Doklam-platån – Risk för krig mellan Indien och Kina inom en månad

publicerad 8 augusti 2017
- av NewsVoice
Krisen på Doklam-platån mellan Kina, Buthan och Indien, 2017 - Foto: Dailythanthi.com
Krisen på Doklam-platån mellan Kina, Buthan och Indien, 2017 - Foto: Dailythanthi.com
Krisen på Doklam-platån mellan Kina, Buthan och Indien, 2017 – Foto: Dailythanthi.com
Marcus Gullberg, selfie
Marcus Gullberg, selfie

ANALYS. Den 6:e augusti 2017 publicerade India Today ett scenario framtaget av den brittisk-indiska medlemmen i överhuset, Meghnad Desai, där den problematiska konflikten på Doklam-platån mellan Indien och Kina trappas upp inom en månad och leder till ett fullskaligt krig på flera fronter längs Himalaya och ned till Sydkinesiska sjön.

Marcus Gullberg tar ut svängarna i denna geostrategiska analys och teori om vad som kan ske under hösten 2017. Har han rätt? Kan följande scenario utspela sig och finns det, trots all skepticism, bakomliggande konspiratoriska krafter som styr världens gång? 

Text: Marcus Gullberg

Den sjunde augusti skriver China Daily att Kina kommer att inleda en begränsad militär attack mot indierna i det omstridda området inom två veckor och att de kommer att förvarna indierna innan attacken sker. Indien kommer naturligtvis inte att ge upp Doklam frivilligt och då är risken överhängande för ett världskrig. Kineserna räknar naturligtvis med att deras pakistanska allierade kommer att sätta dolkstöten i ryggen på indierna när de är upptagna med kineserna.

Meghnad Desai räknar med att USA kommer att komma till Indiens hjälp. Kina har i sydkinesiska sjön – tvärtemot andra länders vilja – anlagt en artificiell ö med en militär flygbas på.

Bakgrund till konflikten på Doklam-platån

Konflikten på Doklam-platån startade den 18 juni 2017 när kineserna började anlägga en väg på ett omstritt område som både Bhutan och kineserna gör anspråk på och som därför varit en ”no-go zone” under många år. Bhutan har historiskt sett varit Indiens allierade och Indien reagerade blixtsnabbt på Bhutans begäran om hjälp och skickade in trupper för att kasta ut kinesernas vägbyggare.


Kina hävdar att Indien har intagit kinesiskt territorium och hotar med en militär attack inom två veckor. Ordkriget har trappats upp vecka efter vecka och ingen sida vill ge vika.


Indierna kräver att bägge sidor retirerar och att situationen återgår till den tidigare – innan vägbygget startade och ingen nation hade närvaro i området. Kineserna å sin sida kräver en ensidig reträtt av indierna utan några löften om att stoppa vägbygget.

Läs mer: SR: Indien och Kina i militärt dödläge

Vägbygget är naturligtvis en viktig sak för kinesernas projekt som kallas ”sidenvägen” och som i slutändan skall ge Kina en bättre logistik till Europa för sin enorma varuexport. Indierna å sin sida hävdar att om kineserna får grepp om platån kommer Indien inte att kunna försvara sina norra provinser av geografiska skäl. Objektivt gör kineserna fel i att bygga en väg på detta territorium utan att förankra det hos sina grannstater, men det bryr de sig inte Kina om.

Ursäkten för globalisternas världskrig – asiater vill inte tappa ansiktet

Varför kan då inte kineserna dra sig tillbaka och inleda förhandlingar med indierna om sitt vägbygge? Det går inte eftersom bägge sidors media har trissat upp tonen till en nivå som gör det närmast omöjligt att undvika en väpnad konflikt. Till exempel har kinesisk media skrutit om hur ”den kinesiska folkarmén kan förinta indierna” medan indierna sagt att de skall ge kineserna en “blodig näsa”. Det låter som dåliga skämt, men media över hela världen vill till varje pris starta detta tredje världskrig under 2017. MSM ropar krig och det är världens folk som får betala priset när globalisterna försöker ta kontrollen.

Gnistan är tänd

Många av NV:s läsare känner till hur MSM har tryckt på för en fullskalig konflikt mellan USA och Ryssland under de senaste åren. Det verkar som om den konflikten bara är en bricka i spelet som skall få världen att antändas i ett större världskrig. Vi har konflikter i Östeuropa, Indien, Nordkorea, Mellanöstern och i Sydkinesiska sjön just nu och Kina spelar en huvudroll som den nya supermakten.

På den religiösa scenen försöker nu Israel ta kontrollen över Tempelberget för att kunna bygga det tredje templet för sin ”Messias”. Intet ont anande araber arbetar just nu under jord med att förstärka fundamentet till det tredje templet. Samtidigt ropar religiösa ledare på en världsregering och en världsreligion. Superbankern James Warburg:

“We shall have world government,whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consentor by conquest.” …

Den marxistiska världsstaten byggs
Skiss: Den marxistiska världsstaten byggs upp genom kontrollerade konflikter.

Målet: En ny “sovjetisk” superstat

Nu verkar det vara bestämt att världsregeringen skall skapas med hjälp av militärt våld. De två militära sidorna kommer att innehålla Indien-USA-Japan-NATO samt Kina-Ryssland-Nordkorea-Vietnam. Jag förutsätter att globalisterna redan har gjort upp om resultatet av konflikten i förväg och allt detta är bara en charad för att utpressa världen innan man blixtsnabbt inför en världsdiktatur med Kina på toppen. Var säkra på att Kina kommer att spela huvudrollen i världsregeringen med Israel som världens spirituella maktcentrum, vilket vissa anser har förutspåtts i uråldriga profetior.

Samtidigt kommer naturligtvis hela ekonomin att omdanas med ett kontantfritt samhälle och en världsvaluta. The Economist skrev i en artikel från 1988 att världen2018 måste  göra sig redo för ”Phoenix”, en ny världsvalutan, och det verkar som om den planen kan förverkligas om kriget kommer nu.

Det är möjligt att all egendom förstatligas på en gång (åtminstone all belånad egendom i första steget). Med tanke på det valda namnet – Phoenix – så ser det ju ut som om ett större krig innebär slutet på vår nuvarande era och därefter skall den nya eran födas med den kommunistiska superstaten.

På detta sätt kan en kommande världsregering i framtiden kontrollera varje medborgares ekonomiska transaktioner och på det sättet blockera “olydiga” medborgare genom att stoppa deras möjligheter att köpa varor och tjänster. Att 2017-2018 också är eldtuppens (eldtuppen brukar associeras med Phoenix) år i den kinesiska kalendern gör situationen allt mer ödesmättad.

Varför är det så tyst i västlig MSM?

Man kan undra varför det är så tyst i vår MSM om den kinesiska-indiska konflikten. Vi tror inte att vår MSM är oinformerade om läget eftersom de har tillgång till internet. Snarare tror jag att de vill skapa en maximal chockeffekt när kriget väl kommer. Folket skall inte ha en chans att förbereda sig utan de kommer blint att följa sin högsta Guds instruktioner – den marxistiska staten – när paniken sätter in.

Kom ihåg att samtidigt som detta sker i Asien har en ”tyst statskupp” skett i USA där Trump har förlorat mycket makt till Kongress och Senat. Kongressen införde sanktionerna mot Ryssland helt emot sin presidents vilja, vilket är unikt. Trump kapitulerade och skrev under på sanktionerna. Där finns två avgörande tweets från Trump på sistone:

26/7: “IN AMERICA WE DON’T WORSHIP GOVERNMENT – WE WORSHIP GOD!”

3/8: ”Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can’t even give us HCare!”

I sitt första tweet ovan talade Trump om bakgrunden till ett tredje världskrig – att världens folk öppet skall tvingas dyrka staten och dess globalistiska representanter som sin högsta Gud framöver. Allting är upplagt för att skylla allt lidande i det framtida världskriget på galna politiker (tex Trump som skall bli deras primära syndabock), falska religioner och demokrati. Det är världsdiktatur med kommunist-Kina som modellstat och en ny luciferiansk världsreligion som gäller för att kunna få fred över hela jorden.

Konsekvensanalys Sverige

Vad kan då svensken göra om det värsta inträffar? Personligen tror jag att man bör vara medveten om den uppenbara svältrisken i Sverige pga svaga beredskapslager och ett dåligt klimat. Det kommer att ta någon vecka utan matimport och sedan kommer det att driva runt hungriga människor på gatorna. Samtidigt bör man inse de uppenbara säkerhetsriskerna i våra städer. Jag tror att lokalt samarbete och enighet mellan nära och kära kommer att bli helt avgörande i ett sådant läge. Landsbygden kommer att bli den naturliga geografiska vinnaren.

Var finns hoppet?  

På det spirituella planet sägs det att de vidskepliga luciferianska globalisterna följer profetiorna slaviskt eftersom profetiorna förutspår deras antikristliga världsregering. De tror att de kommer att belönas för att de har förstört jorden och därmed tvingar hit sin ”Messias”. Det finns en lång rad profetior som indikerar 2017 som det ”stora året” när den ”Messianska eran” skall födas och tex stjärntecknen kring den 23 september 2017.

Som alla andra födslar sägs den bli smärtsam och den sägs börja med ett blixtsnabbt världskrig som stoppas på ett mirakulöst sätt av Skaparen när allt hopp är ute.

Globalisterna tror att de är gudar som styr över världens händelser, men är det sant? De dolda historierna om globalisternas dekadenta livsstil och ockulta perversioner har också fått allt större spridning på internet vilket inte minskar sannolikheten för att de vill attackera världen snarast möjligt.

Säkerligen är allt detta otänkbara saker för många, men det kanske delvis beror på de senaste 60 årens marxistiska indoktrinering av folket där MSM med hjälp av staten tagit en närmast total kontroll över våra föreställningar. MSM kan svärta ned vilken person som helst på en dag genom ryktesspridning och det är detta vapen som de flesta människor fruktar.

Se gärna en kort videoserie som visar på hur de marxistiska och globalistiska ledarna i tysthet har lyckats ta över hela världen via indoktrinering och subversion. Det otänkbara verkar allt mer tänkbart för varje dag som går.

Text: Marcus Gullberg