Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Lasse Wikman: Sanningens väg.

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 maj 2017
- NewsVoice redaktion
Arabiskt mönster från antiken - Crestock
Lasse Wikman
Lasse Wikman

KRÖNIKA. I dessa orons tider, är det allt väsentligt, att vi som har förmågan att se klarhet, kunna hjälpa och bistå, de förvirrade och hjälpsökande. Vårt samhälle drivs av utommänskliga krafter, där girighet, skymfning, våldtäkt, pedofili, stöld, lemlästning, mord, krig, folkfördrivning och ett enormt hat, är det gängse gångbara.

Jag ber ingen, att de ska uttala förlåtelser över dessa avskum, som så totalt bringar vår värld på kantring. Näst intill utplåning. Förståelse för varelser, som så grymt förgör och förstör, kan vi aldrig ha. Vi ska med vakna ögon se, registrera och ta avstånd från det destruktiva, det avskyvärda dessa personer gör mänskligheten.

De människor som finns överallt och organiserat sig i sällskap, sammanslutningar och hemliga sekter med namn som New World Order [NWO], Illuminati, Bilderberggruppen, FN, EU, IMF och många många fler klubbar för inbördes beundran. Många är de som uttalat sig om det förväntade kaoset som västvärlden kommer att utmynna i, då solen går ner över det destruktiva och i samma sekund går upp i det konstruktiva.

Jag är inte helt överens med den tolkningen. Visst kommer det att bli våldsamheter här och där, men totalt kaos i västvärlden……… nja. Jag är en människa som inte har en religion. Jag har en livsåskådning. Jag tar gärna och ofta fram Buddhas resonemang. En livsåskådning som har kärlek i första rum. Kärlek och inget annat. Jag säger mig ofta, varför ska en människa plågas ytterligare, då hon har fått ge allt av sig själv och avskummen tagit allt? Jag finner det ologiskt att man ska straffas för att ha gått genom detta liv, men en gigantisk plåga, ett helvete rätt och slätt.

Vi må alla betänka, vi som har klarsynthet som en gåva, att detta liv, är bara ett av de många liv vi haft att leva och några återstår att gå igenom, tills vi är en rättfärdig och en kärlekens medmänniska.

Den sanna vägen är kärlekens väg. Den och ingen annan. Under alla tider har människan förflyttat sig i armod, umbäranden, fattigdom, slaveri, svält och ond bråd död. Vi har lärt oss att maktens män och kvinnor tagit, stulit och våldfört sig, på den fattiges bekostnad. Det sker än idag.

Vi kan se samma mönster upprepa sig i dagens “land grabbing” och de av konungen utsedda riddarna under medeltiden, som fick laglig rätt att ta mark och därmed våldföra sig över alla dess innevånare. “Land grabbing” är en skymf, ett fruktansvärt agerande, som vår alliansregering bedrev i Sierra Leone 2013-14. Man tar det man vill åt, sedan struntar man i avtalet med de fattiga.

Inom politiken finns inget parti som inte ägnar sig åt att säga en sak, men göra en annan. Ett sorts mänskligt-grabbing. Nu är partierna så nervösa, att de t o m struntar i “mänsklig-grabbing”. De hotar istället. Om du inte vaccinerar dina barn, får de inte gå i den förskola du vill och tänkt dig. Hur rätt är det?

Jag känner en stor sorg, då jag tänker på dessa blinda kortsynta människor, som trots allt är våra landsmän och kvinnor. När vi nu givit dem mycket av de verktyg som är av nöden, för att se, upptäcka och inse människans villkor, då borde vi också få erkännanden, fler och fler som öppnar sig för kärleken inför sina medmänniskor. Men tyvärr, dessa människor, de arroganta, dessa globalisternas fanbärare kommer aldrig att få se världen som den är, kommer aldrig att få se världen hur den kan vara. De ser världen som deras inre girighet tolkar den. Då är de också fördömda.

Arabiskt mönster från antiken - Crestock
Arabiskt mönster från antiken – Crestock

Swisha Lasse WikmanDen kärlek jag har upplevt under den senaste dryga vecka, är den vackraste, den renaste och den mest dyrbara man kan uppleva. Att få ge en häst vatten, när den törstar. Att bil serverad färska råvaror direkt på din tallrik till frukost, att få människors uppmärksamhet är kärlek. Att få delta i en kärleksfull familjs dagliga rutiner är en gåva.

Jag kan därför bara se, att vi står inför en nyskapande och fredlig tid, där människan kommer att stå i centrum. Inte nationer, inte girighet, inte maktfullkomlighet, inte egoism. Bara kärleken. Den enda sanna vägen – Sanningens väg!

Text: Lasse Wikman


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq