Kalifornien deklarerar att glyfosat är cancerframkallande – Monsanto sätter emot

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 juni 2017
- Torbjörn Sassersson

Den kaliforniska myndigheten OEHHA som lyder under California Environmental Protection Agency (CalEPA), vilket motsvarar Naturvårdverket pekar ut glyfosat som ett cancerogent ämne. Det meddelar Natural News och Reuters.

Nu har Kalifornien slagit fast att glyfosat är cancerogent och det beslutet blir aktivt den 7 juli 2017. Monsanto har reagerat och meddelat att de kommer att bekämpa det nya direktivet.

Försöket att få bort användandet av glyfosat är en följd av att WHO i 2015 pekade ut glyfosat som förmodat cancerogent.

“The listing is the latest legal setback for the seeds and chemicals company, which has faced increasing litigation over glyphosate since the World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer said that it is “probably carcinogenic” in a controversial ruling in 2015.” – Reuters, “California to list herbicide as cancer-causing; Monsanto vows fight”

Om inte Monsanto lyckas stoppa det utökade skyddet av hälsan kommer alla produkter som innehåller glyfosat från och med juli 2017 att få varningsmärkning om att dessa produkter kan ge cancer.

Men även om varningar utfärdas för användandet av glyfosat som ogräsbekämpningsmedel betyder det inte glyfosat inte kan användas av andra skäl. Natural News påpekar att ämnet redan idag används för att bespruta ej genetiskt modifierade grödor för att snabba på torkningsprocessen.

Det handlar om att tex vete och råg besprutas strax innan sädeslagen skördas. Besprutningen sker alltså inte av skäl för att bekämpa ogräs. Det betyder att kontamineringen med glyfosat är vanligt förekommande av produkter från muffins och bröd till müsli.

Monsanto har nu stämt OEHHA för att stoppa kravet på att varningsdekaler ska sättas på alla produkter som innehåller glyfosat.

POEA giftigare än glyfosat

NewsVoice skrev 2016 om riskerna med glyfosat, den aktiva beståndsdelen i Monsantos ogräsmedel Roundup. Frågor ställdes till både svenska Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. I maj 2016 skrev NewsVoice om att forskare upptäckt att ämnet POEA (polyethoxylated tallowamine även kallat talgamin) i Roundup är mer skadligt är glyfosat.

I september 2016 meddelade kemikalieinspektionen att elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin (POEA) återkallas, dvs de räknas inte längre som godkända. Skälet var att EU-kommissionen har beslutat att talgamin inte längre får finnas i växtskyddsmedel som också innehåller glyfosat.

Företag som säljer produkter som innehåller både POEA och glyfosat fick rätten att fortsätta sälja dessa fram till den 31 mars 2017. Därefter får produkterna användas i odling fram till mars 2018.

I mars 2017 kom EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) fram till att glyfosat inte är cancerframkallande, enligt LRF-tidningen LandLantbruk och i april skriver samma tidning att EU förväntas förlänga godkännandet av glyfosat ytterligare 10 år i hela EU.

Kommentar

Kampen mellan industriella intressen som ofta får stöd av myndigheter och regeringar å ena sidan och allmänhetens hälsa och intressen å den andra, tycks aldrig ta slut. Den part som har störst makt vinner genom att tex försöka fördröja förbud för att säkra kontinuerliga och pågående intäkter. Industrierna lärde sig den modellen av tobaksindustrin som lyckades skjuta upp förbud mot rökning under 30 år genom att bygga sitt försvar på skepticism dvs tvivel om riskerna.

I maj 2015 publicerade CNN en artikel “Patients: Roundup gave us cancer as EPA official helped the company” om hur Roundup-cancerpatienter i USA anklagar det amerikanska Naturvårdsverket (EPA) för att ställa sig på Monsantos sida. Här avslöjas att Monsanto låg bakom spökskrivna forskningsartiklar och att en tjänsteman på EPA var med på att försöka hjälpa Monsanto.

Det är anmärkningsvärt att de studier som industrier och myndigheter hänvisar till, vilka försöker utröna glyfosatets skadlighet mest tycks handla om att ämnet framkallar cancer, men glyfosat misstänks ha flera andra skadliga effekter på hälsan. ECO Watch nämner 15 olika former av hälsorisker med glyfosat.

Läs mer om glyfosat och POEA i NewsVoice

Text: Torbjörn Sassersson

Fler referenser och relatrat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq