Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Mats Sederholm: “Systemhatare från högern – Nej tack”

publicerad 27 augusti 2017
- Mats Sederholm
Högern mot vänstern - Foto: Crestock.com
Högern mot vänstern - Foto: Crestock.com
Bilden illustrerar högern mot vänstern och schackbrädet ett samhälle indelat i vitt mot svart – Foto: Crestock.com

Mats Sederholm,   pressfotoDEBATT. Är du kritisk emot systemet? Spännande! Är du emot globaliseringen också? Jag är fortfarande intresserad, men tyvärr har det blivit alltmer uppenbart att många med de här tankarna vill något annat, något väldigt mycket annorlunda än vad jag vill. Det skriver samhällsdebattören Mats Sederholm provokativt och särskilt riktat till NewsVoice läsare med högern som världsbild.

Systemhatarna från högern är inte främst emot systemet för att systemet urholkar människors kraft och gör dem tomma och anpassningsbara. De är bara emot de delar av systemet som yrkar på något kollektivt. Systemet för dem är skatter, staten, myndigheter och gemensamhet.

De är inte främst emot att barn hålls instängda på förskolan 7-17 för att det hindrar barnen från en naturlig uppväxt med sina käraste till hands i en verklig värld och av medmänskliga skäl. De är det eftersom de vill återskapa en gammal och fast familjekultur. Inte för familjens skull utan för den patriarkala ordningens skull och för att kvinnan ska hem igen.

De är inte främst emot globaliseringen för att globaliseringen leder vår kultur bort från människovärde och demokrati. De är emot globaliseringen eftersom de ser globaliseringen som en elit som bara vill bestämma över dem och de vill helst bara slippa andra som lägger sig i.

De vill inte främst ha ekologisk mat för att det är nyttigare och skapar ett naturligt och grönare samhälle. De vill ha det eftersom de är övertygade om att annan mat är ett sätt för staten att förgifta människor och staten ska ge fan i dem.

De vill inte vaccinera sig främst för att det kan vara en hälsorisk, de vill heller inte kontakta den vanliga vården främst för att den ser på människan som en enkel biologisk maskin och saknar en holistisk syn på människan. Nej de vägrar eftersom de är övertygade om att den gemensamma sjukvården, deras system, medvetet vill dem illa.

De är emot feminism eftersom hela tanken på att kvinnors karaktär och kompetens ska få utrymme i samhället försvagar allt vad de står för. Att den patriarkala ordningen och förtryck skulle ha gjort kvinnor fly förbannade och skapat feminism vill de inte vidkännas, de hänvisar hellre till en elit som hittat på feminism och sedan lurat människor.


De uppmuntrar till hat mot muslimer och förvandlas då för en kort retorisk stund till försvarare av kvinnor för att det tjänar deras islamofobi, samtidigt som de uppmuntrar till kvinnoförtryck i rollen som vit-makt-förespråkare och den vita mannens naturliga dominans och världsordning. De är den gamla tidens korsriddare i nya kläder.


De hänvisar till konspiratoriska förklaringar, inte för det faktum att konspirationer verkligen kan finnas och att det är vettigt att beakta alla förklaringar med tanke på korruption, intriger och härskarteknik, nej, för att ”systemet alltid är konspiratoriskt” och vill dem illa.

De misstror inte media för att media har för stor makt, nej för att media gör som deras egna sajter gör, väljer fakta efter tycke.

De är inte emot härskande system, tvärtom de stöder härskande system. När kapitalism, banker och stålar styr vartenda steg i deras värld, när den fria marknaden och konkurrensnormen härskar över dem i vartenda andetag så har de ingenting emot detta. De har ingenting emot den kapitalistiska eliten eftersom den säger ”gör vad ni vill, ni har frihet”. Att detta förvandlar dem till fria kanariefåglar i en instängd bur av stålar och makt vill de inte veta av.


De är inte emot härskarstrategier, de hyllar härskande. De ställer folk mot folk, religioner mot religioner, väst mot öst, öga för öga och tand för tand, precis som härskare alltid fått fotfolket att göra.


De hatar aktivister eftersom aktivister är progressiva medan de är regressiva. De tror att alla människor som vill verka för en förändring och aktiverar sig är styrda av en elit. De vill, precis som en elit skulle önska sig av dem, supa sig fulla på selektiva fakta och bli oförmögna till handling och förändring och således stödja gällande ordning.

För dem är kärlek sammanhållning, men utan medkänsla.

Systemhatare från högern, jag vill aldrig beblandas med era åsikter och er människosyn, men ni har mig på er sida när någon ska tysta er röst för sin egen makts skull.

Text: Mats Sederholm, Klar Sikt


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq