Lösgör dig från den makt som appar och sociala medier har över ditt liv

publicerad 30 juli 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Tristan Harris, expert på sociala medier - Foto: TimeWellSpent

En handfull personer i ett litet antal teiknikföretag styr tankarna och beteendet hos miljarder människor varje dag, säger Tristan Harris, som brukade arbeta i ett av kontrollrummen på Google. Alla företag som arbetar med sociala medier slåss om att  dra uppmärksamheten till sina tjänster. Hur kan vi bryta deras makt över våra liv?

Tristan Harris berättar hur dessa företag manipulerar våra hjärnor och stimulerar reptilhjärnan för egen profit. Personerna i kontrollrummen på medieföretagen vill att du ska konstant reagera på något utan att reaktionen har någon annan mening än att försöka hålla dig fast vi en skärm som attraherar dig till reklam och som skapar beteenden som teknikföretagen stimulerar.

Appar och sociala medier drar i mycket hög grad vår uppmärksamhet, vår vakentid och våra liv till aktiviteter som inte ger våra egna liv egentligt värde.

Harris vill skapa medvetenhet om hur det går till och han vill att vi istället tar kontrollen över vår egen "time line". För att förändra vårt beteende och hur dessa teknikföretag agerar startade han organisationen Time Well Spent.

Det tar i medeltal 23 minuter att återfokusera på vad du höll på med efter att du störts av något på en skärm eller något annat i vår omgivning, varnar Harris. För att förändra situationen för alla användare på nätet i samarbete med teknikföretagen medarrangerade Tristan Harris ett möte mellan dem och buddhistmunken Thích Nh?t H?nh, en expert på nuets närvaro och meditation. En sak som kom fram i mötet var att en ny app kanske kan fånga upp vår dagligt utövade medkänsla för andra människor.

NewsVoice kommentar

Swisha Sassersson valfri summa

Kan vi verkligen stanna kvar online "tillsammans" med de sociala medierna och samtidigt lösgöra oss från deras makt över våra liv? Tristan Harris verkar sitta fast i apparnas värld och utifrån dem vill han lösa problemen som de skapar. Är det överhuvudtaget möjligt?

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer om Tristan Harris

Källor