Thomas Erikson: Lär dig upptäcka och förstå psykopater

publicerad 12 juni 2017
- Pia Hellertz
Thomas Erikson - Pressfoto, MyNewsdesk

I september 2014 skickade NewsVoice ett mail till över 100 psykologer i landet som uppmanades att delta i debatten om psykopatin inom ledarskapet i samhället. Vi fick inte in en enda respons. I denna artikel kommenterar Pia Hellertz boken: “Omgiven av psykopater”. Ämnet är känsligt och viktigt.

Text: Pia Hellertz, fil.dr.

Omgiven av psykopater
Boken “Omgiven av psykopater” av Thomas Erikson

För att nå maktens toppar, oavsett om det handlar om världspolitiken, kommunpolitiken, företagsledning eller kompisgänget, så krävs det vissa egenskaper. Thomas Erikson har i sin bok: “Omgiven av psykopater – så undviker du att bli utnyttjad av andra” ingående beskrivit olika personlighetstyper.

Han använder den s.k. DISA-modellen som utvecklats av William Moulton Marston och som numera ofta används i kurser för att hjälpa oss att förstå människors olikheter. Den använder sig av färger för att beskriva personligheterna, den röda, den gula, den gröna och den blå personligheten, vilket han presenterade i sin förra bok: “Omgiven av idioter- hur man förstår dem som inte går att förstå” (2014).

Det har genom tiderna gjorts många försök till kategoriseringar av människor som ett försök att förstå varför vi är så olika. Thomas Erikson konstaterar att alla människor inte går att stoppa in i DISA-modellen, exempelvis mentalt instabila personer såsom svårt autistiska eller personer med psykotiska symtom som schizofreni och liknande. Och inte heller psykopater.

Thomas Erikson uppger att det enligt de senaste vetenskapliga studierna finns omkring 2-4 procent psykopater i befolkningen. Det går alltså två till fyra psykopater på 100 personer (s. 18). Erikson hjälper oss förstå vilka tekniker psykopaten använder när han förför och utnyttjar människorna omkring sig, vare sig det gäller i familjen, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang, så att vi ska kunna avslöja och förhindra att bli utnyttjade.

De flesta psykopater är män, men det finns även kvinnliga psykopater. Författare som skrivit om kvinnliga psykopater menar att en skillnad mellan manliga och kvinnliga psykopater är att manliga använder sex för att dominera, medan kvinnliga använder sex för att manipulera.[1]

Psykopaten är inte helt lätt att avslöja. De blandas ofta ihop med besvärliga människor över huvud taget. Därför är det viktigt att få en mer konkret bild av denne.

Vad är en psykopat?

Christina Davisson gav år 2016 ut en bok om psykopater: “Har du en psykopat på jobbet? – Så avslöjar du deras taktik”. Hennes mångåriga erfarenheter med att ha hjälpt personer som varit i klorna på psykopater ligger till grund för boken. Ett konstaterande som både Thomas Erikson och Christina Davisson gör är att det inte går att bota psykopati. Psykopati är en personlighets-störning (s. 33).

Thomas Erikson - Pressfoto, MyNewsdesk
Thomas Erikson – Pressfoto, MyNewsdesk

En styrka i Thomas Eriksons bok är de många verklighetsberättelserna. Han arbetar med att ha kurser för företagsledare med flera för att hjälpa dem att avslöja psykopaten. Anledningen är att psykopater kan bli enormt destruktiva för företag och grupper.

Många exempel är tagna från försäljarvärlden där Erikson konkret beskriver hur psykopaten hanterar de olika personligheterna, de röda, de gula, de gröna och de blå, i en säljsituation. Detta klarar psykopaten genom sin enorma skicklighet att studera den person denne vill manipulera. Samma tekniker fungerar ju inte på alla människor. Psykopaten är fenomenal på att läsa av människors svagheter för att sedan använda dem för att manipulera för sina egna syften.

Det finns ett personlighetstest som brukar användas, PPI-R-testet. Det står för “Psychopath Personality Inventory – Revised” och utvecklades av Scott Lilienfeld och Brian Andrews för att bedöma egenskaper hos icke-kriminella personer. PPI-R-testet avslöjar åtta specifika faktorer.

 • Machiavellisk personlighet, d.v.s. brist på empati och distans till andra till förmån för att uppnå sina egna mål
 • Social anpassning, förmågan att charma och dupera andra
 • Frånvaron av empati, d.v.s. en påtaglig brist på känslor, skuld eller hänsyn till andras känslor
 • En sorglös brist på framförhållning, d.v.s. svårigheter att planera framåt och överväga konsekvenserna av sina handlingar
 • Oräddhet, d.v.s. viljan till riskbeteende samt som vanlig konsekvens en brist på rädsla
 • Ansvarslöst uppträdande, oförmågan att ta ansvar för sina egna handlingar, och istället skylla på andra eller att rationalisera sitt eget avvikande beteende
 • Avvikande och impulsivt beteende, bristen på respekt för sociala normer och socialt acceptabla beteenden
 • Immunitet mot stress, inga reaktioner på traumatiska eller på annat sätt spänningsframkallande händelser (s. 21).

Dessa faktorer har man sen delat upp i underkategorier för att underlätta analys och tolkning. De kategorier som används är “Fearless Dominance och Self-Centerad Impulsivity”, d.v.s. ”orädd dominans” och ”självcentrerad impulsivitet”.

Styrs världen av psykopater?

Thomas Erikson beskriver hur forskare stoppat in ledande personer i modellen och berättar bland annat att Saddam Hussein och Idi Amin kom mycket högre upp på listan än Hitler. Nästan lika högt som Hitler hittade man Winston Churchill, Donald Trump och Hillary Clinton (s. 22). Allra högst hamnar de ”charmigaste trollen”, John F Kennedy, därefter Bill Clinton. Nästan alla presidenter hamnar högt på listan.

Psykopatchecklista

Kanadensaren Robert D. Hare är en ledande expert inom psykopatiforskningen och har ägnat sig åt ämnet sedan 1960-talet. Hans övertygelse är att psykopater är betydligt fler än vad de flesta är medvetna om (s. 26). Han har utvecklat en checklista, PCL-R 2016:

 1. Talför/ytligt charmig
 2. Grandiositet
 3. Saknar ånger och skuldkänslor
 4. Bristande empatisk
 5. Patologiskt lögnaktig
 6. Bedräglig/manipulativ
 7. Flackt känsloliv
 8. Impulsiv
 9. Bristande kontroll över sitt beteende
 10. Behov av spänning/blir lätt uttråkad
 11. Ansvarslös
 12. Tidiga beteendeproblem
 13. Asocialt beteende i vuxen ålder
 14. Parasiterande livsstil
 15. Promiskuitet
 16. Saknar långsiktiga mål
 17. Tar inte ansvar för handlingar
 18. Ungdomsbrottslighet
 19. Överträdelser av regler
 20. Kriminell mångsidighet

En tendens som inte framkommer i listorna ovan, men som återkommer i många berättelser är psykopatens tendens att smita undan arbete och låta andra arbeta för sig.

Robert D. Hare kallar de som psykopaterna utnyttjar för ”bönder”, de som Stalin kallade ”nyttiga idioter” (s. 193). Psykopaterna skaffar sig ”bönder” och ”beskyddare” på arbetsplatser, som de kan utnyttja. ”Beskyddarna” är ofta viktiga personer inom företag och organisationer och de är själva ibland psykopater. När psykopaten inte längre har användning för dem så gör de sig av med dem på olika sätt.

Thomas Erikson har en rolig berättelse om eskimåer. Den psykopatiska eskimån simulerade sjukdom när de andra männen måste ut och jaga och fiska.

”När jägarna kom tillbaka tre månader senare hade byn brunnit ner och alla kvinnorna var med barn.

– Vad gjorde eskimåerna med den skyldige? De satte honom på ett isflak” (s. 19).

Promiskuitet och andra extrema aktiviteter

Ett karaktärsdrag hos psykopaten är just promiskuitet och att man använder sex för att dominera och manipulera. Kombinationen med penninghunger och promiskuitet gör vissa psykopater till sol-och-vårare. Dessutom ägnar sig många psykopater åt svindlerier, bedrägerier, stölder, gängkriminalitet och knarkhandel (s. 26).

Ännu mer extrema handlingar som psykopater är involverade i är:

 • mord,
 • misshandel,
 • våldtäkter,
 • pedofili,
 • barn- och djurmisshandel,
 • tortyr och
 • mänsklig slavhandel (s. 26).

Psykopatens intention är att skada och förgöra vissa människor som verkar mottagliga. Han tycker om att se hur människor långsamt bryts ner.


Thomas Erikson är övertygad om att ledningarna i ett stort antal av världens regeringar styrs av psykopater. Även högt upp inom polis och militär. Status och makt är enormt viktigt för psykopater.


Kapten Klänning

Ett intressant område där det med stor sannolikhet finns psykopater som styr är i religiösa eller politiska sekter. Det finns ledare som menar att de står i kontakt med högre väsen som kommer att straffa om man inte lyder ledaren (s. 26).

Parasitering

Thomas Erikson betonar att det finns människor med psykotiska drag, men som inte är fullblodspsykopater. Även dessa är viktiga att lära sig känna igen. Att parasitera på andra är ett typiskt psykopatiskt drag. Psykopaten betalar ogärna exempelvis när man går ut för att äta. Han har ”glömt plånboken” varje gång, eller han lånar pengar utan att betala tillbaka. Om det handlar om företag så kan han länsa företaget på resurser.

Var finns psykopaterna?

De som enklast kan komma åt oss är familjemedlemmar, d.v.s. äkta hälft eller sambo, ”romantiska, sexuella partners”, arbetsrelationer, d.v.s. chef och arbetskamrater, vänner och bekanta samt professionella kontakter såsom läkare, psykologer, advokater eller andra man vänder sig till för att söka hjälp (s. 53-54).

Listan ovan hämtad är från artikeln Var finns psykopaterna?[2]

Kvinnor som hamnat i misshandelsrelationer vet vad det talar om. Både privat och som socialarbetare kom jag i kontakt med män som betedde sig våldsamt manipulerande och jag förundrade mig över att de agerade så lika, som om de gått i samma skola. Om jag hade läst dessa böcker då hade jag insett och agerat annorlunda.

På Örebro universitet där jag arbetade ett par decennier såg jag en affisch med en gråtande kvinna med blåmärken och med texten: ”Men han är ju så snäll med barnen!” Jag tror att det var Kvinnohuset som satt upp den. Mäns misshandel av kvinnor är ett enormt samhällsproblem, som det talas alltför lite om. Man talar om att undervisa dessa män så att de inte begår våld, men om männen är obotbara, vad gör vi då? När vi inte har isflak?

Medicinering fungerar inte – Det går inte att operera

”Alla försök till terapi har misslyckats fatalt sedan sextiotalet. Tvärtom tycks terapi snarast förvärra läget” (s. 262).

I terapin lär sig psykopaten mer om hur andra lider av hans beteende. Thomas Erikson menar att det bara verkar finnas en sak som biter på psykopater: ålder. ”Psykopater tenderar att lugna ner sig en aning i takt med att år läggs till år” (s. 262)

Ett intressant fenomen som Thomas Erikson tar upp är att s.k. fullblodspsykopater, som sitter i fängelse för mord, våldtäkt, misshandel m.m. får fler brev från ”kärlekstörstande kvinnor än alla andra” (s. 259).

Hur försvarar vi oss mot psykopater?

Erikson ger oss tre skyddande råd:

 1. Öka din självinsikt maximalt
 2. Lär dig att känna igen psykopatiskt beteende
 3. Bestäm dig för hur mycket självrespekt du är värd

JOHARI-fönstret

JOHARI-fönstret
JOHARI-fönstret

Det gäller att öka på ruta 1 så att vi får mer insikt i åtminstone rutorna 2 och 3. Det finns många metoder exempelvis psykoterapi, självkännedomskurser, mental träning m.m. Den bearbetningen involverar ju också punkt 3 ovan. Insikten att vi är värda att behandlas med respekt är enormt viktig.

Säg nej

Psykopaten är ofta feg och ger sig ofta på den svagaste i ”flocken”. Har man genom uppväxten fått ”lära sig” att man inte är värd något, så är man ett lätt offer för psykopaten.

Både Thomas Eriksons och Christina Davissons råd är att agera så fort man märker att nåt inte är som det bör vara. En varningssignal är att ”om det är för bra för att vara sant, så är det sannolikt inte sant”! Sätt stopp! Thomas Erikson har många konkreta exempel från verkligheten som han mött. Han ger många konkreta och goda råd för hur man kan agera i olika situationer.

Ett kusligt exempel på psykopaters agerande som han tar upp är tekniken ”gaslighting”. Namnet kommer från en film från 1930-talet med Ingrid Bergman. Hennes man försökte driva henne till vansinne genom att ändra på saker i hemmet, men påstå att han inte gjort det utan att hon inbillar sig. Till slut vågade hon inte lita på sina egna sinnen.


Manipulatören kan använda sådana vidriga exempel för att bryta ner. Då gäller det att lita på sig själv och sätta stopp. Thomas Erikson menar att vi bara har två val: att göra motstånd eller att gå därifrån.


Erikson ger konkreta förslag på hur man kan göra motstånd genom att bryta psykologiska mönster, genom att avprogrammera rädslor, oro och skuldkänslor, genom att sätta ord på manipulationen med flera. Ett utmärkt sätt att få ord på manipulationen är att läsa böcker av Thomas Erikson och Christina Davisson.

Text: Pia Hellertz, fil.dr.

Referenser

[1] Lisbet Duvringe och Mike Florette har skrivit boken: “Kvinnliga psykopater – mästare i manipulation på arbetsplatsen” (2016). Se även intervjun på YouTube: Så känner du igen en kvinnlig psykopat” – Nyhetsmorgon (TV4)

[2] Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning

[3] Metro: Kvinnorna som älskar Breivik

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: psykopater
 • Här är några manipulationstekniker psykopater använder i sina nära relationer. Så se upp om Ni dejtar någon som ni tycker verkar vara för bra för att vara sant, för då är det i regel det också. Psykopatens mål är alltid att bryta ner offret, för att det går att göra.

  – Komplimanger, att “smöra” offret och få offret på gott humör.

  – Ge bort gåvor som gör offret skyldigt att ge tillbaka.

  – Falsk Intimitet och att låtsas vara intresserad av allt offret är intresserade av (musik, hobbis, människor …).

  – Berätta (falska) hemligheter om sig själva, för att bygga upp ett förtroende och en lojalitet och kräva återgäldning av andra att berätta sina egna hemligheter om sig själva.

  – Ge offret vad de vad de vill ha eller behöver. Eller säga vad offret vill höra.

  – Tyst bemötande. Slumpmässig och oväntad bemöta offret med tystnad.

  – Be om en tjänst som är för mycket för någon att kunna acceptera, med vetskapen om att begäran kommer att bli nekat; för att sedan spela sårad och komma med förfrågan som de hela tiden ville ha från början.

  – Falsk medveten anklagelse som är helt logisk och inte går att bemöta för att ändra på den andra.

  – Skuld och skam; få offer att känna sig skyldig. Sedan samla på händelser som kan räknas upp för att bryta ner offret om en förfrågan avvisas.

  – Spela normal och säg att vad det gör är helt normalt och alla gör det.

  – Byta samtalsämne hela tiden och plötsligt skvallra om andra eller berätta intressanta nyheter, när du vill prata om viktigt.

  – Slumpmässigt och oväntat beteenden och på så viss håll människor på helspänn och aldrig förklara orsakerna till sina märkliga handlingar. Det sker slumpmässigt, utan mönster. Ingår också att vara extra snäll.

  – Fylla känslomässiga behov hos offret. Vara stödet i deras osäkerhet och avhjälpa olyckor samt ge offret vad de vill ha och säg vad de vill höra.

  – Överreaktion. När offret frågar efter något svarar denna: “Åh kom igen, är det vad du verkligen vill”. Få offret och tveka och istället vilja något som är till fördel för psykopaten.

  Be careful out there!

 • @Ale, “Eftersom de är oförmögna att erkänna sina egna brister och svagheter måste de bortförklara dessa genom att lägga skulden på andra.” är ett påstående helt i klass med att vampyrer inte har någon spegelbild.
  Ämnet psykopati verka trigga narcissistiska personlighetstyper som har problem med auktoriteter, dessa narcissister ser då helt plötsligt psykopater överallt.
  De är inte så, människor med mer eller mindre psykopatisk personlighet, de uppgår till 1-2% av befolkningen och är troligtvis inte särskild framgångsrika i sina karriärer. Det samma gäller för narcissisterna vars dysfunktionalitet också blir ett hinder i livsloppet. Båda grupperna försvarar sin personlighet med att peka ut andra framgångsrika människor som bärare av det egna handikappet.

 • @Per. Det finns nog mer än ett par % av befolkningen som har “psykopatiska drag” (till skillnad från patienter med antisocial personlighetsstörning). Uppfattar att artikeln mer fokuserar på de med psykopatiska drag. Helt klart är det i var fall att där människor med en psykopatiska ådra drar fram, lämnar dem ödelagda människoliv efter sig. Psykopati är planerad ondska. Vill gärna införa ondskan i debatten. Psykiatriker är något modigare än psykologer när det kommer att sticka ut.

  Det finns en kristen psykiatriker vd namn Scott Peck, som skrev boken: “Lögnens folk” (People of the Lie). En tämligen otäck bok, där han specificerar just psykopati och ondska. Poängen är i vart fall att dem som vi anser är helt friska och rationella människor samtidigt kan vara helt igenom onda. Vi sätter vår tillåta till rationella människor. Det är dom som skall sydda oss. Scott Peck menar också att onda människor ganska vanligt förekommande. Ett av de karakteristiska dragen hos onda människor är att de utpekar andra som onda. Eftersom de är oförmögna att erkänna sina egna brister och svagheter måste de bortförklara dessa genom att lägga skulden på andra.

  Han går även hela vägen ut; och frågar sig om det finns godhet, så kan godheten inte existera utan ondskan, för då vet vi inte vad som är gott eller ont. Finns då ondskan så borde även det finns en ondska koncentrerad – materialiserad och personifierad i det vi kallar för djävulen. Scott Peck säger sig veta att Satan är en realitet, eftersom han själv har mött honom, men varnar samtidigt andra, utan erfarenhet och utbildning, att närma sig detta då det är utomordentligt farligt.

 • Inte sedan Frenologin gick i graven under förra seklet har människor beskrivits så fördomsfullt som i denna text om psykopater.
  Vi läser “I september 2014 skickade NewsVoice ett mail till över 100 psykologer i landet som uppmanades att delta i debatten om psykopatin inom ledarskapet i samhället.”
  Om den som har skrivit detta och alla de som utan tvekan instämmer kan jag läsa ut nästan alla PPI-R-testet åtta specifika faktorer och dessutom ett flertal av Kanadensaren Robert D. Hare checklista av föraktfulla omdömen.
  Bara ett par procent av befolkningen uppfyller den kliniska definitionen av psykopati men denna text skapar en annan mycket falsk bild av grupper i samhället.

 • Intressant att NewsVoice mailade över 100 psykologer i landet som uppmanades att delta i debatten om psykopatin inom ledarskapet i samhället, men fick inte in en enda respons. Detta kan tolkas på flera sett. Sant är i vart fall att psykologyrket är ett ensamt yrke, där kollegorna är avvaktande mot varandra och uppträder värderade gentemot varandra. Det kan vara en orsak. Det är en drillning som sker ute på psykologhögskolorna. Psykologer lär sig vara avvaktande, inlyssnande samt passiva; vidare är de i sin yrkesroll iakttagande, observerande. De pysslar med utredningar, tester, dokumentation samt klarlägger. Det är inte en extrovert yrkesgrupp som skådespelare och politiker är. Alla passar på alla. Ingen vågar sticka ut och bli analyserad och värderad.

  Det finns en uppsjö av sidor på nätet om psykopati, av varierande kvalitet. Den finns ingen diagnos som hete psykopati, utan diagnosen heter Antisocial personlighets störning. Detta är intresserat för människan har i alla tider kunnat identifiera psykopater, men genom att smalna av diagnosen till Antisocial personlighets störning, går störningen så djupt att dessa patienter inte kan anpassa sig till samhällets normer. Genom de tricket avlägsnas den grupp av människor som artikel avser. Rättspsykologen Robert D. Hare har enbart studerat interner på anstalter. Dömda för brott. Ett typiskt ex på att samhällets intellektuella inte vågar ta i frågan. Vidare så vill jag förtydliga att Robert D. Hare “checklist” skall kompletteras med 0 till 2 poäng efter vart påstående. Sedan skall personen samla på sig 24 poäng för att kvalificera sig. Alla har vi några av dessa egenskaper, frågan är om dem är dominerande? Och i vilka grand i så fall. Robert D. Hare “checklist” är en knippe överlevnadsstrategier som vi människor kan ta fram om det behövs, till skillnad från ha dem permanent närvarande, där de uppträder oförutsägbart och tvingande.

  En aspekt av detta är att många inte inser att “psykopati” (om vi kallar det så) är en styrka, i den meningen att dessa personer ofta når sina mål i högre grad än andra. En annan viktig poäng är att dem klara av, inte bara att nå maktpositioner, utan dessutom behålla makten länge än andra klarar, då de är skoningslösa. Här har vi en ogynnsam evolutionär faktor. Låt låt vara att det sker på andras bekostnad. Därför har dem en plats i vårt samhälle så länge de finns en kvar av dem. Låt mig förklara detta.

  Tänk er i begynnelsen av mänsklighetens historia – där i byn, bor kanske hundra människor i familjeklaner. Byn hotas av ett kringflackande plundrings- samt krigskulturfolk. Vem är då bäst lämpad att leda byns försvar? Naturligtvis dem som är skoningslös, och som kan på ett övertygande sätt tala för sig sak. Klarar att ingjuta ett närmast grandiost självförtroende hos stammens försvarare. Inte räds något, som snabbt kan ställa om och improvisera. Inte fastna i rädslor. Blir bara mer och mer stimulerad ju högre spänningen stiger. Inte slås till marken av fruktan samt kan bryta mot stammans alla tidigare uppförandekoder och regler för att till varje pris vinna.

  Det sägs ofta att man inte kan vinna mot en psykopat, men det är fel. Känner många som gjort det och har själv lyckats flera gånger. En brist som psykopaten har är dennes narcissism. Är psykopaten duktig på något, vilket dem oftast är, skryter dem med sin skicklighet. Är dem på en skala på 7 (av 10) så förstärker dem ofta sin duglighet upp till 10. Rådet är: se därför se till att innan du gå i konflikt med en psykopat att alltid få denna att undervärde dig, innan. Förstärker en skicklig människa sin duglighet, vat du att denna inte är lika bra som hen utger sig för att vara. Vet du samtigigt att du är skickligare och bättre, finns det ingen själ att udvika en konflikt som du vet att du kommer att vinna på förhand.

  Detta med konflikter kan inte nog understrykas. Vi svenskar har en förlamande konflikträdsla. Problemet med psykopater är inte större än vad vi gör det till: en psykopat kommer att tvinga oss till konflikt. Överkommer man konflikträdslan är det en rätt kul sport att knyta upp svansen på psykopater. Då talar jag om konflikter i bland annat rättssalar och förhandlingar – inte våld. En psykopat är en mycket liten svag människa med en bristande självkänsla och lågt självförtroende. Detta märks främst på att de är sårbara människor dem försöker manipulera. Dem identifierar sig med sårbarheten, men istället för att de det vackra i dessa människor, föraktar dem svagheten. Dem föraktar sig själva. Bygg därför upp det inre motsatsförhållandet hos dem, ty ser upp till starka individer. Är man duktig på något och vet om det, finns det ju inge behov av att skryta om det, eller hur.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *