Varför läckte SÄPO Transportstyrelsens FUP?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 juli 2017
- NewsVoice redaktion

https://www.paypal.me/newsvoice

DEBATT. Just nu pågår spekulationerna kring Transportstyrelsen och det som har börjat kallas ”Transportgate”. Den som är van vid medieutspel ställer sig dock den väsentliga frågan – varför läckte Säpo FUP:en?

Text: Annika Möllström

Bakom läckor av den här magnituden finns det givetvis en orsak och en agenda. För den som är van vid att analysera mediehändelser så väcker läckan fler frågor än den besvarar.

Att läcka FUP:en [Domar och förundersökningsprotokoll] innebär att Regeringen försvagas betydligt. Det förstår alla. Säpo som normalt sett håller en mycket hög sekretess i alla ärenden har dock valt att i just detta fall släppa hela FUP:en till en journalist.

Genom läckan har man även låtit allmänheten förstå att alla våra system legat öppna för främmande makt, och att vi därmed saknar skydd. Vem ska då hjälpa oss – nu när nöden är som störst?

Sätt läckan i sitt sammanhang


Säpo:s läcka måste sättas i ett sammanhang. Aktionerna för att driva in Sverige slutgiltigt i NATO:s hägn har pågått i många år. Nu när spänningarna i omvärlden är påtagliga, är det givetvis ännu större aktivitet på det här området.


I fredstid är frågan inte lika aktuell. För det fenomen som brukar kallas för Deep State är konflikter synonymt med ekonomi och lönsamhet medan lag och rätt, mänskliga rättigheter och barns rättigheter är underordnat.

För Säpo är USA och NATO allierade. Alla Säpo:s analyser i media har den utgångspunkten. Även när CIA och NATO uppenbart angriper svenska medborgare på svensk mark så reagerar inte ens säkerhetspolisen och de visar inget intresse för att stoppa det.

Regeringen är dock inte lika övertygad om att NATO är ett alternativ. Det finns flera ministrar som har uttalat sig negativt om NATO. Att försvaga regeringen öppnar upp för alliansen, och de är pålitliga vänner av NATO.

Rädsla är NATO:s styrmedel

Att läcka FUP:en helt utan kommentarer och analys leder dessutom till många spekulationer och oro hos människor. Och rädsla är ett av NATO:s äldsta vapen. Ända sedan false flag-attackerna som professor Daniele Ganser berättar om i sin bok ”NATO:s hemliga arméer” så har vi förstått att man med konflikter och angrepp skrämmer människor in i olika beslut, beslut som styr samhällsutvecklingen i önskvärd riktning.

Att minska på sekretessen är givetvis en god utveckling, vi har alltför många mörkläggningar i vårt land. Men det är ansvarslöst att skapa en jordbävning och lämna öppet för fria spekulationer. Alla undrar – hur illa är det egentligen ställt?

Man måste fråga – varför?

Eftersom kunskapen om Deep State och NATO:s skuggsida är låg, och eftersom alla journalister och säkerhetsexperter villigt låter sig dras med i mediedrevet så saknas reflekterande analyser. Man måste ställa sig frågan – varför läckte Säpo FUP?

Text: Annika Möllström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @Ulf Sandmark, är förundersökningsprotokollet från Säpo inte sekretessbelagt är det i så fall offentligt och då finns det inte någon läcka. Jag omformulerar därför frågan: Varför sekretessbelade inte Säpo förundersökningsprotokollet?

 • @offshore: “Vad för läcka? Förundersökningen är offentlig”.
  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 15 kap. 1 §
  ”Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år”.

  Så alla förundersökningar som inte är sekretessbeläggs är offentliga. Där med inte sagt att alla förundersökningar är offentliga. Återstår Annikas fråga: varför offentliggör Säpo förundersökningsprotokollet? Naturligtvis finns det en anledning till att Säpo offentliggör förundersökningsprotokollet, på samma sätt som det finns en anledning till att Säpo sekretessbelägger förundersökningar och dess protokoll! Det var väl den frågan Annika väckte?

 • Bra där L-M Kihlström. Men jag tror att uppståndelsen kring TS och det ”läkta” FUP har annat ett syfte, nämligen att få oss att titta bort från outsourcingen av rikets säkerhet i allmänhet och i synnerhet till ett NSA-vänligt (eller styrt?) företag som amerikanska IBM! Detta borde vara själva kärnfrågan, tycker jag.
  Det säger väl sig självt att landets hemligaste och viktigaste datalagringsuppgifter aldrig får lämna landet på några som helst villkor??? Ett dylikt register skall naturligtvis vara geografiskt, logiskt samt fysiskt totalt skilt från samtliga nätverk som överhuvud taget går att accessa utifrån. Det räcker inte med lösenord och kryptering här. Dessutom skall register av dylikt slag anonymiseras. Alltså att klassificeringar, personuppgifter, adresser osv slumpas mot varandra och att du endast med en speciell manöver kan knyta samman rätt identitet mot rätt klassificering om någon obehörig mot förmodan kommer över uppgifterna.

 • @Ale. Sverige är redan amerikaniserat. Kalla kriget var ett apspel för galleriet redan på 1960-talet. Det är samma sak idag då allt går ut på en företagsstyrd agenda att få skattepengar investerade i vapen. Enda skillnaden är att det sker helt öppet nu för folk att själva se, om man vill. Idag innebär också avslöjande av “hemligheter” en löneförhöjning, sedan väntar också en välbetald styrelsepost efter avslutad karriär. På den tiden blev de ertappade dömda till fängelse. Nu idag är ju också frågan om ett påtvingat natomedlemskap i en beskyddarverksamhet, för 60 år sedan hade landet en roll av politisk balanserande femtekolonnare. Vad som gäller mind-control har militären sedan 1930-talet utvecklat metoder, av nazisterna och sedan av både ryssar och amerikaner i syftet att bryta ner motståndet hos befolkningar. Idag fattar 90% av folk inte ens att de är slavar i ett system, de anser att tillvaron är helt i sin ordning med att följa en order och ta död på sina medmänniskor. De som förstått och protesterar blir snabbt uthängda och trakasserade.

 • Förundersökningen är väl offentliga handlingar i samband med åtal. Då är det ingen läcka. Möjligen fråga om ett tips.

 • Rätt ska vara rätt. Fartygsregistret var tydligen inte med i informationsskandalen till utländska operatörer. Däremot register över broar, vägar och hamnar i Sverige som då innebär att man lämnat över i stort sett allt som breddar vägen för en ockupationsmakt. Ågren, Lövén & al får storspionen Wennerström från 1960-talet att se ut som en bollpojk i en Wimbledonmatch när de själva smashar in slag efter slag på motståndarens planhalva.

 • Hur blir nu av med skräpet i Rosenbad? Alliansen är knutit upp sig i DÖ. SD är paria och kanske en falsk opposition. Det ser ut som vi står inför en total omstart från ruta noll.

 • Uppgifterna har legat ute sedan augusti 2015. SÄPO tyckte väl att det gått lite för långt slapphet då man lät utländska företag och personer utan säkerhetsklassning ta del av
  sådant som polisens belastnings- och misstankeregister, körkorts- och fordonsregister där man också kan få reda på fordon som ägs av personer med skyddad identitet. Vidare
  register över flygcertifikat, där ingår försvarets piloter i många fall, och access till EUs intranet som handhar säkerhet i EU-området. Samt fartygsregistret. Eftersom inte den styrda msm-pressen med inbyggd skräck för ryssen överhuvudtaget närmat sej problemet förrän nu får man ju anta att det inte är någon fara från öst utan från pressens egna sponsorer från NATO-lägret. Man vill ju inte oroa en slumrande befolkning om hur moderna demokratiseringen går till, genom att länder först destabiliseras för att man senare ska hjälpa till att återupprätta ordningen. Ungefär som i Irak, Libyen och Syrien. Regeringen som idoga tjänstemän verkar samtidigt mest intresserade av att skriva under varandras lönecheckar fast det finns undantag som Annika skriver. Skandinavien har nu under några år varit den norra flanken i det pågående kalla kriget om nu någon till äventyrs inte skulle ha förstått det. Undrar hur de ska kunna rätta till “felet”? Genom att skrota personnummersystemet kanske, och det är inte en dag för tidigt.

 • Varför utgå ifrån att det var en läcka? Mer troligt att det är ett väl planerat utlagt falskt spår. Det börjar bli bråttom nu att få alla bitar på plats. I september har vi Aurora här och än är inte Sverige medlem i Nato. Gäller att snabba på och då måste man “hjälpa till” lite och vem är bättre skickad för en sådan uppgift än SÄPO.

 • SÄPO arbetar inte för Sverige eller svenska intressen. SÄPO:s primära uppgift är att hålla reda på de svenska medborgare som riskerar att störa den lagda agendan och verktyget de använder är hot mot “rikets säkerhet”. Undrar bara vilket rike de syftar på.

 • Bör inte regeringen helt enkelt avskeda SÄPO-chefen eftersom han är ytterst ansvarig?
  Sedan följa upp med en utrensning av de som jobbar för NATO istället för Sverige?
  Men vår “Nappe” räcker nog inte till här. Starkare krafter kan behövas.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *