Tre frågor till Olle Johansson (KI) om riskerna med elektromagnetiska fält

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 april 2017
- NewsVoice redaktion
Olle Johansson, KI - Foto: NASMS, A. McDowell
Olle Johansson, KI - Foto: NASMS A. Mcdowell
Olle Johansson KI – Foto: NASMS, A. Mcdowell

NewsVoice ställde tre frågor om riskerna med elektromagnetiska fält till docent och universitetslektor Olle Johansson på Institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet. Johansson har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi och har arbetat främst med att studera hälsoriskerna med elektromagnetiska fält.

Olle Johansson har varit med och författat ett stort antal vetenskapliga artiklar bla för Science och Nature. Han har engagerat sig för att dagens gränsvärden för elektromagnetiska fält skall sänkas och har därför lyft frågan om att elöverkänslighet är ett verkligt problem.

Du har varit mycket aktiv i medier de senaste åren framför allt utomlands. Vilket är ditt viktigaste budskap till allmänheten om elektromagnetisk strålning och fält som din forskning och din research lett fram till, anser du?

Olle Johansson: Det viktigaste budskapet är: Att inte för ett ögonblick tro att alla dessa prylar som vi i dag omger oss med är säkra och ofarliga, det är de inte. Och detta är ju inte heller något som WHO, världens strålsäkerhetsmyndigheter, operatörer, tillverkare samt försäkrings- respektive återförsäkringsbolag tror för ett ögonblick, något som kan sammanfattas med den amerikanske frasen ”always follow the money”.

Du anser inte att strålning från WiFi, routrar och smartphones kan generera cancer, varför inte?

Olle Johansson: Jag har inte påstått att de elektromagnetiska fälten från WiFi, routrar och smartphones inte kan generera extra celldelning inkl. öka tillväxten i initierade cancertumörer. Detta har visats flera gånger i olika modellstudier.

Som tur är ser man dock i hög- respektive långtidsexponerade länder, såsom Sverige, ingen säkerställd incidensökning, något som naturligtvis alla är innerligt tacksamma för. I Sverige är faktiskt, sedan flera år, incidensen för de hjärntumörer vilka finns i fokus i avtagande, något som alla är än mer tacksamma för. För trots allt: inget land eller tillverkare vill ge sina medborgare eller kunder en potentiellt livsförkortande sjukdom, även om vi i dag måste erkänna att det kanske är precis just det som ofrivilligt – för alla parter – pågår.

Hur uppfattar du intresset från de svenska mainstream-medierna (MSM) i dessa frågor? Finns det några MSM-medier i Sverige som uppmärksammat dig och din forskning?

Olle Johansson: De som fr.a. intresserat sig, genom årens lopp, för min verksamhet är just de s.k. MSM; de har genomfört ett stort antal intervjuer vilka lett till artiklar, radio- och TV-framträdanden. Det som jag i dag dock kan se är att deras intresse kraftigt avtagit, vilket ju är konstigt med tanke på den ström av ny och uppseendeväckande forskning som publicerats de senaste åren, inklusive de mycket alarmerande resultaten från amerikanska National Toxicology Program rörande DNA-skador resp. ökning av hjärn- och hjärttumörer hos råtta. Sådana resultat borde lett till MSM:s markanta intresse, men det har de inte gjort, trots att jag – och andra – regelbundet informerat MSM om kunskapsutvecklingen.

Av de otal intervjuer jag varit med i, under de senaste åren, så sticker de nya kunskapsplattformarna alltmer fram och på sikt kanske vi ’gamlingar’ måste vänja oss vid att MSM inte alltid står för den mest kompletta, relevanta och viktiga nyhetsbevakningen utan att istället denna sker, så att säga, vid sidan om strömmen. Än mer riskabelt för MSM blir det ju om mest bara ’döda fiskar’ (alltså mindre kompletta, mindre relevanta och mindre viktiga nyheter) till slut flyter med strömmen.

 Intervju: NewsVoice

Källa bla Vetapedia.se om Olle Johansson

Relaterat

Krafttag krävs mot stillasittande – 5 april 2017

”Förbjud mobiltelefoner och surfplattor på rasterna och inför mer idrott på schemat. Det föreslår forskare efter att en rapport från Nordiska ministerrådet visat att svenska barn är mest stillasittande i Norden. TV4Nyheternas reporter Christina Ylander har besökt en skola som redan tagit utmaningen på allvar.” – TV4


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq