“The Truth About Cancer” visas i repris – Cancer går att förebygga och bota utan biverkningar

publicerad 12 maj 2017
- av NewsVoice
Ty Bollinger - Foto: Truth About Cancer

Världens bästa dokumentär om cancer, The Truth About Cancer, visas nu i repris gratis. De nio avsnitten är fyllda med information om hur man förebygger och botar det fruktade sjukdomstillståndet. Metoderna är omväxlande enkla och avancerade men har det gemensamt att de fungerar utan att ge biverkningar och orsaka lidande.

Lever du i tron att cancer är en typ av sjukdom som man ännu inte vet orsakerna till eller hur den kan botas? Är du på grund av skolmedicinens tre biverkningsframkallande och ineffektiva metoder "förgifta, skära, bränna", det vill säga kemoterapi, kirurgi och strålning, övertygad om att behandling av cancer med nödvändighet måste innebära lidande .

Då kan jag avslöja att läkemedelsindustrin har lyckats få dig att tro på hemska lögner om cancer. Nu har du dock chansen att få veta hur det egentligen förhåller sig.

"The Truth About Cancers" huvudproducent och ciceron Ty Bollinger tar dig med till många olika delar av världen, där han intervjuar framstående forskare, läkare och andra framgångsrika medicinska utövare, för att få veta så mycket som möjligt om den stora mängd effektiva och ofarliga metoder som förebygger och botar cancer, men som trots detta inte erkänns av skolmedicinen.

Patienter berättar också om hur de räddats till livet med hjälp av de behandlingar som presenteras i serien, detta efter att skolmedicinen fallerat.

"The Truth About Cancer" kommer garanterat att få många tittare att häpna och släppa sin rädsla för cancer. Om du är intresserad av att se serien gratis under nio dagar från den 16 maj (den 17 här i Sverige), så registrera dig med förnamn och e-post-adress nedan:

The Truth About Cancer: A Global Quest 9 Part Docu-series Begins May 16th

Läs mer om filmen i NewsVoice

Text: Per

Ty Bollinger - Foto: Truth About Cancer
Ty Bollinger - Foto: Truth About Cancer