Macron vill öka medborgarnas inflytande i EU

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 juli 2017
- NewsVoice redaktion
Emmanuel Macron, 2017 - Foto: Europeiska unionen
Emmanuel Macron,   2017 - Foto: Europeiska unionen
Emmanuel Macron, 2017 – Foto: Europeiska unionen

Den franska presidenten Emmanuel Macron (39) sa under ett tal i måndags i Frankrikes parlament att EU tappat kursen och att en ny generation kommer att ”återföra den europeiska idén till sitt ursprung”. Han vill tillsammans med Tyskland lansera demokratiska konvent i medlemsländerna där invånarna ska kunna komma till tals om EU.

“Det europeiska bygget är i dag försvagat av en byråkratisk utbredning och av den växande skepticismen som är en följd av detta. Jag tror fullt och fast på EU men jag finner inte alltid denna skepticism oberättigad.”

Han vill befria EU från: ”agendornas och kalendrarnas tyranni”.

Macron vill se en ”radikal ny riktning” för sitt hemland.

“Alltför ofta har vi valt fel väg. Vi har föredragit procedurer framför resultat, regler framför initiativkraft”.

Macron vill reformera det franska valsystemet som i dag ger oproportionerlig fördel till stora partier och banta ned antalet ledamöter i det franska parlamentets båda kamrar. Om hans krav inte gått igenom inom ett år vill han utlysa en folkomröstning.

Emmanuel Macron ser även två nya utmaningar för EU: klimatomställningen och digitaliseringen av samhället och arbetsmarknaden. Han ser kravet på social rättvisa i EU som mycket viktigt. Det skriver Fredrik Haglund på Europaportalen.

Terrorismen i Frankrike

Den franska presidenten sa att undantagstillståndet som infördes efter Parisattackerna 2015 ska tas bort i år. Han vill införa mer kraftfulla lagar för att komma åt terrorister, men ”individens friheter garanteras full respekt”.

Rewrite: NewsVoice | Källa: Macron ger sig i uppdrag att reformera EU, Europaportalen

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Macron