Lasse Wikman: Strålning

publicerad 12 april 2017
- av NewsVoice

Under tiden jag låg i influensa, fick jag en av dagarna ett inkast genom brevlådan. En reklamtidning, som intresserade mig måttligt, men ändå… Jag ögnade igenom den. Plötsligt fann jag en mycket läsvärd artikel om Airfiber.

Text: Lasse Wikman, uppd. kl 21:05

Genom att kombinera ny och gammal teknik, sänder man bredband med fiberhastighet genom luften här i Hudiksvall. En reklambyrå hade installerat tekniken och ägaren sade:

”Vi är inte sena att hoppa på nya trender och det känns fantastiskt att ha betydligt mer kräm i linorna.”

Det kändes inte riktigt bra, så jag tog kontakt med Kontorscenters vd Jonas Dahlström. Det företag som introducerar denna service på marknaden. Vi kom överens, efter ett kort samtal, att jag skulle mejla honom några frågor. Svar kom morgon efter. Men det var svar som förvånade mig och besannade bilden av kommunikationsindustrin här i Sverige.

På en direkt påstående från mig när det gäller hälsorisker med exponering för radiofrekvent strålning, måste man beakta Strålskyddsstiftelsens rekommendationer svarade Jonas Dahlström:

”Tyvärr så har Google spelat dig ett spratt här, Strålskyddsstiftelsen är en lobbygrupp och källkritik är därför ytterst viktigt. Vi följer gällande lagstiftning.”

Mina frågor/påståenden som följde var: Jag hoppas att du känner till, att som verksamhetsutövare, har du ett strikt skadeståndsansvar för de ev. hälsofaror du utsätter de boende i närmiljön för. Om du inte har, så bör du snarast teckna en ansvarsförsäkring för cancer och andra hälsorisker.

Svaret löd:

”Jag är väl medveten om mitt ansvar som verksamhetsutövare.”

Du är också skyldig att informera dig löpande om forskningsläget och ha bästa möjliga kunskap, enligt Miljöbalken kap. 2.

Svaret löd:

“Har jobbat med bredbandsfiber och trådlös access i många år och väldigt nära samarbete med ledande experter och forskare (bl.a prof. Bo Thidé) inom området, ngt jag avser att fortsätta med.”

Nyfikenheten gjorde att jag började leta fakta om professor Bo Thidé.

Bo Thidé är en fysiker som studerar radiovågor och elektromagnetisk strålning i rymden, särskilt deras växelverkan med materia och fält. Thidé som arbetat på institutionen för rymdfysik i Uppsala, blev professor 2000. År 1981 upptäckte Bo Thidé elektromagnetiska emissioner stimuleras av kraftiga radiovågor i jonosfären, under experimenent 1981 vid EISCAT-anläggningen i Tromsö (European Incoherent Scatter Scientific Association).

Vid Ramfjordmoen anläggning nära Tromsö, drivs också en jonosfärisk värmare, eller en jonosfärisk HF pump-anläggning . Det är en anläggning, liknande HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Anläggningen har en kraftfull radiovågsändare med en array (mycket stor koncentration) av antenner som används för forskning av plasmaturbulens, i jonosfären och övre atmosfären

I mitten av 1980-talet, publicerar Thidé en serie uppsatser tillsammans med kollega Bengt Lundborg, som på en mycket exakt analytisk approximering, metoden för att beräkna den fullständiga tredimensionella vågmönster, snurra, vinkelmoment (polarisering) och andra egenskaper hos radiovågor som utbreder sig i en inhomogen, magnetiserad, kollisionsplasma. (Wikipedia)

År 2001.

”För att utveckla datahanteringen har Verket för innovationssystem, VINNOVA, nu tilldelat professor Tore Risch, föreståndare för Uppsala Databaslaboratorium vid Uppsala universitet och professor Bo Thidé, programdirektör för forskningsprogrammet ‘Fysik i rymden’ vid Institutet för Rymdfysik, Uppsala, och koordinator för LOIS-projektet, ett forskningsanslag på 3.6 miljoner. Ericsson Business Innovation AB bidrar med ytterligare 3 miljoner för samma projekt.”

Universitetet i Växjö byggdes upp mycket snabbt. På tre år var det klart och 2005 kunde universitetet ta emot en IBM Superdator, som en av byggstenarna i LOIS och HAARP projektet. 2008 blev HAARP-anläggningen klar. Den anses till ytan vara världens största. Den första finns i Kiruna och under namnet EISCAT.

HAARP förnekas tom av dess tjänstemän. Forskare anser HAARP vara ett hemligt vapen designat för USAs militär, för att kunna få fullständig dominans över alla sina mål, världsdominans, till år 2020. Tom påståenden om att HAARP-systemet använts för väderförändringar och att förstöra globala kommunikationssystem lyfts också fram. Den mystiska fågeldöden 2011 – vad hände egentligen?

Anders T Jansson, 11 april 2012skriver:

“Tomas Viktor ordförande Stockholms ornitologiska förening förklarar vad som hände, då fåglar föll ner döda runt världen och även i Sverige. Bland annat påstår han att orsaken kan vara ”vargavintern” som var 2010–2011.

Men en bister vinter förklarar inte varför fåglar tappar orienteringsförmågan och flyger in i saker, skadar sig och mer eller mindre faller döda ned från skyn, någonting annat måste ha hänt. Och märkligt påstår ornitologen att fåglarna kan ha blivit skrämda av fyrverkerier.

Men hallå herr ornitolog, vi har haft fyrverkerier så länge jag kan minnas och fåglar har inte tidigare, vad jag vet, fallit döda ned från himlen dagarna efter nyårsafton. Nog för att jag förstår att det kan vara svårt för djuren när det skjuts upp raketer och det smäller så man kan tro man hamnat vid fronten, men detta är löjligt att skylla på fyrverkerier, någonting annat måste ha hänt.

Haarp använder sig av mikrovågsenergi för att manipulera väder och jetströmmar. Anläggningarna i Norden och Europa kallas Lofar; Lois och Eiscat.

Datorflödet från svenska Lofar angående atmosfäriska förhållanden med mera bearbetas i en superdator på Uppsala Universitet som ”donerats” av USA. Vid svenska universitet pågår forskning runt mikrovågsenergi och partikelenergi på hög nivå.

Kan alltså Haarp vara en förklaring till massdöd bland djur, runt världen? Man säger att det skickas energier mellan olika Haarpanläggningar och den 4 januari 2011 skickades högenergistråle mellan Uppsala Universitet och Haarp. Lofar i Onsala.”

Under 2015 knyts Bo Thidé till Fiber Optic Valley och Acreo i Hudiksvall av vd Jonas Dahlström. Samme man som nu är vd för Kontorscenter och den som introducerar denna tjänst på marknaden. Det professor Thidé gör i Hudiksvall är enkelt uttryckt, att kunna sända större mängd information än med befintlig teknik.

Professor Thidé menar att denna teknik kommer att revolutionera allas vår kommunikation. Det kommer helt plötsligt att vara möjligt att sända fler radiokanaler på samma frekvens. Bo Thidé fortsätter ” Det här har redan testats och vi vet att det fungerar. Det nuvarande världsrekordet ligger på överföringshastigheter upp emot 110 000 gigabit per sekund, i samma typ av fibertråd som vi använder till våra hem, säger han. En hastighet som skulle göra det möjligt att på en sekund ladda ned tre månaders behov av oavbrutet tittande på HD-upplöst film.

Men det handlar inte bara om att vi ska kunna nöjessurfa i superhöga hastigheter, utan det här får långtgående konsekvenser för hela samhället. Professor Bo Thidé beskriver tekniken som gör det möjligt att sända spiralvågor genom luften med nya typer av antenner. Antennen måste bli tvådimensionell. Det man siktar på, är att sända tumlande radiovågor, radiovågor som man redan nu använder i bl a i EISCAT/HAARP-anläggningarna i Kiruna och Växjö.

Hur kommer denna nya teknik att påverka strålningen i Hudiksvall och andra orter runt om i Sverige, om det introduceras på allvar? Vi vet redan, att de system som heter EISCAT eller HAARP är väldigt högintensiva.

I Fred Burks artikel skriver man:

”Kännare medger att experiment utförs som använder sig av elektromagnetiska frekvenser för att skjuta pulserade direktenergistrålar för att ”tillfälligt” egga ett begränsat område av jonosfären. En del forskare påstår att avsiktliga störningar på detta känsliga lager kan få stora, och till och med förfärliga. konsekvenser.”

”Det är inte bara konspirationsteoretiker som är oroade angående HAARP. EU kallade projektet ett globalt bekymmer och skickade en resolution där de önskade mer information om deras hälso- och miljörisker. Trots denna oro insisterar tjänstemän på HAARP att projektet inte är mer hotfullt än en forskningsanläggning för radiovågor.” Citerat från en dokumentär gjord av Kanadas Allmänna Broadcasting network CBC.

Den verkliga lydelsen i dokumentet säger att EU:

”anser att HAARP genom sin förmåga till långtgående påverkan på miljön är ett globalt bekymmer och påkallar att dess lagliga, ekologiska och etiska konsekvenser blir undersökta av en internationell, oberoende grupp innan vidare forskning och tester utförs”.

Detta avslöjande dokument säger vidare att EU beklagar det upprepade avslaget av USAs regering att sända någon för att lämna bevis för HAARP.

Jag kontaktar Kalle Hellberg på Maxicom kommunikationselektronik AB. En person som är mycket insatt i dessa frågor. Han säger att detta är ny teknik som väldigt få eller ens någon vet något om.

Kalle fortsätter

” Tekniker som inte satt sig in i skaderisker med strålning liksom säljare av denna teknik, vill aldrig förstå att tekniken är farlig, även om man visar dem över 10.000 forskarrapporter som bevis. Det är meningslöst att försöka övertyga dessa, det går inte ”.

Nu måste vi också hålla i huvudet, att Post- och telestyrelsen, PTS, har planer på storskaliga experiment med 5G. Ingenting har pratats om detta. Medborgarna har inte fått lämna sitt godkännande till experimentet. Inga konsekvensanalyser har gjorts beträffande folkhälsan och miljön. 5G är en mycket kraftig högfrekvent strålning. Det gör att detta storskaliga försök, måste läggas på is, innan man vet något om farorna för hälsa och miljö.

Om den redan pågående airfiber-verksamheten fortsätter och dessutom är högfrekvent, samt att 5G-experimentet kommer att påbörjas, då kommer Hudiksvall centrala delar, med dess befolkning, att strålas till dödligt allvarliga sjukdomar. Vi vet, att en daglig barnverksamhet ligger c:a 100 m från Terracoms mast, varifrån all strålning kommer att utgå ifrån. Barn som är känsligast av alla människor, kommer att bli utsatta för förödande strålkrafter, som troligen kommer att göra dem sjuka i olika typer av cancer.

Jag besökte Högliden, kyrkan och förskoleverksamheten som ligger c:a 100 m från Terracommasten. Fick tillfälle till en stunds samtal med personal. Man uttrycket oro över strålningen, även om personer från kommunen mätt och sagt att den inte var någon fara. Personal som sköter masten sätter upp så mycket nu, att de t o m har frågat om de får sätta upp master på kyrkan. Det är inte bra, uttryckte man milt. När det gällde strålningen, så hade man sagt till personalen i kyrkan och förskoleverksamheten, att all strålning går ovanför kyrkan, så ni får ingen strålning på er

Kalle Hellberg levererar också något mycket tänkvärd; ” Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetiskstrålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år . När du hör andra uppgifter, så betänk, att det här som alltid ligger ekonomiska aspekter bakom. Sagda telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens. Vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?”

Miljöbalken kap 2 säger:

“Utövaren ska skaffa sig relevant kunskap om sin verksamhet och huruvida den påverkar människans hälsa eller miljön.”

Jag har varit i kontakt med Hudiksvalls Miljökontor. Den person som har till uppgift att kontrollera strålning och relaterade frågor kring detta, säger redan i inledningsskeendet att Strålskyddsstiftelsen är en lobbygrupp och ett gäng aktivister. Inget att lita på.

Strålskyddsmyndigheten är mycket seriös. Ja alla svenska myndigheter är väldigt bra. De är professionella säger den ansvariga personen. ”Tar vi t ex Datainspektionen, Socialstyrelsen, Naturvårdsverket eller Strålskyddsmyndigheten, så är de riktigt duktiga, de är sakliga och professionella.” Hon vägrar ta till sig, att andra länder har bannlyst trådlösa nätverk nära barn. Jag tar upp Frankrike som exempel. Att en förskoleverksamhet ligger på Högliden i Hudiksvall c:a 100 m från Terracoms sändarmast, tycker inte hon är något bekymmer.

Jag påpekade för henne, att det är ingenting som säger att jag har rätt. Inter heller att hon har rätt. Men låt oss helt objektivt undersöka strålningen med Airfiber och vad som kan tänkas bli, när PTS ska experimentera med 5G. Även detta har hon svårt att ta till sig. Hon avslutar med att, om hon finner något, så ska hon mejla mig.

Jag tar också kontakt med Strålskyddsmyndigheten (SSM). Den kvinna jag talar med visste ingenting. Är det där något som strålar? – frågade hon mig. Ja absolut sade jag. Men om det är elektromagnetisk strålning, så är det den avdelningen som har hand om det. De har bara telefontid tisdag och torsdag mellan 10-11.15, säger hon lite avmätt. Men Herregud, sade jag, gör de sig så näst intill omöjliga att få prata med, att de har en telefontid som slutar nästan innan den börjar. Hon avslutar snabb samtalet med ett hejdå.

Text: Lasse Wikman

Källor

 1. Hälsinge Allehanda nr 3 2017
 2. Svt nyheter 5 maj 2015
 3. HAARP: Hemligt vapen används för väderförändringar och elektromagnetisk krigföring. Fred Burks
 4. Pressmeddelande, Uppsala universitet 16 oktober 2001.
 5. Hela Hälsingland.se, 31 juli 2015
 6. Maxicom kommunikationselektronikällorna

Bilden ovan visar ljusstrålen på dess väg. Överst visas den klassiska bilden av en ljusstråle, en platt vågfront som rör sig framåt, men med OAM tillagt kommer varje ljuspartikel i strålen att rotera fysiskt runt strålens axel, som en korkskruv. Vetenskapen kallar det för ett optical vortex (OV) eller optisk virvel.

Det här har medgett nya metoder för trådlös informationsöverföring, såväl vanlig klassisk kommunikation som kvantkommunikation.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Mona Nilsson
  ‘Djupt okunnigt’ dundrar du. Inte alls. Crowd control weapons av det slaget använder hög intensitet likt kraftig militär radar. Tex flera kW kontinuerligt eller i medel för pulsat. Det jag beskrev var en väl sammanållen svagt konisk lob från en antenn till en annan högt upp så att strålningen utnyttjas väl. Det innebär att det räcker med mycket låg effekt. En enkel satellittelefon med 1W når en satellit 38000km bort utan att strålningen alls är väl sammanhållen. Endast en mkt liten andel av effekten utnyttjas(tex 10^-12) I det aktuella fallet utnyttjas kanske 10^-3 Därför kan man öka datakapaciteten 1 miljon ggr jmf med sattfn utan att använda mer effekt om man vill.
  Det var ett grovt räkneexempel för jag vet inte vilken antennstorlek eller avstånd dom tänker sig.

 • Svar till Peter Grafström: Varför skulle strålningens effekter på huden inte vara “mkt att oroa sig för”? Djupt okunnigt! Vet inte varför du uttalar dig så tvärsäkert utan att ha någon kunskap?
  Sk Crowd control weapons arbetar med extremt höga frekvenser 95 GHz vars frekvenser främst absorberas i hudens yttersta skikt och gör så fruktansvärt ont att människor flyr undan.!
  Dessutom är det så att forskningen visar att extremt höga frekvenser leder till att hudens svettkörtlar kan fungera som antenner. Forskare är också oroade över potentiella konsekvenser för ögonen av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Man har sett skador på ögats lins redan av i dag befintliga frekvenser. se http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/5g-ett-oetiskt-olagligt-experiment-med-manniskors-liv-och-halsa/
  Det vi vet är att redan i dag får många människor röd brännande hud av redan befintlig strålning, WiFi mm. För dessa redan drabbade människor kommer ännu mer strålning vid ännu högre frekevenser att bli ett brännande helvete. Många vittnar dessutom om hudhutslag i form av rosacea, ett fall är polischef Roger Carlström som tyvärr dog i hjärntumör som han ansåg orsakats av polisens kommunikationssystem Tetra/Rakel .
  “Roger Carlström har varit polis sedan 1987. När kommunikationssystemet Rakel infördes i Skåne 2007 hade han en inre tjänst men när han gick tillbaka till yttre tjänst började problemen.

  -Jag märkte det så gott som omgående. Jag fick hudrodnader i ansiktet, berättar Roger Carlström.

  Han uppsökte en hudläkare som konstaterade att det rörde sig om rosacea, en hudsjukdom som ger utslag, främst i ansiktet, och som man inte vet vad den beror på. Under åren som följde höll Roger Carlström noga koll på när och var utslagen blossade upp. Efter några hundra arbetspass i bilen tyckte han att sambandet var uppenbart.” http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/polis-jag-blev-sjuk-av-stralningen/

 • Den överföring av bredband trådlöst tex för andvändning i viss glesbygd som berördes avsåg högre frekvenser än det vanliga mobilnätet. Såna frekvenser absorberas i hudens yttersta skikt och är därför inte mkt att oroa sig för. För att få så bra utnyttjande som möjligt använder dom cirkulärpolarisation eftersom regndroppar stör något mindre då.
  Den antenn som beskrivs tyder på att det blir en ganska sammanhållen stråle som alltså bara finns inom ett svagt koniskt område i luften längs synlinjen mellan två antenner. Det innebär att det räcker med mycket låg effekt. Dom väldigt höga datahastigheter som citeras är bara möjliga med ljus inte med radiovågor.
  HAARP är ju ngt helt annat där syftet är bla att värma upp. Jag tycker inte man ska bunta ihop HAARP med vardagliga tillämpningar.

 • With the advent of wireless technology, in particular microwaves pulsed at frequencies close to Schumann Resonances as in mobile telephony, another problem is emerging. Humans are creating an environment that is literally out of tune with nature itself. And it is at this point that there is an urgent need for us to understand how everything alive responds to the most subtle changes in magnetic and electromagnetic fields surrounding us. For instance, we need to examine the possible interaction between magnetite crystals within cells and the many manmade and artificial magnetic fields in the environment.

  There is a great need for independent research into the bio-compatibility between natural and artificial signals. By linking together the potential importance of Schumann Resonance and the dangers posed by manmade pulsed frequencies, it will become apparent that unless we find a way to use bio-compatible signals to power new technology, we may expose all life to dangers previously not encountered. We may have to pay a high price for this shortsightedness. Serious attention must now be paid to the possible biological role of standing waves in the atmosphere, so that we do not overlook the importance of oscillations in nature that may be central to consciousness and life itself. Source: The late Dr. Neil Cherry, a fierce opponent of the frequencies used in mobile telephony, has also focused on the importance of Schumann Resonance in his publications ‘Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of Solar/Geomagnetic Activity’ (2002), and ‘Human intelligence: The brain, an electromagnetic system synchronized by the Schumann Resonance signal’ (2003).

  Länk: http://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3128-schumann-resonance

 • Bra att allt detta nu kom fram.

  Frågan är hur mycket av detta som går under hemligheter täckta av säkerhetsavtal mellan Sverige och USA.  Det tecknades ett sådant 2007, SÖ 2007:63, där försvarsministern var ‘in the loop’.  Bara ett år senare kom en ny version av avtalet, SÖ 2008:58, där i princip den enda verkliga förändringen var att nu var inte längre regeringen ‘in the loop’ utan nu var FMV:s säkerhetschef den högsta i hierarkin.  Det innebär förstås att regeringen har ‘plausible deniability’, inte minst p.g.a. det är säkerhetsklassat.  5G kan mycket väl vara experiment täckta av SÖ 2008:58.  Om det är säkerhetsklassat kan i praktiken ej annan lagstiftning tillämpas.

  Naturligtvis har vi alla som enskilda ett ansvar att etablera lag och transparens, vilket förstås innebär en konflikt med det rådande rättssystemets säkerhetslagstiftning och därmed detta systems skyddande av eventuella mer eller mindre grova brott som kan gömma sig bakom densamma.  Oavsett, som inte minst etablerades efter andra världskriget, så är den enskilde alltid ansvarig.  Kollektiv har inget ansvar, individen har.  Det går inte att skylla ifrån sig på tjänstemäns-målvakter eller rådgivare med egna särintressen att försvara.

 • [Har förtydligat med nummerlista/ red]

  Tyvärr har redaktören dragit ihop källorna, så det ser lite felaktigt ut.
  Ska vara:
  Hälsinge Allehanda nr 3 2017 Svt nyheter 5 maj 2015 HAARP: Hemligt vapen används för väderförändringar och elektromagnetisk krigföring. Fred Burks Pressmeddelande, Uppsala universitet 16 oktober 2001. Hela Hälsingland.se, 31 juli 2015 Maxicom kommunikationselektronik

  Dessutom var det inlagt en fil från Strålskyddsstiftelsen, som kom bort:
  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2016/04/Faktablad_mobilmaster_halsa_2016_04.pdf

 • Går det inte kapa energiförsörjningen till dessa anläggningar, eller att någon hackar sig in och på så sätt oskadliggör dessa jävulens anläggningar. Eller har de egen energiförsörjning?

 • Tack för en informativ artikel. Vi är bedrövligt okunniga om den strålningsmiljö som byggs upp omkring oss. Trots att HAARP funnits och varit verksamt i många år har de flesta inte ens hört ordet. Våra traditionella media fyller inte sin uppgift. Liksom vi med förfäran lärde farorna med den kemiska industrin långt efter att den fritt fått expandera, lär vi i framtiden få ta besvärande konsekvenser av den teknik som idag expanderar på kommersiella grunder utan hänsyn till de varningstecken som blir allt fler.

 • Jag vill även peka på att tjänstemän i kommunal verksamhet som på detta sätt osakligt och partiskt förtalar en organisation bryter mot regeringsformens 1 kap §9 om att alla i offentlig tjänst ska förhålla sig sakliga och opartiska.

 • Jag vill påtala att Strålskyddsstiftelsen inte är en lobbygrupp utan en insamlingsstiftelse utan vinstsyfte som med utgångspunkt från Europarådets rekommendationer och från omfattande forskning informerar om hälsorisker med strålning och ger råd om hur dessa risker kan minskas. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/
  Varför vi smutskastas och förtalas har sin grund i telekomindustrins oro för att människor ska få kännedom om de många och allvarliga hälsorisker som forskningen kopplat till exponering för strålning och som hundratals forskare unisont pekar på. http://nyadagbladet.se/debatt/darfor-smutskastas-stralskyddsstiftelsen-som-arets-forvillare/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *