Mats Sederholm: “Systemhatare från högern – Nej tack”

publicerad 27 augusti 2017
- Mats Sederholm
Högern mot vänstern - Foto: Crestock.com
Högern mot vänstern - Foto: Crestock.com
Bilden illustrerar högern mot vänstern och schackbrädet ett samhälle indelat i vitt mot svart – Foto: Crestock.com

Mats Sederholm,  pressfotoDEBATT. Är du kritisk emot systemet? Spännande! Är du emot globaliseringen också? Jag är fortfarande intresserad, men tyvärr har det blivit alltmer uppenbart att många med de här tankarna vill något annat, något väldigt mycket annorlunda än vad jag vill. Det skriver samhällsdebattören Mats Sederholm provokativt och särskilt riktat till NewsVoice läsare med högern som världsbild.

Systemhatarna från högern är inte främst emot systemet för att systemet urholkar människors kraft och gör dem tomma och anpassningsbara. De är bara emot de delar av systemet som yrkar på något kollektivt. Systemet för dem är skatter, staten, myndigheter och gemensamhet.

De är inte främst emot att barn hålls instängda på förskolan 7-17 för att det hindrar barnen från en naturlig uppväxt med sina käraste till hands i en verklig värld och av medmänskliga skäl. De är det eftersom de vill återskapa en gammal och fast familjekultur. Inte för familjens skull utan för den patriarkala ordningens skull och för att kvinnan ska hem igen.

De är inte främst emot globaliseringen för att globaliseringen leder vår kultur bort från människovärde och demokrati. De är emot globaliseringen eftersom de ser globaliseringen som en elit som bara vill bestämma över dem och de vill helst bara slippa andra som lägger sig i.

De vill inte främst ha ekologisk mat för att det är nyttigare och skapar ett naturligt och grönare samhälle. De vill ha det eftersom de är övertygade om att annan mat är ett sätt för staten att förgifta människor och staten ska ge fan i dem.

De vill inte vaccinera sig främst för att det kan vara en hälsorisk, de vill heller inte kontakta den vanliga vården främst för att den ser på människan som en enkel biologisk maskin och saknar en holistisk syn på människan. Nej de vägrar eftersom de är övertygade om att den gemensamma sjukvården, deras system, medvetet vill dem illa.

De är emot feminism eftersom hela tanken på att kvinnors karaktär och kompetens ska få utrymme i samhället försvagar allt vad de står för. Att den patriarkala ordningen och förtryck skulle ha gjort kvinnor fly förbannade och skapat feminism vill de inte vidkännas, de hänvisar hellre till en elit som hittat på feminism och sedan lurat människor.


De uppmuntrar till hat mot muslimer och förvandlas då för en kort retorisk stund till försvarare av kvinnor för att det tjänar deras islamofobi, samtidigt som de uppmuntrar till kvinnoförtryck i rollen som vit-makt-förespråkare och den vita mannens naturliga dominans och världsordning. De är den gamla tidens korsriddare i nya kläder.


De hänvisar till konspiratoriska förklaringar, inte för det faktum att konspirationer verkligen kan finnas och att det är vettigt att beakta alla förklaringar med tanke på korruption, intriger och härskarteknik, nej, för att ”systemet alltid är konspiratoriskt” och vill dem illa.

De misstror inte media för att media har för stor makt, nej för att media gör som deras egna sajter gör, väljer fakta efter tycke.

De är inte emot härskande system, tvärtom de stöder härskande system. När kapitalism, banker och stålar styr vartenda steg i deras värld, när den fria marknaden och konkurrensnormen härskar över dem i vartenda andetag så har de ingenting emot detta. De har ingenting emot den kapitalistiska eliten eftersom den säger ”gör vad ni vill, ni har frihet”. Att detta förvandlar dem till fria kanariefåglar i en instängd bur av stålar och makt vill de inte veta av.


De är inte emot härskarstrategier, de hyllar härskande. De ställer folk mot folk, religioner mot religioner, väst mot öst, öga för öga och tand för tand, precis som härskare alltid fått fotfolket att göra.


De hatar aktivister eftersom aktivister är progressiva medan de är regressiva. De tror att alla människor som vill verka för en förändring och aktiverar sig är styrda av en elit. De vill, precis som en elit skulle önska sig av dem, supa sig fulla på selektiva fakta och bli oförmögna till handling och förändring och således stödja gällande ordning.

För dem är kärlek sammanhållning, men utan medkänsla.

Systemhatare från högern, jag vill aldrig beblandas med era åsikter och er människosyn, men ni har mig på er sida när någon ska tysta er röst för sin egen makts skull.

Text: Mats Sederholm, Klar Sikt

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Om vi ska försöka förstå vad Mats åsyftar med sin krönika, bör vi dels gå tillbaka till den tid då urbaniseringsprocessen inte påbörjats samt även förenkla.

  Skall försöka göra de så enkelt det bara går. Den minste gemensamma nämnaren för alla alternativa medier med alla dessa författare, krönikörer, filmmakare och medborgarjournalister är kritiken av makteliten i och dess kornoption. Låt oss därför börja med makten och samhället. I begynnelsen var vi alla konservativa borgare. Borgare = handelsfamiljer i stad; med den skillnaden att handelsfamiljerna verkade i det vi nu kallar för landsbyggd. Alla känner väl till Tolkiens värld och landet Fylke, som här utgör vår förenklad berättelse.

  Här är alla solitärt oberoende av varandra så som lantbrukare även om här finns både mjölnare och krögare. Alla är oberoende även om man kan tänka sig ett samarbete samt något sorts råd (utan makt) där gemensamma åtagande planerades som t ex den så krävande slotten.

  – Här finns ingen skola som likriktar och befäster ett visst paradigm.
  – Ingen invandring. Föga eller ingen påverkan utifrån. Intresset finns inte.
  – Ingen system av banker medels lån samt ränta som sätter alla och en var i skuld. Sparsamt med pengar även om det finns slantar (guld) utgör dem minsta möjliga påverkan och fungerar uteslutande som smörjmedel som förenklar byteshandeln.
  – Inga journalister eller medier som via sitt överlägsna spridningsprivilegium kan befästa olika tolkningsföreträden.
  – Inget valsystem som göder korrupta politiker.
  – Ingen poliskår, militärer, fängelser eller rättsväsende eller dylika institutioner och knappt ens lagar.

  Samhället vilar istället på traditioner. Få eller ingen bryter mot dem. Bryter någon mot traditioner eller på annat sätt ställer till förtret drivs du bort från gemenskapen (Gollum). Landet Fylke är ett gott medeltidssamhälle.

  Mats: “De är bara emot de delar av systemet som yrkar på något kollektivt. Systemet för dem är skatter, staten, myndigheter och gemensamhet”.

  När kritik kommer från “hatare från högern” vad är det för “fritt samhälle” dessa kritiker egentligen vill åstadkomma? Ett samhälle med fria borgare, utan en stat?

  Dem kanske vill tillbaka till landet Fylke? Landet utan makt? Där ingen verkar vilja ha makt över andra. Landet Fylke är ett platoniskt idealsamhälle som aldrig funnits.

 • Om vi ska hålla oss inom ramen för den kategori som Mats med gelikar representerar kallar jag dem här för krönikörer; inte att förblanda med journalister. För att lyckas som krönikör, bör man tänka på följande grundregler:

  Att vara intellektuell (bildad) krönikör för en tidning är inte synonymt med pilgeväret att nå många läsare och därför låta pennan gå dit den vill. En krönikör uttalar sig i egenskap av export på ett visst område. Spelar ingen hur man har förvärvat sin kompetens. Vidare skall inte heller krönikören presentera sin analys. Analys i detta sammanhang betyder efterforskningar. Beskriva analys och metodiken kring faktasamlandet och faktafiltreringen hör till uppsatsskrivande. Det skall inte en krönikör ägna sig åt. En analys kan ta ett helt liv. Upptäckten en sekund och presentation ett år att skriva. Det är presentationen krönikören skall presentera. Möjligen uppbyggd av fakta och flera av varandra oberoende logiska argument. Krönikören skall heller aldrig skriva om något utanför sitt ämne. Krönikören skall spegla och belysa något som inte seglas eller belyses i debatten.

 • Jämför här interaktionen mellan författare och läsare med en dator: Vad blir då det värsta felmeddelande du kan få? Svar: Det du aldrig fick!

 • Som jag förutsagt ledde efterdabtten enbart till att problematisera artikelförfattaren – inte sakfrågan i sig. Lek med tanken att artikel skrevs under pseudonym, skulle då kommentarerna drastiskt ha minskat i antal?

  Klargörande – höger- samt vänsterideologier.

  Vänsterideologer betonar det gemensamma hos oss människor: solidaritet, jämställdhet, jämlikhet, likalön för lika arbeta, lika rättigheter osv.
  Högerideologer betonar det unika hos oss människor: individen, äganderätten, det personliga ansvaret osv. Kör man dessa synsätt mot varandra, uppstår det alltid konflikter. Det individuella och det gemensamma är olika sidor av samma mynt. Vi är alla lika och olika varandra. En skapad konflikt med andra ord. använder Mats denna konstruerande konfliktperspektiv medvetet eller omedvetet? Istället för att kasta ljus över förbisedda faktum. Att lysa upp mörkret och öka bildningen och därför förståelsen kring vård samtids stora samhällsfrågor. Det är de intellektuells uppgift.

  Skulle man tillämpa bildningens synsätt för alla 10 000-tals krönikörer i samtliga medier, skulle man få skala bort 90 – 95 % och marknadens skulle krympa.

  Så länge man inte lär dig något nytt av en text, utan enbart ställs inför leds i att ta ställning, sluta läs. Läs bara texter du lär dig något nytt av.

  Det ligger i kritikens natur att spegla brister. Antingen tar man till sig kritiken eller så stålsätter man sig och intar en försvarsposition. Detta sker när oftast när upplevelsen runt den egna personen är viktigare än budskapet. Varumärket är viktigare texten. Den bästa kritiken är den som fullständigt pulveriserar allt, som därför tvingar fram en nyorientering. Alla stora författare genomgår åtskilliga pånyttfödelser. Då växter förståelse av andra, oss själva och världen.

 • Mats Sederholm, din generalisering “Systemhatarna från högern”, “De”, liknar en inverterad form av till exempel Alex Jones och Mike Adams uppviglande “dra-alla-lefties-över-en-kam”-prat om den amerikanska vänsterns latenta galenskap och ohjälpliga inkompetens.

  Beträffande konventionellt framtagen mat och vacciner formulerar du dig som om det vore suspekt med misstänksamhet mot det staten och sjukvården utsätter oss för. Hälso- och miljövinsterna i de frågorna har du greppat, men polletten har ännu inte trillat ner när det gäller den illvilliga agendan bakom.

  Därmed visar du återigen en alltför okritisk inställning till systemet, “skatter, stat, myndigheter och gemensamhet”, och gör inte fullt ut skillnad mellan dess tänkta ideala maktutövande och hur detta maktutövande faktiskt går till.

  Kvinnorörelsens strävan efter att kvinnans karaktär och kompetens skall få komma till uttryck i samhället är viktig, för att inte säga nödvändig, men det hindrar inte att den, omdöpt till feminism, kan vara kapad, förvanskat och nu utnyttjad av makthavarna för deras egna syften.

  Att blanda in och argumentera utifrån begreppen “vänstern” och “högern” leder människors medvetanden på villovägar. Vi borde en gång för alla släppa denna avsiktligt grovkorniga politiska skala och istället uppmuntra varandra till nyanserat tänkande.

 • En del ilskna kommentarer här – jag håller inte med.Mats reflektion är den reflektion jag själv har gjort i många år.Jag behöver inte närmare gå in på det men alla med insikt i människans psykologi vet att det här är i princip helt rätt.Jag tycker det var en upplysande krönika som mycket väl sätter fingret på hur nåt som till synes kan få samma effekt kan ha två helt diametralt motsatta utgångspunkter.Bra jobbat!

 • Hej Mats
  Tack för kommentar. Hoppas jag lyckas hålla mig on topic i detta yviga inlägg… 🙂
  Att man blir polariserad av andra kan nog inte undvikas. Men börjar man själv polarisera, går man i en fälla. Man kan inte kasta sig in i något drama, tro man kämpar för “det goda”, OM man inte ser den yttre nivån.
  Tillvaron handlar kanske inte om någon kamp mellan höger och vänster, mellan ont och gott. Man måste vara villig att se var dessa polariteter kommer ifrån. Särskilt nu i krigspropagandatider bjuds ett gyllene tillfälle. För nu är det extremt tydligt att våra media – ytterst nyhetsbyråerna – bygger upp polariteterna. Endast ett polariserat folk är nämligen villigt att gå i krig. Även om det är det sista kriget på jorden. Man går hellre ut i krig än konfronterar denna insikt. Vi vägrar se att vi blir lurade. Vårt ego måste ALLTID ha rätt, än om det kostar mig, och mina kära, livet.

  I Sverige missar vi den yttre nivån. Det svenska debattklimatet har blivit ett slutet system.
  Enligt termodynamikens andra lag, ökar entropin (oordningen) i slutna system tills systemet bryter samman. Som en tryckkokare med stängd ventil. I krigspropagandatider stängs alltid ventilen. Men bara för den som är villig att SE. Moderskeppet Tillvaron – Samhällskroppen – är Titanic! 9/11 var isberget! Men det är ännu gratis Champagne i baren… fartygsorkestern spelar mer smäktande toner än nånsin…

 • Hej Perra

  Tack för det suveräna inlägget!

  “Jag tror de flesta vill se bilden av en ”sund” samhällskropp, som alltid går framåt. Men att den nu är under attack av perifera grupperingar, ”hatare”, som hotar samhällskroppen.”

  Så ser bilden ut fast det är samhällskroppen som är sjuk och genererar hatet. Och, ja det fodras en viss insikt för att orka höja kameran till detta seende.

  “Vi har fått ett hönshus! Ett käbbel utan ände, som våra medier upprätthåller hela tiden. ”

  Ja och var och en är häftad vid sin identitet, något som jag vet att du är så uppdaterad på.

  Och som jag skriver I artikeln så slutar detta med öga för öga, tand för tand och grupper av människor som ger sig på varandra, inte sällan med hat.

  Därför är det avgörande att sätta fokus på samhällskroppens egenskaper. Vilka är tyngdpunkterna, vilka är normerna och vad har hänt med samällskroppen som tycks generera så mycket oreda.

  Och allt detta är faktiskt grundanledningen till hela artikeln.

  Om man nu ska klaga på systemet så klaga då på SYSTEMET och inte på mitt lilla “system” som jag lärt mig hata från mitt lilla polariserade perspektiv. Ett hat som endast leder till stagnation istället för att våga längta sig vidare ill något nytt.

  Mats
  På Klar Sikt

 • Mats:

  Vi är nog eniga om det mesta egentligen, med tanke på att min egen världsbild i mångt och mycket formats genom Robotfolket (som jag för övrigt måste läsa om snart). Väl mött!

  Öynstein:

  Tack, precis vad jag vill höra. Mycket nöje!

 • Oj, en sån polemik som utbröt!
  Vad jag själv känner, och som jag ser att många andra reagerat på är ordet “hat”. Och det har jag undrat över länge. (Detta är ju inte nåt som Sederholm kommer med, utan det ÄR såhär.)
  Jag menar: “hat”? Ett sånt starkt ord! Varifrån kommer det?
  Jag är själv kritisk mot rådande system men jag hatar inte. “Hat” innebär att vara upptänd av en vrede, och vara beredd att slåss för något, troligen rent fysiskt.
  Men media har en polariserande roll (håller någon med om detta?), och “hat” har en stark polariserade effekt. Det verkar vara ett slags mål, att sätta två “hatande” grupper i konflikt med varandra. I synnerhet i dessa krigshetsartider. Vi borde sluta med intern pajkastning, och inse att vi har en gemensam fiende därute, som bedriver hjärntvätt via media, genom att prångla ut dessa laddade ord.

  Detta skrev jag idag på en annan tråd, ang “hatet”:
  Jag tror de flesta vill se bilden av en “sund” samhällskropp, som alltid går framåt. Men att den nu är under attack av perifera grupperingar, “hatare”, som hotar samhällskroppen. Hatarna är enstaka marodörer, “troll” på FB, samt mer organiserade aktörer som t ex Avpixlat, Nya Tider, politiska grupper som Sverigedemokraterna, nynazistiska grupperingar, etc. Alla dessa får stor uppmärksamhet i media.
  Men vilka är samhällskroppen? våra politiker? Mjae. Det verkar vara något slags global strävan, men som styr konsensus, skapar vårt klimat. De bestämmer vad våra mainstream media ska skriva och inte skriva.
  Men kan det vara så att “hatet” kommer från DEM? Den tanken är ohygglig och svår att konfrontera om man inte har har en djup andlig insikt. Men likväl måste frågan ställas. Ställs den inte, ställer ingen heller frågan vem som genererar alla dessa krig, som i sin tur genererar alla dessa stackars flyktingar, som nu kommer till oss. De vill inte detta. De vill vara i trygghet i sina hemländer.
  Men alla “hatare” har nu polariserat vårt debattklimat. I stället för att sätta press på våra politiker för att stoppa dessa krigshetsande krafter och få fred i världen, för vi nu en debatt om rasism, och om vi ska tillåta Burka eller inte! Hur vi ska göra med flyktingboenden! Vi har fått ett hönshus! Ett käbbel utan ände, som våra medier upprätthåller hela tiden. Under tiden pågår dessa vansinneskrig ohämmat. Hade jag varit flykting själv, hade jag i längden uppskattat ett reellt fredsarbete, som vi tyvärr inte ser röken av!

 • DNK: Jag har varit inne och tittat på din blogg. Måste säga att jag är imponerad. Äntligen en som har intressanta och väl analyserade inlägg med viktiga budskap. Kommer fortsätta att följa.

 • Hej DNK

  Roligt att Robotfolket kunde påverka. Den ligger mig fortfarande mycket varmt om hjärtat.
  Vi har faktiskt tankar om att göra något av den I en ny version.

  Det finns för mig en vänsterytterlighet som är lika hopplös i mina ögon ska sagas.

  “Det är således missvisande att kategoriskt stämpla oss högersinnade som totalitära patriarker”
  Artikeln är inte träffsäker i sina delar så jag är egentligen inte så kategorisk. Det går inte att vara det med så vida svep som artikeln gör.

  ” när kontroll och ideologi är precis vad vi metafysiskt sätter oss emot”
  Just därför så formulerade jag höger-anhängare systemkritik som komna ur en gemensamhet exempelvis staten. Det skulle kunna vara en socialistiskt stat och jag skulle motsätta mig den.
  Men för mig är begreppet makt och kontroll så mycket, mycket mer. Och ifall man stannar vid en kritik mot system och kontroll som endast definierat av en folklig gemensamhet, eller som vänsterideologi, så missar man målet som jag ser det.

  Mats
  Artikelförfattare

  p.s. Jag ska kika igenom sidan, den verkar spännande.

 • Hej Mats,

  Jag är glad att detta ämne kommit på tal, och skulle vilja bidra med min syn på saken. Jag har följt din blogg under många års tid, och köpte bla er bok Robotfolket när den kom ut. Det var till stor del tack vare dig och sajter som Newsvoice som bidrog till mitt latenta uppvaknande. Med tiden fann jag dock denna optimistiska människosyn om ett globalt uppvaknande tämligen naivt, och började så sakteliga drifta mot höger, vars traditionella tänkare erbjöd en mer heltäckande människokritik och dissekering av den liberala moderniteten.

  Vad gäller artikeln i fråga anser jag att du har rätt gällande den reaktionära högerns defensiva och ressentimentfyllda framtoning. Problemet är bara att denna så kallade “höger”, är missvisande om vad högern faktiskt är för något. Nazism och fascism är i slutändan modernistiska vänsterideologier, och det är den historiska vänstern som ligger bakom dagens “system”. Denna totala brist på filosofisk kritik mot vänstern samtidigt som man bygger en halmgubbe med högeretikett, är för mig ett enda stort hyckleri. Det är således missvisande att kategoriskt stämpla oss högersinnade som totalitära patriarker, när kontroll och ideologi är precis vad vi metafysiskt sätter oss emot.

  Därför driver jag en blogg om dylika frågor, på http://www.dennaknekejsaren.wordpress.com för den som vill fördjupa sig.

 • Öystein

  Den här artikeln är inte skriven för att jag vill ha eller förväntar mig stöd.

  En avsevärd grupp av NewsVoice läsare har under en lång tid uttryckt stödjande åsikter eller avstått från att opponera sig när starkt höger-orienterade eller artiklar publicerats. Mottagarna finns, var så säker.

  Både kommentarerna som “tystnaden” talar sitt eget språk.

  Mats
  Artikelförfattare

 • Mats: din artikel har kommenterats så här långt av 21 inlägg. Utav dessa 21 är:
  2 inlägg från redaktören, där han ger dig ett halvt godkännande i det ena inlägget.
  4 kommentarer kommer från dig själv
  ingen av de övriga ger dig stöd till artikeln.

  Säger inte det en del om hur intressant dina åsikter är?

  Själv skulle jag inte vilja kalla din artikel för något annat än gallimatias.

 • Ale

  “Du missförstår dina läsare”
  “Du har fel attityd gentemot dem”
  “En författare skall ödmjukt lägga sig platt …”

  Du måste ju själv se hur du later!
  Läs om vad jag skrev om ditt rigida sätt att se på skrivande.
  Du later ju som en litteraturens Bert Karlsson där musik ska vara på ett visst sätt.

  “kritiken är ett yttryck för vår besvikelse.”
  Jag har inte samma läskrets idag som för fem år sedan. Artikeln och kritiken i den är ett av många uttryck för just den skillnaden. Om läsare som exempelvis du inte gillar vad jag skriver(och anser) idag så är det inget jag kan göra åt. Jag rör mig ständigt i nya riktningar och söker inga följeslagare för dess egen skull.
  Jag skriver personligt och direkt på ibland och ibland så later jag texterna ha sitt eget liv. Allt beroende målgrupp och syfte

  “Ps, jo, jag klickade på länken på Flaskback och via den vägen beställde din bok: ”Det enda rätta”.”

  Jag har ALDRIG någonsin betalat för en reklamplats på Flashback varför ditt påstående helt enkelt är osant!! Du bör vara försiktig med att sprida rykten som du inte har en täckning för annat än, I bästa fall, lösaktiga minnen.

  Mats
  Artikelförfattare

 • Mats, du missförstår dina läsare. Du har fel attityd gentemot dem. Du står i vägen för dig själv. Det är inte vad Mats på Klar Sikt anser eller inte anser som är av vikt, utan texter du levererar och med hantverket frigör läsarna från alla hypnoslögner som omger oss.

  En författare skall ödmjukt lägga sig platt inför sina betalande trogna läsare och ha samma förhållningssätt mot dem som man har till sina egna barn. Gör allt för dem, gå så långt i texterna som du bara förmår och förvänta dig aldrig att få något tillbaka. För du något tillbaka, skall du alltid se glaset som halvfullt. Inte halvtomt.

  Du ser den omkringliggande atmosfär av kärleken i vår kritik, från din egen slutna bubbla.
  Eller, för att uttrycka mig mindre poetiskt: kritiken är ett yttryck för vår besvikelse. Vi, alla dina trogna betalande läsare, förväntar oss mer av dig. Lägg krutet på texterna – inte på vad Mats tycker eller anser.

  Lägg om, lägg rätt. Tona ner den egen narcissistiska föreställning om Mats, och koncentrera dig på texterna istället. Lita på dina texter – att dem håller och når ut. Vi sätter stora förhoppningar till vad du/ni kan åstadkomma i framtiden. Är du en författare Mats, skriver du för dina läsare. Inte för dig själv.

  Ps, jo, jag klickade på länken på Flaskback och via den vägen beställde din bok: “Det enda rätta”.

 • Faithbringer,
  jag tycker du träffar rätt i allt du skrev. Du har klar sikt. Att Rockefellerfamiljen finansierade Womens Lib. berättade Aaron Russo om innan han gick vidare. Det fanns två primära orsaker; att kunna beskatta den andra halvan av befolkningen och att få barnen ur hemmet så att de kunde indoktrineras i skolan.

  https://youtu.be/h091kMDXvDA?t=9m2s

 • HAT är en destruktiv kraft vart den i från kommer. Maktgalna psykopater har upptäkt att så länge människor drivssav denna känsla, hamnar individen i en oändlig kamp mellan dikonomierna, som leder bort en från sanningen. Sanningen är att hierarkiska system är den perfekta plats för psykopater att få makt över andra. Så vill ni ha demokrati, decentralusera makten så länge det går.

  Jag har en enorm vekantskapskrets och det roligaste är att många av miba manliga vekanta från högern avtalar gärna bort sambolagen samtidig som de anser att feminism är illa, och kräver sina underbetalda kvinnliga partners på lika ekonomisk insats… ett praktiskt exempel på hyckleri.

  Paniken med ekologiskt. Mats bör nog förtydliga begreppen och läsa på hur de multinationella företagen lobbar inom EU och USA (men värre i EU) och egentligen köper politiker och forskare för att författa pseudo fakta och eko (klimat) certifikater. Jag målet med dessa är att eliminera konkuransen och alla små producenter, för kostnaderna för dessa eko-certifikater är fruktansvärt höga. Eko är allt som är lokalt producerat och färskt, eller koncerverat med så lite energi och kemikalier som möjligt. Ett exempel: surkål på burk eller påse från orten är wxtremt eko jämfört med färsk “krav” kål från Tyskland.

  Tillbaka till höger och vänster. Det mest lysande exemplet är den ideologiska hetsen med kommunism och national socialism – extrem höger och extrem vänster. Vad är gemensamt – centralicerat makt som innebär elitism trots att båda systemen bygger på propaganda om anti-elitism – folkets bästa.
  Båda bygger på kollektivism, beskattning och uppoffring av individens mål och välmående.

  Mångaav dagens höger är liberaler. Att vara anti-feminist kan fortfarande inbebära liberal. Feminism idag är inte uppror mot patrarkatet – det är mest hat mot det traditionella manliga och kvinnliga som majoriteten av människor faktiskt trivs i. Jag tror att folk är långt ifrån tanken att låsa kvinnor i köket. När man ser de stora drivkrafterna bakom den amerikanska feminismen på 60-talet, döttrarna Rockefeller, så komner de från ett patriarkalt family vars makten går i arv enbart männrn emellan, så det är ett intressant faktum.

  Det där med beskattning och egoism, samt påtvingat gemenskap skall man gräva och debattera mera i. Vi som har ett inblick i vad skattepengarna går till, eller åtminstone hälften av dem, har nog rätt (det har alla skattebetalare) att kritisera systemet. Bland annat drn skattefinansierade hjärntvätten som pågår på svenska universitet där man omstoppar folk till rätt värdegrund istället för att utbilda dem i vetenskap och kritiskt tänkande.

 • Trodde att det var ganska få av Newsvoice läsare som “har högern som världsbild”. Men människokännare Sederholm tror sig veta bättre. Dessutom är jag inte längre välkommen på artikelförfattarens blogg! Men det gör inget. Det fria ordet är viktigt. Systemkramarna och låtsasgoda människor har tyvärr svårare att acceptera yttrandefriheten.

 • Ale: jag delar långtifrån alltid din uppfattning och dina inlägg, men här måste jag säga att träffar huvudet på spiken. MS har såklart all rätt i världen, som alla andra, att framföra sina åsikter. Tyvärr är de mer eller mindre totalt ointressanta. Han har också väldigt svårt att övertyga bl.a på grund av tafatta försök att framstå som en sorts sanningssägare. Det hela blir bara patetiskt.

 • “Hatet” beror ju på att de verkliga makthavarna försöker omforma samhället på konstgjord väg till nåt som vi inte är anpassade för.. för att de själva ska kunna dra vinning.

 • Jag tycker att Mats artikel är en viktig del av debatten för att den generaliserar eller trots att den generaliserar (man kan ju själv välja vad man tycker). Man behöver inte känna sig träffad. Man kan känna sig träffad.

  Som redaktör anser jag att en tidning inte ska vara politisk utan den ska i görligaste mån objektivt återge nyheter och spegla olika uppfattningar och händelser som de facto existerar respektive sker i samhället. Den ska ge lika plats för de som anser att de är: höger eller vänster, varken höger/vänster, alternativ, vetenskapliga, bortomvetenskapliga, filosofiska, intellektuellt off-grid eller hur man nu ser på sig själv, “what ever float your boat”.

  Jag anser att alla tidningar som identifierat sig politiskt inte längre är tidningar utan kanaler för en bestämd politisk uppfattning. Hit kan räknas alla stora svenska tidningar som en gång kanske var tidningar och som utger sig för att fortfarande vara tidningar, men egentligen är politiska kanaler.

  I mixen kan läsaren absorbera kunskap, perspektiv, förståelse, insyn och insikt.

 • Lotta

  “Är du inte en smula kategoriskt nu?”
  Jo lite. Men jag är också övertygad om att träffar rätt på väldigt många som aldrig analyserat sitt hat mot “systemet”.

  Mats
  Artikelförfattare

 • Torbjörn, inte våga? Inte orka. Helt substanslöst och extremt fördomsfullt och kategoriskt och felaktigt. Mats ser det han vill se. Inte för att jag är extremhöger någonstans, men han skulle säkert placera mig där. Helt felaktigt.

 • ale

  “En viktig drivkraft för en författare vars texter inte kan sälja in sig själv (jmf med att skiva under pseudonym) är att marknadsföra personen istället för texten”
  “Det moraliska kapitalet skall man aldrig åberopa, utan låta andra göra det åt en istället.”

  Allt detta beror på i vilket medium du befinner dig, vad syftet med artikeln är, vilka du vill nå, hur du vill nå dem, vilken verkan du vill uppnå med mera.

  Den här artikeln är MEDVETET yvigt skriven och har en i grund i min PERSONLIGA åsikt och mina PERSONLIGA reflektioner. Den är inte främst skriven för att på ett sakligt och metodiskt sätt delge en massa faktauppgifter utan för att “röra om” med hjälp av empiriska erfarenheter av hur människor fungerar och för att beröra dem. Och framför allt, att röra om i direktform.

  Sådana här nyanseringar av skrivande är självklarheter och något som du, som kallar dig lektör, borde vara medveten om.

  “Hade jag varit hans lektör..”
  Min senaste bok hade exempelvis 3 professionella lektörers översyn inklusive en förläggare på ett större svenskt bokförlag som betalda granskare. Det finns lektörer och lektörer.

  “Gör en ordentligt grundlig historisk analys av USA-högern samt teapartyrörelsen”
  Varför det, för din skull, för ditt sätt att processa förståelse för tingens ordning?
  Det finns tid för stenhård analys och fakta-rabblande och ibland en övergripande emotionell vinkling.
  Jag bidrar med båda i mitt skrivande beroende på syftet. Ibland skriver jag “från ovan” och ibland “från nedan”.

  Det finns alltså tillfällen för stenhård analys, fakta-rabblande och ibland en övergripande emotionell vinkling och utmaning. Jag litar till mina egna kunskaper om människor, deras åsikter, hur de uppkommer, hur de kanaliseras o.s.v. Detta är något som endast kan erfaras och som inte kan förmedlas på ett sätt som jag misstänker, passar din lite regelrigida läggning.

  Jag vet att jag trädffar mitt i prick på många läsare här på NewsVoice och vem vet, kanske jag även gjort så på dig.

  Mats
  Artikelförfattare

 • Så kort sagt:
  Högermänniskor är, OM de är kritiska mot globalisering, nationsupplösandet, feminismen, miljögifter i maten, vacciner, centralstyrning och statlig barnuppfostran, alltså kritiska på FEL grunder (av dig tillskrivna bakomliggande grunder) nämligen den “egoistiska, hatiska, maktlystna, empatilösa, misogyna, korsfarar-grunden”. Är du inte en smula kategoriskt nu? 🙂

 • Min reaktion var liknande den Ale så skickligt beskriver ovan. Jag valde att inte kommentera av liknande skäl, inte beroende av brist på mod (därmed inte sagt att jag skulle vara särskilt modig, det behövs inte här).

  Mats Sederholms text ger intryck av att försöka vara provocerande men jag blir bara gäspig. Ointressant, helt enkelt. Sry, Mats. Tänk om, tänk rätt!

 • Bara en sådan sak som: “Systemhatare”? Det låter som vilken msm-journalist som helst som på uppdrag av arbetsgivaren är satt att skriva ytterligare någon agendasättande alter vars syfte är att tysta alla kritiker genom att behäftad dem med ordet: “hatare”. Vad är en hatare? Vad skiljer en hatare från dess motsats älskare? Systemvetare vet vi vad det är. En systemvetare lyssnar man till. Ty denna vet något om systemet som är värt att veta.

 • Vågar och vågar? Jag avstod medvetet, då det mesta som rör vad Mats Sederholm skriver om tenderar att sluta i en debatt om honom själv. En viktig drivkraft för en författare vars texter inte kan sälja in sig själv (jmf med att skiva under pseudonym) är att marknadsföra personen istället för texten. Alltså inte VAD som sägs utan VEM som säger det. Mats skriver: “något väldigt mycket annorlunda än vad jag vill”. Och? Vad Mats vill eller inte vill är inte mer eller mindre intressant än vilken åsikt som helst, bland alla åsikter.

  Vad jag egentligen är rädd att framföra, är att Mats saknar den bildningsnivån som krävs för att texterna skall lysa upp mörkret där man själv inte kan se klart. Analyserna är tämligen grunda och utgör inte en helhet, ett fundament utan hoppar mellan dagsaktuella ytliga företeelser. Dvs man studsar inte tillbaka och slås av insikter man tidigare saknade. Texterna ökar inte på bildningsnivån. Får ut betydligt mer av att läsa begåvade och bildade anonyma inlägg på Flashback; där för övrigt Mats har köpt reklamplats för sin bok: “Det enda rätta”.

  Man luras av Mats skickliga språkliga texthantering. Många kan skriva utan att ha något nytt att säga emedan andra inte kan skriva men har något nytt att tillföra. Artikeln blir mest en gäspning.

  Gör en ordentligt grundlig historisk analys av USA-högern samt teapartyrörelsen (som började med amerikanska frihetskriget). Jämför den med vänsterrörelser och vad som skiljer i synsätt och dess ideologiska rötter samt vilka tänkare och filosofer det stött och luta sig mot – det kollektiva mot det individuella som lett fram till VARFÖR höger- respektive vänsteråsikterna ser ut som dem gör i dag. Och sluta lägg in egna åsikter och framförallt undvik att framstå som mer moralisk än andra. Det moraliska kapitalet skall man aldrig åberopa, utan låta andra göra det åt en istället. Få människor har moraliskt kapital som är så solitt att det är värt att lyssna på: Nelson Mandela, Gandhi och möjligen Jesus då.

  Inte desto mindre tror jag Mats drivkraft att skriva är en viktig inkörsport, för många unga idag, att frigöra sig från etablissemangs alla hypnotiska lögner.

  Hade jag varit hans lektör, hade Mats fått gått tillbaka till hans susande ordbehandlar samt fått rådet att först läsa några 100 skönlitterära verk efter en lista, och lära om från grunden, hur man skriver. Sedan om och skriva rätt. Ja, jag har arbetat som lektör. Lektörens uppgift är oerhört viktig då denna ser till att allt dravel folk skriver, inte når läsarna. 2 promille av alla manus ett förlag för in publiceras. Så svårt är det. Omvänt kan en bra text å andra sidan slå hela världen med häpnad samt förändra den för evigt.

 • Det där är ju dina egna föreställningar bara. Jag håller inte med. Har du pratat med NMR själv tex?
  Något förtryck som gjorde kvinnor flyförbannade var det knappast frågan om tex. Tvärt om har kvinnors lyckonivåer sjunkit i takt med feminismens intåg. Feminismen var ju nåt man tryckte på kvinnor via media bla. CIA:s påfund för att splittra den naturliga familjestrukturen. Samma som i gamla Sovjet. Staten ska bli familjen.

 • Det var många svepande anklagelser i den artikeln, men jag ser fram emot att se Mats Sederholm försvara Nordiska Motståndsrörelsens rätt att föra ut sitt budskap i Almedalen nästa år. Eller deras rätt att inneha ett bankkonto, vilket de i nuläget förvägras av vissa banker.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *