Varför läckte SÄPO Transportstyrelsens FUP?

22

https://www.paypal.me/newsvoice

DEBATT. Just nu pågår spekulationerna kring Transportstyrelsen och det som har börjat kallas ”Transportgate”. Den som är van vid medieutspel ställer sig dock den väsentliga frågan – varför läckte Säpo FUP:en?

Text: Annika Möllström

Bakom läckor av den här magnituden finns det givetvis en orsak och en agenda. För den som är van vid att analysera mediehändelser så väcker läckan fler frågor än den besvarar.

Att läcka FUP:en [Domar och förundersökningsprotokoll] innebär att Regeringen försvagas betydligt. Det förstår alla. Säpo som normalt sett håller en mycket hög sekretess i alla ärenden har dock valt att i just detta fall släppa hela FUP:en till en journalist.

Genom läckan har man även låtit allmänheten förstå att alla våra system legat öppna för främmande makt, och att vi därmed saknar skydd. Vem ska då hjälpa oss – nu när nöden är som störst?

Sätt läckan i sitt sammanhang


Säpo:s läcka måste sättas i ett sammanhang. Aktionerna för att driva in Sverige slutgiltigt i NATO:s hägn har pågått i många år. Nu när spänningarna i omvärlden är påtagliga, är det givetvis ännu större aktivitet på det här området.


I fredstid är frågan inte lika aktuell. För det fenomen som brukar kallas för Deep State är konflikter synonymt med ekonomi och lönsamhet medan lag och rätt, mänskliga rättigheter och barns rättigheter är underordnat.

För Säpo är USA och NATO allierade. Alla Säpo:s analyser i media har den utgångspunkten. Även när CIA och NATO uppenbart angriper svenska medborgare på svensk mark så reagerar inte ens säkerhetspolisen och de visar inget intresse för att stoppa det.

Regeringen är dock inte lika övertygad om att NATO är ett alternativ. Det finns flera ministrar som har uttalat sig negativt om NATO. Att försvaga regeringen öppnar upp för alliansen, och de är pålitliga vänner av NATO.

Rädsla är NATO:s styrmedel

Att läcka FUP:en helt utan kommentarer och analys leder dessutom till många spekulationer och oro hos människor. Och rädsla är ett av NATO:s äldsta vapen. Ända sedan false flag-attackerna som professor Daniele Ganser berättar om i sin bok ”NATO:s hemliga arméer” så har vi förstått att man med konflikter och angrepp skrämmer människor in i olika beslut, beslut som styr samhällsutvecklingen i önskvärd riktning.

Att minska på sekretessen är givetvis en god utveckling, vi har alltför många mörkläggningar i vårt land. Men det är ansvarslöst att skapa en jordbävning och lämna öppet för fria spekulationer. Alla undrar – hur illa är det egentligen ställt?

Man måste fråga – varför?

Eftersom kunskapen om Deep State och NATO:s skuggsida är låg, och eftersom alla journalister och säkerhetsexperter villigt låter sig dras med i mediedrevet så saknas reflekterande analyser. Man måste ställa sig frågan – varför läckte Säpo FUP?

Text: Annika Möllström

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

22 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hllviken
Gäst
27 juli 2017 kl 07:12

Serbisk militär fick inblick i hemlig information:

http://pbs.twimg.com/media/DFsW7NkWAAAkYap.jpg

Ale
Ale
26 juli 2017 kl 19:00

@Ulf Sandmark, är förundersökningsprotokollet från Säpo inte sekretessbelagt är det i så fall offentligt och då finns det inte någon läcka. Jag omformulerar därför frågan: Varför sekretessbelade inte Säpo förundersökningsprotokollet?

Ulf Sandmark
Gäst
26 juli 2017 kl 18:14

Kan någon säga hur det kommit fram att Säpo läckte FUP? Sådana skall ju vara offentliga.

Ale
Ale
26 juli 2017 kl 14:40

@offshore: “Vad för läcka? Förundersökningen är offentlig”.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 15 kap. 1 §
”Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år”.

Så alla förundersökningar som inte är sekretessbeläggs är offentliga. Där med inte sagt att alla förundersökningar är offentliga. Återstår Annikas fråga: varför offentliggör Säpo förundersökningsprotokollet? Naturligtvis finns det en anledning till att Säpo offentliggör förundersökningsprotokollet, på samma sätt som det finns en anledning till att Säpo sekretessbelägger förundersökningar och dess protokoll! Det var väl den frågan Annika väckte?

Hllviken
Gäst
26 juli 2017 kl 11:30
Ale
Ale
26 juli 2017 kl 10:09

Bra där L-M Kihlström. Men jag tror att uppståndelsen kring TS och det ”läkta” FUP har annat ett syfte, nämligen att få oss att titta bort från outsourcingen av rikets säkerhet i allmänhet och i synnerhet till ett NSA-vänligt (eller styrt?) företag som amerikanska IBM! Detta borde vara själva kärnfrågan, tycker jag.
Det säger väl sig självt att landets hemligaste och viktigaste datalagringsuppgifter aldrig får lämna landet på några som helst villkor??? Ett dylikt register skall naturligtvis vara geografiskt, logiskt samt fysiskt totalt skilt från samtliga nätverk som överhuvud taget går att accessa utifrån. Det räcker inte med lösenord och kryptering här. Dessutom skall register av dylikt slag anonymiseras. Alltså att klassificeringar, personuppgifter, adresser osv slumpas mot varandra och att du endast med en speciell manöver kan knyta samman rätt identitet mot rätt klassificering om någon obehörig mot förmodan kommer över uppgifterna.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
26 juli 2017 kl 09:53

@Ale. Sverige är redan amerikaniserat. Kalla kriget var ett apspel för galleriet redan på 1960-talet. Det är samma sak idag då allt går ut på en företagsstyrd agenda att få skattepengar investerade i vapen. Enda skillnaden är att det sker helt öppet nu för folk att själva se, om man vill. Idag innebär också avslöjande av “hemligheter” en löneförhöjning, sedan väntar också en välbetald styrelsepost efter avslutad karriär. På den tiden blev de ertappade dömda till fängelse. Nu idag är ju också frågan om ett påtvingat natomedlemskap i en beskyddarverksamhet, för 60 år sedan hade landet en roll av politisk balanserande femtekolonnare. Vad som gäller mind-control har militären sedan 1930-talet utvecklat metoder, av nazisterna och sedan av både ryssar och amerikaner i syftet att bryta ner motståndet hos befolkningar. Idag fattar 90% av folk inte ens att de är slavar i ett system, de anser att tillvaron är helt i sin ordning med att följa en order och ta död på sina medmänniskor. De som förstått och protesterar blir snabbt uthängda och trakasserade.

L-M Kihlström
L-M Kihlström
Gäst
26 juli 2017 kl 07:52

Förundersökningen är väl offentliga handlingar i samband med åtal. Då är det ingen läcka. Möjligen fråga om ett tips.

Ale
Ale
25 juli 2017 kl 22:35

Att Jan Rosbäck kan skriva råder de tingen tvivel om, där med inte sagt att han har något att säga. Han svamlar en del här anser jag. I verkligheten finns inget hot mot svenskarna – förutan landet Sverige då förstås, men absolut inte från Ryssland. Släpp detta med att: “register över broar, vägar och hamnar i Sverige som då innebär att man lämnat över i stort sett allt som breddar vägen för en ockupationsmakt”. Vilken ockupationsmakt? Hotet ligger i att Sverige som nation riskeras att amerikaniseras. Detta som en psyop för att driva på rädslan hos opinion samt styra in den mot ett NATO-medlemskap. Däri ligger faran att vi som nation amerikaniseras, då Nato uteslutande styrs av USA.

Sedan var jag lite slarvig i min efterforskning av författarinnan Annika Möllström. Hon framstår för mig som en (nästan?) tvättäkta rättshaverist. Nu finns det två olika slag av rättshaverister: den äkta och den falske. Den falske är den som överklagar och överklagar men som innerst inne vet att hen har fel, fast denna inte ens kan erkänna det – inte ens inför sig själv. Poängen med en äkta rättshaverist är att denna har rätt, men havererar. Där av ordet rättshaverist och med den äkta rättshaveristen händer tre saker: Dem hamnar i fängelse, på sinnessjukhus eller tar livet av sig, eller försöker i vart fall. I Annika Möllströms fall är jag inte så säker på någonting, hennes friskskrivning till trots men det betyder inte att hennes analys är felaktig.

offshore
offshore
Gäst
25 juli 2017 kl 22:01

Vad för läcka? Förundersökningen är offentlig

Hllviken
Gäst
25 juli 2017 kl 15:46
Ale
Ale
25 juli 2017 kl 14:06

Huruvida Annika Möllström har rätt i att SÄPO sällan eller aldrig släpper uppgifter till journalister, hur vet vi det? Hur var det med Mehmet Kaplan koppling till kända islamister och framför allt till Turkiet? SÄPO kan mycket väl släppa en det ena än det andra (anonymt) till journalister, eller så har dem egna “journalister” i laget. Men här tror jag ändå att Annika kan ha rätt. SÄPO är så pro NATO man kan komma. Växlingen kom med bytet från Klas Bergenstrand till Anders Thornberg. Hur det gick till vet ni alla; Klas Bergenstrand var öppet mycket kritisk till FRA utökande signalspaning och fick betala det ultimata priset. Resten är historia.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
25 juli 2017 kl 10:02

Rätt ska vara rätt. Fartygsregistret var tydligen inte med i informationsskandalen till utländska operatörer. Däremot register över broar, vägar och hamnar i Sverige som då innebär att man lämnat över i stort sett allt som breddar vägen för en ockupationsmakt. Ågren, Lövén & al får storspionen Wennerström från 1960-talet att se ut som en bollpojk i en Wimbledonmatch när de själva smashar in slag efter slag på motståndarens planhalva.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
25 juli 2017 kl 06:31

Hur blir nu av med skräpet i Rosenbad? Alliansen är knutit upp sig i DÖ. SD är paria och kanske en falsk opposition. Det ser ut som vi står inför en total omstart från ruta noll.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
24 juli 2017 kl 22:58

DN (24 juli 2017): “Det finns inga indikationer på att uppgifter spridits på ett otillbörligt sätt” – Jonas Bjelfenstam, Transportstyrelsens GD

Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/detta-vet-vi-om-transportstyrelsens-it-skandal/

Det kan betyda att uppgifter spridits på ett tillbörligt sätt… 😉

Se även time line: http://www.expressen.se/nyheter/it-skandalen-pa-transportstyrelsen-det-hander-nu/

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
24 juli 2017 kl 21:43

Uppgifterna har legat ute sedan augusti 2015. SÄPO tyckte väl att det gått lite för långt slapphet då man lät utländska företag och personer utan säkerhetsklassning ta del av
sådant som polisens belastnings- och misstankeregister, körkorts- och fordonsregister där man också kan få reda på fordon som ägs av personer med skyddad identitet. Vidare
register över flygcertifikat, där ingår försvarets piloter i många fall, och access till EUs intranet som handhar säkerhet i EU-området. Samt fartygsregistret. Eftersom inte den styrda msm-pressen med inbyggd skräck för ryssen överhuvudtaget närmat sej problemet förrän nu får man ju anta att det inte är någon fara från öst utan från pressens egna sponsorer från NATO-lägret. Man vill ju inte oroa en slumrande befolkning om hur moderna demokratiseringen går till, genom att länder först destabiliseras för att man senare ska hjälpa till att återupprätta ordningen. Ungefär som i Irak, Libyen och Syrien. Regeringen som idoga tjänstemän verkar samtidigt mest intresserade av att skriva under varandras lönecheckar fast det finns undantag som Annika skriver. Skandinavien har nu under några år varit den norra flanken i det pågående kalla kriget om nu någon till äventyrs inte skulle ha förstått det. Undrar hur de ska kunna rätta till “felet”? Genom att skrota personnummersystemet kanske, och det är inte en dag för tidigt.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
24 juli 2017 kl 20:53

Nyheter Idag (24 Jul 2017): IT-skandalen uppmärksammas nu internationellt

”Sverige brottas med stor läcka av hemlig information”, lyder rubriken hos den internationella tidningen Financial Times. Artikeln är bildsatt med en bild av en bekymrad Stefan Löfven. Därmed har IT-skandalen definitivt kommit att få internationell spridning.

Financial Times: https://www.ft.com/content/d9e15fe4-7051-11e7-aca6-c6bd07df1a3c

Annika Möllström, skribent
Gäst
24 juli 2017 kl 15:10

Ja, det har varit många aktiviteter på senare år för att få in Sverige i NATO.

Visst ska vi ha ett försvar och en säkerhetspolis. Men de ska följa lag, rätt, mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Det gör de INTE idag.

Mariana
Mariana
Gäst
24 juli 2017 kl 14:56

Varför utgå ifrån att det var en läcka? Mer troligt att det är ett väl planerat utlagt falskt spår. Det börjar bli bråttom nu att få alla bitar på plats. I september har vi Aurora här och än är inte Sverige medlem i Nato. Gäller att snabba på och då måste man “hjälpa till” lite och vem är bättre skickad för en sådan uppgift än SÄPO.

Peter
Peter
Gäst
24 juli 2017 kl 13:16

SÄPO arbetar inte för Sverige eller svenska intressen. SÄPO:s primära uppgift är att hålla reda på de svenska medborgare som riskerar att störa den lagda agendan och verktyget de använder är hot mot “rikets säkerhet”. Undrar bara vilket rike de syftar på.

sten bjorsell
sten bjorsell
Gäst
24 juli 2017 kl 11:10

Bör inte regeringen helt enkelt avskeda SÄPO-chefen eftersom han är ytterst ansvarig?
Sedan följa upp med en utrensning av de som jobbar för NATO istället för Sverige?
Men vår “Nappe” räcker nog inte till här. Starkare krafter kan behövas.