Botaniker: cyanobakteriernas gift kan orsaka ALS en dödlig nervsjukdom

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 juni 2017
- Torbjörn Sassersson
Paul Alan Cox - Foto: Nu Skin Americas
Paul Alan Cox - Foto: Nu Skin Americas
Paul Alan Cox – Foto: Nu Skin Americas

ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) är en dödlig nervsjukdom som förstör de motoriska nervcellerna i ryggmärg, hjärnstam och den motoriska delen av hjärnbarken. Så här långt har ingen kommit på en effektiv behandling för ALS, men en som arbetat på en lösning är botanikern Alan Cox. Hans vetenskapliga forskning fokuserar på att finna nya mediciner genom att studera hälso- och sjukdomsmönster hos urbefolkningar.

Text: Birthe Storaker | Översättning: Torbjörn Sassersson, redaktör, TV-Helse.se

Paul Cox och hans kollegor har rest utvalda ställen i världen på jakt efter sjukdomen ALS orsak. Studier av befolkningsgrupper i världen med hög förekomst av Amyotrofisk lateralsklerose ledde dem till cyanobakterier. Bakterien finns i en typ av alger som förorenar insjöar, reservoarer och annan vattenförsörjning där bakterierna producerar BMAA (beta-Methylamino-L-alanine) ett nervgift som kan utlösa en deformering av proteinsammansättningen i hjärnans proteiner.

Läs hela artikeln på TV-Helse.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq