Anders Romelsjö: Varför finns tusentals våldsbejakande islamister i Sverige?

Debatt

publicerad 17 juni 2017
Jihadister i Sverige...

Anders Thornberg rapporterar att 1000-tals våldsbejakande islamistiska extremister lever i Sverige i dag, enligt Säpos nya bedömning. Det handlar om en explosionsartad ökning. En kraftig ökning på bara några år uppger nyhetsbyrån TT. 2010 bedömde Säkerhetspolisen i en rapport att det ”bara” fanns 200. Det var för sju år sedan. Nu finns en potentiell armé.

Text: Anders Romelsjö (text redigerad av NV) | Källa: Jinge.se

Den allmänna bakgrunden är den kraftiga tillväxten av terroristorganisationer sedan USA inledde som olagliga krig mot Irak 2003, sedan sönderslagningen 2011 av Afrikas mest välmående land Libyen, varifrån många terrorister kommer och sedan kriget mot Syrien via ombud och enligt Pentagonplaner från 2001. Även auktoritativa USA-källor bekräftar USA:s ledande roll.

I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen Democracy Now

Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker 2006 och påtalade USA:s ändrade politik som innebar stöd till sunni och i praktiken även till al-Qaida.

Nyheter Idag
Nyheter Idag: ”Nu berättar Per Gudmundson varför tidningarna inte publicerade hans tunga avslöjanden om jihadism”

1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA. Är inte detta en olaglig intervention?

Hillary Clinton medgav i februari att USA liksom al-Qaida arbetade för att störta Assads regering.

New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.

New York Times skriver 24/3 2013:

”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”

DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.

I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.

”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.

I en intervju våren 2015 uppger pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. 

Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien

Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

Sputnik News rapporterar 7/12:

”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump.

“In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News

Business Insider skrev hösten 2015:

”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table.

Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.” – Business Insider

Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS enligt Clintons e-mail och Patrick Cockburn i Counterpunch.

I ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton:

Hillary Clinton, official Secretary of State
Hillary Clinton, Official Photo at Department of State page

”While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region”.

Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokrat) har protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer.

I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer. Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer. (al-Nusra)

USA föredrar ISIS framför Syriens folkvalde president enligt förre utrikesministern John Kerry. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

Specifika svenska förhållanden

Nyheter Idag
Nyheter Idag: Ygeman: ”Sverige underskattade hotet från den våldsbejakande extremismen”

Sverige har tagit emot väldigt många flyktingar de senaste 10 åren innan man ändrade politik. Många av de nyanlända, inte minst unga män, har inte kunnat integreras och unga män från nu närmast Afghanistan löper stor risk att utvisas. Mellan åren 2006 och 2016 invandrade 1 230 017 personer (brutto) till Sverige, vilket ökade befolkningen med ungefär 13 %. År 2016 invandrade drygt 51 000 personer från Syrien. SCB statistik

Åren 2014-2016 kom över 400 000 personer. Det är väl ganska självklart att en del av dessa var terroristanhängare innan de kom, medan andra blev det under suboptimala omhändertagandeformer i en mycket pressad mottagningssituation, underlättat av kontakt med terroristsympatisörer.

Antalet utsatta områden har ökat från 15 till 23 i en period som utvecklas mot högkonjunktur enligt en rapport från polisens Nationella operativa avdelning.
Områdena är utsatta för social oro, gängkriminalitet, narkotikahandel, religiös extremism och ett parallellsamhälle med egen rättsskipning där förtroendet för polisen och sociala myndigheter är lågt. Partier ropar på fler poliser men det räcker inte alls. Det handlar också att förbättra samarbetet mellan olika sociala myndigheter och organisationer, vilket försämrats enligt för mig trovärdiga observatörer.

Den förre socialläkaren Jan Halldin skriver:

Jan Halldin, pressfoto
Jan Halldin, pressfoto

”Stärkta polisresurser räcker inte. Många invånare i de utsatta områdena har problem med ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård. För att nå en ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och medicinska insatser. För att komma tillrätta med skjutningar, bilbränder och annan kriminalitet i utsatta områden i våra storstäder satsas i dag på förstärkta polisresurser. Det är i och för sig bra men det behövs också andra mer långsiktiga åtgärder för att komma åt bakomliggande sociala och medicinska problem. Utsatta områden kännetecknas av en stor andel utrikes födda. Arbetslösheten är hög inte minst bland ungdomar. Många invånare har problem med ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård.” – DN

Många anhängare av terroristgrupper som al-Nusra i Sverige kan vara svenska medborgare från födseln. Vi vet inte. Vidare har vi en ekonomi som domineras av kapitalism. Vinstintresset går före en human arbetsmarknadspolitik för flyktingar, andra invandrare utan jobb och svenska arbetslösa.

I en socialistisk stat med produktionsmedlen under samhällelig kontroll är det mycket lättare att organisera en produktion med låg arbetslöshet.

Sverige har en mycket liberal politik mot de omkring hundratals terrorister som stridit för ISIS, al-Qaida och sedan återvänt. De åtalas inte för sin terrorism och information om dem får inte utbytas mellan myndigheterna. I motsats till i flera andra länder.

Vad bör göras? 

  1. Regeringen bör skarpt protestera mot den terroristbefrämjande utrikespolitik som USA & allierade bedriver i Syrien.
  2. Sverige måste som alliansfri stat utnyttja sin plats i Säkerhetsrådet och med kraft kritisera och ta avstånd från USA:s krigspolitik och försvara FN:s våldsförbud!
  3. Tydligt stöd till Syrien, främste kämpen mot den beväpnande terrorismen på marken.
  4. Ändra lagen så att återvändande terrorister lagförs, åtalas och utvisas.
  5. Främja integrationen av invandrare. Om staten tar tillbaka privatiseringar och får kontroll över en större del av arbetsmarknaden underlättas detta.

Glöm inte terroristdådet i Stockholm i början av april och det misstänkta terroristdådet med gas i Syrien vid samma tidpunkt.

Text: Anders Romelsjö, Jinge.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq