UPA – Bolagsform för politiska partier? – Migrationsdebatten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 maj 2017
- NewsVoice redaktion
Jan Ivarsson

Jan IvarssonDEBATT. Förr i tiden bildades föreningar vars namn följdes av bokstäverna u. p. a. Bokstäverna står för ”utan personligt ansvar” och var något av föreningarna motsvarighet till aktiebolag.

Text: Jan Ivarson, politiskt obunden

Nya sådana firmor tillkommer inte, men gamla får leva kvar. Ett exempel. Jag är medlem i en fiskehamnsförening u.p.a. Yrkesfisket har upphört, stränderna kring hamnen och lucktomter  i samhället har belagts med strandskydd. Småbåtsvarvet har begränsat sin verksamhet. Det har inte råd ordna med reningsanläggning för bottentvätt. Båtägare får nu köra sina småbåtar till sina tomter där de själva tvättar båtarna och sedan köra dem till varvet. 

I praktiken uppträder politiska partier som upa-firmor. Där tas välmenande beslut, som de om småbåtar, utan att någon har personligt ansvar. Fel vill man ogärna vidgå. Politiken behöver utvecklas, säger man istället. Ärlighet kräver att Anna Kindberg Batra (M) faktiskt vidgått fel som ledde till århundradets största politiska haveri. Det var för grovt att smygrevidera!

Ett annat exempel ur dagens politik finns inom centerpartiet. För inte länge sedan ville partiet fylla landets glesbygder med miljoner invandrare. De skulle ge nya jobb försökte man övertyga om, trots att just glesbygd är glesbygd för att det saknas arbetstillfällen. Dessa blir inte fler av att öka antal arbetssökande med med låg kompetens. Men det behöver man inte ta hänsyn till när man inte har personligt ansvar. I ett bolag hade man fått sparken för sådan dumhet. Trots detta går det bra för centern nu. Väljare glömmer fort och ser mer till hur partiledaren ser ut än vad hon företräder.

I Göteborgspostens nätupplaga den 7 januari 2017 skriver Staffan Danielson (C) en bra debattartikel: ”Vi kan omöjligen ge asyl till alla som vill ta sig hit”

Det är så självklart att det inte skulle behöva skrivas, men nu är det i Sverige. Där har förnuft länge varit politisk bristvara. Det är ju bara något år sedan centern ville ha miljoner invandrare.

Låt oss hoppas Danielsson (C) följer upp med en artikel ”Det blir omöjligt utvisa alla asylsökande i Sverige”. För sådana åtgärder saknas både resurser och politisk vilja med politiska partier vars namn har dolt suffix u. p. a.

Text: Jan Ivarson, politiskt obunden

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq