Mobiltelefoner strålar långt över gränsvärdet – Mobilindustrin har mörkat

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 12 juli 2017
- NewsVoice redaktion

9 av 10 mobiltelefoner kan överskrida gränsvärdet och 4 av 10 det dubbla gränsvärdet då de hålls direkt mot kroppen. Det visar mätningar från den franska myndigheten ANFR. Experter drar paralleller till skandalen kring Volkswagens dieselutsläpp. Apple 5 kan utsätta användare för 5, 3 W/kg, långt över gränsvärdet 2 W/kg. Redan 0, 04 W/kg har visats främja tumörer enligt forskning.

Mätningar visar att vanliga mobiltelefoner stråla långt över gränsvärdet vid användning direkt mot kroppen. Den franska myndigheten ANFR (Agence Nationale des Fréquences), motsvarande svenska Post- och Telestyrelsen, har kontrollmätt strålningen från 379 olika mobiltelefonmodeller och den 1 juni 2017 offentliggjordes resultaten. 9 av 10 mobiler överskrider gränsvärdet medan 4 av 10 överskrider dubbla gränsvärdet.

Hela listan med 379 mobilmodeller finns här


Anledningen till att mobilerna i själva verket strålar långt mer än gränsvärdet och mer än vad som anges av tillverkarna själva är att mobilerna inte kontrollerats direkt mot kroppen. I stället har användning en bit från kroppen simulerats, vanligen mellan 5 och 15 mm avstånd,  vilket leder till betydligt lägre uppmätt strålning.


Skandal jämförbar med Volkswagens dieselutsläpp

“Som läkare är jag djup oroad över vad detta betyder för vår hälsa och särskilt barnens hälsa”, säger Marc Arazi.

Arazi är den läkare som genom överklagande sett till att mätresultaten till slut offentliggjorts efter att ANFR först motsatt sig det. Arazi drar paralleller till skandalen kring Volkswagens dieselutsläpp.

Den amerikanska professorn Devra Davis, grundare av Environmental Health Trust håller med och pekar på att de långt överskridna gränsvärdena inte ens är tillräckliga. Davis nämner som exempel en stor djurstudie från ansedda National Toxicology Program som 2016 visade att mobilstrålning under gällande gränsvärden orsakade hjärntumörer. Hennes organisation pekar på att tillverkarna själva uppmanar konsumenter i det ”finstilta” att hålla ut mobilen från kroppen:

“Detta är en enorm skandal. På samma sätt som för Volkswagens dieselutsläpp överskrids gränsvärdet kraftigt. Men ännu mer oroväckande är att gällande gränsvärden inte ens skyddar människor mot hälsorisker med långtidsexponering.”

Frank Clegg var under 16 år Vd för Microsoft Kanada. I dag leder han Strålskyddsstiftelsens motsvarighet i Kanada, C4ST. Liksom Strålskyddsstiftelsen pekar han på omfattande forskning som visar att det finns avsevärda hälsorisker med tekniken:

“Det är uppenbart att de testmetoder som mobiltelefontillverkarna använder sig av är felaktiga. Tillverkarna bör investera i nödvändig forskning och utveckling för att minska strålningen som avges.”

Mobilindustrin bestämmer testen

Mobiltelefoner regleras av NF EN 62209-2 som låter tillverkaren själv bestämma på vilket avstånd mobilen ska testas, dock som mest 25 mm. De flesta har testats på 15 mm avstånd.


Flera experter har under ett antal år varnat för att mobiler förvarade i fickan eller tryckta mot huvudet kan utsätta användaren för strålning som överskrider gränsvärdet.


Den franska myndigheten för säkerhet i miljö och arbetsliv, ANSES, lämnade år 2016 en rapport i vilken mätresultaten från ANFR översiktligt omnämns och i vilken man ansåg att gränsvärdet behöver revideras.


ANSES pekade på att barn dessutom kan absorbera ännu mer strålning och att gränsvärdet inte är anpassat för barn samt att barns psykiska hälsa samt inlärning och minne kan påverkas negativt av trådlös teknik.


Berkeley i Kalifornien beslutade för några år sedan att tillverkare måste upplysa köpare om att mobiler som bärs direkt inpå kroppen, exempelvis i fickan, kan överskrida gränsvärdet. Mobilindustrins samarbetsorganisation CTIA motsatte sig beslutet och vände sig till domstol som emellertid i april 2017 beslutade till fördel för Berkeley och gav dem grönt ljus.

Gällande gränsvärde 2 W/kg är för högt

Det gränsvärde som nu de flesta mobiltelefonmodeller är hårt kritiserat för att vara för högt för att skydda mot visade hälsoeffekter. Exempelvis har studier visat att strålning 40-50 gånger under gränsvärdet (0,04-0,05 W/kg) främjar tumörtillväxt i djurförsök och skadar cellers DNA. Svenska professorer vid Lunds Universitetssjukhus har visat att strålning 100 gånger under gränsvärdet (0,02 W/kg) skadar nervceller hjärnan i djurförsök.

År 2015/2016 har 225 vetenskapsmän verksamma på området krävt att gränsvärdet omprövas mot bakgrund av att mer och mer forskning visar hälsofaror under gällande gränsvärde exempelvis förhöjd risk för hjärntumör.

Gränsvärdet skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter och saknar skydd mot hälsofaror med längre tids exponering, exempelvis cancer.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Referenser:

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Strålskydd:

    Tid – genom att reducera tiden man befinner sig i strålfältet minskar stråldosen i motsvarande grad
    Avstånd – genom att öka avståndet från strålkällan avtar strålningen proportionellt mot kvadraten på avståndet
    Skärmning – genom att använda ett material framför strålkällan minskar strålningen och därmed stråldosen.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *