Människans historia förstörs genom digitalisering, inkompatibilitet, PK-radikalisering och slarv

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 maj 2017
- Torbjörn Sassersson
Vinton Gray Cerf - Foto: The Royal Society, Wikimedia Commons
Vinton Gray Cerf - Foto: The Royal Society,  Wikimedia Commons
Vinton Gray Cerf – Foto: The Royal Society, Wikimedia Commons

Människans historia förstörs trots teknologins utveckling. Det sker genom digitalisering eventuellt i kombination med korrigeringar av texter och tolkningar. Därefter förstörs många fysiska böcker. Situationen förvärras av att gamla digitala format inte är kompatibla med nya och att digitalt material självförstörs. Slarv och PK-radikaliseringen kräver även sina bokoffer. 

Text: Torbjörn Sassersson

Internetpionjären och vice president på Google Vint Cerf kallade enligt en artikel i BBC: “Google’s Vint Cerf warns of ‘digital Dark Age'” destruktionen av böcker för en digital mörk period (Digital Dark Age). Han tror till och med att framtida generationer kommer att ha en dålig insyn i vårt århundrade när de försöker förstå historien.

Vint Cerf har inte en stor tilltro till att samtiden ska klara av att spara ned alla böcker på ett sätt som kan läsas i framtiden beroende på den digitala utvecklingen i sig. Han förklarar att det kan vara nödvändigt att spara operativsystemen och detaljerade beskrivningar av hur gamla datorer fungerar vid sidan av att spara ner digitala kopior av alla böcker.

Bild: Gamla datorer, arkivfoto, ursprung okänt

NewsVoice konstaterar att till och med NASA förlorade det mesta av sin videodokumentation av Apolloprogrammets månlandningar. Reuters skriver i artikeln: “Moon landing tapes got erased, NASA admits” att en mycket stor del av dokumentationen hade förstörts och det hade skett medvetet för att spara pengar. Om människans slarvar till och med med mänsklighetens första steg på en annan himlakropp hur ska då politiskt inkorrekta litterära verk tas om hand idag och i framtiden?

ArcanumSkolan 2024

100,000-tals böcker flyttas och förstörs

Weston Williams som skriver för Christian Science Monitor larmar för att stora amerikanska universitet som UC Berkeley överger den fysiska boken som format för att spara kunskap. Han berättar om hur biblioteket (Moffitt Library) vid universitetet beslöt att flytta 135,000 böcker för att ge plats för nya lokaler som var mer modernt anpassade för dagens studenter. Det uppstod en debatt där vissa ansåg att bibliotek inte längre behövs och att allt ändå får plats i en läsplatta. Böckerna kan ju digitaliseras resonerar man.

Williams skriver i sin artikel:“As colleges ditch books, the future of the campus library is changing” att många av böckerna som flyttades också förstördes.

Weston Williams - Pressfoto
Weston Williams – Pressfoto

“The removal of 60 percent of the physical collection at the science library of the University of California, Santa Cruz, for instance, caused an uproar after it was reported that many of the books removed had been destroyed.”

Mercury News publicerade 2016 en artikel om ett annat bibliotek “The Science and Engineering Library” som förlorade 80,000 böcker som förstördes eller flyttades till avlägsna förvaringsställen, enligt artikeln “Montgomery: On UCSC’s outrageous mass destruction of books”.

Digitaliserade texter kan ha förändrats

Kit Daniels skriver i artikeln: “College destroys books after digitization, sparkling fears of 1984-style censorship” att krafter med en politiskt korrekt agenda dessutom kan passa på att korrigera texter och tolkningar i böckerna i samband med digitaliseringsarbetet.

Oron för omskrivningar av historien, världsbilder och kunskap är ett känt problem för alla historiker. Människans förflutna epoker är fyllda med exempel på historierevision och omtolkningar i linje med maktfullkomliga agendor. Den som skriver historien är dessutom oftast vinnaren. Oppositionella beskrivningar av historiska händelser, sakfrågor och personer förtrycks inte sällan. Se bara på det moderna redigeringskriget på Wikipedia, ett kontroversiellt uppslagsverk där det bara får existera en version av varje faktapost. Gissa om dessa måste vara PK.

Kit Daniels påpekar att det är relevant att dra en parallell till Orwells bok 1984 där karaktären Winston Smith på Sanningsministeriet arbetade med att förändra texter i dokument och böcker och samtidigt förstöra originalen för att dölja textmanipulationerna.

PK-radikaliseringen ett gift för vår historia

Daniels varnar för att PK-radikaliseringen som idag snabbt sprids inom universitetsmiljöer kan utgöra grogrunden för att försöker avlägsna texter som kan trigga “micro-aggressions” eller uppfattningar som eventuellt kan kränka vissa individer eller grupper i samhället.

Quintus Curtius
Quintus Curtius

Den amerikanska advokaten och författaren Quintus Curtius, förmodligen ett taget namn efter den romerska historikern Quintus Curtius Rufus, skriver i artikeln: “The Digitization Of Classic Books May Lead To A Dangerous Form Of Censorship” att vi inte kan lita på att våra institutioner förser framtida generationer med historiskt kompletta och oförändrade samlingar av verk.

Han frågar sig hur vi kan vara säkra på att inte UC Berkeley en dag beslutar sig för att förhindra tillgång till alla verk före tex 1950 för att de kan “kränka” eller för att de inte ligger i linje med en framtida politisk korrekthet?

“When it comes to our precious cultural heritage, we cannot place our faith in the same institutions that have been betraying that same heritage for the past forty years.” – Quintus Curtius

I Sverige har vi Bibliotekstjänst (BTJ) som fungerar som ett filter som förhindrar att vissa böcker inte ens kommer ut på hyllorna i biblioteken. Undertecknad gjorde en undersökning 2008 för att se hur några Stockholmsbibliotek handskades med ett par kontroversiella ämnen. Det visade sig att nervösa bibliotekarier smög undan dessa böcker och att BTJ:s lektörer ofta inte släppte igenom “felaktiga böcker” så att de aldrig blev en del av det ordinarie utbudet på hyllorna. Många olämpliga böcker åkte ned i arkiv och frågan är hur länge de fick ligga kvar innan de förstördes.

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag fick en speciell association en bit in i texten. Det där med att nyare teknologi inte är kompatibel ens med bara lite äldre teknologi. Vad jag kom att tänka på var den närmast mytologiska internetpersonligheten vid namn “John Titor”. Syftet med tidsresan var tydligen att komma över en speciell IBM-dator från början av 70-talet som inte längre existerade i hans tidslinje. Nu vet jag att många är skeptiska till Titor. Inte ens jag själv köper den helt av. Att hans förutsägelser inte stämmer in med vad som verkligen har hänt kan ha med väldigt många variabler. Jag tror inte alla händelser är huggna i sten. En sedan länge fastslagen plan kan ibland ändras i sista stunden. Det finns ju folk som i sista stund bokat av resor, för att dom har haft en obehagskänsla. Sedan har planet störtat, skeppet sjunkit eller tåget spårat ur med många döda som följd.
  Livet är inte en raksträcka. Det finns en mängd avtagsvägar på vägen. Om inte annat så är det ändå tankeväckande.

 • Instämmer helt med artikelns innehåll.

  Tilläggas bör att den största förstöraren av sann historia är “segraren skriver historien”.
  Förlorarna, människorna i underläge, behöver berätta sanningen om vad som hände.

  De som var med i 2:a världskriget lever ännu, till stor del. Ändå är det få som vet vad som egentligen hände. En falsk propagandabild är vanligast.

 • Så tillbaka till orden information, data, som jämställs med kunskap och dina egna tankefrihet och sanning.
  Att information har förstörts sedan urminnes tider och att tillgång till information inte är en en garanti för sanning eller kunskap. Kan du bemöta det? Det är det artikeln handlar om!
  Larv skriver du om upptäckter inskrivna i vetenskapshistorian, vad har du att komma med?
  Det finns på sajter med mycket bättre information och kunskap än Wikipedia, det är uppsatser från svenska lärosäten, anser du också att de är manipulerade och falska?

 • Per Larsen, nu var det ju inte precis det jag menade. Du tar överdrivna exempel och förlöjligar därmed.

  Tillbaka till artikelns innehåll dvs det moderna bokbålet.

  Alla kommentarer som avviker från artikeln innehåll raderas.

  Från och med nu förmodereras samtliga kommentarer från Per Larsen. Har ledsnat. Du stör efterdebatterna med larv, överlägsenhet och arrogans.

 • På tal om att jämföra, tankefrihet och sanning är en orimliga storheter att jämföra.
  Nåja, Wikipedia kanske borde ha andra, alternativa och historiska sanningar.
  Exempelvis trodde man en gång att maskar och larver växte fram av sig själv i jorden, en forskare uteslöt kontakten med flugor och inga larver dök upp. Så kom man ett steg framåt och all vetenskaplig information bör ha en sådan förhistoria.
  Alternativa tolkningar bör också vara med men de kommer ha svårt att accepteras eftersom de alltid överträffas av de bättre underbyggda vetenskapliga tolkningar som finns av tillgänglig fakta.

 • Wikipedia är ändå en katastrof särskilt med tanke på den kunskapsutveckling och tankefrihet som trots allt finns idag. Du jämför med något som är tio gånger värre för att stärka din tes. Det är ett gammalt argumentationstrick.

  När jag skriver att Wikipedia är en katastrof menar jag inte faktaposter om jordgubbar eller hur kunskap kan definieras utan jag syftar på alla faktaposter som har en politisk, ekonomisk eller ideologisk laddning för någon stark aktör i samhället. I dessa fall kan faktaposten vara mycket vilseledande. Förlorar någon sådan aktör pengar eller makt skrivs posten om så att den passar. Hade Wikipedia funnits på medeltiden hade vi garanterat sett samma beteende.

 • “….existera en version av varje faktapost” med tillägget “åt gången”, borde det ha stått. Hur skulle det annars se ut?
  Forna tiders uppslagsverk var mycket värre, vi hade några i mitt föräldrahem som beskrev fantasidjur och människor som levde utan huvuden.

 • Eftersom information i kombination med kognitiv förmåga/förståelse, erfarenhet och insikt är grunden för kunskap (det är iallafall ett sätt att se på kunskap) går det inte att tänka bort problemet med att information tas bort eller förvanskas, skulle jag tro. Jag tror på Vint Cerf mfl.

  Definitionen av kunskap enligt Wikipedia (som ofta har bra förklaringar):

  “Kunskap är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller.”

 • Jo. Wikipedia är i sanning ett mycket dåligt uppslagsverk, fyllt med verkliga internettroll, som bör ges rejäl kritik. Det är verkligen illa att det bara får existera en version av varje faktapost OCH en rejäl varningssignal.

  Wikipedia är ett uppslagsverk som endast är relevant då det gäller fjärilar eller rosa byggnader men i allt för många viktiga saker totalt irrelevanta.

  Anonymt politiskt tillsatta politruker vaktar ord och betydelser och blockerar diskussioner. De vaktar t.o.m. rena rama påhitt, ex. “islamofobi” eller “antisemitism”, ord som sedan klistras på förvånade kritiker av extrem islamism eller Israels etniska rensning av palestinierna.

  Tyvärr har jag inte funnit något fullgott alternativ.

 • Här blandas begreppen ihop “överger den fysiska boken som format för att spara kunskap”, det finns ingen kunskap i boken bara information. Det finns inga minnen i fotoalbumet, bara bilder men dessa kan genererar minnen om vi har koppling till bilden.
  Utan att förneka vare sig värdet av den digitalt lagrade informationen och att det är sannolikt att det mesta av den information har försvunnit i framtiden, så är det inte något större problem det har dessutom följt människan genom alla tider. I Alexandria, dåtidens lärocentrum, brann biblioteket ner år 391 och lite mer aktuellt är rubriken “Aleppos tusenåriga kulturarv i ruiner”. All skönlitteratur nyöversätts hela tiden och ges ut till nästa generations läsare, de klassiska dramerna nytolkas och vår historia skrivs om för varje ny generation universitetens fakulteter. På åttiotalet pågick en diskussion om hur många föremål svenska museer kunde lagra, då var man uppe i åtta föremål per invånare och lagren bågnade.
  Idag saknar vi ett antal kunskapsgiganter, ledande personligheter med bildning och en respektingivande förmåga att hantera kunskap och den underliggande informationen, de finns men hörs dåligt i dagens mediebrus.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *