Barnpsykiatrins gudfader Joseph Biederman skuldbelägger barnen, fritar ADHD-drogerna

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 21 augusti 2017
- NewsVoice redaktion
Joseph Biederman - Foto: Apsard.org
Joseph Biederman - Foto: Apsard.org
Joseph Biederman – Foto: Apsard.org

DEBATT. Psykiatriprofessor Joseph Biederman nonchalerar de svåra skadeverkningarna av ADHD-droger och skuldbelägger barnen. Barnen ogillar ofta starkt, för att inte säga hatar, de narkotiska preparaten, och vill sluta ta dem, men i Biedermans barnfientliga värld vill de sluta med pillren för att de inte begriper bättre.

Text: Janne Larsson skribent/researcher

Joseph Biederman är den internationella barnpsykiatrins absolut största auktoritet. Nyligen har han framträtt som affischnamnet för en, av kritiker redan fullständigt tillintetgjord, studie (1, 2) som påstod att barn som fått diagnosen ADHD hade mindre hjärnor, och att ADHD därför var en hjärnstörning (”brain disorder”).

Joseph Biederman är den barnpsykiatriker som gett det tyngsta ”vetenskapliga stödet” till den katastrofala situationen att 45 000 svenska barn förra året fick psykiatriska droger av amfetamintyp och att förskrivningen till barn av neuroleptika (psykiatrins kemiska lobotomi) ökat med 95 % på tio år (4073 unga fick 2016 dessa droger). (3) När Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nyligen gav ut sina nya ”ADHD-råd” var det Biedermans studier man främst lutade sig mot.

Att man igen återigen låter den sedan länge avslöjade Biederman få styra utvecklingen visar hur djupt korruptionen sitter. Efter alla avslöjanden om hur ”psykiatrins gudfader” tidigare agerat, borde alla referenser till honom för länge sedan vara borttagna (4, 5). Den största av alla långtidsstudier (MTA-studien) bevisar tydligt att ADHD-droger saknar positiva effekter och ger allvarliga skador (6).

Men barnpsykiatrins ledande figur och läkemedelsbolagens främsta propagandist, berättar en helt annan – och falsk historia. Läs bara följande otroliga uttalande från Biederman och vår egen Christopher Gillberg om effekterna av psykostimulantia:

”… psykofarmakologisk behandling som har visat sig vara mycket effektiv för långtidskontrollen av kärnsymtom” (7)

…vilket alltså, med en mild omskrivning, är att betrakta som ett allvarligt avsteg från sanningen.

Joseph Biederman – Framträdande i Göteborg

Tyvärr har Biedermans framträdande i Sverige, i Göteborg, den 20 november 2015 (inbjuden av kollega Gillberg) passerat obemärkt förbi. Det borde det inte ha gjort. Inför en underdånig, icke ifrågasättande skara, gjorde Joseph Biederman nämligen en mängd remarkabla påståenden.

Trots allt som är känt om att det som kallas ADHD bara är en samling problematiska beteenden (8) slår Biederman fast att ADHD är ”störning i frontalloben” (”frontal lobe disorder”), en ”sjukdom” (an ”illness”). I en intervju i samband med framträdandet (9) går han till och med så långt som att säga att:

”I prove in my research that ADHD is a very serious disease that is localized in the brain, that genes are responsible.”

Ett häpnadsväckande, fullständigt falskt påstående.

I Sverige visar Socialstyrelsens uppgifter (3) att mer än var tjugonde pojke (5,6 %) i åldrarna 10-14 förra året fick ADHD-droger som ”behandling” för sin påstådda hjärnstörning. Enligt Biederman har alltså alla dessa pojkar ”a very serious disease that is localized in the brain”.

Även om de bisarra jämförelserna med verkliga sjukdomar, som cancer och diabetes, är obehagliga nog, så slår Biedermans propaganda för narkotika till barn alla rekord. Det är svårt att tänka sig mer förnedrande uttalanden om de barn som fått diagnosen ADHD än dem som Biederman levererar i föredraget.

Den som läst verklig, oberoende forskning om hur barnen själva ser på ”medicineringen” vet att de oftast starkt ogillar, för att inte säga hatar, de narkotiska preparaten (10, 11, 12). Vilket också framkommer när Joseph Biederman beskriver det största problemet han har med ADHD-drogerna (Ritalin, Concerta, Vyvanse): Barnen vill sluta med pillren! Så många som upp till 80-90% vill sluta med ”medicinen” inom ett år berättar Biederman – försök få det att gå ihop, den som kan, med de kända påståendena från ledande psykiatriker om att preparaten fungerar så bra för runt 70% av alla som tar dem.

Joseph Biederman skuldbelägger barnen

Och vad är då skälet, enligt Joseph Biederman, till att barnen vill sluta med pillren? Jo, de begriper inte bättre! De begriper inte hur bra ”medicinen” är för dem! Och anledningen till att de inte begriper det – är att de har ADHD!

Det är så uppenbart från forskning där man frågar barnen, där man tar ett barnperspektiv, att barnen vill sluta med pillren för att dessa saknar positiva effekter och ger många otrevliga skadeverkningar. Men barnpsykiatrins ledande företrädare skuldbelägger barnen och fritar pillren. Det är barnens sjukdom som gör att de inte fattar hur otroligt bra medicinen (Ritalin, Concerta, Elvanse) är för dem. Det är barnens sjukdom som gör att ”följsamheten” är så dålig.

Ordagrant säger Joseph Biederman att:

”…följsamheten i behandling av ADHD är en av de sämsta i den medicinska världen”, och det på grund av att ”ADHD är en störning i frontalloben”, och att ”en av konsekvenserna av en frontallobsstörning är att man har mycket lite förståelse” (”have very little insight”).

Och vidare detta obetalbara, föraktfulla påstående:

”Så det faktum att barnet eller den unge i sin oändliga visdom försöker stoppa behandlingen; jag behöver inte någonting, är en frånvaro av förståelse, inte en frånvaro av sjukdom.”

Det är dags för Sverige att leva upp till kraven i barnkonventionen och att sluta följa de barnfientliga råden från psykiatrins gudfader. Det är dags för regeringen ta sitt ansvar och se till att barnens bästa sätts i första rummet, i enlighet med barnrättskommitténs rekommendationer. Det är dags att sätta stopp för den katastrofala utskrivningen av amfetaminpreparat till barn.

Text: Janne Larsson skribent/researcher

 1. Corrigan, Whitaker, Lancet, Psychiatry Needs to Retract the ADHD-Enigma, Study, 15 april 2017
 2. Dehue et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults, Lancet Psychiatry, 8 maj 2017
 3. Läkemedelsregistret
 4. Harris/Carey, Researchers Fail to Reveal Full Drug Pay, NYT, 8 juni 2008
 5. Harris, Drug Maker Told Studies Would Aid It, Papers Say, NYT, 19 mars 2009
 6. Larsson, Största långtidsstudien, 26 mars 2017
 7. Biederman/Gillberg, Faraone/ Sergeant, The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition? World Psychiatry. 2003 June; 2(2): 104–113
 8. Hickey, In DSM-5, A-D-H-D Still Spells Misbehavior, Behaviorism and Mental Health, 4 april 2013
 9. Special Nest, Biederman: “We must take ADHD seriously”, 1 december 2015.
 10. Olsvold, A, Når «ADHD» kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHDdiagnose og medisinering, 2012, PhD-avhandling i psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 11. Olsvold, A, «Jeg er som vanlig» – Barns fortellinger om ADHD, Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2014
 12. Breggin, P. R. (2014), The Rights of Children and Parents In Regard to Children Receiving Psychiatric Diagnoses and Drugs. Children & Society, 28: 231–241. doi: 10.1111/chso.12049

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • jag går här i vår lilla hamn och hör småbarn på tre fyra tala om båtdetaljer , hundar, motorer och inköp av saker, och de gör utläggningar på sin kompetensnivå, och det med en perfekt svenska. Det är imponerande att en treåring kan lära sig ett språk och grammatiskt korrekt dessutom. Kan dessa småknoddar var missanpassade?
  Mycket av debatten här känns igen från 80-talet i samband med nedläggningarna av mentalsjukhusen och försöken att förbjuda vitaminer. Man låter tydligen en stökig oppositions generation dö ut och så kommer ämnet upp igen.

 • Eftersom godtyckliga och påhittade diagnoser sätts på både barn och vuxna grundade på ovetenskapliga bevis i den amerikanska DSM katalogen kanske det vore på sin plats att ställa diagnos på de som ligger bakom DSM katalogen och på de personer som medverkar till den överdiagnostisering och överdosering som pågår, framförallt när det gäller våra barn.En intressant fråga är vilka som har den allvarligaste mentala störningen, företrädarna och möjliggörarna av falsk vetenskap och skadliga läkemedel eller barn och vuxna. Jag anser att korrumperade vetenskapsmän, korrumperade läkare, korrumperade myndigheter och korrumperade politiker lider av den allvarligaste mentala störningen. Det är tveksamt om det finns någon medicin eller botemedel mot denna mentala störning men det vore intressant att se vilken diagnos dessa personer skulle få. Vi kan alla någon gång bli deprimerade av olika anledningar under vårt liv men detta är ett naturligt, mänskligt och övergående tillstånd. Det är ingen mental störning eller sjukdom. En engelsk professor i psykiatri sade att förr avvaktade man ett helt år när en människa tog kontakt med läkarvården.Detta år har allteftersom kortats ner av psykiatriker och sjukvård och nu är det nere i ett fåtal veckor. Professorn sade att snart ställs diagnosen depression efter en dag eller kanske timmar. Detta scenario är inte konstigt eftersom den sjuka vården styrs av läkemedelsbolagen och bolagen tjänar inga pengar på friska människor utan på att människor fortsätter att vara sjuka och sätts på livslånga behandlingar med läkemedel. Ett av våra viktigaste val i livet är att vi själva tar ett personligt ansvar och kontroll över vår egen hälsa och gör allt vi kan för att inte hamna i sjukdomsfällan och låta någon utomstående auktoritet ta kontrollen över vår hälsa.

 • Kapitalismen är en psykopatologisk sjukdom, girigheten lär vara en dödssynd oçh reklamen har i hundra år odlat fram psykopater. Man smickrar din narcissism, “för det är du värd” – att inte du är mäktig och stenrik är andras fel – och fortsätter med “satsa på dig själv”. Hela vägen. Att skita i alla andra börjar betraktas som normalt, människor med empati hånas som “godhetsknarkare” och den totalt andebefriade “vetenskapen” legitimerar vad som helst, inklusive knark till barn, med att det finns ändå ingen själ, vi är maskiner programmerade att bekämpa alla andra. Men det är inte sant. Vi är sociala varelser, att vi lever är ett stort mysterium och det måste finnas en balans mellan konkurrens och samarbete. Mellan vänster och höger. Mellan hjärta och hjärna. En fågel behöver båda vingarna för att flyga och man blir inte lyckligare ju högre man klättrar, inte ens som ensam herre på täppan. För att lyfta behöver vi varandra …

 • Att denna systematiska misshandel av barn får fortgå är skandalöst. Det är uppseendeväckande att läkare förskriver narkotikaklassade läkemedel och SSRI preparat till små barn och ungdomar. Läkare, läkemedelsverket, socialstyrelsen, andra myndigheter och OANSVARIGA politiker är möjliggörare till att denna galenskap får fortgå och dessutom på helt falska grunder. När barn reagerar sunt och NORMALT på en osund miljö i skola eller i hemmet blir de stämplade som mentalt störda. Mot bakgrund av artikeln kan vi i detta fall byta ut ordet vetenskap mot galenskap. Professor Irwing Kirsch har forskat på placeboeffekten i 40 år. Tillsammans med kollegor gick han igenom samtliga studier där placebo/sockerpiller jämfördes med antidepressiva/SSRI läkemedel när det gäller effekten på depression. Kirsch fick även ut läkemedelsbolagens egna rådata vilka ofta undanhålls från myndigheter för att mörka läkemedlens negativa effekter under utprovningen. Alla studier visade klart att det inte fanns någon skillnad på effekt mellan sockerpiller och antidepressiva läkemedel. Till skillnad från läkemedel har inte sockerpiller några biverkningar. Även chefen för psykiatriska divisionen vid statliga myndigheten FDA i USA medgav att det INTE fanns någon skillnad i effekt mellan placebo och antidepressiva läkemedel. Oberoende studier har visat att människor och inte minst barn kan få och får bestående hjärnskador av antidepressiva läkemedel. Professorn i Psykiatri David Healy har gått igenom all statistik när det gäller biverkningar på bland annat SSRI läkemedel. Healy har genom sin undersökning kommit fram till att 250 000 människor som har ätit olika antidepressiva och SSRI läkemedel har försökt att begå självmord och 25000 människor har genomfört självmord. Trots detta får galenskapen fortsätta. När det däremot gäller ofarlig och läkande alternativ medicin, homeopati kolloidalt silver och kosttillskott agerar läkemedelsverket och myndigheter snabbt och talar om förbud. Vi lever verkligen i ett uppochnervänt samhälle där det som skadar både vuxna och barn legitimeras och subventioneras och det som botar människor baktalas och skall förbjudas. I dagens moderna?samhälle är det nu ännu viktigare att vi själva tar kontrollen och makten över både vårt eget liv och inte minst skyddar våra barn. Att vårt samhälle har spårat ur och där det som förr ansågs som normalt och sunt förnuft har nu tryckts undan och nu är det istället det som tidigare ansågs som onormalt blivit normalt. Att vårt samhälle ser ut som det gör är knappast förvånande när det är psykopater som sitter vid makten i många sammanhang. En psykopat har ingen empati och saknar samvete. En psykopat gör allt för sin egen vinning och han eller hon skiter fullständigt om de skadar andra människor. Mot bakgrund av artikeln och om man observerar vad som pågår i vårt samhälle blir det tydligt vilka personligheter det är som sitter i olika maktpositioner. Det gäller verkligen att se upp och bli klart medveten om det SJUKA spel som pågår och inte låta oss manipuleras av olika auktoriteter inklusive korrumperade vetenskapsmän- korrumperade politiker och myndigheter. Läkare som får ersättning och mutresor av läkemedelsbolagen för att saluföra deras produkter. En engelsk professor som hade ett möte med en ordförande för “bibeln” för psykiatriker och psykologer DSM katalogen ställde frågan om ansvariga hade vetenskapliga bevis för diagnosen ADHD och bevis när det serotoninhaltens påverkan och om ADHD berodde på en biologisk eller kemisk hjärnskada. Ordförande svarade att de inte hade några veteskapliga bevis på ADHD. En tidigare medlem i DSM var chockad vid et möte där han liknade mötet vid en tobaksauktion där alla på DSM mötet skrek i mun på varandra för att få igenom sin personliga påhittade diagnos. Alternativ medicin kritiseras för att inte vara vetenskaplig. Men i detta sammanhang går det tydligen bra utan OBJEKTIVA vetenskapliga bevis. Måtte fler och fler av oss vakna upp.Det är hög tid att sätta ner foten. Tack till News Voice och till alla engagerade skribenter som vill skapa ett bättre och ett mer hälsosamt och klokt samhälle.

 • Det är synd om mänskligheten att det finns psykopater på den, som Joseph Biederman.

  Bra artikel som berättar sanningen om ADHD-preparat.

  Många barn har idag problem med sin kognitiva funktion. Detta kommer sig dock så gott som aldrig av nedärvda genetiska defekter, utan av förvärvade skador från olika gifter och en rubbad tarmflora ärvd från mamman.

  Vacciner är en viktig faktor.

  Ofta kan barnets kognitiva problem till stor del eller helt och hållet åtgärdas. Detta genom att man tar bort de födoämnen som barnet är överkänsligt mot och optimerar kosten och intaget av kosttillskott, som probiotika. På så sätt kan en läckande tarm och en läckande blod-hjärnbarriär läkas.

  Eftersom dessa barn lider av mer eller mindre rubbad tarmflora, så kan en tarmflora-donation från en frisk människa vara nödvändig.

 • Ett inlägg till bara.
  Missade ett ord i förra inlägget. Det näst sista ordet saknas och det ska vara ordet “bra”.
  Vill länka en ny video ifrån den doktor som gett mig styrkan att kämpa vidare mot min sjukdom som är något annat än det som avhandlas i videon.
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) John Bergman lyssna och lär.
  https://www.youtube.com/watch?v=FjzKm5C07oY

 • Det är alltid gener som är felet i alla sjukdomar nu för tiden.
  Det är så de säger. “Läkare”, “forskare”, och framför allt Big Pharma.
  När man har fått en etikett med texten felande gener indoktrinerad i våra sinnen är det svårt att bevisa något annat.
  Det blir som att lägga ett pussel där man på förhand vet att bitar saknas. Då är det heller ingen ide att lägga det överhuvudtaget.
  Om vi får höra att det är våra egna gener som felar blir det ju heller ingen ide att söka alternativ hjälp. Det går ju inte om “ritningen” är fel.
  Men om vi då tänker utanför ramarna.
  Vill sjuk(doms)vården att vi söker alternativ hjälp? Nej helt klart inte, för detta är denna gen-anklagelse effektiv.
  När man har fått en sådan diagnos, hur fick då doktorn reda på att det var så? Eller är det bara så dem säger.
  Kan dem ens påvisa detta i en undersökning? Det bör dem kunna om de kan komma med en sådan diagnos, men de kanske inte kan påvisa detta ifrån en undersökning. Oftast säger dem att vi har ärvt sjukdomen, vilket dem mest troligt inte heller kan bevisa.
  Bygger orden “dina gener är felet” upp en mental stress? Svar ja. Läker vi lättare om vi är stressade? Nej, och det är nog vad vården av sjukdomar önskar.

  Kanske är det bara en stor lögn, detta med gener, som vi alla faller för eftersom det är svårt att bevisa motsatsen.
  Jag känner väldigt många personer, men ingen av dem har ett laboratorium men ett sådant kanske man måste ha idag för att kunna försvara sig mot doktorns anklagelser.
  Passar på att tacka Newsvoice för ännu en artikel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *