Varför läckte SÄPO Transportstyrelsens FUP?

publicerad 24 juli 2017
- av NewsVoice

https://www.paypal.me/newsvoice

DEBATT. Just nu pågår spekulationerna kring Transportstyrelsen och det som har börjat kallas ”Transportgate”. Den som är van vid medieutspel ställer sig dock den väsentliga frågan – varför läckte Säpo FUP:en?

Text: Annika Möllström

Bakom läckor av den här magnituden finns det givetvis en orsak och en agenda. För den som är van vid att analysera mediehändelser så väcker läckan fler frågor än den besvarar.

Att läcka FUP:en [Domar och förundersökningsprotokoll] innebär att Regeringen försvagas betydligt. Det förstår alla. Säpo som normalt sett håller en mycket hög sekretess i alla ärenden har dock valt att i just detta fall släppa hela FUP:en till en journalist.

Genom läckan har man även låtit allmänheten förstå att alla våra system legat öppna för främmande makt, och att vi därmed saknar skydd. Vem ska då hjälpa oss - nu när nöden är som störst?

Sätt läckan i sitt sammanhang


Säpo:s läcka måste sättas i ett sammanhang. Aktionerna för att driva in Sverige slutgiltigt i NATO:s hägn har pågått i många år. Nu när spänningarna i omvärlden är påtagliga, är det givetvis ännu större aktivitet på det här området.


I fredstid är frågan inte lika aktuell. För det fenomen som brukar kallas för Deep State är konflikter synonymt med ekonomi och lönsamhet medan lag och rätt, mänskliga rättigheter och barns rättigheter är underordnat.

För Säpo är USA och NATO allierade. Alla Säpo:s analyser i media har den utgångspunkten. Även när CIA och NATO uppenbart angriper svenska medborgare på svensk mark så reagerar inte ens säkerhetspolisen och de visar inget intresse för att stoppa det.

Regeringen är dock inte lika övertygad om att NATO är ett alternativ. Det finns flera ministrar som har uttalat sig negativt om NATO. Att försvaga regeringen öppnar upp för alliansen, och de är pålitliga vänner av NATO.

Rädsla är NATO:s styrmedel

Att läcka FUP:en helt utan kommentarer och analys leder dessutom till många spekulationer och oro hos människor. Och rädsla är ett av NATO:s äldsta vapen. Ända sedan false flag-attackerna som professor Daniele Ganser berättar om i sin bok ”NATO:s hemliga arméer” så har vi förstått att man med konflikter och angrepp skrämmer människor in i olika beslut, beslut som styr samhällsutvecklingen i önskvärd riktning.

Att minska på sekretessen är givetvis en god utveckling, vi har alltför många mörkläggningar i vårt land. Men det är ansvarslöst att skapa en jordbävning och lämna öppet för fria spekulationer. Alla undrar – hur illa är det egentligen ställt?

Man måste fråga – varför?

Eftersom kunskapen om Deep State och NATO:s skuggsida är låg, och eftersom alla journalister och säkerhetsexperter villigt låter sig dras med i mediedrevet så saknas reflekterande analyser. Man måste ställa sig frågan – varför läckte Säpo FUP?

Text: Annika Möllström