Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ryssland påverkade inte resultatet vid USA-valet – Homeland-sekreterare

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 juni 2017
- Torbjörn Sassersson
Jeh Johnson, 2017 - Foto: Public domain
Jeh Johnson,   2017 - Foto: Public domain
Jeh Johnson, 2017 – Foto: Public domain

NOTERAT. Det finns inga bevis för att den ryska regeringen utförde cyberintrång med syftet att påverka det amerikanska valsystemet under USA-valet 2016. Det sa Jeh Johnson den tidigare sekreteraren för amerikanska “Department Homeland Security” under ed. “I know of no evidence that through cyber intrusion, votes were altered or suppressed in some way”.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: C Span

I den amerikanska House Intelligence Committee pågår omfattande “hearings” för att utreda om och hur det amerikansk valet utsattes för främmande makters cyberintrång. Fokus är dock hela tiden på Ryssland.

Flera av de utfrågade påpekar att det finns en historia av ryska cyberintrång mot USA som land sedan många år, precis som andra länder också genomför det. Frågan är om det finns bevis att just Ryssland attackerat själva valsystemet. Nej, säger alltså Jeh Johnson.


Att sedan även USA har en historia av att utföra cyberintrång på andra länder tas inte upp eftersom det inte är ämnet för utfrågningarna. Det är värt att påpeka att många länder i världen kontinuerligt utför cyberintrång på varandra.


Ett större sammanhang

Det finns starka krafter i görningen inom det amerikanska etablissemanget som försöker göra gällande, av politiska skäl, att Ryssland är det stora problemet eftersom Washington har kommit långt med att militärisera Europa med amerikanska styrkor för att kunna konfrontera Ryssland i förebyggande syfte eller till och med med syfte att direkt angripa Ryssland.

Bilden av ett livsfarligt Ryssland måste upprätthållas inför omvärlden och inför den amerikanska opinionen för att försvara en upptrappning av det andra kalla kriget och för att försvara alla eventuella direkta militära handlingar i framtiden.


Gå till 15 minuter och 20 sekunder för att se Johnsons uttalande om bevis.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq