill 90 % bekämpas.

  – – –

  ALTERNATIV FAKTA – À LA VOF

  Anders Nilsson skriver om saker han inte begriper och vad gäller fakta så fabulerar han. Osaklighet, felaktigheter och lögner är staplade på varandra och är inte värda att bemöta. Jag nöjer mig med en mening:

  “I utredningarna framgår att Enby tror att man i vanligt mikroskop kan se svampinfektioner i blod och att tumörer kan fås att lösas upp i blodet genom att äta bakpulver.”

  Alla som tittar i mikroskopet ser att det i blodet hos allvarligt kroniskt sjuka kryllar av mikrobiologisk växt (svampar, virus, bakterier eller parasiter). Det är högst anmärkningsvärt att detta inte är nämnt i i den kurslitteratur som blivande läkare läser inför sin examen.

  Man kan också tydligt se i mikroskop att blodet är klumpat hos praktiskt taget alla kroniskt sjuka och blodet kan lösas upp med hjälp av korallmineraler (som laddar om det vatten man dricker). Att detta fungerar kan man också tydligt se i mikroskop.

  Erik “tror” inte att han ser svampinfektioner – utan han ser dem – han har fotograferat dem och filmat dem och presenterat resultatet på en internationell konferens. ALLA som tittar kan se – men få vågar.

  – Se själv (forskningen är utlagd på webben med foto och filmer) … http://www.enby.se/

  “Lösa upp tumörer med bakpulver” är trams från Anders Nilssons sida och om detta inlägg är signifikant för sakligheten inom VoF så är det ju både avslöjande och skämmigt att tillhöra föreningen. Ni gör anspråk på att vara duktiga och sakliga – men ni fabulerar ju och verkar inte själva vara medvetna om det. Suck.

  – – – slut kommentar – – –

  Alla VoFare som framträder i TV-rutan borde ha en keps på sig så att vi vet vem de företräder (läkemedelsindustrin). Observera att de ALDRIG skulle komma på tanken att kritisera vacciner eller patenterade “läkemedel”.

  – VoF-keps … http://www.kostdemokrati.se/links/files/2016/01/VoF_keps.png

  OmstartSverige är ett parti av rätt kaliber för att ta tag i denna fråga (medan de övriga bevisligen stoppar huvudet i sanden) … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *