Stefan Whilde ger VoF och skeptikerrörelsen svidande kritik

publicerad 6 april 2017
Stefan Whilde - Pressfoto
Privat foto

Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som uppstod i mitten av 1970-talet. Det skriver Stefan Whilde som spanat på den internationella skeptikerrörelsens uppkomst och hur den svenska grenen VoF nästalt in sig i hälsopolitiken. NewsVoice klipper med tillstånd av artikelförfattaren några stycken från artikeln som i sin helhet publicerats på Dagens Homeopati.

Text: Stefan Whilde

Rörelsens två grundare var professorerna Paul Kurtz och Marcello Truzzi. De sökte och fick statliga medel för att undersöka paranormala fenomen, men rörelsens egentliga avsikt var istället att angripa det som hade med paranormalitet och andlighet att göra, så småningom även allt inom det medicinska området som inte faller under begreppet allopati (”skolmedicin”).

1982 bildades den svenska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), med uppdrag att misskreditera de naturliga läkekonster och behandlingsmetoder som, precis som i USA med flera länder, vuxit sig starkare under 1970-talet. VoF är skeptikerrörelsens röst i Sverige (tillsammans med ett par andra perifera, extremistiska föreningar och organisationer).

VoF utger sig för att vara oberoende pro klinisk vetenskap men är till stora delar bara en lobbyverksamhet i läkemedelsindustrins ledband.

Trots att föreningen är liten (medlemsantalet ligger under 3000 personer år 2017) och i grund och botten ett fenomen ute i periferin (som sekteristiska och extremistiska rörelser ofta är) har den ett visst inflytande på 1:a och 3:e makten (politiker och media).

VoF har idag aktiva medlemmar i så gott som alla riksdagspartier. Det finns kopplingar mellan föreningen och beslutsfattare inom politik på riks- och regionalnivå. Kopplingar finns också till statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

VoF har också ett tydligt samröre med ”oberoende” encyklopedin Wikipedia vars grindvakter censurerar all information och fakta om homeopati, Ayurveda, Vidarkliniken, kolloidalt silver, alternativmedicin etcetera som kan sägas vara sakligt positiv. Samma grindvakter låter subjektiv kritik mot samma områden ligga kvar som ”fakta”.

Sedan får vi inte glömma att föreningen också värvar en och annan munter kändis och semikändis vilka agerar dragplåster och affischnamn så att det utåt sett ska verka som om VoF inte alls sprider antidemokrati och korruption i samhället.

Skeptikerrörelsen är en fantastisk vinstaffär… för läkemedelsbranschen. Men en svidade förlustaffär för folkhälsan. Om man blickar ut över världen, utanför Sverige, så håller miljardärerna Rockefellers och Carnegies potemkinkuliss att krackelera.

Rockefeller och Carnegie grundade, tillsammans med påläggskalven Flexner och en mer eller mindre korrupt amerikansk kongress, det medicinska monopol som tynger USA såväl som Sverige idag, hundra år senare.

Läs hela artikeln på Dagens Homeopati

Text: Stefan Whilde

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq