Skogstorn – Kinas radikala plan för att minska luftföroreningar

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 april 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Stefano Boeri designar skogstorn
Stefano Boeri designar skogstorn
Stefano Boeri designar skogstorn – Illustration: Stefanoboeriarchitetti.net

Kina vill skapa ren stadsluft med skogstorn och vertikala skogar med design-hjälp av den italienska arkitekten Stefano Boeri. Vegetation ska integreras i städerna genom att vertikala skogar inrättas genom att bygga gröna torn. Metoden testas nu i Italien och Kina.

Det handlar om höghus som är runt 100 meter höga som är värdar för 100-tals träd i längder på mellan 3 och 9 meter.

Kina vill till och med bygga hela städer med skogstorn och Kinas första skogsstad ska stå klar år 2020, säger Boeri. Städerna kallas för ”forest cities” som ska lösa miljöproblemen med luftföroreningar.

“But Boeri now has even bolder plans for China: to create entire “forest cities” in a country that has become synonymous with environmental degradation and smog.” – “‘Forest cities’: the radical plan to save China from air pollution”, The Guardian

Enligt WHO har de dött en miljon människor fram till 2012 till följd av luftföroreningar och Kinas befolkning är exceptionellt utsatt för smogen som dödar. Just nu testas beskogade storn i städer som Shijiazhuang och Nanjing, där redan två höghus med 23 trädarter och över 2 500 buskar står.

“We think – and we hope – that this idea of vertical forests can be replicated everywhere. I absolutely have no problem if there are people who are copying or replicating.”

Krävs många skogstorn

Göran Finnveden som är professor vid KTH i Stockholm, säger i en artikel i ETC att idén bakom gröna torn bör fungera, att de kan rena luft, binda partiklar, minska buller, absorbera koldioxid, minska vattenflöden vid regn och generera ytor för rekreation. Det krävs dock väldigt många skogstorn för att ge effekt.

Text: NewsVoice

Stefano Boeri designar skogsstäder
Stefano Boeri designar skogsstäder – Illustration: Stefanoboeriarchitetti.net


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Det kommer att brinna bra. Spännande. Kina saknar olja och har för lite kol, det finns brännande orsaker till alternativa energikällor i Kina. När man har hundratals miljoner människor att packa ihop tätt, så är höjden en relevant dimension.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *