Carinne Löfgren-Williams om Agape, Jesus och Maria Magdalena

4
Carinne Lo?fgren
Carinne Lo?fgren-Williams – Foto: Faun Forlag

REFLEKTIONER. Svenska folket har blivit osams med sin kyrka, och lämnar den, en ”folkvandring” bort, men utan prästernass protester. Nu har religion börjat ses som “farlig” pga ISIS och våld, vilket  rättrogna muslimer också tar avstånd ifrån. All religion ger levnadsregler för hur bli en god medmänniska. Vi har “10 Guds bud”, men de vara tycks bortglömda, troligen aldrig inlärda och därmed är det fritt fram för de unga männens pangande. Hänsyn vart tog du vägen?

Text: Carinne Löfgren-Williams, Carinne.nu

Respekten för liv, respekt för medmänniskor, därför finns regler som dess. Moral är ett positivt begrepp som aldrig kan avfärdas och ses som “gammaldags. Dock under tidens gång  har någonstans ”logos”, regler och lagar, fått dominera, man må underordna sig en ”straffande Gud”- känslor, kärlek undanskuffat, men så kom kärleks-aposteln Jesus. Han förkunnade “Agape” osjälviska kärlek”. Kärlek är kristendomens viktigaste budskap, att vi alla är älskade, därmed kan vi få kraft att själva ge kärlek.

”Störst av allt är Kärleken” är det skrivet i Nya Testamentet och den tanken fanns med redan inom Gnosticismen och de i Nag Hammadi-öknen återfunna papyrusskrifterna från 100-500-talen, bl a ”Maria-evangeliet” (Maria Magdalena, den första aposteln). Jesus med sina lärjungar vandrade omkring, män och kvinnor, en del sågs som ”par”, men var fysisk kärlek tillåten?

Karen L. King, Holis, professor of “Divinity”, Harvard School, Cambridge USA, deltar i forskningen kring de återfunna papyrustexterna. De är visserligen söndriga och tilltufsade, men läsbara (på den tiden skrevs allt på grekiska, Bibeln fick senare koptisk översättning).

Papyrus om Jesus fru Magdalena

Hon kom att bli väl förtrogen med detta oerhört betydelsefulla och omskakande lilla textfragment: 3,5 x 7,5 cm stort, 8 rader med  endast  33 ord, lite otydliga, men betydelsefulla. Karen King har översatt det grekiska ordet ”koino” (?) till koptiska  transkriberat som ”tahime” och översatt till ”levnadspartner, fru”. Därmed kan texten tydas till:

”Min fru Maria Magdalena har vad som krävs  för att vara min lärjunge”.

Denna nyfunna text är oerhört omstörtande, kunde Jesus anamma fysisk kärlek? Inte bara att det leder bort från ”synd- och skambegreppet”, utan det gör att ”särskiljandet” upphör. Istället framhålls ”helhet”, människan är kropp och själ/medvetande och ande. Allt är ”ett”, hehetssyn, men Kyrkan är inte intresserat av något ”nytänkande”. Vetenskapen anses inte tillföra något, tolkningen bemöts med misstro.

Vilket omstörtande budskap, men vilka konsekvenser skulle det få? Hela kärleksbegreppet omgestaltas, ej endast se kroppen, utan hela människan som kropp, men också själ/medvetande och ande, det som gör oss till människor, men glöms bort. Eros med sina begär får träda tillbaka för Agape, den osjälviska kärleken.

Läs mer: Jesus kan ha haft en fru – MIT, Columbia, Harvard daterade papyrus till år 100-500

Text: Carinne Löfgren-Williams, Carinne.nu

Wikipedia: Agápe (?????) är ett grekiskt ord som betyder kärlek. Agape används i både modern och klassisk grekiska, och förekommer även i Nya Testamentets grundtext i Bibeln. I klassisk grekiska innebär agape att älska människor oförbehållsamt, eller kärlek till eller från Gud. I grekiskan finns flera ord för kärlek, med olika innebörder men endast agape och filia (?????) (ung. broderlig, vänskaplig kärlek) återfinns i Nya Testamentet.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

4 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Catarina Bäckstrand
Gäst
10 juni 2017 kl 17:59

Inom mig finns det en självklart tro på att Maria Magdalena var Jesus fru och likvärdig övriga apostlar. Jag är också i tron om att de fick barn som fortsatte deras verk. Dessa barn tror jag också var kvinnor och därmed uteslutna från historien som så många starka och framgångsrika kvinnor efter dem blivit förminskade eller bortplockade från historieböckerna. Och Bibeln är för mig en historiebok om Kristendomen och dess lära.
Maria Magdalenas och barnens arbete har fått ske på annan plats. Det är svårt att tro att den Kristna gemenskapen då skulle varit annorlunda efter Jesus än tiden som var innan honom. Kvinnans värde och självklara plats som jämlike har skapats av de som har haft makten att styra över historien. Kvinnor i alla tider har hållits på plats av rädsla för deras styrka och möjliga påverkan till förändringar.

Tack Carinne Löfgren-Williams för din artikel. Den ger perspektiv på det som varit. Om vi inte kan vår historia hur skulle vi då kunna lära av våra misstag. Fram för starka kvinnor och män i samverkan med lika möjligheter och rättigheter.

Helena Sigander
Helena Sigander
Gäst
9 juni 2017 kl 09:48

Kanske är ordet kärlek för stort för att passa in i politikens turer? Omtanke, respekt, jämställdhet fungerar som svepande beskrivningar på den goda moralens gränser. Naturligtvis blir det gränslöst … som kärleken om man lever upp till m den moralen, men att säga att man älskar sin nästa är svårt.
Nästan är ju inte som man själv. Nästan är svårbegriplig. Man vet inte vad nästan tänker och har för planer.
Men kämpa på Carinne! Agape kunde lika gärna ha fått råda. Vad är fel med mänskligheten? Det konstiga är ju att fred inte råder … Fred ger vad folk vill ha, pengar, lugn och ro, utveckling och framtidstro.
Vare sig Jesus var sinnligt kär för 2000 år sedan eller ej – kan inte vara en samhällsbyggande faktor i dag. Religionernas utövare spekulerar för mycket i människors underliv, tycker jag. Låt bli!

Jens Jerndal
8 juni 2017 kl 05:05

Carinne – Du har ryckt undan fundamentet för Katolska Kyrkans hela trosbyggnad! – Jag hade kommit fram till slutsatsen att Jesus i själva verket var gay, som så många andra heliga män, och det lär finnas ett par passager i något av evangelierna som tyder på det. Varför skulle samtliga fyra auktoriserade evangelier bara tala om tolv manliga apostlar, med namn och bakgrund, och totalt utelämnat varje omnämnande av kvinnliga apostlar, om sådana verkligen funnits? – Har svårt förstå motivet för en sådan historieförfalskning.

Hur som helst, tycker jag om Din artikel.

Martin Gustavsson
Gäst
6 juni 2017 kl 23:42

Gamla testamentet beskriver hur judarna rensade området Israel etniskt. Idag fortsätter den etniska rensningen av palestinierna i strid med FN:s uppmaningar, men med det kristna USA:s stående veton mot världssamfundet.

I vissa kyrkor har man föredömligt nog enbart nya testamentet framme, men man har ofta inte tagit avstånd från gamla testamentet och judendomens brottslighet mot mänskligheten.

Mammon-Kyrkan tar heller inte avstånd från det som dagens Mammon-politiker håller på med i världen när de stöder USA:s terror och folkmord på människor runtom i världen.

Hederlighet kräver att människor lämnar sådana vidriga församlingar. Jesus själv hade nog inte nöjt sig med det, men hade förmodligen vält omkull falskheten och hyckleriet.