Protest mot dagens rovdjurspolitik

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 maj 2017
- NewsVoice redaktion
Svensk rovdjurspolitik
Svensk rovdjurspolitik
Bild: Varg ofta i centrum av svensk rovdjurspolitik – Crestock.com
Kristina Hallin,  pressfoto
Kristina Hallin,  privat foto

DEBATT. Det här är den fjärde artikeln i min serie om att dela med mig av vad jag har upptäckt under 14 års arbete med rovdjurssituationen, rovdjurspolitiken och hänsynslösa avverkningar i skogarna.

Gammal föreställningsvärld hindrar klokt miljöarbete

Mer än 60 % av Sveriges skogar är planterade likåldriga och ensartade virkesåkrar som är ca 50 år och ska inte få avverkas. Runt 2010 räddade jag en gammelskog ifrån Sveaskogs slutavverkningsplaner och under det arbetet hade jag kontakt med två, mycket skickliga skogsinventerare som gav mig många fakta. Det är alltså viktigt att vi inom naturvården också bevakar de vilda djurens hem, så att inte fortsatt skogsskövling sker. S Löfven har ofta talat om att våra skogar ska lösa många av Sveriges miljöproblem. Jag bävar för vad regeringen kommer att göra.

Uppbyggnaden av vårt Ekosystemet är idag en ickefråga för berörda politiker/myndigheter och för medievärlden. De har varken rätt kunskap, engagemang eller nog med civilkurage för att våga ta ansvar. Men tar de inte ansvar nu och sätter sig in i Ekosystemets funktioner, kan det vara för sent.

Regeringen har alltså ingen tydlig handlingsplan för miljöarbetet i Sverige och det innebär att den minimala informationen till allmänheten försvinner på grund av allt mediebrus.

Jägarna har som hobby att döda naturens djur, vilka tillhör svenska folket, och de ”belönas” med många miljoner av staten utan att vi naturvänner får någon förklaring varför detta sker. Dessa 60 miljoner gör att de är mycket framgångsrika lobbyister. För att rättfärdiga sina brott mot naturen och staten, sprids många oriktiga uppgifter baserade på gamla skrönor.

Jägarmaffians osanningar blir som en bromskloss för Sveriges akuta miljöarbete.

Nyligen har Kjell Danell, den jägarvänlige f d forskaren på SLU, Umeå gått ut med att:

”Tar vi älgen som exempel så var älgen i det närmaste utrotad kring 1800 i Sverige och så gällde rådjuret också. Då har det skett en dramatisk förändring från 1800 till 2017.” [1]

Kjell Danell är redaktör för en kommande bok om den svenska jaktens historia.

När jag kollar älgfakta på Wikipedia, får jag fram att 1825 kom ett 10-årigt förbud att jaga älg. Älgstammen ökade till 1900-talets mitt. 1981 sköt jägarna 151 896 älgar i Sverige. Detta visar att vi under ca 60 år har haft gott om älg.

Slutsatser

Danell säger: Vi har aldrig haft så mycket älg som nu. Jag anser att det är fake news.

Jägarna säger: Vargen äter upp våra älgar, det räcker inte till oss jägare. Även detta är fake news eftersom jägarna skjuter mellan 90-100 000 älgar/år.

Det är viktigt att vi ständigt agerar på lögnerna och försöker sprida rätt kunskap till familj, vänner och bekanta.

Vad är det för mentalitet som har påverkat vårt viktiga Ekosystem, det system som nu är borta?

Jag försöker redovisa detta från flera olika infallsvinklar.

Bakgrund – mina erfarenheter

I mitten av 1980-talet fick jag förståelse för vad ett Ekosystem innebär – att en gång ha öppnat den dörren, innebär att den aldrig kan stängas. Jag ser ständiga brott mot detta system, denna intelligens, som möjliggör vår överlevnad. Kunskap om Ekosystemet måste spridas.

Under 2004-2005 fick jag chansen att åka runt i Australien och Nya Zeeland i 5 månader, halva tiden i vartdera land. Jag wwoof´ade (World Wide Opportunities on Organic Farms) runt på egen hand i länderna, jobbade 4 timmar/dag på en ekogård och fick då mat och husrum. Jag stannade oftast bara några dagar på varje ställe. Jag träffade ”vanliga människor” och fick på så sätt mycket unik information.

Tyvärr var verkligheten en helt annan än vad jag hade förväntat mig. När det gällde ekosystemet, var det helt kaos. Nästan alla skogar var skövlade vilket innebar att det inte fanns någon stabil väderlek – ökenområden med torka, omfattande bränder, sandstormar och andra stormar, nästan inget färskvatten, AU ligger på FNs katastroflista.[2]

Djurhanteringen var katastrofal både mot husdjur, tamdjur samt vilda djur. Massor av invasiva arter från Europa hade tagits in i länderna vilka utrotade inhemska unika arter. Hur hade det kunna gå så snett? Jo, detta hände på 1700-talet:

”Världens historia” skriver: I slutet av 1700-talet fick Australien många straffångar.”… ”De flesta, cirka 70 procent av fångarna, var engelsmän eller walesare medan ca 24 procent var från Irland och Skottland.” [3] Det var alltså kriminella och okunniga européer som ”byggde upp” landet på ett primitivt sätt, vilket vi nu ser konsekvenserna av.

Visst träffade jag många trevliga människor och fick många fantastiska naturupplevelser men det övergripande intrycket var mycket skrämmande.

Sverige har redan påbörjat en liknade negativ resa – de styrande gör inte sin plikt, de undviker att se de enorma konsekvenser det får att ge efter för jaktmaffian och skogsmaffian, vilka idag styr vårt Ekosystem på ett okunnigt och brutalt sätt.

Vi ser konsekvenserna av vissa människors dårskap och då måste vi ta lärdom och stifta rätt lagar för att få stopp på korruptionen i landet.

Denna och nästa artikel kommer att handla om landskapet/länet Dalarna som en bakgrund till förståelse om vad som sker på länets viktigaste myndighet, Länsstyrelsen Dalarna. Jag kommer här att kortfattat redovisa vad som skett historiskt och i artikel 5 kommer jag att redovisa vilka stora förändringar som har skett på Länsstyrelsen under de senaste ca 7 åren.

Dalarna – kort historik

I detta landskap har det skett många mörka händelser som aldrig kommit upp till ytan men som finns i bakgrunden som mörka moln och som har påverkat flera generationer.  Det enda vi hör idag är Gustav Vasas bravader omkring år 1520 i Dalarna – minnena lever kvar i Vasaloppet.

Men det mörka sipprar igenom på olika sätt – det finns påtagligt kvar på olika sätt t ex grova jaktbrott och kriminella maffiametoder. Jag backar tillbaka till slutet av 1600-talet … och då talar vi om häxbränningen ”Det stora oväsendet” eller ”Det stora blåkullabulllret” som drog fram i vissa delar av Sverige, även Dalarna. (Källa: Wikipedia).

Det började i Lillhärdal, Härjedalen, strax norr om Dalarna och spreds sig snabbt till Älvdalen. 51 personer i Dalarna dödades på osaklig grund och kyrkan var mycket aktiv i dessa brott mot oskyldiga människor. Häxbränningen skedde i samma områden som idag klassas som det största varghatarområdet i Sverige, Orsa-Mora-Älvdalen. I detta område finns idag en stor jägarförening, FNR Folkaktionen Ny rovdjurspolitik, som öppet säger att de vill utrota de stora rödlistade rovdjuren, främst varg.

Under 1700-1800-talet drev kungar och adeln, med säte i Stockholm, en fruktansvärd utrotningkampanj av våra stora rovdjur i hela Sverige. Prästerna fick uppdraget att från predikstolarna varje söndag läsa upp kungens krav på jakt på de stora rovdjuren och det fattiga folket fick ge sig ut för att döda dessa ”bestar och giriga rovdjur” enligt kungarna.

Så även denna negativa inställning till rovdjur har funnits kvar i de små ensliga byarna som har funnits i dalaskogarna. Barnen skrämdes med skrönor om de farliga bestarna, främst vargen. Forskaren Karin Dirke, Stockholms universitet, har skrivit en forskarrapport om denna rovdjursutrotning. [4]

Älgmålsbön

Prästernas stora betydelse finns ännu kvar här i Dalarna, kyrkorna fylls med jägare och prästerna välsignar jägarna och älgjakten. Prästerna önskar dem god hälsa och god jakt. Detta kastar mig tillbaka till en svunnen tid.

Utflyttning från Dalarna (Källa: Wikipedia):

”Emigrationen från landskapet var mycket stor under senare delen av 1800-talet; 12 353 personer 1881–1890 och 5 726 personer 1891–1900, men inflyttningen liten. Dalarnas befolkning var under det tidiga 1900-talet mycket oblandad, över 90 % av dem var födda inom länet. Stora olikheter förekom enligt Nordisk familjebok från 1906, i språk och seder mellan de olika bygderna.”

I de små och isolerade byarna bildade syskon familj och fick barn.

1900-talet

Dalarna har alltså haft ett ”statiskt” 1900-tal, speciellt i varghatarområdet – inget ska förändras – ”vi följer inga lagar, vi gör som vi alltid har gjort” fick jag höra många gånger. På grund av att byborna inte varit så rörliga under flera hundra år, så har detta naturligtvis påverkat människorna i bygderna – inga nya influenser fick fäste och få vidareutbildade sig på annan ort.

Idag

Alla nyinflyttade ses fortfarande med skepsis – för att bli accepterad måste de inflyttade ha bott i bygden i ”100” år; detta märkte jag tydligt under de fem åren jag bodde i varghatarområdet. Mycket trevliga ungdomar från hela Sverige som gick kursen ”Ekologisk odling och hållbar livsföring”, Mora folkhögskola, förlagd i Skattungbyn, ville bosätta sig i byn – det fanns ju gott om tomma hus – men icke, byborna sa nej, de ville inte ha några ”morötter” i byn. Jägarna i byarna hade även en hemlig kod (=hot) när det gällde fårstängsling ”Sätter du upp stängsel, innebär det att du vill ha varg”. Detta är en ”kultur” som alltid har pågått.

Reglering av vilka som ska få använda vapen i Sverige

Men denna mörka bakgrund är tyvärr ingen ursäkt för att idag utrota rödlistade stora rovdjur genom att begå grova jaktbrott. Gällande lag är glasklar.

Ett land/en regering som har KUNSKAP om hur det ser ut i olika delar av landet måste sätta ner foten och inte vika sig för dessa ingrodda fördomar om rovdjur som nu stoppar landets utveckling. Vi, svenska folket, har ett Ekosystem att reparera och det måste ske snabbt.

De gamla jägarna, de med ingen eller liten jägarutbildning och som har varg/rovdjurshatet inom sig – de ska överhuvudtaget inte ha tillgång till vapen. 

Och sönerna till dessa jägare ska inte heller ha tillgång till vapen om de inte genomgår en fysisk och psykisk hälsoundersökning enligt de krav EU ställde nyligen samt en två månaders avancerad miljöutbildning med godkänt slutprov.

Nu gäller allt eller inget – svenska folket vill inte ha kriminella och okunniga jägare i skogarna. Stor utrensning måste ske.

 • I ett första skede ska de outbildade och de med 3-dagarskurs inte få förnyad licens.
 • Länsstyrelserna måste anställa många fler Naturbevakare. De ska specialutbildas och få mer befogenheter. De ska se till att djur och natur mår bra.
 • Alla däggdjur och fåglar ska ha tillgång till hela Sverige.

2 miljoner vapen i omlopp

Det finns 2 miljoner vapen i omlopp i Sverige och över en halv miljon vapeninnehavare. Detta är helt absurt – vapen genererar oftast grova brott – en upprensning måste ske av polisen dvs svenska staten. Svenska folket vill få stopp på alla de brott som sker med hjälp av vapen.

Europeiskt vapendirektiv

För något år sedan kom EU med ett nytt europeiskt vapendirektiv – vad hände med den goda nyheten? Läs nedan. Ska man skratta eller gråta över alla dessa inkompetenta politiker. Åter igen saboterar svensk regering de goda åtgärder EU vill genomföra – bara för att tillfredsställa jägarmaffian. Vi står och stampar på 1800-talets mentalitet fortfarande.

Jag hittar följande från Dagens Juridik, 2016-05-09 [5] och vi får en förklaring varför det varit så tyst om EUs senaste vapendirektiv: ”EU:s nya vapendirektiv rensat ” skadar inte längre svensk jakt och sportskytte”, 2016-05-09

Sverige har haft framgång på samtliga punkter i förhandlingarna om ett nytt europeiskt vapendirektiv. Det uppger regeringen. ”Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen”, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen har sedan förhandlingarna om ett reviderat europeiskt vapendirektiv inledes framhållit att svenska jägare och sportskyttars intressen ”ska värnas”. Nu säger inrikesminister Anders Ygeman att man:

”ser resultatet av den linje som Sverige framgångsrikt har drivit i förhandlingarna”.

Enligt regeringen har samtliga punkter där Sverige framförde kritik nu reviderats och de problematiska förslag som från början fanns med har strukits. Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär därmed:

 • Ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser
 • Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar
 • Inget stopp för internethandel för enskilda
 • Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer och samlare under vissa strikta krav
 • Fortsatt möjlighet att inneha pistol för målskjutning
 • Möjlighet till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium
 • Gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell
 • Strängare märkningsregler som gör det enklare att spåra vapendelar
 • Tydligare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter”

Nu får jaktbrottslingar fortfarande ha tillgång till vapen helt lagligt – (s) viker sig för jaktmaffian. Jaktmaffian ca 2,5 % styr, genom korruption, över ca 95 % av svenska folket. Nuvarande regering har återigen gett efter för jaktmaffians påtryckningar. Regeringen har lyckats genomföra denna försämring i Sverige utan att fråga svenska folket.  Återigen blir vi lurade av en korrupt elit – en elit som ”verkar utan att synas”. De är aktiva hela tiden … och vi har ingen aning om vad deras nästa steg är.

SUMMERING

Vilken mentalitet ska vi tillåta att styra vårt land?

Läget för de engagerade djurvännerna har blivit allt sämre, på många olika sätt. Vi som dagligen ser hur de kriminella jägarna utsätter oskyldiga djur för djurplågeri och död, far fruktansvärt illa. Även de korrupta tjänstemännen på myndigheter som beviljar ständiga olagliga jakter på de rödlistade djuren, sliter på oss.

Sedan är det korrupta forskare som ljuger om djurpopulationer, vilket får stora konsekvenser för djuren. Lokalpoliserna i rovdjurslän är också brottslingar eftersom de helt struntar i de grova jaktbrotten – de är ju en del av ett jaktlag. Poliserna högre upp i hierarkin är inte bättre – inga pengar eller personal prioriteras till brott mot djur.

Det allra värsta är att politikerna är en del av denna korruption. De sviker djuren och de sviker oss, majoriteten av svenska folket, som ser det stora värdet i att djur och natur har det bra och får leva sina liv säkert och fritt.

Text: Kristina Hallin, Dalarna 

 Referenser

 1. Källa: P4 Sjuhärad, Rekordmånga älgar och rådjur i skogarna, 2017-04-16
 2. Artikel i DN. Publicerad 2007-04-20. Lägsta vattennivåerna på hundra år. Delar av Australien har lidit av torka i ett årtionde, men i år är vattennivåer i floder och regnvattennivåerna är de lägsta på hundra år. Efter att länge ha förnekat klimatförändringen har premiärministern John Howard svängt något, men många tvivlar på hans miljöengagemang. FN:s klimatförändringsrapport från i fjol spår stora förändringar i Australien och Nya Zeeland. Bland annat hur torka och bränder slår mot jordbruket.
 3. Världens Historia, artikel
 4. Karin Dirke, YouTube
 5. Dagens Juridik, artikel


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *