Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Carinne Löfgren-Williams om Agape, Jesus och Maria Magdalena

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 juni 2017
- NewsVoice redaktion
Carinne Lo?fgren
Carinne Lo?fgren-Williams – Foto: Faun Forlag

REFLEKTIONER. Svenska folket har blivit osams med sin kyrka, och lämnar den, en ”folkvandring” bort, men utan prästernass protester. Nu har religion börjat ses som “farlig” pga ISIS och våld, vilket  rättrogna muslimer också tar avstånd ifrån. All religion ger levnadsregler för hur bli en god medmänniska. Vi har “10 Guds bud”, men de vara tycks bortglömda, troligen aldrig inlärda och därmed är det fritt fram för de unga männens pangande. Hänsyn vart tog du vägen?

Text: Carinne Löfgren-Williams, Carinne.nu

Respekten för liv, respekt för medmänniskor, därför finns regler som dess. Moral är ett positivt begrepp som aldrig kan avfärdas och ses som “gammaldags. Dock under tidens gång  har någonstans ”logos”, regler och lagar, fått dominera, man må underordna sig en ”straffande Gud”- känslor, kärlek undanskuffat, men så kom kärleks-aposteln Jesus. Han förkunnade “Agape” osjälviska kärlek”. Kärlek är kristendomens viktigaste budskap, att vi alla är älskade, därmed kan vi få kraft att själva ge kärlek.

”Störst av allt är Kärleken” är det skrivet i Nya Testamentet och den tanken fanns med redan inom Gnosticismen och de i Nag Hammadi-öknen återfunna papyrusskrifterna från 100-500-talen, bl a ”Maria-evangeliet” (Maria Magdalena, den första aposteln). Jesus med sina lärjungar vandrade omkring, män och kvinnor, en del sågs som ”par”, men var fysisk kärlek tillåten?

Karen L. King, Holis, professor of “Divinity”, Harvard School, Cambridge USA, deltar i forskningen kring de återfunna papyrustexterna. De är visserligen söndriga och tilltufsade, men läsbara (på den tiden skrevs allt på grekiska, Bibeln fick senare koptisk översättning).

Papyrus om Jesus fru Magdalena

Hon kom att bli väl förtrogen med detta oerhört betydelsefulla och omskakande lilla textfragment: 3,5 x 7,5 cm stort, 8 rader med  endast  33 ord, lite otydliga, men betydelsefulla. Karen King har översatt det grekiska ordet ”koino” (?) till koptiska  transkriberat som ”tahime” och översatt till ”levnadspartner, fru”. Därmed kan texten tydas till:

”Min fru Maria Magdalena har vad som krävs  för att vara min lärjunge”.

Denna nyfunna text är oerhört omstörtande, kunde Jesus anamma fysisk kärlek? Inte bara att det leder bort från ”synd- och skambegreppet”, utan det gör att ”särskiljandet” upphör. Istället framhålls ”helhet”, människan är kropp och själ/medvetande och ande. Allt är ”ett”, hehetssyn, men Kyrkan är inte intresserat av något ”nytänkande”. Vetenskapen anses inte tillföra något, tolkningen bemöts med misstro.

Vilket omstörtande budskap, men vilka konsekvenser skulle det få? Hela kärleksbegreppet omgestaltas, ej endast se kroppen, utan hela människan som kropp, men också själ/medvetande och ande, det som gör oss till människor, men glöms bort. Eros med sina begär får träda tillbaka för Agape, den osjälviska kärleken.

Läs mer: Jesus kan ha haft en fru – MIT, Columbia, Harvard daterade papyrus till år 100-500

Text: Carinne Löfgren-Williams, Carinne.nu

Wikipedia: Agápe (?????) är ett grekiskt ord som betyder kärlek. Agape används i både modern och klassisk grekiska, och förekommer även i Nya Testamentets grundtext i Bibeln. I klassisk grekiska innebär agape att älska människor oförbehållsamt, eller kärlek till eller från Gud. I grekiskan finns flera ord för kärlek, med olika innebörder men endast agape och filia (?????) (ung. broderlig, vänskaplig kärlek) återfinns i Nya Testamentet.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq