Dr Day ansåg att globalism är en dystopisk och misantropisk plan

publicerad 22 juli 2017
- av NewsVoice
Dr Richard Day pekas ut som en insider i Rockefeller-familjen
Dr Richard Day pekas ut som en insider i Rockefeller-familjen
Dr Richard Day pekas ut som en insider i Rockefeller-familjen

HISTORIA. Marcus Gullberg redogör för ett kontroversiellt tal om globalisternas framtidsplaner för världen. Mötet ägde rum 1969 i Pittsburgh och talare var dr Richard Day (1905-1989), en då känd läkare i USA och medicinsk direktör för ”Planned Parenthood”, skriver Gullberg. 80 barnläkare lyssnade och Day ska ha sagt att anledningen till att han höll talet var att ”inget kan stoppa oss nu”. Talet dokumenterades av en åhörare.

NewsVoice publicerar dr Days tal för att redovisa vilken typ av tänkande som ligger bakom vissa ej politiskt korrekta perspektiv på globalismen. Artikeln representerar inte tidningen NewsVoice världsåskådning, men vi väljer att redovisa uppfattningar som finns både inom och utanför åsiktskorridoren. Det är fritt fram att diskutera Days världsbild och om du anser att han hade rätt i sina prognoser. / NewsVoice

Text: Marcus Gullberg

Bland de mest intressanta uttalandena var att dr Day menade att den östliga, kommunistiska konspirationen bara var en del av pusslet och att Väst och Öst har ett nära samarbete trots skillnaderna mellan kapitalism och kommunism.

Day talade också om ”New Barbarian Age”, vilket rimmar väl med Dalai Lamas världsturnéer de sista 50 åren där han marknadsför ”Kalachakra-profetian” under sina väckelsemöten (förf anm). Om man är med på ett sådant ”frälsningsmöte” blir man ”initierad” och det är nog bara ett fåtal som förstår meningen med dessa initieringar och ännu färre är det som förstår vad som sägs på tibetanska.

En översättare hävdar att man efter riten har lovat att följa Dalai Lama i framtiden och att man åker ner i helvetet om man inte lyder honom. I Kalachakra-profetian invaderar barbarerna världen med sin demonledare ”Krinmati” i täten. Krinmati i profetian är en barbarisk icke-indier som attackerar världen från Indien. Idag reser icke-indiern Dalai Lama från Indien världen runt som frälsare och har audiens hos alla världsledarna samt hyllas i globalistiska och kulturmarxistiska MSM som en ”guda-kung”. Slump eller vansinnigt allvar?

En parentes är långfilmen ”Conan The Barbarian” där svartmagiker härskar över världen från Asien och där Conan (Schwarzenegger) först förslavas och senare slåss för sin frihet. Man kan både i dr Days tal och i filmen se en tydlig koppling till ”starkast (brutalast) överlever” enligt evolutionsteorin.

Doktor Day var en insider i Rockefellerfamiljen och globalisternas inre sfärer och han stöttade den agenda som ibland förs fram, vilken primärt syftade till att avfolka jorden och förslava alla överlevarna (de starka slavarna) under en härskarklass via hjärntvätt och olika förtäckta attacker mot folken som decimerade deras antal. Ett påstående som allt för enkelt har förkastats av etablissemanget som en klassisk konspirationsteori.

Världsregeringen skulle enligt Day införas via terrorism som sedan eskalerade till hot om globalt kärnvapenkrig och tanken var att eventuellt detonera en eller ett par atombomber för att skrämma världens folk till total lydnad. Däremot kommer eliten inte att starta ett fullskaligt kärnvapenkrig eftersom deras egen framtida livsmiljö då skulle skadas.

Day talade om en mängd olika samhällsfenomen varav flera idag har blivit sanna:

 • terrorism,
 • massproducerad skadlig mat,
 • maskuliniserade kvinnor (för att ta bort alla skillnader på slavarna),
 • centraliserad matkontroll,
 • massövervakning,
 • hemliga cancer-kurer (för eliten),
 • urbanisering för att förstöra traditionell kultur,
 • långa utbildningar utan substans,
 • statlig hjärntvätt i skolan,
 • en sex- och våldsfixerad nöjesindustri,
 • sportevenemang (för att minska nationalism),
 • förfalskad vetenskap,
 • marknadsföring av droger,
 • alkohol,
 • fri sex och homosexualitet,
 • utslagning av alla unga människor från bostadsmarknaden (via stigande bostadspriser),
 • utpressning av alla länder med kärnvapenkrig,
 • eliminering av kärnfamiljen,
 • enkla skilsmässor etc.

Day talade också om saker som är kontroversiella idag, tex:

 • väderkontroll (som vapen mot folken),
 • chippning av människor (något som inletts),
 • utrotning av äldre människor via masseutanasi,
 • förbud mot att ha barn utan statligt tillstånd,
 • en ny världsreligion (under bildande idag),
 • förbud mot att odla sin egen mat,
 • eliminering av "sanna böcker",
 • användandet av sjukhus som fängelser,
 • kriminalitet (som ett sätt att styra samhället i lönndom) och den
 • kristna religionen skulle bli en av globalisternas främsta allierade i att genomföra planen genom subversion inifrån.

Framlidne globalisten Zbigniew Brzezinski sa en gång i linje med dr Day:

Zbigniew Brzezinski
Zbigniew Brzezinski

“Shortly, the public will be unable to reason or think for themselves. They’ll only be able to parrot the information they’ve been given on the previous night’s news.”

Dr Day berättade att via tex media och propaganda skulle man dupera folket till dess att människor blev helt oförmögna till kritiskt tänkande. På ytan skulle man sälja in alla reformer med ett positivt budskap medan essensen alltid var att kriga mot massorna med två huvudmål: döda en stor del av världens befolkning och samtidigt förslava överlevarna.

Denna process mot totalt slaveri skulle ske gradvis genom ständiga reformer som söndrade folket och knäckte dem mentalt och fysiskt. Tex skapades ghettona i storstäderna som ett sätt att skifta ut ”svaga människor” och låta dem gå under i drogmissbruk som sanktionerades av staten i hemlighet (via underrättelsetjänsterna?).

Skräpmat skulle finnas överallt och används för att skada hälsan. De starka människorna skulle välja bort skräpmat medan de svaga skulle bli beroende av den. På detta sätt skulle fler människor kunna dö tidigare. Cancer var ett sätt att ytterligare bromsa befolkningsutvecklingen medan ingen i eliten dog av cancer.

Slutkommentar

Eftersom dr Days tal var så omfattande och heltäckande ger jag bara en introduktion här. Det mest intressanta med hans tal är att en människa kan uppnå en sådan nivå av galen ondska och total avsaknad av respekt för världens folk.

Här talar vi om en totalt hänsynslös härskarklass som ser sig själva som "gudar" bara för att de tycker att deras planer är briljanta och av en högre intelligens än vad det ”dumma” folket kan genomskåda.

Faktum är att en människa som kan tänka ut och genomföra alla dessa vansinniga planerna inte kan betraktas som en människa längre. Den andra saken är att i princip alltihop av det som han sade 1969 skulle användas av ondskan mot världens människor har redan blivit eller håller på att bli verklighet.

Man kan säkerligen skriva ett tjugotal artiklar i ämnet vilket jag hoppas att fler skribenter vill göra. Här följer användbara länkar till dr Day.

Text: Marcus Gullberg

Days tal (inkl underrubriker)

Dr. Day Speech 1969 - The Evil Plan To Enslave Mankind - Transcript

Tape I

Tape II

Tape III - an interview by Randy Engel, Director of the U.S. Coalition for Life, with Dr. Larry Dunegan on Oct. 10, 1991 in Pittsburgh, Penn.