Tvångsvaccinering sprider sig i Europa – Italien tar beslut

publicerad 15 juli 2017
- av Torbjörn Sassersson red.
Vaccinationstvång i Italien - Foto: Francesca Alesse

Torbjörn Sassersson,   juli 2017,   selfie
Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfie

VACCINDEBATT. Land efter land inför medicinska diktat i form av tvångsvaccinering. Nu senast Italien. De som inte vaccinerar sig eller sina barn bestraffas med utestängning från skolan, böter eller fråntagandet av rätten till sina barn. Nu händer det som vaccinskeptiker varnat för i många år, det tvångsmedicinerande samhället. 

Text: Torbjörn Sassersson

Den italienska regeringen vill införa tvångsvaccinering av alla barn och det sägs i sociala medier att miljontals italienare reser sig upp i protest och går ut på gatorna. Mainstream media rapporterar inte om det, men World Economic Forum skriver i artikeln "Italy has introduced mandatory vaccinations. Here's why it's so important" om vikten av att alla "förstår" varför det är så viktigt med tvångsvaccinationsprogram.

I linje med det populära insäljande narrativet används mässlingen som hotbild, diverse moraliska skäl och vag flock- eller hordimmunitet (herd immunity), men inget nämns om vetenskapliga bevis för att vaccinerna är säkra eller ens fungerar i artikeln skriven av Alberto Giublini (Research Fellow) vid Universitetet i Oxford.


När det saknas vetenskapliga bevis brukar istället förespråkare för vacciner hänvisa till att det finns spekulerande "statistisk" om att si och så många räddas. Svenska Folkhälsomyndigheten gjorde det tex efter att GlaxoSmith Kline gav Sverige narkolepsi.


De som sedan inte köper dessa argument varnas i Italien för böter upp till 75,000 kr eller risken att förlora vårdnaden om sina barn. Det existerar ingen annan vårdsituation där "patienter" utsätts för denna typ av hot, inte ens när det gäller psykiatrisk tvångsvård, ett påstående som kan diskuteras eftersom mentalpatienter tvångsmedicineras, men de slipper böter.

Tvångsvaccinering i Frankrike
LmV: Fick fängelse för att inte ha vaccinerat sitt barn

I februari 2016 skriver LäkemedelsVärlden i en artikel om ett föräldrapar i Frankrike som dömdes till villkorligt fängelse i två månader för att inte ha vaccinerat sitt barn. Alla barn i Frankrike ska enligt lagen tvångsvaccineras mot difteri, stelkramp och polio.

"Pappan Marc Lerère säger till Läkemedelsvärlden att vaccinerna är farliga och att läkemedelsindustrin har korrumperat myndigheter, experter och sjukvårdsministrar.

– Det är inte vacciner som har gjort att vissa sjukdomar har utrotats. Det är bättre levnadsstandard.

Marc Lerère berättar också att han är fast övertygad om att man kan skydda sig mot alla sjukdomar genom att äta bra mat."

The Guardian skrev 2016 att sjuksköterskor och barnmorskor som sprider antivaccinationsbudskap (anti-vaccination messages) med andra ord, varnar för riskerna med vacciner, riskerar att åtalas.

"The statement also urges members of the public to report nurses or midwives promoting anti-vaccination. Promoting false, misleading or deceptive information is an offence under national law and is prosecutable by the Australian Health Practitioner Regulation Agency.

–The board will consider whether the nurse or midwife has breached their professional obligations and will treat these matters seriously" - "Australian nurses who spread anti-vaccination messages face prosecution"

I februari skrev finska Vasabladet om att tvångsvaccinering som införs i landet. I mars 2017 inträdde en ny smittskyddslag i kraft.

"Den innebär att vaccinering för vårdpersonal som jobbar med högriskgrupper blir obligatorisk. En vägran kan leda till uppsägning."

Enligt det australiensiska parlamentet kommer inte "child care payments" (barnbidrag) att betalas ut from 1 januari 2017 om barnet i fråga inte vaccineras.

"From 1 January 2016, children of all ages must be up-to-date with their childhood immunisations or lose eligibility for these payments, with exemptions granted only for medical reasons." - ‘No Jab No Pay’ and other immunisation measures

Många andra länder i andra delar av världen har sedan många år tvångsvaccinationsprogram redan implementerade.

EU-dom gav vaccinskadad rätt

LäkemedelsVärlden skriver i artikeln "EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom" att omständigheter dock kan räcka för att klargöra om ett vaccin skadat en person. I EU-domslutet fastställs att om sjukdomen [skadan] uppkommit tidsmässigt i nära anslutning till vaccination kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen [skadan] beror på vaccinet.

När ska verkligheten komma ikapp en orolig allmänhet?

Dokumentation från flera länder visar att samtliga barnsjukdomar försvunnit till minst 80% innan vaccinationsprogrammen startade på 1950- och 60-talet. Orsaken är bättre levnadsförhållanden, mindre svält, bättre bostäder och mer näringsrik mat.

NewsVoice har under flera år publicerat diagram och dokumentation som visar att förekomst (incidens) och dödsfall minskat enormt. Vaccinindustrin har dragit fördel av detta i sin marknadsföring genom att omvänt påstå att det förbättrade hälsoläget uppstod tack vare vacciner.

Swisha Sassersson valfri summaDonald Trump valde i januari 2017 John F Kennedy Jr som rådgivare för att utreda vaccinrisker. Vissa MSM-medier gick i taket. Kennedy har i flera intervjuer sagt att industrin runt 1987 fick oinskränkt fullmakt för att fritt marknadsföra vacciner utan att riskera att stämmas av regeringar eller myndigheter.

Text: Torbjörn Sassersson

Ett exempel nedan på dödsfall i mässling i USA åren 1900-1998. Mässlingsvaccin introducerades först 1963.

Dödsfall i mässling i USA åren 1900-1998
Dödsfall i mässling i USA åren 1900-1998

Relaterat

Läs mer i NewsVoice eller på Vaccin.me om vaccinrisker och för att se referenser.