CIA-insider Kevin Shipp förklarar hur “Deep State” fungerar

publicerad 29 augusti 2017
- av NewsVoice
Kevin Shipp - Foto: Hagmann Report

DEEP STATE. Kevin Shipp (1956-) är en medaljerad CIA-officer som berättar om hur grov kriminalitet inom den djupa amerikanska staten "Deep State" styr alla skeenden av betydelse i USA:s inrikes- likväl som utrikespolitik. Shipp arbetade på CIA med att förhöra personer, kontraspionage och som intern utredare.

Kevin Shipp anser att en dold statsmakt i USA styr landet. I centrum av "The Intelligence Community" (TIC) finns CIA. TIC är mer kraftfull och har större makt än den officiella politiska federala makten och "Deep State" använder, enligt Shipp, olagliga och icke-konstitutionella metoder för att skydda USA:s hemliga operationer. För att lyckas används ett avancerat sekretessprogram som ska stoppa "insiders" från att bli visselblåsare. Shipp säger att om hemligheter läcks ut finns protokoll för hur visslaren ska brytas ner mentalt, politiskt, ekonomiskt och socialt.

Föredraget hölls i juli 2017 och postades av Dane Wigington på YouTube den 23:e augusti. Wigington skriver att fler insiders och visslare måste komma ut i ljuset och berätta om denna organiserade kriminalitet som styr inte bara USA, utan hela världen.

"If we have any chance of stopping the completely out of control criminal cabal that currently runs our country and much of the world, we must all make our voices heard..." - Dane Wigington

Kevin Shipp skrev böckerna "In From the Cold" och "From the Company of Shadows".

Text: NewsVoice

Källor

Kevin Shipp - Foto: Hagmann Report
Kevin Shipp - Foto: Hagmann Report