Regeringen ska utreda patienternas rätt att välja vård

2

Träning hälsa wellness - Foto. CrestockRegeringen har tillsatt en utredning som ska utreda patientens rätt att välja vilken vård och behandling han eller hon vill ha.

”Patientens rätt att själv välja vilken vård och behandling man vill ha för sina besvär måste i största möjliga utsträckning respekteras”.

Patientens inflytande och patientsäkerhet utanför den vanliga skolmedicinska vården ska stärkas. Möjlighet till välinformerade val ska stärkas genom att patienter ska få information om alternativmedicinska/komplementära behandlingar och deras evidens som visar metodens behandlingseffekt.

”En särskild utredare ska genomföra en kartläggning av aktuella forskningsresultat och vilken pågående forskning som bedrivs om behandlingsmetoder som används utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Det ska också kartläggas vilka olika utvärderingsmetoder som används för sådana behandlingar.

Utredaren ska inom sitt uppdrag också redovisa i vilken mån de alternativa metoderna genomgår klinisk prövning enligt gängse praxis samt vilka eventuella hinder som finns för sådan prövning. Utredaren ska även lämna förslag till en policy för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder som idag inte tillhör den etablerade hälso- och sjukvården men som efter en utvärdering skulle kunna utgöra en värdefull del av denna vård”

Utredaren Kjell Asplund, f.d. generaldirektör på Socialstyrelsen och på senare tid utredare av Thomas Quick och Macchiarini-affären, ska redovisa resultatet för Regeringen mars 2019.

Läs mer på: Ytterjarnaforum.se och Regeringen.se

Text: Marina Szöges, homeopat och redaktör för Dagens Homeopati


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.

Prenumerera
Notify of
guest

2 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Boris Dragin
Boris Dragin
Gäst
16 juli 2017 kl 14:26

Ja, nog suckar man.

Det finns flera svar på Jan N’s fråga:
“Frågan blir då varför regeringen nu tillsätter en utredning i denna fråga?”.

Regeringen har något i kikaren. Det vore naivt att tro annat. Något har vi väl lärt oss efter alla dessa år av vackra fasader, mygel och lögner. Vi vill gärna tro gott, men verkligheten har hunnit ifatt oss. Vi får väl vakna till den verkligheten nu.
Visa av erfarenheter bör vi fundera om det inte är så att de styrande (inklusive, men inte begränsat till Regeringen) med sin propagandamaskin (massmedia) ser en möjlighet att både övertyga medborgarna om att de förhatliga alternativ- och komplementärmedicinska (KAM) metoderna är ovetenskapliga, verkningslösa och bluff och att de bara lurar godtrogna stackars människor, och begränsa utövandet genom att ‘reglera’ den sektorn.
Redan på 80-talet gjordes bl.a. en pilotstudie där man såg att KAM terapeuters behandlingar visst hade en mätbar effekt. Gissa om den studien blev uppföljd!
Asplund kan komma att skylla på att det inte finns någon vetenskaplig grund för att rekommendera KAM. Hur ska man skapa en sådan grund när motståndarna till KAM inte vill ha sådan forskning??

Hur många medvetna är det som har förtroende för Kjell Asplund?

Varför lyser representanter av KAM med sin frånvaro?

Skulle inte vi ‘harmonisera’ Sverige med de övriga EU länderna? Eller skulle vi bara harmonisera det som passar de styrande??

Jaaa, SUCK!!

Jan N
Jan N
Gäst
5 juli 2017 kl 09:33

Marina Szöges har uppmärksammat att regeringen nu tillsätter ännu en utredning, i detta fall om patienters rätt att själva välja vård och behandling. Patientrörlighetsdirektivet från EU kommissionen reglerar detta och mycket annat som rör detta område, dessutom så finns en ny Patientlag från den 1/1 2015 som är mycket tydlig just på dessa patienträttigheter. Frågan blir då varför regeringen nu tillsätter en utredning i denna fråga? En alldeles ny Patientlag som på ett bra sätt tillfredsställer patienternas rättigheter är alltså därmed redan inaktuell, verkar mycket märkligt som jag ser det. Men om man skriver sk rättighetslagar utan att ange vilka påföljder som drabbar vårdens företrädare när de bryter emot tex Patientlagen så blir ju lagen helt satt ur spel, det går ju att jämföra med att gå mot röd gubbe eller att cykla utan hjälm. Den sjuka vården har ju lärt sig att man kan strunta i svensk lagstiftning då den saknar påföljder för dem som bryter mot lagen. Att dessutom svenskt domstolsväsende ägnar sig åt beskyddarverksamhet som starkt påminner om Nazityskland och tar vårdens representanter i försvar till 100 %, då blir lagarna meningslösa. Socialstyrelsen nya roll som regelverksföreskrivande myndighet ersätter ju politikernas roll som lagstiftare, dvs politikerna har medvetet abdikerat från sitt ansvar. IVO i sin roll som tillsynsmyndighet, befolkad av människor från Socialstyrelsen innan delningen mellan dessa myndigheter ägde rum för något år sedan, är ju ett skämt. IVO har möjlighet att till åklagare inge sk åtalsanmälan men den möjligheten utnyttjas nästan aldrig, och eftersom lagstiftning som reglerar vårdens ansvar helt saknar påföljdsdel så resulterar detta i att de allra grövsta brotten på sin höjd leder till anmärkning och uppmaning att ändra vårdens rutiner för att brotten inte skall upprepas. Man frågar sig om vi lever i DDR eller i Nord Korea, någon demokrati är det i vart fall inte. Som grädde på moset tog regeringen Palme redan 1975 bort tjänstemanna ansvaret så det är i dag helt riskfritt att inom vården ägna sig åt avancerade och synnerligen allvarlig brottslighet, folk dör ju dagligen pga vårdens flagranta brott mot patienter. Som patient har du på papperet alla rättigheter men vad har det för betydelse när vårdens brottslighet obehindrat kan fortsätta? Att sätta bocken till trädgårdsmästare är ju också det något som är typiskt för det genomkorrumperade Sverige som vi idag lever i. Dvs att utse Kjell Asplund, fd GD vid Socialstyrelsen, gör ju alla klara över vad… Read more »