Studie avslöjar giftiga mikro- och nanopartiklar i barnvacciner – Pål Bergström

publicerad 22 juni 2017
- Pål Bergström
Tungsten-partiklar i Infanrix
Giftiga nanopartiklar i vacciner i barnvaccinet Infanrix
Tungsten-partiklar hittades i barnvaccinet Infanrix. Vaccinet är avsett för primär- och boostervaccinering av spädbarn, enligt FASS.

Pål BergströmEn ny studie av dr Stefano Montanari: ”New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro-and Nanocontamination” publicerad i International Journal of Vaccines and Vaccination visar att det finns mikro- och nanopartiklar i vacciner, ämnen som inte är deklarerade som innehåll. NewsVoice har tidigare skrivit om liknande fynd som gjorts vid KTH i Stockholm. 

Text: Pål Bergström, Paulbergstrom.com

44 olika vacciner från Frankrike och Italien analyserades efter främmande innehåll. I flera av dessa fann man bland annat bly, järn, titan, aluminium, tungsten, krom, nickel, koppar och tenn.

Forskarna diskuteras konsekvenserna där man bland annat konstaterar inflammatoriska reaktioner som resultat:

“It is important to remember that particles (crystals and not molecules) are bodies foreign to the organism and they behave as such. For that reason, they induce an inflammatory reaction.”

Vad värre är konstateras även följande:

“It is impossible not to add that particles the size often observed in vaccines can enter cell nuclei and interact with the DNA”.

Images of single particles, cluster of micro- and nanoparticles (<100nm) andaggregates with their EDS spectra. They are respectively composed of (a,b) Aluminum, Silicon, Magnesium, Titanium, Chromium, Manganese, Iron, (c,d) Iron, Silicon, Calcium Titanium, Chromium, (e,f) Aluminum, Copper. The arrows show the points where EDS spectra were taken.

Några av ämnena som t ex järn kan korrodera och därmed skada omkringliggande vävnad. Aluminium ingår i vissa vacciner och deklareras men i studien slås fast att ämnet kopplats till neurologiska problem.

Forskarna säger vidare att biverkningar måste ses som fullt möjliga, trovärdiga och kan uppträda slumpvis beroende på var kontaminering sker med hjälp av blodflödet och att dessa främmande ämnen självklart kan påverka mindre organismer som små barn.

Studien är ytterligare ett vetenskapligt bevis för att undvika vacciner.

Text: Pål Bergström, Paulbergstrom.com

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq