Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Regeringen ska utreda patienternas rätt att välja vård

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 juli 2017
- NewsVoice redaktion
Aging, åldrande, hälsa, vitalitet - Foto: Crestock.com

Träning hälsa wellness - Foto. CrestockRegeringen har tillsatt en utredning som ska utreda patientens rätt att välja vilken vård och behandling han eller hon vill ha.

”Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras”.

Patientens inflytande och patientsäkerhet utanför den vanliga skolmedicinska vården ska stärkas. Möjlighet till välinformerade val ska stärkas genom att patienter ska få information om alternativmedicinska/komplementära behandlingar och deras evidens som visar metodens behandlingseffekt.

”En särskild utredare ska genomföra en kartläggning av aktuella forskningsresultat och vilken pågående forskning som bedrivs om behandlingsmetoder som används utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Det ska också kartläggas vilka olika utvärderingsmetoder som används för sådana behandlingar.

Utredaren ska inom sitt uppdrag också redovisa i vilken mån de alternativa metoderna genomgår klinisk prövning enligt gängse praxis samt vilka eventuella hinder som finns för sådan prövning. Utredaren ska även lämna förslag till en policy för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder som idag inte tillhör den etablerade hälso- och sjukvården men som efter en utvärdering skulle kunna utgöra en värdefull del av denna vård”

Utredaren Kjell Asplund, f.d. generaldirektör på Socialstyrelsen och på senare tid utredare av Thomas Quick och Macchiarini-affären, ska redovisa resultatet för Regeringen mars 2019.

Läs mer på: Ytterjarnaforum.se och Regeringen.se

Text: Marina Szöges, homeopat och redaktör för Dagens Homeopati


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vård