Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Thomas Erikson: Lär dig upptäcka och förstå psykopater

publicerad 12 juni 2017
- Pia Hellertz
Thomas Erikson - Pressfoto, MyNewsdesk

I september 2014 skickade NewsVoice ett mail till över 100 psykologer i landet som uppmanades att delta i debatten om psykopatin inom ledarskapet i samhället. Vi fick inte in en enda respons. I denna artikel kommenterar Pia Hellertz boken: “Omgiven av psykopater”. Ämnet är känsligt och viktigt.

Text: Pia Hellertz, fil.dr.

Omgiven av psykopater
Boken “Omgiven av psykopater” av Thomas Erikson

För att nå maktens toppar, oavsett om det handlar om världspolitiken, kommunpolitiken, företagsledning eller kompisgänget, så krävs det vissa egenskaper. Thomas Erikson har i sin bok: “Omgiven av psykopater – så undviker du att bli utnyttjad av andra” ingående beskrivit olika personlighetstyper.

Han använder den s.k. DISA-modellen som utvecklats av William Moulton Marston och som numera ofta används i kurser för att hjälpa oss att förstå människors olikheter. Den använder sig av färger för att beskriva personligheterna, den röda, den gula, den gröna och den blå personligheten, vilket han presenterade i sin förra bok: “Omgiven av idioter- hur man förstår dem som inte går att förstå” (2014).

Det har genom tiderna gjorts många försök till kategoriseringar av människor som ett försök att förstå varför vi är så olika. Thomas Erikson konstaterar att alla människor inte går att stoppa in i DISA-modellen, exempelvis mentalt instabila personer såsom svårt autistiska eller personer med psykotiska symtom som schizofreni och liknande. Och inte heller psykopater.

Thomas Erikson uppger att det enligt de senaste vetenskapliga studierna finns omkring 2-4 procent psykopater i befolkningen. Det går alltså två till fyra psykopater på 100 personer (s. 18). Erikson hjälper oss förstå vilka tekniker psykopaten använder när han förför och utnyttjar människorna omkring sig, vare sig det gäller i familjen, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang, så att vi ska kunna avslöja och förhindra att bli utnyttjade.

De flesta psykopater är män, men det finns även kvinnliga psykopater. Författare som skrivit om kvinnliga psykopater menar att en skillnad mellan manliga och kvinnliga psykopater är att manliga använder sex för att dominera, medan kvinnliga använder sex för att manipulera.[1]

Psykopaten är inte helt lätt att avslöja. De blandas ofta ihop med besvärliga människor över huvud taget. Därför är det viktigt att få en mer konkret bild av denne.

Vad är en psykopat?

Christina Davisson gav år 2016 ut en bok om psykopater: “Har du en psykopat på jobbet? – Så avslöjar du deras taktik”. Hennes mångåriga erfarenheter med att ha hjälpt personer som varit i klorna på psykopater ligger till grund för boken. Ett konstaterande som både Thomas Erikson och Christina Davisson gör är att det inte går att bota psykopati. Psykopati är en personlighets-störning (s. 33).

Thomas Erikson - Pressfoto, MyNewsdesk
Thomas Erikson – Pressfoto, MyNewsdesk

En styrka i Thomas Eriksons bok är de många verklighetsberättelserna. Han arbetar med att ha kurser för företagsledare med flera för att hjälpa dem att avslöja psykopaten. Anledningen är att psykopater kan bli enormt destruktiva för företag och grupper.

Många exempel är tagna från försäljarvärlden där Erikson konkret beskriver hur psykopaten hanterar de olika personligheterna, de röda, de gula, de gröna och de blå, i en säljsituation. Detta klarar psykopaten genom sin enorma skicklighet att studera den person denne vill manipulera. Samma tekniker fungerar ju inte på alla människor. Psykopaten är fenomenal på att läsa av människors svagheter för att sedan använda dem för att manipulera för sina egna syften.

Det finns ett personlighetstest som brukar användas, PPI-R-testet. Det står för “Psychopath Personality Inventory – Revised” och utvecklades av Scott Lilienfeld och Brian Andrews för att bedöma egenskaper hos icke-kriminella personer. PPI-R-testet avslöjar åtta specifika faktorer.

 • Machiavellisk personlighet, d.v.s. brist på empati och distans till andra till förmån för att uppnå sina egna mål
 • Social anpassning, förmågan att charma och dupera andra
 • Frånvaron av empati, d.v.s. en påtaglig brist på känslor, skuld eller hänsyn till andras känslor
 • En sorglös brist på framförhållning, d.v.s. svårigheter att planera framåt och överväga konsekvenserna av sina handlingar
 • Oräddhet, d.v.s. viljan till riskbeteende samt som vanlig konsekvens en brist på rädsla
 • Ansvarslöst uppträdande, oförmågan att ta ansvar för sina egna handlingar, och istället skylla på andra eller att rationalisera sitt eget avvikande beteende
 • Avvikande och impulsivt beteende, bristen på respekt för sociala normer och socialt acceptabla beteenden
 • Immunitet mot stress, inga reaktioner på traumatiska eller på annat sätt spänningsframkallande händelser (s. 21).

Dessa faktorer har man sen delat upp i underkategorier för att underlätta analys och tolkning. De kategorier som används är “Fearless Dominance och Self-Centerad Impulsivity”, d.v.s. ”orädd dominans” och ”självcentrerad impulsivitet”.

Styrs världen av psykopater?

Thomas Erikson beskriver hur forskare stoppat in ledande personer i modellen och berättar bland annat att Saddam Hussein och Idi Amin kom mycket högre upp på listan än Hitler. Nästan lika högt som Hitler hittade man Winston Churchill, Donald Trump och Hillary Clinton (s. 22). Allra högst hamnar de ”charmigaste trollen”, John F Kennedy, därefter Bill Clinton. Nästan alla presidenter hamnar högt på listan.

Psykopatchecklista

Kanadensaren Robert D. Hare är en ledande expert inom psykopatiforskningen och har ägnat sig åt ämnet sedan 1960-talet. Hans övertygelse är att psykopater är betydligt fler än vad de flesta är medvetna om (s. 26). Han har utvecklat en checklista, PCL-R 2016:

 1. Talför/ytligt charmig
 2. Grandiositet
 3. Saknar ånger och skuldkänslor
 4. Bristande empatisk
 5. Patologiskt lögnaktig
 6. Bedräglig/manipulativ
 7. Flackt känsloliv
 8. Impulsiv
 9. Bristande kontroll över sitt beteende
 10. Behov av spänning/blir lätt uttråkad
 11. Ansvarslös
 12. Tidiga beteendeproblem
 13. Asocialt beteende i vuxen ålder
 14. Parasiterande livsstil
 15. Promiskuitet
 16. Saknar långsiktiga mål
 17. Tar inte ansvar för handlingar
 18. Ungdomsbrottslighet
 19. Överträdelser av regler
 20. Kriminell mångsidighet

En tendens som inte framkommer i listorna ovan, men som återkommer i många berättelser är psykopatens tendens att smita undan arbete och låta andra arbeta för sig.

Robert D. Hare kallar de som psykopaterna utnyttjar för ”bönder”, de som Stalin kallade ”nyttiga idioter” (s. 193). Psykopaterna skaffar sig ”bönder” och ”beskyddare” på arbetsplatser, som de kan utnyttja. ”Beskyddarna” är ofta viktiga personer inom företag och organisationer och de är själva ibland psykopater. När psykopaten inte längre har användning för dem så gör de sig av med dem på olika sätt.

Thomas Erikson har en rolig berättelse om eskimåer. Den psykopatiska eskimån simulerade sjukdom när de andra männen måste ut och jaga och fiska.

”När jägarna kom tillbaka tre månader senare hade byn brunnit ner och alla kvinnorna var med barn.

– Vad gjorde eskimåerna med den skyldige? De satte honom på ett isflak” (s. 19).

Promiskuitet och andra extrema aktiviteter

Ett karaktärsdrag hos psykopaten är just promiskuitet och att man använder sex för att dominera och manipulera. Kombinationen med penninghunger och promiskuitet gör vissa psykopater till sol-och-vårare. Dessutom ägnar sig många psykopater åt svindlerier, bedrägerier, stölder, gängkriminalitet och knarkhandel (s. 26).

Ännu mer extrema handlingar som psykopater är involverade i är:

 • mord,
 • misshandel,
 • våldtäkter,
 • pedofili,
 • barn- och djurmisshandel,
 • tortyr och
 • mänsklig slavhandel (s. 26).

Psykopatens intention är att skada och förgöra vissa människor som verkar mottagliga. Han tycker om att se hur människor långsamt bryts ner.


Thomas Erikson är övertygad om att ledningarna i ett stort antal av världens regeringar styrs av psykopater. Även högt upp inom polis och militär. Status och makt är enormt viktigt för psykopater.


Kapten Klänning

Ett intressant område där det med stor sannolikhet finns psykopater som styr är i religiösa eller politiska sekter. Det finns ledare som menar att de står i kontakt med högre väsen som kommer att straffa om man inte lyder ledaren (s. 26).

Parasitering

Thomas Erikson betonar att det finns människor med psykotiska drag, men som inte är fullblodspsykopater. Även dessa är viktiga att lära sig känna igen. Att parasitera på andra är ett typiskt psykopatiskt drag. Psykopaten betalar ogärna exempelvis när man går ut för att äta. Han har ”glömt plånboken” varje gång, eller han lånar pengar utan att betala tillbaka. Om det handlar om företag så kan han länsa företaget på resurser.

Var finns psykopaterna?

De som enklast kan komma åt oss är familjemedlemmar, d.v.s. äkta hälft eller sambo, ”romantiska, sexuella partners”, arbetsrelationer, d.v.s. chef och arbetskamrater, vänner och bekanta samt professionella kontakter såsom läkare, psykologer, advokater eller andra man vänder sig till för att söka hjälp (s. 53-54).

Listan ovan hämtad är från artikeln Var finns psykopaterna?[2]

Kvinnor som hamnat i misshandelsrelationer vet vad det talar om. Både privat och som socialarbetare kom jag i kontakt med män som betedde sig våldsamt manipulerande och jag förundrade mig över att de agerade så lika, som om de gått i samma skola. Om jag hade läst dessa böcker då hade jag insett och agerat annorlunda.

På Örebro universitet där jag arbetade ett par decennier såg jag en affisch med en gråtande kvinna med blåmärken och med texten: ”Men han är ju så snäll med barnen!” Jag tror att det var Kvinnohuset som satt upp den. Mäns misshandel av kvinnor är ett enormt samhällsproblem, som det talas alltför lite om. Man talar om att undervisa dessa män så att de inte begår våld, men om männen är obotbara, vad gör vi då? När vi inte har isflak?

Medicinering fungerar inte – Det går inte att operera

”Alla försök till terapi har misslyckats fatalt sedan sextiotalet. Tvärtom tycks terapi snarast förvärra läget” (s. 262).

I terapin lär sig psykopaten mer om hur andra lider av hans beteende. Thomas Erikson menar att det bara verkar finnas en sak som biter på psykopater: ålder. ”Psykopater tenderar att lugna ner sig en aning i takt med att år läggs till år” (s. 262)

Ett intressant fenomen som Thomas Erikson tar upp är att s.k. fullblodspsykopater, som sitter i fängelse för mord, våldtäkt, misshandel m.m. får fler brev från ”kärlekstörstande kvinnor än alla andra” (s. 259).

Hur försvarar vi oss mot psykopater?

Erikson ger oss tre skyddande råd:

 1. Öka din självinsikt maximalt
 2. Lär dig att känna igen psykopatiskt beteende
 3. Bestäm dig för hur mycket självrespekt du är värd

JOHARI-fönstret

JOHARI-fönstret
JOHARI-fönstret

Det gäller att öka på ruta 1 så att vi får mer insikt i åtminstone rutorna 2 och 3. Det finns många metoder exempelvis psykoterapi, självkännedomskurser, mental träning m.m. Den bearbetningen involverar ju också punkt 3 ovan. Insikten att vi är värda att behandlas med respekt är enormt viktig.

Säg nej

Psykopaten är ofta feg och ger sig ofta på den svagaste i ”flocken”. Har man genom uppväxten fått ”lära sig” att man inte är värd något, så är man ett lätt offer för psykopaten.

Både Thomas Eriksons och Christina Davissons råd är att agera så fort man märker att nåt inte är som det bör vara. En varningssignal är att ”om det är för bra för att vara sant, så är det sannolikt inte sant”! Sätt stopp! Thomas Erikson har många konkreta exempel från verkligheten som han mött. Han ger många konkreta och goda råd för hur man kan agera i olika situationer.

Ett kusligt exempel på psykopaters agerande som han tar upp är tekniken ”gaslighting”. Namnet kommer från en film från 1930-talet med Ingrid Bergman. Hennes man försökte driva henne till vansinne genom att ändra på saker i hemmet, men påstå att han inte gjort det utan att hon inbillar sig. Till slut vågade hon inte lita på sina egna sinnen.


Manipulatören kan använda sådana vidriga exempel för att bryta ner. Då gäller det att lita på sig själv och sätta stopp. Thomas Erikson menar att vi bara har två val: att göra motstånd eller att gå därifrån.


Erikson ger konkreta förslag på hur man kan göra motstånd genom att bryta psykologiska mönster, genom att avprogrammera rädslor, oro och skuldkänslor, genom att sätta ord på manipulationen med flera. Ett utmärkt sätt att få ord på manipulationen är att läsa böcker av Thomas Erikson och Christina Davisson.

Text: Pia Hellertz, fil.dr.

Referenser

[1] Lisbet Duvringe och Mike Florette har skrivit boken: “Kvinnliga psykopater – mästare i manipulation på arbetsplatsen” (2016). Se även intervjun på YouTube: Så känner du igen en kvinnlig psykopat” – Nyhetsmorgon (TV4)

[2] Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning

[3] Metro: Kvinnorna som älskar Breivik


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: psykopater