Rothschild: ”Om mina söner inte vill ha krig så blir det inga”

publicerad 7 juni 2017
- Harriet Larsson
Gutle Schnaper Rothschild collage och en affärsman - Kollage,   Crestock och okänd kompositör
Kollage: Gutle Schnaper Rothschild (källa okänd) och en affärsman (modell, Crestock.com)

Harriet LarssonDet finns många och komplicerade orsaker till dagens terrordåd. Det senaste ägde rum den 3 juni, där terrorister först använde ett fordon på London Bridge, för att sedan fortsätta terrordådet med knivar i Borough Market. Oskyldiga människoliv släcktes och många ligger skadade för livet.

Text: Harriet Larsson. Samhällskritiska inlägg finns även på hennes blogg ”Utanför åsiktskorridoren”

Undertecknad anser att grundorsaken till alla terrordåd är stormakternas kamp om naturtillgångar, främst oljan. Medel till Mellanösterns alla konflikthärdar har varit ”rådgivare”, låtsasexport av demokrati, allianser, underblåsning av konflikter med rötter i kolonialtiden, närande av sunni och shia-motsättningar för att nämna några exempel. Allt enligt den uråldriga ”Söndra och härska” principen. Krigsindustrins behov av vinster skall heller inte förglömmas.


De flesta orsakstrådar löper samman i pengar, den globala finansiella elitens girighetsexpansion.


Rotchild bestämmer när det är lönsamt med krig

Gutle Schnaper Rothschild
Gutle Schnaper Rothschild

Jag kommer att tänka på familjen Rothschilds anmoder Gutle Schnaper Rothschilds bevingade ord: ”If my son did not wont wars, there would be none”. Vilka är lika aktuella i dag, som under hennes levnadsår 1753-1849. Jag kommer också att tänka på några textrader från min röda ungdom, Ebba Gröns: ”Staten och kapitalet” som löd: ”Sida vid sida, tillsammans stryker de fram, staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm”.

Skillnaden i dag är bara att de gamla röda blivit de nya blå och arbetarna står lika ensamma som i går. När Berlinmuren föll blev det ett hål i den röda ideologin om det kommunistiska samhällets väg till socialism. Arbetarna hade fått det bättre och började svika partiet och behovet av en ny grupp att engagera sig för var stort. Människor utifrån passade bra vilket harmonierade med resultatet av stormakternas agerande i främst Mellanöstern, som gav nya flyktingströmmar. Allas lika värde blev överordnat lagen.

Men kruxet var att de mest behövande saknade medel till smugglarnas resor över det farliga Medelhavet. Kvinnor och barn fick vackert stanna i undermåliga flyktingläger, liksom övriga skyddsbehövande från förföljelse. Lockropen från Sverige, där till exempel Annie Lööfs rop på centerns kongress under 2013: ”Kom till oss”, uppfylldes med råge och statsminister Stefan Löfvens konstaterande likaså ”att i Sverige bygger vi inga murar.” Dessa lockrop/pull-faktorer fick dock ett abrupt slut efter anstormning av alla som önskade ett bättre liv under hösten 2015.


Jag får inte in i min arma skalle hur det kan vara mer moraliskt högstående att hjälpa ett fåtal som tagit sig hit, än hundratusentals fler i närområdet för samma kostnad?


Sverige, ett litet obetydligt land uppe i Norden, hade av karriärsugna politiker döpts om till en stormakt i humanitet, vars början skedde redan 1975 då riksdagen helt sonika, utan folkets godkännande, bestämde att landet skulle bli mångkulturellt.

Detta beslut uppmuntrades både av EU och FN som såg att det sekulariserade landet med dåligt samvete efter kriget, kunde bli ett utmärkt försöksland för massinvandring och folkutbyte allt efter den gamla Kallergi planen. Vilken var grunden till den Pan Europiska rörelsen, som banade väg för EU. Bankiren Jean Monnets (1888-1979) metod; de små stegens omvandling till ökad federalism mot en världsregering, NWO är mycket aktuella i dag.


Haken är dock att folk i hela Europa vaknat till och inte vill förlora sina nationalstater. Detta trots de globaliseringsfrälstas förkunnelser om invandringens berikning och lönsamhet.


EU:s medlemmar i öst ställts i skamvrån för sina protester mot att öppna sina länder för invandring från Mena länder. De vet vad förtryck från en totalitär stat och religion innebär. De ser stora risker med islams lära om sin religions överlägsenhet med dess konsekvenser, som våra mångkulturella politiker ihärdigt förnekar, trots att fakta nu gör revor i deras alla lika värdes ideologi.

Medborgarna får som alltid plikta med sina liv tack vare världens penningstinna elits agerande med lojala medarbetare, politiker med media, som tyvärr har fäbless för filtrering av världens händelser, så de får mer överensstämmer med federalismens principer. Detta gynnar mer den egna karriären, än folkets, sina uppdragsgivares väl och ve.

Tillbaka till det senaste terrordådet i England.

Theresa May sade utanför Downing Street nr 10 att: ”Nu är det nog”, efter terrordådet på London Bridge och Borough Market. Med detta menade hon troligen, att endast övervakning måste ske av de 3000 tusen mest farliga och potentiella terroristerna. Utvisning finns inte på kartan (Rapport 4/6). Hon borde i stället följa den ärorika förklaringen för landsförräderi: ”De som stridit för drottningens fiender” och kräva utvisning, som numera hindras av internationella lagar.

Har någon hört en politiker nämna om förändring av föråldrade internationella konventioner, som mänskliga rättigheter, asylrätten och EU:s friheter?

Vilket också innebär att IS-krigare, dess sympatisörer, fundamentalister med Kalifat planer och kriminella kan skutta ut och in över gränserna som de behagar i skydd av flyktingströmmarna.

De ser värdlandets välfärd endast som en exploaterande resurs, vilket utnyttjas med råge. Vilket allt för länge ägt rum i skydd av rödgrönrosa politikers paraply, även om andra vindar blåser, som vänder det ut och in.

Terrorister slipper utvisning om förföljelse kan ske i hemlandet. De skall behandlas mänskligt, trots omänskliga handlingar, att vända den andra kinden till verkar vara utgångspunkten. Vi skall leva som förut mässar ansvariga politiker, när försvarslösa barn mördas på konserter.

Terroristerna förnyar sig ständigt, från bomber, fordon och nu till knivar. Månne giftattacker är att förvänta nästa gång?

Förändring av skyddande konventioner med asylstopp och omedelbar utvisning av både nya, gamla och potentiella terrorister borde medborgarna kräva av EU:s politiker, i stället för att lägga ner blommor och tända ljus för de döda, som bara ger mer tårar efter nästa terrordåd.

Text: Harriet Larsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq