Dr Erik Enby: Kortison hjälper inte mot infektionen bakom inflammationen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 augusti 2017
- NewsVoice redaktion
Dr Erik Enby är kritisk mot kortison
Dr Erik Enby är kritisk mot kortison
Dr Erik Enby, 2016 – Foto: A. Böhlmark, Pelicanmedia.se

Dr Erik Enby kritiserar användningen av kortison mot olika kroniska sjukdomar, vilka egentligen beror på infektioner, särskilt om preparatet inte innehåller en infektionshämmare. Felmedicineringen med kortison kan liknas vid ett medicinskt bedrägeri och läkare måste bli medvetna om detta, skriver Enby.

Text: Erik Enby

Det jag har kommit fram till i min undersökningsverksamhet är originellt i så måtto att jag hävdar att alla former av kronicitet dvs alla former av kronisk sjukdom, har med mikrobiologisk växt i vävnaderna att göra.

Alla infektioner har inkubationstider. Det betyder att själva infektionen är symptomfri och att man har varit infekterad en viss tid innan sjukdomssymptomen visar sig. Dessa symptom beror på inflammationen som med olika hastighet och intensitet orsakas av olika former av mikrobiologisk växt – infektion – i en vävnad.

Inflammation kan vara rodnad, svullnad, värmeökning och en ökning av ämnesomsättningshastigheten i denna. I samband härmed kan individen uppleva trötthet, värk, klåda, blodiga diarréer, sura uppstötningar huvudvärk etc, allt beroende på vilken eller vilka vävnader som är utsatta för den mikrobiologiska växten.

Märk väl att den mikrobiologiska “växtligheten” vanligen inte stör dessa vävnader överallt i organismen utan bara då vävnadens miljö möjliggör för infektionen att växa i den. Jag brukar säga till patienterna att kantarellsporerna inte kan utveckla sig till kantareller om de hamnar på åkern, ty där växer sporerna från champinjonerna ut till champinjoner. Det omvända gäller också, ty man hittar inga champinjoner i enbacken, för där växer kantarellerna.

Det växer alltså helt planenligt. Det råder inget kaos i naturen. I naturen har vi ingen inflammation, men i zoologin finns en sådan. Varför denna skillnad har jag ingen aning om.

Kortison ingen lösning

Vill man nu bli symptomfri kan man ofta bli det om man behandlas med det inflammationshämmande medlet kortison och det finns ett antal mycket effektiva symptomdämpare i “kortisonsvängen”. Det är bara så att kortison inte dämpar orsaken till inflammationen, som faktiskt innebär att ämnesomsättningshastigheten i en infekterad vävnad – exempelvis huden vid olika former av hudsjukdomar är 25 gånger högre än normalt.

När jag jobbade på hudkliniken i Göteborg innehöll de olika kortisonsalvorna infektionshämmare, men jag har nu konstaterat att det förekommer mycket starka kortisonsalvor utan infektionsdämpare, vilket betyder att en patient i åratal måste använda en kortisonsalva för att hålla sig något så när symptomfri.

Vid olika former av maligna sjukdomstillstånd med besvärande symptombilder ger man ofta starka kortisonpreparat i tablettform utan infektionshämmare för att via kroppsvätskan nå infekterade vävnader i organismen med det inflammations- och symptomdämpande kortisonet.


Infektionerna – alltså de olika formerna av mikrobiologisk växt i vävnaderna – struntar man i och läkare förnekar dessutom deras existens. Mycket få läkare har en aning om det enorma bedrägeri som pågår när det gäller omhändertagandet av de kroniskt sjuka.


Bedrägeriet innebär inte att man använder sig av det inflammationsdämpande kortisonet vid olika former av kronicitet utan att man struntar i acceptera de infektionsdämpande behandlingarna som finns bland de icke gängse terapierna och det verkar också som om man även undanhåller medicinsk antiseptisk behandling till de kroniskt sjuka och därtill förnekar existensen av den mikrobiologiska växten i kroppsvätskor och vävnader vid alla former av kronicitet.

Jag förmodar att detta synsätt lönar sig för samhället då de som är sjuka oftast är i hög ålder. Att hjälpa dem mot infektionsväxten kan ju leda till att de lever både 10 och 15 år längre eftersom alla infektioner minskar livslängden! Dessutom hålls försäljningen av symptomdämpande medel – i detta fall kortison – på en hög nivå.

Text: Erik Enby | Läs mer om dr Erik Enby i NewsVoice

Erik Enby (1937-) är en svensk medicine licentiat och specialist inom geriatric som har uppmärksammats för hans studier som beskriver mikrobers aktivitet i blod vid kroniska sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt, men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskar-team forskningsresultat som ger stöd för Enby.

Läkaren Erik Enby har framgångsrikt hjälpt många patienter med kroniska sjukdomar som: cancer, psoriasis och kol genom att tillämpa icke konventionella ofarliga metoder. Vårdetablissemanget svarade med att delegitimera Enby istället för att ta reda på varför hans patienter tillfrisknar.

Dokumentärfilmen “Läkaren som vägrade ge upp” (2016) sammanfattar Enbys situation. I år (2017) kommer ytterligare en dokumentärfilm om Erik Enby, producerad av AlmaNova.

Läs mer om Erik Enby på Vetapedia


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: kortison
Stöd NewsVoice 2024
 • Tittade vidare på det Erik Enby säger, i förhållande till det forskningsområde jag verkar inom. Det visar sig att Enby måste ha högst rätt. Kortison är förknippat med högre tillväxt av livsfarligt mögel Aspergillus. Det är samma mögel som kan återfinnas i fuktskadade hus. Det anpassar sig uppenbarligen utefter tillväxtställe då det även kan växa i våra lungor och kroppar. Kortisonet sänker kroppen immunförsvar varvid möglet är opportunistiskt och slår till eller sprider sig vidare. Länk till det jag fått fram:

  http://www.lfs-web.se/kortison-mogel.htm

 • Det blir en strålande cirkelgång, fina affärer – kortison mot “allergi” > kortisonet gör sedan att man utvecklar astma, då får man kortison mot astma…

  Om man får tag i väteperoxid utan konserveringsmedel… här är en:
  http://re-fresh.se/sortiment/v-teperoxid-9-5-1000-ml och späder ut det till under 1% (3% är alltför högt, även om det kan gå).

  Vissa apotek kan sälja det, jag tror det är på 31%, men man måste npg lämna papper på att man har en “firma”. Förvara det mörkt och kallt. Att inhalera är en väg många sjuka kan prova. Denna “metod” blev nog känd en gång genom Bill Munro. Om man vill läsa om metoden och Bill, se tex:

  https://www.earthclinic.com/remedies/hydrogen_peroxide_inhalation.html
  http://www.curezone.org/forums/am.asp?i=759239

  Bill Munro finns också på youtube, sök: “How to inhale Hydrogen Peroxide for Good Health”

 • Kerstin. Astma kan enligt nya rön vara en infektion, så kortison är det sista du ska ta eftersom kortison sänker/skadar immunförsvaret som bekämpar infektionen.

  Jag skulle testa att med en nebulator inhalera kolloidalt silver samt oralt inta korallkalk (Ericssons Medical Group) och bikarbonat löst i vatten.

  1 tesked bikarbonat + 1 tesked korallkalk löst i ett glas vatten, tre gånger per dag, en timme före eller efter måltid (annars neutraliseras magsyran vid måltid).

  Sedan skulle jag komplettera det med vitamin D3 (3000-10,000 ie per dag) och vitamin C (1000-5000 milligram per dag). Dessa doser kan tas i samband med måltider.

  Jag skulle testa denna kur i en vecka för att sedan avgöra resultat.

 • Angående detta,
  “After much controversy a considerable body of evidence now demonstrates a firm causal connection between chronic infection with the primary respiratory pathogen Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae and at least some variants of the neurological disease Multiple Sclerosis”
  Detta hittar du inte så mycket om i mainstream media.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966842X06002277
  http://www.davidwheldon.co.uk/ms-treatment.html
  http://www.cpnhelp.org/

 • Till Ann Marie Hjorth.

  Herpes bekämpar du genom att dricka c-vitaminpulver (askorbinsyra) blandat med vanligt traditionellt bikarbonat. 1 tsk-mått (1 ml står det på mitt mått från ikea) lika av varje i ett glas vatten – rör om och låt det lösas upp.Smakar vanlig syrlig dricka, till på köpet blir du av med kloreringen i vattnet (dödas av askorbinsyran). 2 el 3 ggr dagligen.

  Köp hem s.k L-Lysin det hjälper till att ta bort herpes. Ta en eller ett par kapslar per dag.

  Använd slutligen Kolloidalt Silver att spreja på stället där det är problem.

  Så : C-vitamin , Bikarbonat + L-Lysin + Kolloidalt Silver. – En bra kur mot Herpes – men säg inget till läkemedelsbolagen – dom gillar INTE det här…:) det blir lixom inget klirr i kassan se…

  Ser du dessutom till att hålla låga blodsockernivåer är det i sig infektionsdämpande. Det kan man göra på artificiell väg med t.ex potatis-stärkelse (sk.resistent stärkelse) börja med ett kryddmått uppslammat i ett halvt glas kallt (viktigt) vatten innan sängdags.Öka sedan upp mängden långsamt vecka för vecka när magen kan ta det. Det bästa är ju givetvis att äta lågkolhydratkost (LCHF) också.

 • “ Det växer alltså helt planenligt. Det råder inget kaos i naturen. I naturen har vi ingen inflammation, men i zoologin finns en sådan. Varför denna skillnad har jag ingen aning om.”

  En försiktig tanke om detta…

  I naturen finns det väldigt mycket död materia: löv som vissnar, grenar som brutits av , träd som fällts av stormen, ja allt levande dör ju i naturen, djur och växter – och svamparnas roll är att bryta ner detta döda till livgivande jord. Svamparna är enormt viktiga i naturens kretslopp och det finns enormt stort utrymme för dem.

  I zoologin och i en människas fysiologi är utrymmet för mikroorganismer och mikrosvamp begränsat. Om de överskrider en viss kritisk massa (på ett speciellt ställe) i kroppen – på grund av försvagat immunsystem – tar dessa mikrober överhanden och en ytterst destruktiv nedbrytningsprocess påbörjas i människokroppen eller djurkroppen.

  Kroppens förtvivlade och otillräckliga försvar manifesteras i ohämmad inflammation eller okontrollerad tillväxt av stamceller (Cancer).

 • Högeligen intressant. Jag håller med om allt och suger i mig infon som en svamp…hupp….:)
  Sjukvården är korrupt – Givetvis.

  Jag håller dock inte med om att vi inte har inflammation i naturen….Vad sägs om okontrollerad algblommning.Eller det kanske inte är det som avses?

 • @Per,
  Du borde också ta med kvinnorna bakom Enby: Siv Wernborg och Viola Jansson, som under lång tid hjälpt föra fram hans idéer.

  I övrigt tack för elogen Per.
  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets AlmaNova

 • Enbys kunskaper i det här ämnet, som han har offrat så ofantligt mycket tid på, och det att han vågat föra ut dessa till allmänheten, betyder mycket för hela mänskligheten.

  Bra gjort också av de som har stöttat och hjälpt honom i hans mission, som Ingemar Ljungqvist, Börje Peratt, NewsVoice och andra.

 • Mycket intressant kommentar!
  Men vem eller vilka vågar eller får ta till sig Erik Enbys kunskap och erfarenhet? I Sverige tycks det vara myndigheternas ofta medicinskt okunniga byråkrater som styr! – Hur resultaten då blir har nyligen påvisats hos Transportstyrelsen.
  Fler myndigheter med likartade beteenden finns förvisso! Bland dem kan man räkna in t ex Försäkrings-kassan, vars förre generaldirektör av någon anledning premierades med att få bli Sveriges nuvarande Rikspolischef – trots att han uppenbart klart bröt mot EU-domstolens domar, vilka ju även skulle gälla för Sverige, som skriftligen hade lovat att följa EU-domstolens domar, men det verkar inte spela den minsta roll … utom för dem vilka t ex inte fick ut utlovade ersättningar för vård de erhållit inom EU/EES-området! – Men detta vill, vågar eller får tydligen inte svenska medier framföra …

  Kunde möjligen press-stödet vara en hämmande faktor – med tanke på att en mängd tidningar utan det stödet riskerar att gå i konkurs!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *