Regeringskrisen kan leda till statsministerns avgång – Ödesmättat beslut meddelas idag kl 10:45

14
Regeringskris 2017 - Foto: SVT
Regeringskris 2017 – Foto: SVT – Se hela inslaget

IT-SKANDALEN PÅ TRANSPORTSTYRELSEN. Idag torsdag ska den rödgröna regeringen lämna besked om hur de ska agera efter att Allianspartierna valt att rikta en misstroendeförklaring mot de tre ansvariga statsråden. Kommer statsministern att avgå eller är han “Too big to fail”?

Kl 10.45 idag håller Stefan Löfven en presskonferens. Se direktsändning nedan.

Bakgrunden är att Transportstyrelsen läckt uppgifter om svenska agenter i utlandet och i Sverige, som arbetar för rikets säkerhet, kan ha röjts till främmande makter. Flera ministrar som i den rödgröna regeringen var medvetna om säkerhetsriskerna valde att inte informera statsministern. Därför vill Alliansparterna fälla tre statsråd i Regeringen.

Stefan Löfven har två val:

  1. Sparka de tre ministrarna och ersätta dem med tre nya.
  2. Avgå som statsminister och arrangera ett nyval som ska hållas tre månader efter beslutet.

“The “too big to fail” theory asserts that certain corporations, particularly financial institutions, are so large and so interconnected that their failure would be disastrous to the greater economic system, and that they therefore must be supported by government when they face potential failure.” – Wikipedia

De tre ministrarna är infrastrukturminister Anna Johansson (S), inrikesminister Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S).

“I ett hårt slag riktar Alliansen misstroendevapnet mot tre av regeringen Löfvens statsråd – men har ingen kontroll över hur historien slutar. Bristerna i regeringens hantering av säkerhetsläckan har skapat ett politiskt läge där båda sidor vill tilldela varandra maximal skada.” – Göran Eriksson, SvD

“Socialdemokraterna anmäler nu den förra regeringen till Konstitutionsutskottet.
S-ledamoten Hans Hoff vill att KU granskar om Alliansministrar gav sitt godkännande till outsourcingen hos Transportstyrelsen.” – Jonathan Jeppson, Aftonbladet

Expressen direktsänder

Direktlänk till sändningen

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

14 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ale
Ale
Gäst
28 juli 2017 kl 14:03

Hur skedde upphandlingen rörande outsourcingen av Transportstyrelsens IT-drift, innehållande uppgifter som anses som kritiska för rikes säkerhet? Enligt svenska IBMs kommunikationschef Lennart Malm, var processen: “publik och där framgår tydligt roller och ansvarsområden”.

Vems intresse tryckte på, som ledde till beslut att frångå säkerhetsprövning? Fanns några krav på säkerhet och sekretess kvar efter avstegen från säkerhetsprövningen? Vilka krav då? Vem var ansvarig för upphandlingen och varför reserverade man sig inte i upphandlingsprocessen, när de blev allmänt känt att delar av driften utlokaliseras till länder som Rumänien och Tjeckien men även till Serbien samt Kroatien. Varför agerade inte ansvariga på transportstyrelsen när administration rättigheter (närmast totala rättigheter) gavs till utländska icke säkerhetsprövad personal, med militärbakgrund från Serbien? Inte en gång, utan åtskilliga gånger i följd.

Låt mig ställa frågan så här: Är det möjligt att ytterliga försämra inkompetensen inom transportstyrelsens rörande outsourcingshantering? Tveksamt! Hur går egentligen rekryteringen till när “topptjänster” inom våra myndigheter, med särskilt stort ansvar för känsliga uppgifter rörande rikes säkerhet, skall tillsättas? Ställs det frågor i urvalsprocessen? Vilka frågor då?

Ale
Ale
Gäst
28 juli 2017 kl 10:48

Säkerhetsprövning. Hur går den till?

(Vilar på 11 § säkerhetsskyddslagen
14, 38 §§ säkerhetsskyddsförordningen
6 kap. RPSFS 2010:03)

Den vilar på 12 punkter och belysande är att prövning inte ska ses som en engångsföreteelse utan kontinuerligt följa upp.

• Personalia – uppgifter om personen, familj och
släkt. Är anhöriga bosatta utomlands?

• Umgänge – i vilken krets det finns vänner och
eventuella ovänner. Kan personen bli sårbar och
utsättas för påtryckning?

• Utbildning – genomgång av utbildningar, främst
från gymnasiet och framåt, belysning av speciella
färdigheter, positiva och negativa erfarenheter
från studietiden.

• Anställningar – tillbakablick på tidigare anställningar
såväl inom Sverige som utomlands, och
varför personen har valt olika typer av arbeten.
Eventuella tidsluckor i CV bör klaras ut. Finns
bisysslor?

• Ekonomi – belysning av den ekonomiska situationen
som den ser ut i dag och framöver.

• Utlandsresor – avser resor såväl privat som arbetsrelaterade.
Har personen kommit i kontakt med
företrädare för underrättelseorganisationer, och
finns det andra händelser som kan uppfattas som
kontroversiella?

• Fritidsintressen – föreningsengagemang, hobby,
idrott, etc.

• Missbruksproblematik – frågor kring missbruk och
beroenden av alkohol, narkotika, spel, medicin med
mera.

• Kriminalitet – personen ges möjlighet att berätta
om han eller hon varit föremål för rättsingripande
eller blivit dömd för brott, eller om det finns någon
relation till grovt kriminella personer.

• Personlig status – frågeställningar kring medicinska
problem, sjukskrivningar och den fysiska statusen.

• Personliga egenskaper – exempel på frågeområden
är ambition, arbetstillfredsställelse, samarbetsförmåga,
framgångsresultat, anpassningsförmåga,
arbetssätt, etik/moral, rätts- och säkerhetsmedvetande,
personlig stabilitet och konflikthantering.

• Intressekonflikter – mot bakgrund av nämnda
frågeområden bör intervjun ge svar på om det kan
finnas något som gör personen sårbar eller att han
eller hon skulle kunna hamna i en intressekonflikt.

Fråga 1.)

Har någon av all den personal som hanterat IBMs stordatorer, där hela transportstyrelsens samtliga register ligger, överhuvud taget genomgått någonting av allt detta?

Fråga 2.)

Hur kunde Säpo överhuvudtaget godkänna IBM; IBM påstås tidigare ha använt kunduppgifter från Kina som man erbjudit ökända massövervakningsmyndigheten NSA i utbyte mot att få förstärkta patenträttigheter. När detta uppdagades 2013 rasade IBM:s försäljning i Kina, vilket påverkade aktiekursen. IBM förnekar att man har byggt in bakdörrar för NSA, men rent politiskt kan vi konstatera att IBM är medlemmar i geo-politiskt influerade organ som t.ex. amerikanska Council on Foreign Relations och varit/är representerade i Bilderbergruppens styrande organ”.

http://www.reuters.com/article/us-ibm-lawsuit-idUSBRE9BB1BP20131213

Fråga 3.)
Var ligger transportstyrelsens samtliga register nu?

Ale
Ale
Gäst
28 juli 2017 kl 10:17

Angående Säkerhetsskydd (Säkerhetsskyddslag (1996:627).

“7 § Säkerhetsskyddet skall förebygga
1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),
2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och
3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).

Beakta att Transportstyrelsen outsourcat till IBM. Försummelsen i detta, från etablissemangets perspektiv var att hemlig information: “hade gjorts tillgänglig för icke säkerhetskontrollerad personal”.

Vänta ett tag här nu. Säg att att IBMs har sina stordatorer t ex Polen, inte kan då Säpo göra en säkerhetsprövning av utländska individer med mindre än att man frågor polska motsvarigheten till Säpo. Då har man med andra ord även outsourcat säkerhetsprövningen? Det vill säga att hela outsourcingen var kriminell från början till slut.

Det är en av orsakerna till att vi bör ställa oss tveksamma till hela etablissemangets medianhantering kring denna kris. Ingen ställer dom verkligt viktigaste frågorna.

Outsourcingen av rikets säkerhet = rikets osäkerhet.

Ale
Ale
Gäst
28 juli 2017 kl 09:43

Angående försvarsministern, medierna och ansvaret kring rikets säkerhet, verkar det som de flesta medborgarna fallit platt och imponeras av medierna roll i denna affär. Häpnadsväckande.

Politikereliten och de journalister som har rätten att uttala sig och således också får komma till tals, tillhör alla samma maktelit och varför då lyssna på dravlet?

Det är ungefär som en anställd VD-sekreterare på ett IT-säkerhetsföretag ställer frågor till sin VD, inför alla anställa, huruvida denna har brustit kring säkerheten angående företagshemligheter i kontakt med konkurrenter, som på sikt hotar alla anställa i företaget. Någon som tror att VD-sekreteraren kommer att ställa de tuffa frågorna? Varför inte då? Jo, lojalitet – man biter inte den hand som föder en, ty då mister man sin fodervärd.

Frågor media skall ställa är: Har Statsministern bett dig, som försvarsminister, att hålla honom informerad kring kriser som hotar rikets säkerhet? Ja eller nej?
Har Statsministern inte gjort detta, duger han inte för sitt ämbete. Har Statsministern däremot gjort detta och du försummat att informera, duger inte du för ditt ämbete.

Ale
Ale
Gäst
27 juli 2017 kl 18:19

På hu många sätt kan man vända och vrida på ordet informera?

Löfven ville hålla sig informerad.
När blev du själv informerad?
Jaså, du är också informerad.
Du är informerad om vad som hänt.
håller mig informerad.
De sa att Löfven familj var informerad.
”Håller du mig informerad?” sa Löfven.
Var är Löfven? Är han informerad?
Detta betyder inte att denne är bättre informerad.
Staben var illa informerad om vem Löfven var.
Löfven ville bli informerad om det nya läget.
Håll mig informerad, okej? Ring när som helst.
– Håll mig informerad, sa Löfven och reste sig.
Löpande hålla riksdagen informerad via EU-nämnden.
Håll Löfven informerad om vad som tilldrar sig av politiskt.
”Varför har inte jag blivit informerad om detta?”.
Han är rätt väl informerad om vad som hänt i Transportstyrelsen.
Varför blev inte jag informerad om tandläkarbesöket?
Löfven behövde kunna slå i databaser och hålla sig informerad.
– Jag har blivit informerad av vakthavande i samband med att.
Sa att han hade blivit informerad »ett par månader efteråt«.
Du bad om att bli informerad så snart vi hann.
Löfven är informerad om dödsfallet och befinner sig på lasarettet.

Martin Gustavsson . Vetenskapliga partiet
Gäst
27 juli 2017 kl 15:03

Problemet är kanske att Statsministern har känt till vad som skett och godkänt det? Det skulle innebära spioneri, d.v.s. mellan 4 år till livstid i fängelse. Om det är så är det klart som korvspad varför dessa sossar håller varandra om ryggen. Ingen är immun mot brottsbalken, inte ens politiker, vilket ex. Kent Ekeroth fick erfara.

Hllviken
Hllviken
Gäst
27 juli 2017 kl 14:37

Öystein
Öystein
Gäst
27 juli 2017 kl 13:39

Mycket märkligt och allvarligt att ändå så pass många tycks tycka att Hultqvist ska sitta kvar. Även om IT-skandalen inte är hans “bord” borde han självklart ha informerat statsministern då han ju kände till skandalen som faktiskt handlar om rikets säkerhet!! Detta är alla medborgares skyldighet! Det faktum att man vill bagatellisera detta bekymrar mig mycket och är egentligen den största skandalen i detta ärende.

Bo Sonnsjö
Gäst
27 juli 2017 kl 13:21

Vilka hemliga avtal får de statsråd, vilka tydligtvis inte ställt sig på medborgarnas sida i den NU aktuella krisen?

Ale
Ale
27 juli 2017 kl 12:04

Ingen som reflekterar över att stadsministern i alla lägen alltid utrycker att hen inte varit informerad? Fredrik Reinfeldt gjorde samma sak med vattenfalls sämsta affär genom hela svensk näringslivs historia. Att Maud Olofson inte skulle informerat Fredrik Reinfeldt om den största affärs Sverige någonsin gjort? Allt handlar om lojalitet. Maktens kit. Alla stadsråd satsar 100 % på att skydda och ljuga för att rädda stadsministern. Bara det förfarandet i sig är bedrägligt. Stadsråden uppdragsgivare är folket. Inte chefen.
Slutsats. Klart som korvspad att stadsminister är informerad. Det enklaste vore att samtliga stadsråd i fortsättning alltid är tvungna att informera stadsministern. Om allt. Om denne missar att informera skall aktuellt stadsråd ställas inför skranket och dömas för brott mot rikes säkerhet på grund av sin försummelse att informera, så slipper vi dylika kriser i framtiden.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
27 juli 2017 kl 10:59

Smart drag av Löfvens rådgivare, han/de sparade Hultqvist, Sveriges representant för rikets säkerhet.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
27 juli 2017 kl 10:36

Jag skulle bli mycket förvånad om statsministern avgår. Jag tror han sparkar de tre S-ministrarna. Stefan Löfven är partiledare och han representerar Socialdemokraterna som representerar Sverige, han och S är “Too big to fail”. Att avgå skulle skicka fel version av Sverigebilden över hela världen… vad tror du? kl 10:45 idag får vi veta.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
27 juli 2017 kl 10:29

Nyheter Idag: Ännu en serb med militär bakgrund fick tillgång till IT-nätverket

“”Military Academy, Telecommunications Department”, står att läsa på en av utländska IT-teknikernas CV. Nu kan Nyheter Idag avslöja att det förekommer ytterligare en serbisk IT-tekniker med militär bakgrund som fick olaglig tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk.”

BorisD
BorisD
Gäst
27 juli 2017 kl 10:29

Ojojoj! Det finns en viss risk att det är så upplagt att någon i bakgrunden räknade med en regeringskris. Och så får vi regeringsbyte, och sedan – ja, det har inte stått i tidningarna vad vi kan förvänta oss. Man kan bara ana. En annan vaken människa har haft liknande tankar.
Skönt att kunna spekulera. Håll i hatten gott folk!