Camilla Elfving: Healing förkastas av skeptiker men fortsätter att fungera i hela världen

publicerad 6 juni 2017
- Camilla Elfving
Camilla Elfving
Camilla Elfving diskuterar healing
Camilla Elfving

Intresset för healing har vuxit fram organiskt, bit för bit och allt fler människor inkorporerar healing och energimedicin som en del av sin livsstil. Inte som en ersättning för vanlig sjukvård utan som ett komplement. Healing används komplementärt, tillsammans med andra vårdinsatser, på både amerikanska och brittiska sjukhus.

Text: Camilla Elfving

Men alla är inte lika positiva. Dagens Medicins bloggare Mats Reimer behandlade ämnet styvmoderligt häromveckan. Journalisten Ann-Charlotte Marteus hängde på i en krönika i Expressen, och här hade debatten kunnat ta fart och kanske blivit ett riktigt getingbo, men gruppgrälet uteblev och min tolkning är att för få vet något om healing för att kunna ge sig in i diskussioner.

Healing är underrapporterat

Trots att healing faktiskt visat effekt vid kontrollerade försök. Ja, du läste rätt. En del forskning på healing har givit intressanta resultat. Därför tänkte jag att vi kunde titta lite närmare på vad healing är och ställa några enkla frågor:

 • Vad är healing?
 • Hur funkar det?
 • Kan vem som helst ta del av det?
 • Utföra det?
 • Finns några ekonomiska incitament för healing?
 • Är healing en fri, ”gratis” universell tillgång som inte kräver något tillbaka?
 • Vad säger forskningen?
 • Finns det mer forskning i pipeline?

Låt oss börja med själva definitionen, innebörden. Som en första definition av ordet healing kan nämnas intention, avsikt. Avsikt att åstadkomma ett helande, bota sjukdom genom att åstadkomma en förändring i fysiologin hos en människa, helst utan att beröra människan fysiskt.

ArcanumSkolan 2024

För distans-healinghealing på avstånd, är ur forskningssynpunkt den bästa formen att studera. Detta för att utesluta att t.ex. beröring i sig, kan ge effekt.

Vid kontrollerade försök med distans-healing är testen dubbelblinda. Healern och patienten/försökspersonen är isolerade i olika rum. Man mäter främst hudmotstånd, puls och blodtryck hos patienten. Med hudmotstånd menas en elektrisk process i huden. DMILS, Direct Mental Interaction with Living Systemsdistans-healing, har visat effekt vid kontrollerade försök*.

Men det finns fler studier. Biologen Bernard Grad vattnade planterade frön med saltlösning som ”behandlats” av en healer. Man har gjort tester av sårläkning hos både möss och människor och gjort försök med påverkan efter att sjukdom har inducerats.

Biologen Carrol Nash forskning visade att tillväxten av cancertumörer dämpades, att komplikationer av hjärtbesvär minimerades med hjälp av healing samt att påverkan av bakteriers tillväxt kunde studeras. När det gäller den kända healern Matthew Manning påverkades cancerceller i försök som genomfördes av William Braud.

Sedan finns forskning på sk. självhealing, där Jeanne Achterbergs försök kan nämnas. Janet Mentgens ”healing touch” blev känd och används vid amerikanska sjukhus. Detsamma gäller Dolores Krieger, vars resultat av healing också har accepterats som en metod i amerikansk sjukhusmiljö.

Elisabeth Targ
Elisabeth Targ

Elisabeth Targ, dotter till kända parapsykologen Russel Targ, fick positiva resultat av healing-forskning på AIDS. Elisabeth Targs healing-studier visade att de som fick healing var mindre sjuka, gjorde färre läkarbesök och spenderade mindre tid på sjukhus. Elisabeth Targ testade healers och healing-metoder med helt olika ursprung – kristna, buddhister, indianer, shamaner och olika healing-skolor, och healing-försöken pågick under 10 veckor.

Den kända parapsykologen och professorn Gary E Schwartz har också banat väg för uppmärksammad forskning på healing och mediumskap. I min nya bok ”Medium – ditt liv med andevärlden” berättar Gary E Schwarz exklusivt om både grundforskning och kliniska studier på energi-healing, men påpekar att anslagen för healing-forskning är minimala.

Frånsett överlappande metoder som mindfulness, ayurveda, akupunktur, homeopati och kinesisk medicin så finns renodlad energi-healing. Eric Pearls reconnective healing, reiki healing och vit tids-healing är några healing-metoder som blivit kommersiella och används av människor världen över.

Bioenergiska fält som innehåller information

Vidare finns den klassiska spiritualistiska, andliga healingen och här bör tilläggas att många betraktar healing-kraften som sprungen ur samma källa, med samma energimässiga egenskaper. En generell attityd är också att vem som helst kan lära sig att ge healing till en annan människa. Det är inte en unik gåva.

När man studerar healing så fokuserar man på ett bioenergiskt fält.


Healing är överföring av en okänd energi, sk. bioenergi, men på senare år har man börjat se processen som en överföring av ”information” snarare än energi.


En sammanfattande beskrivning om hur andlig healing och energihealing ofta tillämpas:

 • Healern balanserar patientens egen energi.
 • Healern drar sjukdomen ur kroppen.
 • Healern strömmar energi över till patientens kropp.
 • Healern har ett shamanskt tillvägagångssätt med inre resor och ritualer.
 • Healern använder bönens kraft – healern söker enhet med patienten via bön eller meditation.
 • Healern inkorporerar entiteter, sk. psykisk kirurgi/andlig operation.
 • Healern får information om patienten via intuition och medialitet.

I min nya bok “Medium – ditt liv med andevärlden” berättar Gary E Schwartz personligt om vad som motiverat honom att forska på healing och mediumskap.

Gary E Schwartz
Gary E Schwartz, pressfoto

Gary E Schwartz säger:

”för egen del drivs jag av de oändligt viktiga konsekvenser som vårt arbete får för människans förståelse, överlevnad och evolution – och även för vår arts och planetens välbefinnande”.

Ja, ger man sig tid att fundera ett slag så kan man komma fram till att det är på goda grunder vi bör uppmärksamma healing och forska vidare på healing. Det återstår nu att se om det kommer mer donationer, anslag och vilja till forskning på healing.

Swisha Camilla ElfvingSjälv är jag både användare och utförare av healing och sätter mycket högt värde på denna tillgång. Healing är för mig en av de viktigaste universella krafterna som helt hänger ihop med mitt livselixir. Jag älskar healinghealing älskar mig.

Text: Camilla Elfving, Elvfing Institute | Läs mer om Camilla Elfving på Vetapedia

Relaterat och referenser

*Experimental research on distant intention phenomena”, British journal of Psychology, 2004.

"Medium - ditt liv med andevärlden" av Camilla Elfving
“Medium – ditt liv med andevärlden” av Camilla Elfving

Ett varmt tack till till Göran Brusewitz och Sällskapet för parapsykologisk forskning som bidragit med många källor till vetenskapliga studier på healing som framgår i denna artikel.

”Medium – ditt liv med andevärlden” av Camilla Elfving

Min nya bok ”Medium – ditt liv med andevärlden” släpps via LivsEnergi bokklubb och förlag den 7 juni, 2017 och via Vattumannen förlag den 7 september, 2017.

Källor och relevanta forskare på healing: William Braud, Marilyn Schlitz, Bernard Grad, Oscar Estebany, Olga Worral, Dolores Krieger, Daniel Benor, Anita & Graham Watkins, Elisabeth Targ, Jean Achterberg, Lourdes, Gary E Schwartz m.fl.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq